Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK  Elektrování těles Elektrování těles Elektrování těles  Model atomu Model atomu Model atomu  Podstata elektrování těles.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK  Elektrování těles Elektrování těles Elektrování těles  Model atomu Model atomu Model atomu  Podstata elektrování těles."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK  Elektrování těles Elektrování těles Elektrování těles  Model atomu Model atomu Model atomu  Podstata elektrování těles Podstata elektrování těles Podstata elektrování těles 1

2 ELEKTROVÁNÍ TĚLES 1. Vyučovací hodina 2

3 Připravte si list papíru, polyethylenový sáček, polyethylenový proužek a proveďte následující pokusy:  Sáčkem přetřete list papíru a pozorujte vzájemné působení papíru a sáčku. Papír a sáček se PŘITAHUJÍ. 3

4  Přehněte polyethylenový proužek a přetřete ho mezi prsty. Proužky se ODPUZUJÍ.  Přibližte k proužku list papíru z prvního pokusu. Papír a proužek se PŘITAHUJÍ. 4

5  Přibližte k proužku sáček z prvního pokusu. Sáček a proužek se ODPUZUJÍ. 5

6 Shrnutí Papír a sáček se PŘITAHUJÍ. Proužky se ODPUZUJÍ. Papír a proužek se PŘITAHUJÍ. Sáček a proužek se ODPUZUJÍ. Papír a sáček se chovají ODLIŠNĚ. 6

7 * Elektrování těles * Třením se některá tělesa zelektrují – mají elektrický náboj. Zelektrovaná tělesa mají kladný nebo záporný elektrický náboj. Bylo dohodnuto, že náboj který získal třením PE sáček je záporný. 7

8 Tělesa se nesouhlasnými náboji se přitahují elektrickou silou. Tělesa s souhlasnými náboji se odpuzují elektrickou silou. Zelektrovaná tělesa se přitahují nebo odpuzují, aniž se dotýkají – okolo zelektrovaných těles je elektrické pole. * Elektrování těles * 8

9 Úkoly 1.Třením zelektruj dvojice předmětů a urči jejich náboj. Využij znalosti náboje PE sáčku. (řešení)a)Vlasy a hřeben. b) Ebonitová tyč a kožešina. (řešení) c) Nafukovací balónek a svetr.(řešení) 9

10 Úkoly 2. Uveď další příklady elektrování těles. (řešení) 10

11 Úkoly 3. Rozhodni, zda obrázky správně znázorňují vzájemné působení zelektrovaných kuliček. +- řešení a) 11

12 Úkoly 3. Rozhodni, zda obrázky správně znázorňují vzájemné působení zelektrovaných kuliček. -- řešení b) 12

13 Úkoly 3. Rozhodni, zda obrázky správně znázorňují vzájemné působení zelektrovaných kuliček. ++ řešení c) 13

14 Úkoly 4. Proč na sebe kuličky působí, i když se nedotýkají? řešení 14

15 2. Vyučovací hodina MODEL ATOMU 15

16 Do konce 19. století byl atom považován za nejmenší, nedělitelnou částici. Později bylo zjištěno, že atom je složen z jádra a elektronového obalu. Atomové jádro obsahuje protony a neutrony, elektronový obal je tvořen elektrony. 16

17 Protony mají kladný elektrický náboj. Neutrony nemají elektrický náboj. Elektrony mají záporný elektrický náboj. + - Počet protonů a elektronů je stejný, atom je tedy elektricky neutrální. 17

18 Atomy různých chemických prvků se liší různým počtem protonů v jádru atomu. Chemické prvky jsou seřazeny do periodické soustavy prvků, kterou najdeme v Tabulkách (str. 172). 18

19 Model atomu helia Proton NeutronElektron Elektronový obal Jádro atomu + + - - + - 19

20 * Model atomu * Atom se skládá z jádra a elektronového obalu. V jádře jsou protony a neutrony, v obalu jsou elektrony. Proton má kladný náboj, elektron má záporný náboj, neutron nemá elektrický náboj. 20 (Obrázek)

21 * Model atomu * Počet elektronů v obalu je stejný jako počet protonů v jádře atomu. Atom jako celek je elektricky neutrální. Atomy různých chemických prvků se liší počtem protonů v jádru. 21

22 Úkoly 1.Jaké je silové působení (řešení)a) mezi dvěma protony ? b) mezi dvěma elektrony ? (řešení) c) mezi protonem a elektronem ?(řešení) 22

23 Úkoly 2. Nakresli model atomu dusíku.(řešení) 3. Kolik elektronů je v obalu atomu, jestliže v jádru je pět protonů ? (řešení) 23

24 Úkoly (řešení)4. Který prvek má v jádru 8 protonů? (řešení) 5. Atom má průměr asi 0,000 000 1 mm. Jak dlouhá by byla řada deseti miliónů atomů seřazených vedle sebe? 24

25 3. Vyučovací hodina PODSTATA ELEKTROVÁNÍ TĚLES 25

26 Atom má stejný počet protonů v jádru jako elektronů v elektronovém obalu. Atom je elektricky neutrální. Někdy (např. při tření) může dojít k odtržení elektronů z obalu nebo naopak k přijetí elektronů do obalu atomu. Tak vznikne částice, která již není elektricky neutrální. 26

27 Odtržením elektronů z obalu vznikne částice, která má více protonů v jádru než elektronů v obalu. Taková částice má kladný náboj a nazývá se kladný iont. 27

28 Model kladného iontu - + Proton Neutron Elektron + -+ - Tento iont vznikl odtržením dvou elektronů z obalu atomu prvku, který se nazývá Beryllium (značka 4 Be). + + 28

29 Přijetím elektronů do obalu vznikne částice, která má více elektronů v obalu než protonů v jádru. Taková částice má záporný náboj a nazývá se záporný iont. 29

30 Model záporného iontu Proton Neutron Elektron - - + + - Tento iont vznikl přijetím jednoho elektronu do obalu atomu Vodíku (značka H). 30

31 Papír a PE sáček Vzpomeňte si na pokus s papírem a PE sáčkem. Jejich vzájemným třením došlo k jejich zelektrování. Co je příčinou tohoto jevu? 31

32 Při tření papíru a PE sáčku přejde část elektronů z papíru na PE sáček. Tím v PE sáčku vzniknou z některých neutrálních atomů záporné ionty. PE sáček se zelektroval záporně. V papíru vzniknou z některých atomů kladné ionty. Papír se zelektroval kladně. Kladně zelektrovaný papír a záporně zelektrovaný PE sáček se přitahují elektrickou silou. 32

33 * Podstata elektrování těles * Kladný iont vznikne odtržením jednoho nebo více elektronů z obalu elektricky neutrálního atomu. Kladný iont má kladný elektrický náboj. 33

34 * Podstata elektrování těles * Ke vzniku iontů dochází např. při elektrování těles třením. Záporný iont vznikne přijetím jednoho nebo více elektronů do obalu elektricky neutrálního atomu. Záporný iont má záporný elektrický náboj. 34

35 Úkoly 1.Jak se nazývá částice, která má v elektronovém obalu více elektronů než kolik je protonů v jádru? (řešení) Jaký náboj má tato částice? 35

36 Úkoly 2. Jaké je silové působení (řešení)a) mezi kladným a záporným iontem? (řešení)b) mezi dvěma zápornými ionty? 36

37 Úkoly 3. Sundáme-li si z hlavy čepici, která obsahuje umělá vlákna, vlasy se k čepici přitahují. (řešení) Proč ? Jak nazýváme pozorovaný jev ? 37

38 Úkoly 4. Při tření plastového pravítka a papíru přejde část elektronů z pravítka na papír. (řešení) Jaké částice vzniknou v papíru a jaké v pravítku ? Jaké bude vzájemné působení pravítka a papíru ? 38

39 Př. 1a) Vlasy a hřeben Vlasy a hřeben se přitahují. + - -+ PE sáčekVlasy Hřeben zpět 39 Vlasy a PE sáček se přitahují. PE sáček má záporný náboj. Protože se přitahují nesouhlasné náboje, musí mít vlasy náboj kladný. Hřeben má náboj záporný. Vlasy mají kladný náboj.

40 Př. 1b) Ebonitová tyč a kožešina Tyč a kožešina se přitahují. +- - PE sáčekTyč Kožešina zpět 40 PE sáček a tyč se odpuzují. PE sáček má záporný náboj. Protože se odpuzují souhlasné náboje, musí mít tyč náboj záporný. Kožešina má náboj záporný. Tyč má kladný náboj. -

41 Př. 1c) Nafukovací balónek a svetr Balónek a svetr se přitahují. +- - PE sáčekBalónek Svetr zpět 41 PE sáček a balónek se přitahují. PE sáček má záporný náboj. Protože se přitahují nesouhlasné náboje, musí mít balónek náboj kladný. Svetr má náboj záporný. Balónek má kladný náboj. +

42 Př. 2. Příklady elektrování těles Pravítko a papírPravítko a vlasy Sukně a silonkyPapuče a koberec Skleněná tyč a kůžeVlasy a svetr Výroba papíruTextilní výroba 42 zpět

43 Obrázek JE SPRÁVNÝ, Př. 3a) Zelektrované kuličky 43 zpět +- PŘITAHUJÍ. protože nesouhlasné náboje se PŘITAHUJÍ.

44 Obrázek NENÍ SPRÁVNÝ, Př. 3b) Zelektrované kuličky 44 zpět ODPUZUJÍ. protože souhlasné náboje se ODPUZUJÍ. --

45 Obrázek JE SPRÁVNÝ, Př. 3c) Zelektrované kuličky 45 zpět ODPUZUJÍ. protože souhlasné náboje se ODPUZUJÍ. ++

46 Zelektrované kuličky na sebe působí prostřednictvím ELEKTRICKÉHO POLE. Př. 4. 46 zpět

47 Protony mají kladný náboj. Př. 1a) Působení mezi protony ++ zpět 47 Dva protony na sebe působí odpudivými elektrickými silami, protože jejich náboje jsou souhlasné.

48 Př. 1b) Působení mezi elektrony Elektrony mají záporný náboj. -- zpět 48 Dva elektrony na sebe působí odpudivými elektrickými silami, protože jejich náboje jsou souhlasné.

49 Př. 1c) Působení mezi protonem a elektronem Proton má kladný náboj a elektron má záporný náboj. +- zpět 49 Proton a elektron na sebe působí vzájemnými přitažlivými elektrickými silami, protože jejich náboje jsou nesouhlasné.

50 Př. 2. Model atomu dusíku Dusík má značku N a v jádru má 7 protonů. Počet elektronů je stejný jako počet protonů. + - + + + + + + - - - - - - 50 zpět

51 Př. 3. Pět protonů v jádru atomu Atom, který má v jádru pět protonů, má v atomovém obalu 5 elektronů. 51 Prvek, který má v jádru pět protonů se nazývá BOR a má značku B. zpět

52 Př. 4. Osm protonů v jádru atomu Prvek, který má v jádru osm protonů se nazývá KYSLÍK a má značku O. 52 Kromě osmi protonů je v jádru osm neutronů. V atomovém obalu je osm elektronů. zpět

53 Př. 5. Řada atomů Průměr atomu je asi 0,000 000 1 mm (jedna desetimiliontina milimetru). 53 zpět 10 000 000. 0,000 000 1 mm = 1 mm Když poskládáme do řady 10 000 000 atomů, bude tato řada dlouhá 1 mm.

54 Př. 1. Částice, která má v elektronovém obalu více elektronů než kolik je protonů v jádru se nazývá záporný iont. Náboj záporného iontu je záporný. 54 zpět

55 Př. 2a) Kladný a záporný iont mají nesouhlasné náboje, proto na sebe působí vzájemnými přitažlivými elektrickými silami. 55 zpět

56 Př. 2b) Záporné ionty mají souhlasné náboje, proto na sebe působí vzájemnými odpudivými elektrickými silami. 56 zpět

57 Př. 3. Vlasy a čepice Vlasy a čepice získaly při sundávání čepice nesouhlasné náboje, a proto na sebe působí vzájemnými přitažlivými elektrickými silami. Jev se nazývá elektrování těles. 57 zpět

58 Př. 4. Pravítko a papír V papíru vzniknou kladné ionty. Papír se zelektroval kladně. 58 zpět V pravítku vzniknou záporné ionty. Pravítko se zelektrovalo záporně. Pravítko a papír mají nesouhlasné náboje, proto na sebe budou působit vzájemnými přitažlivými elektrickými silami.


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK  Elektrování těles Elektrování těles Elektrování těles  Model atomu Model atomu Model atomu  Podstata elektrování těles."

Podobné prezentace


Reklamy Google