Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava investice společnosti Hyundai a její přínos pro Moravskoslezský kraj Martin Radvan duben 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava investice společnosti Hyundai a její přínos pro Moravskoslezský kraj Martin Radvan duben 2012."— Transkript prezentace:

1 Příprava investice společnosti Hyundai a její přínos pro Moravskoslezský kraj Martin Radvan duben 2012

2 Základní parametry Požadavek na výstavbu první továrny Hyundai v Evropě Sesterský závod KIA v Žilině Produkce 300 tis. automobilů ročně za předpokladu využití plné kapacity závodu Vytvoření 3.500 přímých pracovních míst Investice bude prováděna prostřednictvím k tomuto účelu zřízené obchodní společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Závazek zachovat investici min. po do dobu 10 let Investiční pobídky

3

4

5 Stěžejní dokumenty Investiční smlouva -HYUNDAI, Česká republika, Moravskoslezský kraj, CzechInvest Deklarace porozumění -NGO´s, HYUNDAI, Moravskoslezský Kraj, Česká republika

6 Majetkoprávní příprava V režii Moravskoslezského kraje, pozemky v katastru 2 obcí Výkup pozemků tvořících PZN o celkové rozloze 260 ha, a to za jednotnou cenu 150 Kč za m 2 Vykoupeno dalších cca. 50 ha pozemků („zbytkové pozemky“) Zřizování věcných břemen ve prospěch kraje i třetích subjektů Celkový počet vykoupených parcel činil cca. 600 V lokalitě se nacházelo 21 rodinných domů, všechny byly vykoupeny Komplikace: zemědělské družstvo, dědická řízení, věcná břemena

7 problémové pozemky

8 Lokalita průmyslové zóny

9 Příprava Lokality demolici usedlostí kácení dřevin odstranění stávajících inženýrských sítí a jejich přeložení do nové trasy skrývka ornice a podorniční vrstvy vyřešení odvodu dešťových vod příprava pozemku k prodeji jak společnosti HMMC tak C.S.Cargo, včetně dovedení stavba protihlukového zemního valu včetně sadových úprav okružní komunikace, staveništního a trvalého napojení PZN na silniční síť, železniční vlečky, integrovaného výjezdového centra

10 Prohlídka lokality (09/2005)Podpis smlouvy (18. 5. 2006) Zahájení stavby (21. 3. 2007) Vztyčení 1. pilíře (18. 4. 2007) Groundbreaking Ceremony (25. dubna 2007)

11

12

13

14

15 Úloha MSK při uskutečňování investice Zajistit na vlastní náklady nebo na náklady poskytovatele veřejné služby výstavbu (zkapacitnění) inženýrských sítí tak, aby byly splněny požadavky společnosti Hyundai vyplývající z Investiční smlouvy Konkrétně se jedná o: -Elektrickou energii -Zemní plyn -Pitnou a průmyslovou vodu a odvod odpadních vod

16 Dopravní napojení průmyslové zóny PLPL SK R48 (E462) I/11 (E75) Silniční doprava Dálnice D 47 Rychlostní komunikace R48 Silnice I/11 Železniční doprava železniční trať Frýdek – Místek – Český Těšín III. železniční koridor Dětmarovice – Mosty u Jablůnkova

17

18

19 Investiční pobídky maximálně 15% celkových investičních nákladů nutnost notifikace ze strany Evropské komise snaha zaplatit co nejméně (tj. nerealizovat zisk, optimalizovat cash flow) FORMA hmotná podpora na kapitálové investice převod pozemků za sníženou cenu (60 Kč m2) příspěvek na vytvoření pracovních míst sleva na daních

20 Přínos investičních pobídek Studie Deloitte a CzechInvest v letech 1998 – 2008 investiční pobídky ve výši 30 mld. Kč díky nim se uskutečnily investice v objemu 357 mld. Kč vznik 308tis. pracovních míst fiskální příjmy státu z podpořených investic činí 259 mld. Kč přínos investičních pobídek je tedy cca 229 mld. Kč

21 Výsledek Největší investice v dějinách České republiky Výše investice 1,2 mld. EUR ze strany HMMC, navíc 0,25 mld. EUR činila investice kraje a státu do související infrastruktury Výrobna převodovek, lisovna, svařovna, lakovna, linka pro finální montáž, vazba na subdodavatele a společnost KIA Od září 2011 spuštěn třísměnný provoz Produkce modelů Hyundai i30 (nová generace), ix20, ix35 a KIA Venga Vytvoření cca 4.500 přímých pracovních míst, cca 10.500 nepřímých Z výšení HDP kraje o 8% oproti stavu, kdyby této investice nebylo Negativa? (zásah do krajiny, silniční spojení na Žilinu, orientace průmyslu)

22 Počty zaměstnanců V rámci průmyslové zóny Nošovice: HMMC: 3.490 HYSCO: 48 MOBIS: 758 DYMOS: 506 Ostatní nepřímá pracovní místa: cca 10.500

23 Afgánistán (1) Angola (2) Bosna a Hercegovina (1) Egypt (1) Maďarsko (2) Rumunsko (1) Rusko (1) Tunisko (1) Ukrajina (2) Velká Británie (1) 3490 zaměstnanců k 5. 4. 2012

24 Vize Hyundai disponuje RD centrem v německém Rüsselsheimu, stejně jako centrem designu zaměřit se na dodavatele prvního řádu, kteří v Evropě podobná centra nemají materiálový výzkum (plasty, slitiny, tkaniny, optika..) TRITIA ???

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava investice společnosti Hyundai a její přínos pro Moravskoslezský kraj Martin Radvan duben 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google