Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materi á l zpracovaný v r á mci projektu EU Z á kladn í š kola a mateřsk á š kola Dvorce, okres Brunt á l, př í spěvkov á organizace Pořadov é.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materi á l zpracovaný v r á mci projektu EU Z á kladn í š kola a mateřsk á š kola Dvorce, okres Brunt á l, př í spěvkov á organizace Pořadov é."— Transkript prezentace:

1 Výukový materi á l zpracovaný v r á mci projektu EU Z á kladn í š kola a mateřsk á š kola Dvorce, okres Brunt á l, př í spěvkov á organizace Pořadov é č í slo projektu: CZ.1.07 / 1.4.00 / 21.3575 Š ablona: III/2: Inovace a zkvalitněn í výuky prostřednictv í m ICT Sada: 13CH – Směsi Č í slo materi á lu: VY_32_INOVACE_13CH_01 C í lov á skupina: Ž á ci 2. stupně – 8. ročn í k Ověřen í ve výuce: ANO Tř í da: 8. Datum: 5.10.2012

2 T é ma: SMĚSI Autor: Eva Hejčová Anotace: Materiál je určen k výkladu učiva, žáci si osvojí základní znalosti o složení směsi. Kl í čov á slova: Směs stejnorodá, různorodá, emulze, suspenze, pěna, dým, mlha, aerosol Metodick é pozn á mky: Žáci se seznámí se vzorky směsí.

3 SMĚSI = látky složené ze dvou nebo více složek

4 Příklady směsí př. žula- složky: – křemen - slída - živec vzduch- složky: – dusík - kyslík - voda - oxid uhličitý - vzácné plyny

5 TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ Směsi můžeme rozdělit do skupin: 1. RŮZNORODÉ (heterogenní) 2. STEJNORODÉ (homogenní, roztoky)

6 RŮZNORODÉ (heterogenní) - směsi, ve kterých můžeme rozlišit jednotlivé složky okem, lupou nebo mikroskopem

7 PŘÍKLADY RŮZNORODÝCH SMĚSÍ a) suspenze – nerozpustná pevná látka rozptýlená v kapalině b) emulze – 2 kapalné látky – jedna kapalina je rozptýlená ve druhé kapalině c) pěna – nerozpustná plynná látka v kapalině d) aerosoly – mlha: kapalná látka rozptýlená v plynné látce dým: částečky pevné látky rozptýlené v plynné látce

8 Název směsi Složka směsi Příklad rozptylující rozptýlená látka suspenze kapalina pevná písek + voda křída + voda emulzekapalná benzin + voda pleťové mléko pěnaplynná mýdlová voda šlehačka mlha plyn kapalná oblaky na obloze voňavka ve vzduchu dýmpevná prach na ulici cigaretový dým

9 STEJNORODÉ (homogenní, roztoky) - směsi, ve kterých nemůžeme rozlišit jednotlivé složky okem, lupou nebo mikroskopem

10 ROZTOKY Rozlišujeme skupenství: - plynné (vzduch) - kapalné (slaná voda) - pevné (slitiny: bronz, mosaz)

11 Roztok = rozpuštěná látka + rozpouštědlo Nejčastější rozpouštědlo: - voda Další možná rozpouštědla: - benzín - líh - ředidlo - aceton - saponát

12 FAKTORY K URYCHLENÍ ROZPOUŠTĚNÍ PEVNÝCH LÁTEK a) míchání b) zahřívání kapaliny c) rozetření pevné látky

13 Rozpustnost - veličina udávající hmotnost látky rozpuštěné ve 100 g rozpouštědla za vzniku nasyceného roztoku (za určité teploty a tlaku) - hodnoty jsou uvedeny v tabulkách CH7 Nasycený roztok - roztok, ve kterém se při dané teplotě a tlaku již více látky nerozpustí Nenasycený roztok - roztok, ve kterém je za daných podmínek rozpuštěné látky méně než v nasyceném roztoku

14 Zdroje: MICROSOFT CORPORATION. Microsoft®OfficePowerPoint® 2003 (11.5529.5606). Součást produktu Microsoft Office Professional Edition 2003. Copyright © 1987-2003 Microsoft Corporation [software]. Oprávněný uživatel: Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace. ostatní: texty vlastní


Stáhnout ppt "Výukový materi á l zpracovaný v r á mci projektu EU Z á kladn í š kola a mateřsk á š kola Dvorce, okres Brunt á l, př í spěvkov á organizace Pořadov é."

Podobné prezentace


Reklamy Google