Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.. 7. února 2014 VY_32_INOVACE_100119_Rozpocet_EU_DUM

2 Rozpočet EU na rok 2013 činil 150,9 miliardy eur. Tato částka se může zdát vysoká, nicméně představuje jen 1 % HDP všech členských států EU dohromady. The annual EU budget was €150,9 bn (2013 figures) – a large sum in absolute terms, but only 1% of the annual wealth generated by the EU countries.

3 Většina těchto finančních prostředků se vynakládá na zlepšování života občanů Unie. Prostředky směřují zejména do chudších regionů a k méně majetným skupinám obyvatel a v celé EU podporují vznik pracovních míst a hospodářský růst. Most of the money is spent on improving the life of the EU's citizens and communities – with a large part going to less well-off regions and groups in society, and into generating jobs and growth across the EU.

4 O tom, kolik peněz EU utratí a na co, se rozhoduje v demokratickém procesu. Každý rok Evropská komise navrhuje rozpočet na následující rok. Poslanci Evropského parlamentu a Rada EU pak rozhodují o výdajích. Deciding how much the EU will spend – and what on – is a democratic process. Every year the European Commission proposes a budget for the following year, covering each policy and programme. Elected representatives in the European Parliament and EU Council decide on the spending plans.

5 Rozpočet se týká všech politik a programů EU. Poté, co se finanční prostředky použijí, musí Komise Evropskému parlamentu podat zprávu o tom, jak byly tyto peníze vynaloženy. Výdaje také podléhají kontrole Evropského účetního dvora. Once the money has been used, the Commission must report back to the Parliament on how it was spent. The expenditure is also subject to scrutiny by the European Court of Auditors.

6 Prostředky jsou využívány zejména v těchto oblastech:  odborná příprava a podněcování podniků k inovacím a tvorbě pracovních míst  ochrana životního prostředí a zlepšování kvality života prostřednictvím financování rozvoje venkova a regionálního rozvoje  výstavba materiální infrastruktury: silnic, mostů, železnic, elektrického vedení a plynovodů do nejodlehlejších oblastí Unie  podpora kulturní rozmanitosti a studijních výměn  poskytování pomoci při mimořádných událostech, jako jsou záplavy či zemětřesení

7 Some of the main uses are:  training people in new skills and stimulating businesses to innovate and create jobs  helping preserve the environment and improve quality of life through rural and regional development  building hard infrastructure: roads, railways, bridges, power and gas transmission lines that connect the farthest corners of the EU  supporting cultural diversity and educational exchanges  providing emergency assistance when there are floods or earthquakes

8 Jako důležitý globální aktér má EU vůči ostatnímu světu určité povinnosti: podporovat hospodářský a sociální rozvoj, chránit mír a poskytovat pomoc obětem přírodních pohrom a ozbrojených konfliktů. As a major global player, the EU has certain obligations to the outside world: promoting economic and social development, keeping the peace and helping victims of disasters and conflict.

9 Evropská unie je aktivní zejména ve 3 skupinách zemí:  v těch částech rozvojového světa, se kterými mají členské státy pevná historická pouta, tj. zejména v Africe, Karibské oblasti a Tichomoří  v rozvíjejících se ekonomikách ve východní Evropě a ve Středomoří  v zemích, které usilují o členství v EU It is particularly active in 3 groups of countries:  parts of the developing world with which certain EU countries have strong historic ties, especially Africa and the Caribbean and Pacific regions  emerging economies along the EU's eastern borders and around the Mediterranean  potential EU member countries

10 Tři oblasti rozpočtu, kam směřuje nejvíce prostředků:  46,8 % rozpočtu je určeno na podporu konkurenceschopnosti EU a rozvoje v chudších zemích/regionech Unie (tzv. politika soudržnosti)  29,1 % je určeno na výdaje související se zemědělským trhem a na přímé podpory. Dotace však už nemají kompenzovat nadměrnou produkci, ale jejich cílem je podporovat zajišťování dodávek nezávadných a kvalitních potravin za přiměřené ceny s tím, že jsou zároveň zaručeny odpovídající příjmy zemědělcům. Jejich povinností je na oplátku dodržovat požadavky ochrany životního prostředí  10,7 % výdajů směřuje na rozvoj venkova, ochranu životního prostředí a rybolov

11 Top 3 spending areas (2013 figures):  46.8% goes on making the EU more competitive and boosting development in its poorer countries/regions ("cohesion")  29.1% is spent on market-related expenditure and direct aids. No longer linked to excessive production, this aid instead secures supplies of safe food at reasonable prices and ensures farmers enjoy a fair income, also in return for preserving the environment  10.7% is allocated to rural development, environment and fisheries

12 Evropská unie zpravidla přebírá odpovědnost za výdaje pouze v případech, kdy je pro členské státy výhodné spojit své zdroje. Dobrým příkladem jsou například vědecké výzkumné programy. Generally, the EU is responsible for spending money only where it makes sense for member countries to pool resources. Scientific research programmes are a good example of this.

13 Na administrativní náklady spojené s fungováním EU plyne 6 % celkových výdajů. Patří sem náklady na provoz všech orgánů (zejména Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU) a na překlad a tlumočení, jimiž se zajišťuje dostupnost informací ve všech úředních jazycích Unie. The costs of running the EU (administration) amount to 6% of total spending. This includes running costs for all the institutions (mainly the European Commission, Parliament and EU Council) and the translators and interpreters who make information available in all of the EU’s official languages.

14

15 EUROPA - Topics of the European Union - Budget. EUROPA - European Union website, the official EU website [online]. 2013, 15.7.2013 [cit. 2014-02-07]. Dostupné z: http://europa.eu/pol/financ/index_en.htm Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google