Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Vyškov, 11.1.2015 Počátek poznání (moudrosti) je bázeň před Hospodinem Př 1,7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Vyškov, 11.1.2015 Počátek poznání (moudrosti) je bázeň před Hospodinem Př 1,7."— Transkript prezentace:

1 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Vyškov, 11.1.2015 Počátek poznání (moudrosti) je bázeň před Hospodinem Př 1,7

2 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Vzdělání životní partner finance Úvod - poslušnost

3 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Saul x David Příklad z Bible

4 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ 1.Samuelova 12 14 Jestliže se budete Hospodina bát, jemu sloužit a poslouchat ho, … obstojíte vy i král, který nad vámi kraluje … 15 Jestliže však nebudete Hospodina poslouchat …, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce. 1.Samuelova 13 8 Čekal sedm dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. 9 Saul tedy řekl: „Přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou.“ 10 Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. 11 Samuel se ho otázal: „Cos to udělal?“ Saul odvětil: „Když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť tys k určenému dni nepřicházel, a že se Pelištejci shromáždili v Mikmásu, 12 řekl jsem si : Pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám.“ 13 Samuel nato Saulovi řekl: „Počínal sis jako pomatenec. Nedbals příkazu, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navěky., i on zavrhl tebe jako krále.“

5 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ 1.Samuelova 15 20 Saul vysvětloval Samuelovi: „Vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého. 21 Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a skotu, to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu.“ 22 Tu řekl Samuel: „Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. 23 Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále.“

6 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ David - nezabil Saula David se doptával Hospodina (Siglak) po smrti Saula – měl jít do Hebronu boj s Pelištejci Příklad z Bible

7 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Co je to poslouchat Boha? = milovat Boha jako skutečného Boha

8 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Vesmír - Velikost zatím pozorovaného vesmíru je pres 90 miliard svět. let a stale se rozpíná Počet galaxií se podle pozorování odhaduje na 120 miliard, a 10 22, tedy na deset tisíc triliónů hvězd Země, Jedná se o nedokonalou kouli s poloměrem 6378 km, Smysluplné a podivuhodné: složení atmosféry, gravitace, teplota na zemi celková smysluplnost stvoření Bůh je stvořitel

9 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ počet druhů organismů - od tří do sta milionů, nepočítáme-li bakterie, (jiný odhad 8,7 milionu) Bůh je stvořitel Odhad celkového počtuDosud popsáno Živočichové7,77 milionu953 434 Rostliny298 tisíc215 644 Houby611 tisíc43 271 Prvoci36 4008118 Řasy27 50013.33

10 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Nervové pulzy se z mozku a zpět do mozku pohybují rychlostí 270 km/h. Lidská mozková buňka může pojmout 5× více informací, než je v kompletní encyklopedii. Plocha povrchu lidské plíce je stejná jako plocha tenisového kurtu. V lidském těle je dohromady zhruba 100 000 km krevních cest. To je dvojnásobek obvodu Země. Bůh je stvořitel

11 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ V lidském těle se nachází 50 až 75 bilionů buněk (z toho 25 až 30 bilionů červených krvinek). V jednom mm³ bývá např. u člověka 4–5 milionů erytrocytů, Typická červená krvinka (erytrocyt) obsahuje zhruba 265 milionů molekul hemoglobinu. Životnost červených krvinek: 120 dní. Denně se nahrazuje asi 0,83 % červených krvinek. Tj. každou sekundu alespoň dva a půl milionu! Bůh je stvořitel

12 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Co je to Boží bázeň? = větší respekt a úcta před Božími přáními, než před svými a svého okolí

13 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Poslušnost jako odpověď na Boží lásku a reakce na Boží příkaz Jestli chci, tak musím…

14 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Poslušnost jako podmínka k naplnění Božího plánu Slepá poslušnost? Ne, jde o životní moudrost! Př 1, 7 Počátek poznání (moudrosti) je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

15 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Poslušnost jako ochrana před neúspěchem Když neposloucháme Boha, musíme poslouchat jiného … Efezským 2:2 … v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.

16 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Poslušnost jako ochrana před neúspěchem Když neposloucháme Boha, musíme poslouchat jiného … Efezským 2:2 … v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.

17 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Poslušnost jako cesta následování Ježíše Krista Jdi ve stopách Ježíše Krista JK je ztělesněné splnění Božích představ 1.Pt 2, 21 K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

18 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Závěr Je dobré poslouchat (bát se) Boha…, i když nás to nebaví …

19 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Závěr - Boží láska je náročná 5 Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: ‚Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.

20 P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Závěr - Boží láska je náročná 6 Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.‘ 11 Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

21 P OSLOUCHAT TĚ NEBAVÍ ? P OSLUŠNOST NEBYLA ZAMÝŠLENA K ZÁBAVĚ, ALE JE KLÍČOVÁ K ÚSPĚCHU NAŠICH ŽIVOTŮ V BOŽÍCH OČÍCH !


Stáhnout ppt "P OSLOUCHAT MĚ ( NE ) BAVÍ Vyškov, 11.1.2015 Počátek poznání (moudrosti) je bázeň před Hospodinem Př 1,7."

Podobné prezentace


Reklamy Google