Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu
Příjemce Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05/ Název projektu Digitalizace výuky Číslo prioritní osy 1/1.1 Předmět Zeměpis Téma Lidé na Zemi Autor Mgr. Robert Jiran

2 ZEMĚPIS PRO 6. ROČNÍK Lidé na Zemi Učebnice FRAUS . Fraus str. 76 - 79
. Demografie . Lidská rasa . Jazykové rodiny . Náboženství . Vzdělání a zaměstnání . Opakování

3 Lidé na Zemi Na Zemi žije okolo 6 miliard lidí. Některá místa na Zemi jsou vhodnější pro život než jiná. Která místa na Zemi jsou vhodná pro život lidí a která jsou nevhodná a proč? Nejvíce obyvatel přibývá v rozvojových zemích. Tj. státy Afriky, Asie, J. Ameriky. Nejvíce obyvatel je v Číně, Indii, USA. Průměrná hustota obyvatel je vypočítávána na 1 km². V ČR je 130 obyvatel na km². Lidé se od sebe liší např. podle věku, pohlaví, rasy – biologické znaky, jazyku, náboženství, vzdělání – kulturní znaky, zaměstnání – ekonomické znaky. Přirozený přírůstek je statistický údaj udávající rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých ve sledované populaci během určitého období. Jestliže v populaci převažují zemřelí, vychází hodnota přirozeného přírůstku záporně a označuje se jako přirozený úbytek. Demografie je věda, která studuje proces reprodu- kce lidských populací. Procesy demografické repro- dukce jsou úmrtnost (též mortalita), nemocnost, porodnost, potratovost, sňatečnost a rozvodovost. Tyto procesy jsou také v centru demografického zájmu. V chudých zemích je mnohem kratší průmě- rný život než ve vyspělých státech. V chudých stá- tech Afriky je stařík v 50 letech v Japonsku okolo 100 let. Věková pyramida

4 Lidská rasa Lidský druh není zcela stejný a dělí se na jednotlivé lidské rasy. Základní dělení obsahuje 4 rasy (starší literatura uváděla pouze 3). Jednotlivé rasy mají některé fyzické rozdíly jako např. barvu kůže. Z vědeckého hlediska nebylo nikdy prokázáno, že by některá lidská rasa byla vývojově nadřazená ostatním. Překrucování vědeckých poznatků a populismus vedl ke vzniku rasismu. Jsou to: Europoidní - označována nesprávně jako běloši Mongoloidní - mongolská a indiánská skupina. Označována nesprávně jako asiati Negroidní - afrických a amerických černochů (někdy označovaná jako Afro-američané). Označována nesprávně jako černoši Původní obyvatelé Austrálie

5 hieroglyfické písmo 3000 př. n. l.
JAZYKY FR. STR. 79 LIDÉ MLUVÍ RŮRNÝMI JAZYKY. Ty lze rozdělit do skupin. Některými jazyky se domluvíte takřka po celém světě, jinými se domluvíte jen v jedné zemi nebo jen oblasti země. Jazyky se rozdělují do jazykových rodin a skupin. Např. do indoevropské rodiny patří skupiny: Slovanská, Germánská, Románská, Baltská, Keltská atd. Světové jazyky – Angličtina, Francouzština, Arabština, Ruština, Čínština, Španělština Čínština Hebrejština Klínové písmo (okolo 2400–2200 př. n. l.) Egyptské hieroglyfické písmo 3000 př. n. l. Indoevropská Afroasijská Nigerokonžská Indiánské Skupiny Čínsko- tibeetská Arabština Japonština azbuka يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء абвгдеёжзий

6 Náboženství Nejčastější náboženské skupiny
Všechna náboženství mají společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm a většina náboženství vyžaduje i určitou morálku. Většina náboženství se chápe jako vztah k Bohu nebo božstvům, na nichž člověk závisí a k nimž se obrací s díkem a s prosbou o ochranu. Výkon bohoslužebných obřadů je často svěřen zvláště vybraným nebo pověřeným osobám, kněžím, a některá náboženství se společensky organizují jako církve. Nejčastější náboženské skupiny Islám, Křesťanství, Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Judaismus, Šintoismus, Tradiční přírodní náboženství

7 Různé náboženské symboly
Napiš k číslům o jaké náboženství se jedná. V atlase světa najdi místa rozšíření různých náboženství. 3

8 NÁBOŽENSTVÍ Jaké křesťanské svátky slavíme dnes?
Většina lidí na Zeměkouli je věřících. Někteří věří v jednoho Boha, jiní ve více bohů. Tyto se mezi sebou také liší svátky nebo liturgií (obřady). Mezi nerozšířenější náboženství patří křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, judaismus. V různých kmenech světa se dodnes dochovalo mnoho tradičních přírodních náboženství. Tito lidé se dodnes modlí k bohu úrody, deště, lovu atd. Případně stále praktikují Voodoo. Další náboženství: šintoismus, taoismus, konfucianismus, džinismus atd. Ateismus je přesvědčení, že neexistuje žádný bůh nebo bohové či nadpřirozená bytost obecně. Jaké křesťanské svátky slavíme dnes? Náboženské symboly Budha Slovo Alláh v arabštině Hinduismus v Arabštině

9 Katolický kněz Rabín Patriarcha Pastor Šaman Dalajláma

10 VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ Vzdělání obyvatelstva je v různých místech světa odlišné. V rozvojových zemích je mnoho lidí negramotných. Gramotnost je individuální schopnost číst a psát. Gramotnost je schopnost plynule číst i delší text a především - schopnost porozumět jeho obsahu. 80% dospělých na světě je gramotných. Nejvyšší gramotnost vykazuje Evropa, Severní Amerika a Austrálie, nižší pak země jižní Asie (59,5%), subsaharské Afriky (60,3%) a arabské státy (70,3%). Protože mezinárodní společenství si klade za cíl, aby v budoucnu byli všichni lidé na světě gramotní, je jedním z Rozvojových cílů tisíciletí zajistit základní vzdělání pro všechny děti na světě do roku To se však zřejmě nepodaří splnit, i když situace se oproti minulosti zlepšila. Mali 23,3% Burkina Faso 28.7% Niger 30,4% Sierra Leone 38,1% Benin 40,5% Senegal 42,6% Mosambik 44,4% Někteří lidé pracují v zemědělství, jiní v průmyslu a ve službách. Jsou státy kde musí i přes zákaz světových organizací pracovat děti. Najdi tyto státy na mapě.

11 OPAKOVÁNÍ 1. 6 miliard lidí 2. Čína
1. Kolik žije na Zemi lidí? 2. Ve kterém státu žije nejvíce lidí? 3. Jaké jsou lidské rasy? 4. Jmenuj čtyři nejrozšířenější světová náboženství? 5. Co to je přirozený přírůstek obyvatelstva? 6. Jaké znáš světové jazyky? 7. Jaké náboženství (národ) zastupuje tento znak ? 1. 6 miliard lidí 2. Čína 3. Europoidní, negroidní, mongoloidní, původní obyvatelé Austrálie 4. Křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus, judaismus 5. statistický údaj udávající rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých 6. Angličtina, Francouzština, Arabština, Ruština, Čínština, Španělština 7. Izrael, Židy, Judaismus


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google