Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovníček pojmů k multimediální učební pomůcce Atlas škůdců polních plodin, ovocných druhů a zeleniny A B C D E F G H I K M O P.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovníček pojmů k multimediální učební pomůcce Atlas škůdců polních plodin, ovocných druhů a zeleniny A B C D E F G H I K M O P."— Transkript prezentace:

1 Slovníček pojmů k multimediální učební pomůcce Atlas škůdců polních plodin, ovocných druhů a zeleniny A B C D E F G H I K M O P P2 P3 P4 S S2 Z

2 A Akaricidy – přípravky k hubení škodlivých roztočů
Anabióza – klidový stav živočicha vyvolaný nepříznivými podmínkami prostředí Apodní - beznohá larva hmyzu, dle vývoje hlavy lze rozlišit ještě: - a. acephalní – hlava není vyvinuta - a. hemicephalní – hlava vyvinuta z poloviny - a. eucephalní – hlava vyvinuta

3 B Bionomie - způsob života Boční žír – okrajové výkusy (viz foto)

4 C Cecidie – hálka (viz foto)

5 D Diapauza – klidové období u živočichů, synchronizuje životní
cyklus s ročním obdobím Dicyklická (diekní) mšice – ve vývojovém cyklu se střídají primární (zimní) hostitel (dřevina), na němž přezimují vajíčka a sekundární (letní) hostitel, na němž se vyvíjejí nepohlavní generace mšic Dírkování – perforace – otvory o průměru 1- 4 mm v čepeli listů (viz foto)

6 E Eucephalní – apodní larva larva s vyvinutou hlavou
Exuvie – svlečka, pokožka odvržená při svlékání (ekdysi) hmyzu

7 F Feromonový lapač – využívá k lákání samců feromonů
chemických látek (uměle syntetizovaných), v přírodě vylučovaných samicemi Fotosyntéza – biochemická reakce v zelených rostlinách, kdy se při využití energie slunečního záření z anorganických látek syntetizuje jednoduchý cukr Fytofág – živočich živící se rostlinnou potravou

8 G Gradace – přemnožení, může se opakovat v pravidelných nebo
méně pravidelných intervalech. Má několik fází: 1. utajenost, 2.zvýšení početnosti k normálu, 3. rychlý nárůst početnosti do maxima, 4. vrchol početnosti – kulminace – dochází ke kalamitním škodám, 5. pokles početnosti k normálu, 6. počet početnosti do minima

9 H Hálka – cecidie – útvar vzniklý z rostlinných pletiv při sání hmyzu
vlivem dráždivých účinků výměsků slinných žláz hmyzu (např. bejlomorka ostružiníková) Hermafrodit – jedinec nesoucí samčí i samičí pohlavní orgány Hladina škodlivosti = práh hospodářské škodlivosti je dosažena, jestliže zvýšení výnosu vlivem určitého ochranného zásahu má stejnou hodnotu jako vynaložené náklady  práh škodlivosti Holožír – z listu zbývá pouze hlavní žilka a řapík Hyponom – mina, podkopěnka

10 I Insekticidy – přípravky k hubení škodlivého hmyzu
Instar – vývojové období larev hmyzu mezi dvěmi svlékáními

11 K Karanténa – opatření proti zavlékání a šíření škodlivého činitele
Kokon – zámotek – předivo jemných vláken obalující kuklu hmyzu

12 M Medovice – tekutina s vysokým obsahem cukru vylučovaná
některými druhy hmyzu Mina – podkopěnka, hyponom – mohou být plošné nebo chodbičkové, svrchní (vyžrán palisádový parenchym), spodní (vyžrán houbový parenchym) nebo oboustranné. Moluskocidy – přípravky proti slimákům Monofág – živí se pouze jedním druhem potravy, v případě fytofágů tj. jedním rostlinným druhem (např. třásněnka ovesná)

13 O Okénkování - výkusy v listech, někdy může být zachována
spodní nebo svrchní pokožka, je zachována nervatura listů Okrajové výkusy – boční žír, žír od okraje listu Oligopodní – larvy se 3 páry hrudních noh, na zadečku bez přívěsků, s výjimkou přívěsků pohlavních (např. larvy brouků) Ovicidní – hubící vajíčka

14 P Parthenogeneze – rozmnožování bez oplodnění Perforace – dírkování
Polyfág – živočich s širokým výběrem potravy Práh škodlivosti je populační hustota škodlivých organismů, která opravňuje k provedení ochranného zásahu, aby nedošlo k překročení hladiny škodlivosti. Primární hostitel – zimní hostitel, na něm přezimují vajíčka (u mšic)  sekundární hostitel

15 P 2 Podkopěnka – hyponom, mina (viz foto) Plošná mina Chodbičková mina

16 P3 Patotyp – varieta či podskupina daného organismu
Polypodní – larvy se 3 páry hrudních (pravých) noh a 2 a více páry panožek např. housenky motýlů, housenice pilatek Praepupa – předkukla, vývojové stadium některého hmyzu Puparium – typ kukly u dvoukřídlého hmyzu, kukla je kryta poslední larvální pokožkou Přeležení – hmyz se nevylíhne v době obvyklé pro jedince daného druhu, ale až v následujícím roce

17 P4 Parazit – získává z těla hostitele dlouhou dobu látky pro svoji
výživu, k tomuto způsobu života jsou přizpůsobeni Parazitoid – živočišný parazit, který nakonec způsobí smrt hostitele (např. parazitické vosičky) Predátor – živočich živící se dravým způsobem (např. dravý hmyz)

18 S Sekundární hostitel – letní hostitel (u mšic) —> primární hostitel Signalizace výskytu škodlivého činitele - zjišťuje zda a v jakém množství je škodlivý činitel přítomen na sledované lokalitě Světelný lapač – zařízení k lákání hmyzu světlem, odchytu , popř. i smrcení hmyzu; využívá se např. pro signalizaci letu škodlivých druhů motýlů SET – suma efektivních teplot – součet účinných teplot ve °C potřebných pro vývoj poikilotermních (s nestálou teplotou těla) živočichů. Zjišťuje se v laboratorních podmínkách, využívá se v modelech pro prognózu škodlivosti.

19 S 2 Skeletování –pokožka je sežrána, nebo zachována, listový
parenchym je sežrán, zachována je nervatura listu (viz foto)

20 Z Zámotek - kokon Zoubkování – zejkování – pravidelné půlkruhové výkusy na vnějších okrajích listové čepele (např. listopas čárkovaný) Zrcátko – kovově zbarvená políčko na vnějším okraji předních křídel některých druhů obalečů (např. obaleč jablečný)


Stáhnout ppt "Slovníček pojmů k multimediální učební pomůcce Atlas škůdců polních plodin, ovocných druhů a zeleniny A B C D E F G H I K M O P."

Podobné prezentace


Reklamy Google