Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 HLG Chemicals vysoká pracovní skupina o konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost Praha, 18. května 2011 Ladislav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 HLG Chemicals vysoká pracovní skupina o konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost Praha, 18. května 2011 Ladislav."— Transkript prezentace:

1 1 HLG Chemicals vysoká pracovní skupina o konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost Praha, 18. května 2011 Ladislav Novák SCHP ČR

2 2

3 3 Vysoká pracovní skupina EK „HLG Chemicals“ k udržení konkurenceschopnosti chemického průmyslu Doporučení: Inovace a věda a výzkum10 Regulace3 Lidské zdroje3 Energie a zdroje surovin5 Změna klimatu5 Logistika5 Mezinárodní konkurence a obchod8 39

4 4 Kdo ovlivňuje implementaci Evropská komise Členské státy Průmysl Ostatní (regiony, nevládní organizace)

5 5 Dva roky poté … 10. února 2011 Konference EK o postupu zavádění publikovaných doporučení V oblasti inovací a obchodních omezení viditelný posun V oblasti energie a zabezpečení zdrojů surovin posun výrazně menší, pokud nějaký V legislativě, regulacích a v doporučeních, která se týkají logistiky, je posun 0 !!! pravidelně sledovat úroveň zavádění !!!

6 6 Dva roky poté … II Ani po dvou letech „implementace“ nelze říci, že, byť jedno jediné doporučení, bylo zcela naplněno Chybí jasné propojení na strategii EU 2020 (prioritní propojení na inovace, zásady průmyslové politiky, zabezpečení zdrojů energie a surovin) Společné aktivity Svazu a MPO se musí zaměřit na základní body: Podpora inovačního potenciálu Zabezpečení stálých zdrojů energie a surovin Zamezení snahám o další regulace

7 7 Česká karta ČR patří mezi země EU, kde se implementace závěrů bere vážně a něco se pro ni dělá. Z pohledu SCHP ČR je třeba zmínit: Vůbec první, úvodní konference k závěrům HLG Chemicals, se konala v roce 2009 v Ústí n/L. SCHP ČR a Ústecký kraj jsou součástí mezinárodního projektu ChemLog (11 účastníků z 9 zemí Evropy), který letos vstupuje do závěrečného třetího roku. Ústecký kraj a přes svou technologickou platformu SusChem opět SCHP ČR zahájily mezinárodní projekt ChemClust (10 účastníků z osmi evropských států) V prosinci 2010 zahájil SCHP ČR svůj největší projekt: „Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“.

8 8 Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR ESF a MPSV ČR (75%+25%), 34,4 mil. Kč v tzv. „dočasném rámci“, z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Návaznost na projekt „Adaptabilita…“ Určeno pro vyšší a střední management společností, které jsou členy SCHP ČR, v tuto chvíli se zúčastňuje 30 subjektů 7 vzdělávacích aktivit (legislativa, odpovědné podnikání, základní znalosti v obchodě, marketingu, patentech, jazykové vzdělávání, personalistika a efektivní řízení lidských zdrojů, koučink a mentorink, odborné vzdělávání pro projektové řízení) Prosinec 2010-prosinec 2013

9 9 Závěry Jen úspěšný a tudíž konkurenceschopný průmysl přináší řešení a přispívá k udržitelnému rozvoji a prosperitě Otevřený pokračující dialog mezi průmyslem a exekutivou pomáhá vytvářet motivující podnikatelské prostředí Přímá podpora inovací a výzkumu v průmyslu je klíčem k dalšímu růstu Regulace nesmí být brzdou rozvoje

10 10 Připravovaná chemická a environmentální legislativa…! V EU: Přezkum nařízení č. 1907/2006 REACH do 1. června 2012 Návrh nařízení o uvádění na trh a použití biocidních přípravků Diskuse o oligomerech ve styrenu Návrh směrnice o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek Návrh směrnice o energetické efektivnosti Návrh revize směrnice o zdanění energií (2003/96/ES) Plán zvyšování energetické efektivnosti „Low carbon roadmap to 2050“ V ČR: Návrh chemického zákona Novelizace zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Novelizace zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Návrh zákona o obnovitelných zdrojích energie

11 11 Děkuji za pozornost ! SCHP ČR Dělnická 12 170 00 Praha 7 Tel: +420 266 793 580 Fax: +420 266 793 578 Email: Email: mail@schp.czmail@schp.cz www.schp.cz


Stáhnout ppt "1 HLG Chemicals vysoká pracovní skupina o konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost Praha, 18. května 2011 Ladislav."

Podobné prezentace


Reklamy Google