Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii NTP SusChem ing. Milan Petrák Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem www.vuanch.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii NTP SusChem ing. Milan Petrák Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem www.vuanch.cz."— Transkript prezentace:

1 1 Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii NTP SusChem ing. Milan Petrák Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem www.vuanch.cz

2 2 Technologická platforma SusChem Obsah prezentace: • Evropské technologické platformy • Technologická platforma pro udržitelný rozvoj chemie SusChem • Česká technologická platforma (ČTP) • Vize ČTP

3 3 Evropské technologické platformy •Na základě iniciativy Evropské komise z r. 2004 vznikají na území Evropské unie tzv. Technologické platformy. •Základní idea je založena na spolupráci vzdělávacích institutů, průmyslu a dalších členů, zástupců Evropské komise, orgánů veřejné správy, uživatelů a spotřebitelů, především však organizací podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích v daném průmyslovém odvětví. •Cílem platforem je naplnění cílů Lisabonské strategie při zachování podmínek udržitelného rozvoje a podpora výzkumných a inovačních aktivit v rámci Evropské unie. •Dalším cílem je příprava vizí a strategických dokumentů rozvoje dané hospodářské oblasti a následné efektivní využívání prostředků z 7. rámcového programu na podporu evropského výzkumného prostoru. •Doposud vzniklo v Evropské unii 30 platforem.

4 4 Technologická platforma pro udržitelný rozvoj chemie SusChem Hlavní cíle: •Chemický průmysl a na něj navazující budou konkurenceschopní na základě vůdčí pozice v technologii a inovacích. •Zvládnutí molekulárního měřítka vyústí v novou generaci produktů s lepšími vlastnostmi, což povede k novým aplikacím v mnoha průmyslových odvětvích. •Lepší využití chemie a biotechnologie umožní zvýšení eko-efektivnosti průmyslu. •Průmysl bude mít reputaci spolehlivého, bezpečného a zodpovědného partnera společnosti. •Evropa poskytne efektivní rámec pro chemickou a biotechnologickou inovaci a posílí svoji výbornou dovednostní základnu. •Posílení chemického výzkumu povede ke světovému vedoucímu postavení v chemických inovacích.

5 5 Česká technologická platforma SusChem •ČTP SusChem byla založena v prosinci 2005. •V současné době má 20 členů. •Pracuje pod Svazem chemického průmyslu ČR. •Úkolem je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje chemie a chemického průmyslu v ČR, a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.

6 6 Vize ČTP SusChem •Zachování a zvyšování konkurenceschopnosti chemického průmyslu založené na moderních technologiích a inovacích. •Lepší využívání chemických procesů umožní zvýšit ekologickou efektivnost průmyslu. •Chemický průmysl získá reputaci schopného, bezpečného a odpovědného partnera ve společnosti. •Vyvíjet trvalé úsilí o to, aby Česká republika poskytovala podporu pro chemické inovace, a aby posilovala svou znalostní základnu. •Podpora rozvoje aplikovaných výzkumných pracovišť jako významného mezičlánku mezi základním výzkumem a realizací jako zdroje inovačních podnětů a významné mezioborové styčné plochy. •Na základě iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti chemie. •Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v chemickém průmyslu.

7 7 Vize ČTP SusChem •Zvyšování konkurenceschopnosti hlavních zpracovatelů ropy (jako zdroje hlavních petrochemických komodit) na základě důsledného využití dovážených surovin, minimalizace energetické náročnosti a rozvoje bezodpadových technologií s minimálním dopadem na životní prostředí. •Prohloubení využití primárních vstupů v oblasti petrochemie s cílem získávat látky s vyšší přidanou hodnotou a vytváření prostor pro jejich další využití především pro malé podniky. Důsledné snižování vlivu jednotlivých výrob na životní prostředí. •Zvládnutí molekulárních měřítek (např. nanotechnologie) povede ke zlepšení vlastností nových generací produktů a k inovacím aplikací v řadě průmyslových odvětví.

8 8 •Nové materiály •Chemické inženýrství •Průmyslové biotechnologie Hlavní oblasti

9 9 Nové materiály – návrh vize •Intenzivní podpora výzkumu a inovací v oblasti nanotechnologií, nanokompozitů a dalších materiálů s vysokou přidanou hodnotou. •Použití nanomateriálů v nátěrových hmotách, keramice, stavebních materiálech a elektronice umožní dosáhnout lepších či nových vlastností nových produktů. •Vývoj nových plastických hmot na bázi kopolymerů a kompozitů povede k materiálům s novými, zlepšenými vlastnostmi. •Moderní katalyzátory umožní výrazné zlepšení katalytických procesů, snížení spotřeby energií a odpadů. •Širší využívání obnovitelných zdrojů surovin přispěje k omezení spotřeby tradičních surovin a jejich negativních vlivů.

10 10 Chemické inženýrství – návrh vize •Projekcí bezpečnějších zařízení a aplikací nejmodernějších informačních technologií a nástrojů zpracování dat důsledně monitorovat stávající provozy a předem indikovat možná rizika a nebezpečí. •Zvládnutí mezifázových procesů přispěje k excelenci v oblasti nanotechnologií, katalyzátorů a dalších technologiích. •Flexibilní výrobní závody a nové, efektivních postupy v oblasti chemických reakcí a chemicko-inženýrských procesů přinesou výrazné snížení energetické a materiálové náročnosti, přispějí k minimalizaci tvorby odpadů, budou umožňovat maximální recyklaci a umožní výrobu tradičních výrobků z obnovitelných zdrojů surovin. •Intenzivně podporovat chemicko-inženýrské obory zaměřené především na ekonomickou optimalizaci průmyslových procesů, zvýšení jejich bezpečnosti a zkrácení inovačních cyklů. •Důsledně rozvíjet obory druhotného využití odpadů, především recyklaci plastů a jejich neenergetické využití.

11 11 Průmyslové biotechnologie – návrh vize •Podpora a rozvoj technologických procesů využívajících zemědělských produktů, včetně zpracování dřevní hmoty •Podpora a rozvoj metod a postupů výživy a ochrany průmyslových plodin •Rozvoj těchto aktivit v souladu s výsledky genetického inženýrství •Výstupy: –Biopaliva první generace –Biopaliva druhé generace –Bioplasty a další biomateriály –Další technologické a energetické využití zemědělských produktů

12 12 Technologická platforma SusChem RESPONSIBLE CARE www.suschem.org www.schp.cz


Stáhnout ppt "1 Národní technologická platforma pro udržitelnou chemii NTP SusChem ing. Milan Petrák Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem www.vuanch.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google