Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.17 Vytvořeno:11. 04. 2013 Ověřeno: 12. 04. 2013Třída:NS2

2 Účetní uzávěrka – inv. rozdíly, zaúčtování účetních operací Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:inventarizační rozdíl, manko, přebytek, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, opravné položky, odpis pohledávek Anotace: Materiál je určen k seznámení s účtováním inventarizačních rozdílů a se zaúčtováním účetních operací na konci účetního období.

3  v případě, kdy se skutečnost liší od účetnictví  2 varianty: 1.účetní stav > skutečnost – manko, resp. přirozený úbytek v rámci norem 2.účetní stav < skutečnost – přebytek  rozdíly nutno zaúčtovat tak, aby se srovnal skutečný a účetní stav souvztažně s výsledkovými účty  fyzickou inventuru hmotného majetku možno provést poslední 4 měsíce běžného období a první měsíc následujícího období

4 0. třída – Dlouhodobý majetek Chybějící dlouhodobý majetek a)DHM odpisovaný549, 582 / 08x b)DNM549, 582 / 07x c)DHM neodpisovaný549, 5825 / 03x Nově nalezený dlouhodobý majetek a)DNM01x / 07x b)DHM odpisovaný02x / 08x c)DHM neodpisovaný03x / 413

5 1. třída – Zásoby Úbytek do výše norem přirozených úbytků zásob a)materiál501 / 112 b)zboží504 / 132 c)nedokončená výroba611 / 121 d)výrobky613 / 123 Manko 549 / 112, 132, 121, 123 Přebytek a)materiál, zboží 112, 132 / 648 b)nedokončená výroba, výrobky 121, 123 / 611, 613

6 2. třída – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Schodek pokladní hotovosti569 / 211 Odcizení neznámým pachatelem569 / 211  daňově uznatelný náklad Přebytek pokladní hotovosti211 / 668  vstupuje do základu daně

7 K věrnému zobrazení hospodářské a finanční situace ÚJ je třeba: 1.do HV promítnout existující rizika a možné ztráty před jejich vznikem 2.náklady, výdaje, výnosy a příjmy přiřadit k období, se kterým věcně a časově souvisí 3.zaúčtovat účetní případy, které nastaly, ale nemáme doklady  k tomuto účelu provádíme uzávěrkové operace na konci účetního období

8  proúčtování zásob na cestě (mám doklad, ale do konce roku nedorazily zásoby)  proúčtování nevyfakturovaných dodávek (mám zásoby, ale nemám doklad) – dohadné položky  porovnání výsledků inventury zásob s účetním stavem (způsob A) nebo s operativní evidencí (způsob B)  manko: porovnat s normou přirozených úbytků a zaúčtovat inventurní rozdíl

9  posouzení účetní a skutečné hodnoty zásob (tvorba opravných položek – nižší prodejní cena zásob, odpis)  u způsobu B zaúčtovat úpravu zásob na skladě

10  dodržení časové a věcné souvislosti Přehled položek časového rozlišení:  náklady příštích období  komplexní náklady příštích období  výdaje příštích období  výnosy příštích období  příjmy příštích období  dokladová inventarizace = kontrola účtů podle analytické evidence

11  nepotvrzené pohledávky (dohadné účty aktivní)  nepotvrzené závazky (dohadné účty pasivní)  známe účel, období, ale neznáme přesnou částku – chybí doklad

12  princip tvorby a čerpání rezerv řešen vnitropodnikovou směrnicí  zákonné rezervy – podmínky dle zákona o rezervách: 1.vlastník příslušného hmotného majetku 2.tvorba na opravu majetku 3.doba odepisování 5 a více let 4.tvorba rezervy více než 1 rok 5.maximální doba tvorby rezervy je dána odpisovou skupinou  inventarizací zkontrolovat plnění podmínek

13  na základě kurzu ČNB platného k poslednímu dni účetního období  u finančních účtů (valutová pokladna, devizový účet), pohledávek a závazků  účtujeme na účty 563 a 663

14  vytvářejí se k majetkovým účtům za těchto podmínek: 1.skutečná hodnota majetku je nižší než účetní 2.snížení majetku není trvalého charakteru  možno tvořit k dlouhodobému majetku, zásobám, pohledávkám  nutno dodržet zásady: 1.opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek 2.nelze tvořit opravnou položku na zvýšení hodnoty 3.nelze současně vytvářet rezervu i opravnou položku

15  daňově účinný dle zákona o daních z příjmů  musí se jednat o prokazatelně nedobytnou pohledávku  např. nepostačující majetek dlužníka při konkurzu, úpadek dlužníka, smrt dlužníka, zánik právnické osoby bez právního nástupce

16 1.Kdy dochází ke vzniku inventarizačních rozdílů?  v případě, kdy se skutečnost liší od účetnictví 2.Ve kterých případech se použijí dohadné položky?  nepotvrzené pohledávky či závazky  známe účel, období, ale neznáme přesnou částku 3.Kdy dochází k odpisu pohledávek?  v případě prokazatelně nedobytné pohledávky

17 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google