Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_01_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_01_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_01_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk Novák Tematický celek Finanční gramotnost – finanční matematika Ročník 1. až 4. ročník, gymnaziální vzdělávání Datum tvorby 21.8.2013 Anotace V Prezentaci jsou uvedeny definice vztahující se k základním termínům z finanční matematiky. Úlohy zaměřené na praktickou aplikaci finanční matematiky i s informacemi pomáhajícími při jejich řešení Metodický pokyn prezentace je určena jako výklad do hodiny Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Osobní a rodinný rozpočet

3 Při sestavování domácího rozpočtu bychom měli vycházet  a) Z předpokládané finanční situace domácnosti  b) Z reálné finanční situace domácnosti  c) Nebereme ohled na finanční situaci domácnosti

4 Mezi příjmy pravidelné patří  a) Úroky z vkladů, dividendy  b) Příjmy z prodeje majetku  c) Odměny za práci, příjmy z podnikání, sociální dávky, starobní důchody

5 Při sestavení domácího rozpočtu se do příjmů započítávají aa) Pouze čisté příjmy bb) Vždy hrubé příjmy cc) Příjmy snížené o daň z příjmu

6 Utrácet můžeme jen tolik peněz aa) Kolik jsme si vydělali bb) Kolik peněz nám půjčí banka cc) Pokud naše příjmy přesahují výdaje

7 Rodina Novákových nemá dostatek finančních prostředků na nákup auta, proto využije finanční leasing, který představuje aa) Krátkodobý pronájem bb) Dlouhodobý pronájem, kdy se po uplynutí doby pronájmu stává pronajímaný předmět majetkem nájemce cc) Půjčka, za kterou si auto pořídí

8 Pan P. má mzdu v zaměstnání 16 000 korun rozhoduje se, zda začít podnikat nebo zůstat v zaměstnání, co bude nákladem obětované příležitosti aa) Jeho příjmy z podnikání bb) Jeho mzda 16 000 korun, které se vzdá odchodem ze zaměstnání cc) Žádné náklady obětované příležitosti mu nevzniknou

9 Výše rezervy domácího rozpočtu by měla být minimálně aa) Desetinásobkem průměrných měsíčních výdajů bb) Trojnásobkem průměrných měsíčních příjmů cc) Stejná jako je průměrný měsíční příjem

10 Za osobní aktiva považujeme majetek aa) Který nám bude přinášet další příjmy bb) Který bude v našem osobním vlastnictví cc) Který ihned prodáme

11 Každý člověk má určité potřeby, které představují aa) To, co jsme si pořídili bb) Pocit nedostatku, který chceme odstranit cc) Pocit nedostatku, který nechceme odstranit

12 Přebytek osobního rozpočtu vzniká aa) Pokud jsou příjmy menší než výdaje bb) Pokud jsou příjmy stejné jako výdaje cc) Pokud jsou příjmy větší než výdaje

13 Co je to úrok? Úrok je obecně cena peněz, resp. cena za zapůjčení peněz z pohledu dlužníka a odměna za zapůjčení peněz z pohledu věřitele.

14 příklad  Banka poskytla panu Adamcovi úvěr ve výši 100 000 Kč na jeden rok s úrokovou mírou 13,5%.  Určete, jaký je úrok z úvěru.  135 Kč  1350 Kč  13 500 Kč.

15 Je to cenný papír, který vyjad ř uje závazek dlu ž níka v ůč i majiteli dluhopisu (v ěř iteli) Dluhopisy vydává stát, obce a m ě sta, banky a podniky

16 příklad PPan Bouček si koupil depozitní certifikát za 20 000 Kč. Doba splatnosti certifikátu je jeden rok, úroková míra je 5,3%, daň z úroku je 15%. Po uplynutí jednoho roku obdrží pan Bouček vloženou částku zvýšenou o úrok. VVypočítej úrok po zdanění.

17 řešení  Cena depozitního certifikátu…………………20 000Kč  Zúročení 5,3% z 20 000Kč a to je (0,053.20 000) Kč = 1 060 Kč  Úrok po zdanění 85% ze 1 060 Kč a to je (0,85.1 060) Kč = 901 Kč

18 Je to typ vkladu, jehož doba splatnosti může být několik dnů až několik let. Je to typ vkladu, jehož doba splatnosti může být několik dnů až několik let. Založení termínovaného vkladu pro vkladatele obvykle znamená, že vložený kapitál nemůže bez sankcí po sjednanou dobu z banky vybírat. Založení termínovaného vkladu pro vkladatele obvykle znamená, že vložený kapitál nemůže bez sankcí po sjednanou dobu z banky vybírat. Daň z úroku je pro termínované vklady 15%. Daň z úroku je pro termínované vklady 15%.

19 příklad Pan Zlámal uložil na termínovaný vklad na jeden rok s úrokovou mírou 2,5 % částku 8000 EUR. Jakou částku banka panu Zlámalovi po roce vyplatí? 8000 x 2,5 / 100 = 200 EUR je úrok 200 x 15 / 100 = 30 EUR je daň z úroku 8000 + 200 – 30 = 8 170 Pan Zlámal dostane 8 170 EUR za jeden rok. zadání

20 Jaká jsou rizika vkladů? Většina bankovních produktů (např. termínované vklady či vkladní knížky) je ze zákona pojištěna. Při krachu banky dostane klient podle stávající zákonné normy zpět 90 % z pojištěné částky, nejvýše však částku, která odpovídá 25 000 EUR. V následujících cvičeních počítejte se směnným kurzem  1 EUR = 30 Kč

21 příklad Paní Smutná má na vkladní knížce uloženo 18 000 Kč. Kolik korun by obdržela zpět při krachu banky? řešení Paní Smutná uložila 18 000Kč a 90% z této částky činí: 0,9. 18 000Kč = 16 200 Kč

22 C O JSOU TO PODÍLOVÉ LISTY ?  Jsou to cenné papíry, které vydávají investiční společnosti.  Vydáváním podílových listů shromažďují investiční společnosti peněžní prostředky v podílových fondech. Majitelé podílových listů mají právo na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na ziscích získaných zhodnocením tohoto majetku.

23 příklad Pan Hanák má v podílovém fondu ICK Invest 9 400 kusů podílových listů, které měly na konci předminulého roku kurz 1,028 70. Ke dni 31.12. minulého roku poklesl jejich kurz na 0,988 70. O kolik korun se snížila hodnota majetku pana Hanáka v podílových listech ICK Invest za minulý rok?

24 ŘEŠENÍ  Klesne-li v určitém časovém období kurz podílového listu, je výnos ztrátou, a je tedy vyjádřen záporným číslem.  Za 9 400 kusů podílových listů pan Hanák zaplatil  9 400. 1,028 70 = 9 669,78 Kč  Dnes je pan Hanák prodává za  9 400. 0,988 70 Kč = 9 293,78 Kč  Výnos z podílových listů za jeden rok tedy činí  9 293, 78 – 9 669, 78 = - 376 Kč

25 L ITERATURA ODVÁRKO, O., Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-303-8. PETÁKOVÁ J., Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ Praha : Prométheus, 2008. ISBN 80-7196-099-3  http://iss-cheb.cz/web_kn/index.htm


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_01_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google