Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia MIS - Manažerské informační systémy Úvod do studia Ing. Jan Luhan

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia MIS - Manažerské informační systémy Úvod do studia Ing. Jan Luhan"— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia MIS - Manažerské informační systémy Úvod do studia Ing. Jan Luhan luhan@fbm.vutbr.cz

2 O mé maličkosti Jméno: Jan Luhan E-mail:LUHAN@fbm.vutbr.cz Telefon:+420 54114 3717 Konzultace:dle domluvy via e-mail MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

3 Anotace předmětu  Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy nutnými pro řízení informačních systémů (IS) podniku s důrazem na význam informací v interní a externí podnikové komunikaci.  Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem IS, s jejich druhy a vývojem a dává jim přehled o současných informačních systémech, informačních technologiích a jejich nadstavbách.  Studenti porozumí, jak využít IS k získání strategické výhody, osvojí si problematiku efektivnosti IS a jejího měření a budou umět zanalyzovat vhodnost nasazení různých druhů IS ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti IS. MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

4 Doporučená literatura  BASL, J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha, Grada, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2.  DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů. Praha: Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN 8086419711  HANÁČEK, P. – SAUDEK, J.: Bezpečnost informačních systémů. ÚSIS, Praha, 2000, 127 s. ISBN 80-238-5400-3  KOCH, M.: Datové a funkční modelování. Brno: VUT FP, 2004, 108 s.. ISBN 80-214-2724-8  PÍSEK,S.: Access 2003. Praha: Grada, 2005, 224s. ISBN 80-247-0788-8  PALMER, S., WEAVER, M.: Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing 2000, str.166, ISBN 80-7169-940-3  ŘEPA, V.: Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. EKOPRESS, Praha 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0 MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

5 Podpora studia Stránky pro podporu výuky http://mis-sting.sweb.cz/ E-mailová adresa pro odevzdávání mis-sting@seznam.cz MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

6 Organizace výuky  PŘEDNÁŠKY  Teoretická východiska  Praktické ukázky  CVIČENÍ  Praktické procvičení dovedností a znalostí  Databázový nástroj MS Access MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

7 Podmínky k zápočtu a zkoušce  Zápočet Semestrální projekt  Semestrální projekt – Zadání bude upřesněno  Zkouška Variantní test  Variantní test – cca 50 otázek z látky probrané jak na cvičeních, tak na přednáškách MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

8 Informace, data, znalosti F. Drucker: „Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory – půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti“. MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

9 Informace  výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat  zpráva zasílaná od vysílače k přijímači  snižuje neurčitost v rozhodování  vjem, který je syntakticky, sémanticky a pragmaticky relevantní  zdroj bohatství MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

10 Syntaktická relevance detekce a porozumění sdělení Sémantická relevance porozumění obsahu (co vjem znamená, co vypovídá o mně a mém okolí) Pragmatická relevance vjem musí mít pro přijímající subjekt nějaký význam a smysl MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

11 Data potencionální informace je možné je ignorovat nebo využít později je možné je transformovat - jsou pak vyjádřena fyzickým nosičem mají vypovídací schopnost v praxi data = zprávy MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

12 Znalosti Robert M. Hayes: „Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi.“ Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování! MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

13 Informační systém „Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka.“ (M. Koch)  očekává se to  přináší to výhody  reprezentuje ho to MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

14 Co je IS? Informační systém je soubor pravidel pro sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat ve formě informací pro různé úrovně využití. Množina prvků, jejich vzájemné vazby a chování. MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

15 Prvky IS hardware software orgware datové zdroje peopleware okolí MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

16 HARDWARE veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky technické prostředky SOFTWARE data a programové prostředky aplikační a systémové programy (řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem) SW + HW = INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

17 ORGWARE organizační prostředky soubor nařízení a pravidel, definují provozování a využívání IS a informačních technologií PEOPLEWARE lidská složka adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí OSTATNÍ informační zdroje, legislativa, normy MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

18 Holistický pohled na IS Neformalizované informace Formalizované informace IS/IT MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

19 IS z pohledu úrovně řízení MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

20 Cíle IS strategické (plánování investic…), taktické (vedení, kontrola rozpočtů…), operační (každodenní rutina) MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

21 Úlohy IS manažerské (EIS - Executive IS) taktické (DSS - Decision Support System) vedení (MIS - Management IS) expertní (KWS - Knowledge Work System) kancelářské (OIS - Office IS) operativní MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan

22 Použité odkazy: KOCH, M., Management IS1, dostupné z [http://vzdelavani.esf- fp.cz/results/results_02/edumat_rep/MIS/MIS_P8.pdf] ŠLAPÁK, O., Data, informace, znalosti, dostupné z [http://nb.vse.cz/kfil/elogos/miscellany/slapa103.pdf] MIS – Manažerské informační systémyÚvod do studia 1. Přednáška04.02.2009 Ing. Jan Luhan


Stáhnout ppt "Úvod do studia MIS - Manažerské informační systémy Úvod do studia Ing. Jan Luhan"

Podobné prezentace


Reklamy Google