Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SCHP ČR a chemický průmysl České republiky Současnost, výhledy a výzvy Ladislav Novák Praha, 23.05.2006 RESPONSIBLE CARE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SCHP ČR a chemický průmysl České republiky Současnost, výhledy a výzvy Ladislav Novák Praha, 23.05.2006 RESPONSIBLE CARE."— Transkript prezentace:

1 SCHP ČR a chemický průmysl České republiky Současnost, výhledy a výzvy Ladislav Novák Praha, 23.05.2006 RESPONSIBLE CARE

2 Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR) Založen v r. 1990 jako dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a dalších organizací, které mají vztah k rafinérskému, chemickému a farmaceutickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Z původních 37 subjektů jich SCHP ČR sdružuje nyní 101 (76 individuálních a dva kolektivní – AVNH a SCHOD) a jeho členové reprezentují více než 70% tržeb v chemickém průmyslu a cca. 65% zaměstnanců SCHP ČR je řádným členem Rady Evropského chemického průmyslu (Cefic) a členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky RESPONSIBLE CARE

3 RESPONSIBLE CARE Vize Vize Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) je nejvýznamnějším nástrojem podpory podnikání v chemii v České republiceMise Aktivně zastupovat a prosazovat zájmy chemického průmyslu a zejména zájmy členů Svazu chemického průmyslu ČR Podporovat rozvoj chemického průmyslu, ochranu životního prostředí, bezpečnost provozů a vstřícné sociální klima

4 Prioritní oblasti zájmů SCHP ČR Podpora podnikání v chemii ovlivňováním legislativy a exekutivy Nová chemická politika REACH NAP - Národní alokační plán emisí CO 2 Harmonizace environmentální legislativy IPPC Zlepšení image chemického průmyslu Dobrovolné iniciativy RC a TRINS NTP - SusChem (7. RP) Podpora obchodu a konkurenceschopnosti Vedení dialogu se sociálními partnery RESPONSIBLE CARE

5 Požadavky průmyslu k tvorbě legislativy – podpora SCHP RESPONSIBLE CARE Uplatňovat tři pilíře udržitelného rozvoje rovnocenně: Ekonomický Sociální Enviromentální Legislativní úpravy přijímat po analýze dopadů na průmysl

6 Český chemický průmysl Zahrnuje zpracování ropy (15 %), výrobu chemických látek a přípravků (40 %), farmaceutický, plastikářský a gumárenský průmysl (45 %) Zaujímá 3. místo v ČR podle tržeb Tvoří 13 % HDP České republiky Zaměstnává zhruba 100 000 pracovníků Je rozhodujícím dodavatelem surovin pro mnoho dalších navazujících průmyslů V bilanci převažuje dovoz nad vývozem RESPONSIBLE CARE

7 Postavení chemického průmyslu v České republice Podíly jednotlivých sektorů průmyslu ČR podle tržeb v % RESPONSIBLE CARE

8 1 8 Výsledky českého chemického průmyslu v roce 2005 Komentář: Nárůst tržeb v běžných cenách (vyjímka nátěrové hmoty) i indexu produktivity práce Nárůst počtu pracovníků Nárůst mezd AgregaceIndex 2005/2004 Tržby v b.c.Tržby v s.c.Produktivita práce v tržbách v b.c. na 1 pracovníka Zpracování ropy (232)116,0 98,7115,7 Chemický a farm. průmysl (24)107,3104,8107,8 Gumárenský a plastikářský průmysl (25)110,8112,1103,8 Chemický průmysl celkem110,4106,8106,2 Průmysl celkem108,0108,1 Komentář Nárůst tržeb v běžných cenách i indexu produktivy práce (vyjímka nátěrové hmoty) celkem o 10,4% - růst cen, resp. 6,2% - produktivita práce Nárůst počtu pracovníků (4tis.=3,9%, gumárenský a plastikářský prům.) Nárůst mezd – o 4,1% Růst tržeb u pryž.výrobků (12,8%), chem.vláken (11,5%), pesticidů (11,0%), pokles nátěrové hmoty (-0,5%) RESPONSIBLE CARE

9 1 9 Evropská chemie očekává pro r. 2006 stále dobrý vývoj ve většině všech sektorů, tj. nárůst produkce i cen, avšak ceny surovin postihují hlavně navazující průmysly ! Důvěra výrobců stále stoupá přes méně příznivý vývoj v 4.Q r. 2005. Dokonce jsou méně pesimističtí při srovnání s mimoevropskou konkurencí. Prodeje chemikálií v r. 2005 (mimo farma průmysl) stouply o 8,5 % na EUR 456 mld. Prodeje základních chemikálií stoupaly nejrychleji o 5,6%, speciality o 0,9%. Objem produkce stoupl o 2,4% (srovnání 2004: 3,0%), u anorganiky o 8%, petrochemikálií o 2,3%. K poklesu došlo u specialit -1,1% jako důsledku nižší poptávky a vyšší mezinárodní konkurence. Základní chemikálie budou kopírovat ceny surovin, petrochemikálie a sektor polymerů mohou přenést zvýšení cen na zákazníky. Ostatní subsektory budou nejspíše trpět zvyšujícími se cenami energií a nedokážou udržet nárůst ceny. Koncem r. 2005 byly ceny chemikálií vyšší téměř o 6% ve srovnání s r. 2004. Nejvyšší nárůst byl u petrochemikálií – 11,4% a polymerů – 8%, spotřební chemikálie však zaznamenaly pouze 1% nárůst Výhledy evropské chemie RESPONSIBLE CARE

10 1 10 Scénář Horizont 2015 (analýza Cefic) Různé varianty: „slunečno-zataženo-déšť-bouře“ Možná řešení: * Vize rozvoje chemického průmyslu *Moderní technologie, inovace, nové generace výrobků *Ekologická efektivnost a vylepšení reputace *Méně regulace a více investic do VaV *Propojení chemie a 7. RP přes NTP *Investice do chemického školství Bude chemický průmysl v Evropě zachován? Výhledy všeobecně RESPONSIBLE CARE

11 1 11 Situace v ČR RESPONSIBLE CARE V podstatě platí co bylo řečeno v evropském kontextu Globalizace na postupu Situace malých a středních podniků, rozvoj, nebo zánik ? Restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu ukončena Jaké budou další kroky aktuálních vlastníků, jaké jsou jejich záměry ? Nové akvizice

12 Svaz chemického průmyslu České republiky Dělnická 12, 170 00 Praha 7 tel.: +420 266 793 580 fax: +420 266 793 578 e-mail: mail@schp.cz http://www.schp.cz Chemie pro život a lepší svět ! RESPONSIBLE CARE


Stáhnout ppt "SCHP ČR a chemický průmysl České republiky Současnost, výhledy a výzvy Ladislav Novák Praha, 23.05.2006 RESPONSIBLE CARE."

Podobné prezentace


Reklamy Google