Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii"— Transkript prezentace:

1 Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii
NTP SusChem ing. Milan Petrák Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem

2 Technologická platforma SusChem
Obsah prezentace: Evropské technologické platformy Technologická platforma pro udržitelný rozvoj chemie SusChem Česká technologická platforma (ČTP) Vize ČTP

3 Evropské technologické platformy
Na základě iniciativy Evropské komise z r vznikají na území Evropské unie tzv. Technologické platformy. Základní idea je založena na spolupráci vzdělávacích institutů, průmyslu a dalších členů, zástupců Evropské komise, orgánů veřejné správy, uživatelů a spotřebitelů, především však organizací podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích v daném průmyslovém odvětví. Cílem platforem je naplnění cílů Lisabonské strategie při zachování podmínek udržitelného rozvoje a podpora výzkumných a inovačních aktivit v rámci Evropské unie. Dalším cílem je příprava vizí a strategických dokumentů rozvoje dané hospodářské oblasti a následné efektivní využívání prostředků z rámcového programu na podporu evropského výzkumného prostoru. Doposud vzniklo v Evropské unii 30 platforem.

4 Technologická platforma pro udržitelný rozvoj chemie SusChem
Hlavní cíle: Chemický průmysl a na něj navazující budou konkurenceschopní na základě vůdčí pozice v technologii a inovacích. Zvládnutí molekulárního měřítka vyústí v novou generaci produktů s lepšími vlastnostmi, což povede k novým aplikacím v mnoha průmyslových odvětvích. Lepší využití chemie a biotechnologie umožní zvýšení eko-efektivnosti průmyslu. Průmysl bude mít reputaci spolehlivého, bezpečného a zodpovědného partnera společnosti. Evropa poskytne efektivní rámec pro chemickou a biotechnologickou inovaci a posílí svoji výbornou dovednostní základnu. Posílení chemického výzkumu povede ke světovému vedoucímu postavení v chemických inovacích.

5 Česká technologická platforma SusChem
ČTP SusChem byla založena v prosinci 2005. V současné době má 20 členů. Pracuje pod Svazem chemického průmyslu ČR. Úkolem je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje chemie a chemického průmyslu v ČR, a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

6 Vize ČTP SusChem Zachování a zvyšování konkurenceschopnosti chemického průmyslu založené na moderních technologiích a inovacích. Lepší využívání chemických procesů umožní zvýšit ekologickou efektivnost průmyslu. Chemický průmysl získá reputaci schopného, bezpečného a odpovědného partnera ve společnosti. Vyvíjet trvalé úsilí o to, aby Česká republika poskytovala podporu pro chemické inovace, a aby posilovala svou znalostní základnu. Podpora rozvoje aplikovaných výzkumných pracovišť jako významného mezičlánku mezi základním výzkumem a realizací jako zdroje inovačních podnětů a významné mezioborové styčné plochy. Na základě iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti chemie. Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v chemickém průmyslu.

7 Vize ČTP SusChem Zvyšování konkurenceschopnosti hlavních zpracovatelů ropy (jako zdroje hlavních petrochemických komodit) na základě důsledného využití dovážených surovin, minimalizace energetické náročnosti a rozvoje bezodpadových technologií s minimálním dopadem na životní prostředí. Prohloubení využití primárních vstupů v oblasti petrochemie s cílem získávat látky s vyšší přidanou hodnotou a vytváření prostor pro jejich další využití především pro malé podniky. Důsledné snižování vlivu jednotlivých výrob na životní prostředí. Zvládnutí molekulárních měřítek (např. nanotechnologie) povede ke zlepšení vlastností nových generací produktů a k inovacím aplikací v řadě průmyslových odvětví.

8 Hlavní oblasti Nové materiály Chemické inženýrství
Průmyslové biotechnologie

9 Nové materiály – návrh vize
Intenzivní podpora výzkumu a inovací v oblasti nanotechnologií, nanokompozitů a dalších materiálů s vysokou přidanou hodnotou. Použití nanomateriálů v nátěrových hmotách, keramice, stavebních materiálech a elektronice umožní dosáhnout lepších či nových vlastností nových produktů. Vývoj nových plastických hmot na bázi kopolymerů a kompozitů povede k materiálům s novými, zlepšenými vlastnostmi. Moderní katalyzátory umožní výrazné zlepšení katalytických procesů, snížení spotřeby energií a odpadů. Širší využívání obnovitelných zdrojů surovin přispěje k omezení spotřeby tradičních surovin a jejich negativních vlivů.

10 Chemické inženýrství – návrh vize
Projekcí bezpečnějších zařízení a aplikací nejmodernějších informačních technologií a nástrojů zpracování dat důsledně monitorovat stávající provozy a předem indikovat možná rizika a nebezpečí. Zvládnutí mezifázových procesů přispěje k excelenci v oblasti nanotechnologií, katalyzátorů a dalších technologiích. Flexibilní výrobní závody a nové, efektivních postupy v oblasti chemických reakcí a chemicko-inženýrských procesů přinesou výrazné snížení energetické a materiálové náročnosti, přispějí k minimalizaci tvorby odpadů, budou umožňovat maximální recyklaci a umožní výrobu tradičních výrobků z obnovitelných zdrojů surovin. Intenzivně podporovat chemicko-inženýrské obory zaměřené především na ekonomickou optimalizaci průmyslových procesů, zvýšení jejich bezpečnosti a zkrácení inovačních cyklů. Důsledně rozvíjet obory druhotného využití odpadů, především recyklaci plastů a jejich neenergetické využití.

11 Průmyslové biotechnologie – návrh vize
Podpora a rozvoj technologických procesů využívajících zemědělských produktů, včetně zpracování dřevní hmoty Podpora a rozvoj metod a postupů výživy a ochrany průmyslových plodin Rozvoj těchto aktivit v souladu s výsledky genetického inženýrství Výstupy: Biopaliva první generace Biopaliva druhé generace Bioplasty a další biomateriály Další technologické a energetické využití zemědělských produktů

12 Technologická platforma SusChem
RESPONSIBLE CARE


Stáhnout ppt "Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii"

Podobné prezentace


Reklamy Google