Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Účtování materiálu - část 1 Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Účtování materiálu - část 1 Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Účtování materiálu - část 1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA2.1417 Datum vytvoření: 7.10.2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Vysvětlení účtování materiálu způsobem A. Vnitropodnikové přepravné při účtování materiálu. Aktivace materiálu. Analytická evidence materiálu. Reklamace při dodávkách materiálu. Cvičení a příklady na uvedené téma.

3 Metodické pokyny Učební materiál vhodný pro metodu výkladu s následným ověřením pochopení učiva pomocí příkladů. Příklady i cvičení lze použít jako samostatnou práci s hodnocením, skupinovou práci s hodnocením i společnou práci celé skupiny žáků bez hodnocení.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2012. Praha: Grada, 2012, sv. ISBN 978- 80-247-3206-0.

5 Účtování materiálu

6 Účtování materiálu způsobem A Materiál se účtuje na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účtové třídě a do nákladů se dostává až při spotřebě. Typické účetní případy účtování materiálu způsobem A: - - dodavatelské faktury za nákup materiálu - - poskytnuté zálohy na nákup materiálu - - náklady související s pořízením = vedlejší pořiz. náklady - - příjemky a výdejky při pohybu materiálu ve skladech - - úhrady dodavatelských faktur

7 Vnitropodnikové přepravné Doprava materiálu při nákupu může probíhat vlastními dopravními prostředky, potom mluvíme o vnitropodnikové službě. Tato služba je považována za vedlejší pořizovací náklad, tudíž je součástí pořizovací ceny materiálu. 622 Aktivace vnitropod. služeb 111 Pořízení materiálu převodka za přepravné

8 Aktivace materiálu Podnik si může vyrábět některé druhy materiálu sám, s použitím svých prostředků. Při výrobě vzniknou účetní jednotce náklady, proto musí být jejich předání na sklad zaúčtováno jako výnos. Do výsledku hospodaření se tak náklady promítnou až při spotřebě. Schéma účtování: 621 Aktivace materiálu a zboží 112 Materiál na skladě převodka na vyrobený materiál

9 Analytická evidence materiálu -analytická evidence umožňuje účetním jednotkám rozúčtovat syntetické účty podrobněji na analytické - podle konkrétních podmínek -nejčastěji se analytika používá, pokud chceme rozlišit cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady Ukázka použití analytických účtů: 112.100 Materiál na skladě v ceně pořízení 112.200 Materiál na skladě - vedlejší pořizovací náklady 111.100 Pořízení materiálu v ceně pořízení 111.200 Pořízení materiálu - vedlejší pořizovací náklady

10 Reklamace při dodávkách materiálu Při dodávkách materiálu se mohou vyskytnout nesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel uplatňuje své nároky za nedodané množství, za nekvalitní materiál = reklamace. Reklamační nárok se účtuje na 315 Ostatní pohledávky (315/111,112). Reklamační nárok může být dodavatelem uznán nebo zamítnut. uznaná reklamace: neuznaná reklamace: -dodavatel zašle dobropis -zaúčtuje se jako škoda (daňový opravný doklad) 549 Manka a škody z -provede náhradní dodávku provozní činnosti

11 Schéma účtování uznané reklamace Uznaná reklamace -dodavatel zašle dobropis na reklamovanou částku 315 Ostatní pohledávky 321 Dodavatelé reklamovaná částka 343 DPH 321 Dodavatelé reklamovaná částka -náhradní dodávka 111 Pořízení materiálu 315 Ostatní pohledávky dodávka materiálu

12 Schéma účtování neuznané reklamace Neuznaná reklamace 549 Manka a škody 315 Ostatní pohledávky částka neuznané reklamace

13 Prodej materiálu Podnik prodává materiál výjimečně. Materiál je prodáván za smluvní cenu + DPH. Prodejem materiálu dochází k tržbě, k výnosu, dále dochází k jeho úbytku na skladě, musí se souvztažně zaúčtovat úbytek na nákladový účet prodaný materiál. 642 Tržby z prodeje materiálu 211 Pokladna, 311Odběratelé cena prodaného materiálu 343 DPH DPH 112 Materiál na skladě 542 Prodaný materiál úbytek prodaného mat. ve skladní ceně

14 Cvičení Zaúčtujte následující účetní případy s použitím analytiky 100 cena pořízení, 200 vedlejší cena pořízení. -nákup materiálu od dodavatele 111.100/321 -dovoz materiálu vlastním vozidlem111.200/622 -materiál na skladě v ceně pořízení112.100/111.100 -materiál na skladě ve vedlejších pořiz. nákladech112.200/111.200 -úhrady dodavatelských faktur z účtu321/221

15 Příklad Podnik montuje jednotlivé součásti nábytku sám. Na montáž těchto součástí nábytku byly vynaloženy tyto náklady: hrubé mzdy 30 000 Kč, pojistné podniku 10 200 Kč, spotřebovaný materiál (šroubky, lepení) 5 000 Kč. Smotované kusy nábytku byly předány na sklad. Zaúčtujte. 1. 1. Hrubé mzdy dle výplat. listiny 30 000 Kč 521/331 2. 2. Pojistné podniku10 200 Kč524/336 3. 3. Výdejka na spotřebovaný materiál 5 000 Kč501/112 4. 4. Převod nábytku na sklad45 200 Kč112/621

16 Příklad Ve firmě se vyskytly účetní případy, kdy se reklamovalo 100 kg chybějícího materiálu, dodavatel uznal a vystavil dobropis na 80 kg. Zaúčtujte: 1.FAP za nákup materiálu (100 kg po 500 Kč) cena bez DPH50 000 Kč 111.100/321 DPH 21%10 500 Kč 343/321 2.Příj. materiál do skladu 400 kg 40 000 Kč 112.100/111.100 3.VÚD na reklamační nárok10 000 Kč 315/111.100 4.Opravný daňový doklad 8 000 Kč 321/315 DPH 1 680 Kč 321/343 5.Neuznaná reklamace 2 000 Kč 549/315

17 Příklad Podnik měl na skladě zásobu již nepotřebného materiálu 200 ks po 100 Kč. Podniku se podařilo veškerý nepotřebný materiál prodat jiné organizaci za 18 000 Kč, zaúčtujte tento prodej. 1. 1. FAV Tržba za prodaný materiál cena bez daně18 000 311/642 DPH 21% 3 780 311/343 2. 2. Úbytek prodaných náhradních dílů ze skladu 20 000 542/112

18 Použité zkratky FAP – faktura přijatá DPH – daň z přidané hodnoty VÚD – vnitřní účetní doklad FAV – faktura vystavená výplat. – výplatní


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Účtování materiálu - část 1 Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google