Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIS - Manažerské informační systémy Úvod do studia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIS - Manažerské informační systémy Úvod do studia"— Transkript prezentace:

1 MIS - Manažerské informační systémy Úvod do studia
Ing. Jan Luhan

2 MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia
O mé maličkosti Jméno: Jan Luhan Telefon: Konzultace: dle domluvy via 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

3 MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia
Anotace předmětu Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy nutnými pro řízení informačních systémů (IS) podniku s důrazem na význam informací v interní a externí podnikové komunikaci. Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem IS, s jejich druhy a vývojem a dává jim přehled o současných informačních systémech, informačních technologiích a jejich nadstavbách. Studenti porozumí, jak využít IS k získání strategické výhody, osvojí si problematiku efektivnosti IS a jejího měření a budou umět zanalyzovat vhodnost nasazení různých druhů IS ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti IS. 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

4 Doporučená literatura
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Doporučená literatura BASL, J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha, Grada, s. ISBN DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů. Praha: Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN HANÁČEK, P. – SAUDEK, J.: Bezpečnost informačních systémů. ÚSIS, Praha, 2000, 127 s. ISBN KOCH, M.: Datové a funkční modelování. Brno: VUT FP, 2004, 108 s.. ISBN PÍSEK,S.: Access Praha: Grada, 2005, 224s. ISBN PALMER, S., WEAVER, M.: Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing 2000, str.166, ISBN ŘEPA, V.: Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. EKOPRESS, Praha s. ISBN 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

5 Podpora studia http://mis-sting.sweb.cz/ mis-sting@seznam.cz
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Podpora studia Stránky pro podporu výuky ová adresa pro odevzdávání 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

6 Organizace výuky PŘEDNÁŠKY CVIČENÍ Teoretická východiska
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Organizace výuky PŘEDNÁŠKY Teoretická východiska Praktické ukázky CVIČENÍ Praktické procvičení dovedností a znalostí Databázový nástroj MS Access 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

7 Podmínky k zápočtu a zkoušce
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Podmínky k zápočtu a zkoušce Zápočet Semestrální projekt – Zadání bude upřesněno Zkouška Variantní test – cca 50 otázek z látky probrané jak na cvičeních, tak na přednáškách 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

8 Informace, data, znalosti
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Informace, data, znalosti F. Drucker: „Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory – půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti“. 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

9 MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia
Informace výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat zpráva zasílaná od vysílače k přijímači snižuje neurčitost v rozhodování vjem, který je syntakticky, sémanticky a pragmaticky relevantní zdroj bohatství 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

10 Syntaktická relevance Sémantická relevance
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Syntaktická relevance detekce a porozumění sdělení Sémantická relevance porozumění obsahu (co vjem znamená, co vypovídá o mně a mém okolí) Pragmatická relevance vjem musí mít pro přijímající subjekt nějaký význam a smysl 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

11 Data potencionální informace je možné je ignorovat nebo využít později
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Data potencionální informace je možné je ignorovat nebo využít později je možné je transformovat - jsou pak vyjádřena fyzickým nosičem mají vypovídací schopnost v praxi data = zprávy 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

12 Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Znalosti Robert M. Hayes: „Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi.“ Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování! 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

13 MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia
„Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka.“ (M. Koch) očekává se to přináší to výhody reprezentuje ho to 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

14 MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia
Co je IS? Informační systém je soubor pravidel pro sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat ve formě informací pro různé úrovně využití. Množina prvků, jejich vzájemné vazby a chování. 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

15 Prvky IS hardware software orgware datové zdroje peopleware okolí
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Prvky IS hardware software orgware datové zdroje peopleware okolí 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

16 MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia
HARDWARE veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky technické prostředky SOFTWARE data a programové prostředky aplikační a systémové programy (řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem) SW + HW = INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

17 ORGWARE PEOPLEWARE OSTATNÍ organizační prostředky
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia ORGWARE organizační prostředky soubor nařízení a pravidel, definují provozování a využívání IS a informačních technologií PEOPLEWARE lidská složka adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí OSTATNÍ informační zdroje, legislativa, normy 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

18 Holistický pohled na IS
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Holistický pohled na IS Neformalizované informace IS/IT Formalizované informace 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

19 IS z pohledu úrovně řízení
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia IS z pohledu úrovně řízení 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

20 Cíle IS strategické (plánování investic…),
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Cíle IS strategické (plánování investic…), taktické (vedení, kontrola rozpočtů…), operační (každodenní rutina) 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

21 Úlohy IS manažerské (EIS - Executive IS)
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Úlohy IS manažerské (EIS - Executive IS) taktické (DSS - Decision Support System) vedení (MIS - Management IS) expertní (KWS - Knowledge Work System) kancelářské (OIS - Office IS) operativní 1. Přednáška Ing. Jan Luhan

22 Použité odkazy: KOCH, M., Management IS1,
MIS – Manažerské informační systémy Úvod do studia Použité odkazy: KOCH, M., Management IS1, dostupné z [ ŠLAPÁK, O., Data, informace, znalosti, dostupné z [ 1. Přednáška Ing. Jan Luhan


Stáhnout ppt "MIS - Manažerské informační systémy Úvod do studia"

Podobné prezentace


Reklamy Google