Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI MUDr. Jan Přeček III. národní konference o doporučených postupech 11. listopadu 2011, Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI MUDr. Jan Přeček III. národní konference o doporučených postupech 11. listopadu 2011, Olomouc."— Transkript prezentace:

1 KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI MUDr. Jan Přeček III. národní konference o doporučených postupech 11. listopadu 2011, Olomouc

2 Náhlá zástava oběhu  Náhlá zástava oběhu  jedna z nejvýznamnějších příčin náhlých úmrtí  incidence 60-100/100 000 obyvatel a rok  přežití u resuscitovaných ZZS 5-15 % (resp. 8-40 % při iniciálním rytmu fibrilace komor)  optimální postup na všech úrovních „řetězce přežití“ výrazně zlepšuje přežití  Resuscitace  soubor na sebe navazujících léčebných postupů sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlou zástavou krevního oběhu s cílem uchránit před nezvratným poškozením zejména mozek a myokard

3 Historie resuscitace  Bible, Starý zákon  2. kniha Královská, kap. 4, verš 32-35  prorok Elizeus křísí mrtvé dítě – analogie umělého dýchání  1774 – Společnost pro uzdravení zdánlivě mrtvých  především tonoucí  1858 – umělé dýchání dle Silvestra-Brosche  manipulace horních končetin přetlačovaných na hrudník  1878 – Böhm – první popis nepřímé srdeční masáže  užíváno cca 10 let, poté upadlo v zapomnění  1932 – umělé dýchání dle Holgera-Nielsena  dýchání tlakem na lopatky a manipulací v loktech u pacienta ležícího na břiše

4 Historie resuscitace  1947 – Beck - srdeční defibrilace  1959 – zevní defibilace  KOUWENHOVEN, WB, MILNOR, WR, KNICKERBOCKER, GG, CHESNUT, WR. Closed chest defibrillation of the heart. Surgery 1957; 42:550.  1958 – umělé dýchání z plic do plic je účinnější než jiné metody  SAFAR, P, ESCARRAGA, LA, ELAM, JO. A comparison of the mouth-to- mouth and mouth-to-airway methods of artificial respiration with the chest-pressure arm-lift methods. N Engl J Med 1958; 258:671.  1960 – nepřímá srdeční masáž  KOUWENHOVEN, WB, JUDE, JR, KNICKERBOCKER, GG. Closed-chest cardiac massage. JAMA 1960; 173:1064.

5 Historie resuscitace  1961 – Petr Safar  Airways – Breathing – Circulation – Defibrilation – ECG – Fluids and drugs – Gauging – Hypothermia – Intensive care  pojem KPR - kadiopulmonální resuscitace  1966 – First Conference on CPR  National Academy of Sciences, National Research Council  konsenzuální doporučení  ERC – 1992, 1996, 1998  AHA – 1974, 1980, 1986, 1992

6 ERC – European Resuscitation Council  12/1988 – ustanoven řídící výbor  1992 - první kongres (Brighton)  klíčové aktivity  tvorba klinických doporučených postupů pro resuscitaci  podpora výukových kurzů pro laiky i zdravotnické profesionály  organizace vědeckých kongresů  publikace výsledků výzkumných projektu (Resuscitation – ERC Journal)

7 ILCOR - International Liaison Committee on Resuscitation  založeno 22. 10. 1992  American Heart Association (AHA)  European Resuscitation Council (ERC)  Heart and StrokeFoundation of Canada (HSFC), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation (ANZCOR), Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA), InterAmerican Heart Foundation (IAHF), Resuscitation Council of Asia (RCA).  vyhledává a hodnotí dostupné vědecké důkazy týkající se KPR  v případě konsensu vydává doporučení

8 ILCOR konference  1999 – první konference ILCOR (AHA jako hostitel)  vydání prvního mezinárodního klinického doporučeného postupu pro KPR - International Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emegency Cardiovascular Care  re-evaluace dostupných důkazů v 5-letých cyklech  2005  2010 International Consensus Conference on ECC and CPR Science with Treatment Recommendations 1. –4. února 2010, Dallas (USA) 356 odborníků ze 29 států (uzavřená jednání) 411 přehledů publikací zahrnujících 277 okruhů KPR ERC Guidelines for Resuscitation 2010 online 18. října 2010 v 6:30

9 ERC Guidelines for Resuscitation 2010

10 ILCOR – Evidence evaluation process  6 klíčových oblastí  (BLS – základní neodkladná resuscitace, ALS – rozšířená neodkladná resuscitace, ACS – akutní koronární syndromy, PLS – neodkladná resuscitace dětí, NLS – neodkladná resuscitace novorozenců, EIT – vzdělávání, implementace, týmy)  definovány klinické otázky a témata vyžadující analýzu důkazů  formát otázky PICO (Population/Patient – Intervention – Comparison – Outcome)  rešerže dostuné literatury a zpracování přehledu literatury (worksheet)  2 autoři pro každý přehled literatury conflict of interest!

11 Levels of evidence

12 Přehled literatury pro klinickou otázku (worksheet)

13 Algoritmus zpracování přehledu literatury

14 Česká resuscitační rada  založena v květnu 2011  multidisciplinární organizace pro neodkladnou resuscitaci a urgentní medicínu  oficiální partner European Resuscitation Council pro Českou republiku - realizace činnosti a aktivit na národní úrovni  hlavním poslání - podpora a koordinace výuky neodkladné resuscitace v souladu s doporučeními ERC a vytváření standardizovaných vzdělávacích programů  I. odborné sympózium ČRR – 11.5.2011  překlad ERC Guidelines do českého jazyka  certifikované kurzy ERC v ČR  Advanced Life Support Provider (ALS) - 27.-28.6.2011  v plánu kurz BLS/AED v 09/2011

15 ERC Guidelines for Resuscitation 2010  Keep things as simple as possible and limit changes as much as possible  Kvalitní srdeční masáž (BLS i ALS)  Časná defibrilace (AED optimálně do 3 min)  Post-cardiac arrest syndrome (hypotermie)  www.resuscitace.cz

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI MUDr. Jan Přeček III. národní konference o doporučených postupech 11. listopadu 2011, Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google