Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.1 Vím, co jsou směsi, jak vznikají, jaké jsou druhy. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.1 Vím, co jsou směsi, jak vznikají, jaké jsou druhy. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 2.1 Vím, co jsou směsi, jak vznikají, jaké jsou druhy. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Směsi se liší velikostí částeček jednotlivých složek V jakém skupenství jsou tyto směsi: žula, krev, pivo, hamburger? Slída, křemen, živec Červené a bílé krvinky, krevní destičky Voda, pěna Hovězí, vepřové maso Autor: Mgr. Petra Křivánková

2 2.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Odlišnost složení směsí a chemicky čistých látek (neobsahují žádnou další složku) vidíte na obrázcích. 1. 2. 3. 4. Který z obrázků znázorňuje směs? Kolik složek má směs na obrázku? 4. 3

3 2.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Směsi - látky, které obsahují dvě a více složek směsi stejnorodé směsi různorodé suspenze emulze - roztoky, jednotlivé složky nevidíme ani mikroskopem - jednotlivé složky se od sebe dají rozlišit okem, lupou nebo mikroskopem - směs pevné látky a kapaliny - směs dvou kapalných látek různé hustoty pěna- směs nerozpuštěné plynné látky rozptýlené v kapalné látce - rozptýlená kapalná látka v plynné látce - rozptýlené částečky pevné látky v plynné látce Aerosoly mlha dým

4 2.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Oddělování jednotlivých složek směsí: Usazování Filtrace Destilace Krystalizace - oddělování nerozpuštěných složek směsí s odlišnou hustotou - oddělování pevných složek od kapalných složek směsí - oddělování kapalných složek směsí s odlišnou teplotou varu - oddělování pevné složky (rozpuštěné látky) z roztoku Filtrační aparaturaDestilační aparatura 1 2 3 4 5 1 - tyčinka 2 – kádinka se směsí 3 – filtrační nálevka 4 - kádinka 5 - filtrát 1 - zdroj tepla 2 - destilační baňka (s kulatým dnem) 3 - spojovací trubice 4 - teploměr 5 - chladič 6 - vtok chladicí vody 7 - výtok chladicí vody 8 - baňka s destilátem 9 - odvod k vývěvě (při destilaci za sníženého tlaku) 10 - alonž

5 2.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie LABORATORNÍ PRÁCE Téma: PŘÍPRAVA A ODDĚLOVÁNÍ SMĚSÍ Pomůcky: kádinky, nálevka, tyčinka, třecí miska s tloučkem, dělící nálevka, stojan s držákem, kleště, hodinové sklo, kuželová baňka, kahan, křída, lihový fix, jar Chemikálie: voda, olej, modrá skalice Úkoly: 1. Příprava suspenze, pěny, emulze 2. Dělení směsí – chromatografie, krystalizace, filtrace Postup: - popište, jak jste postupovali Úkoly: 1. Z jakých složek jsou složeny suspenze, emulze, pěna? Uveď příklady ke každé směsi. 2. Co je chromatografie, k čemu v daném pokusu došlo? Zakresli. 3. Jaké další způsoby oddělování jednotlivých složek směsí znáš? 4. Jak byste oddělili jednotlivé složky směsi, která obsahuje písek, etanol a vodu? 5. Zakresli aparaturu pro filtraci 6. V následujícím textu doplň výrazy: nerozpuštěný, čistý modrý, rozpustila, filtrační papír, odpařila, filtru, zvětšil. Ve vodě se modrá skalice ………, zatímco nečistoty zůstaly ……. Při filtraci suspenze přes ……. zůstaly nečistoty na …….. a jako filtrát jsme získali …… roztok. Po delší době se část vody z roztoku……. a krystal modré skalice, zavěšený na niti, se …….

6 2.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie sublimace – oddělování složek směsí, které sublimují (přecházejí z pevného skupenství rovnou do plynného) nasycený roztok – roztok, ve kterém se při určité teplotě již více látky nerozpustí nenasycený roztok – roztok, ve kterém je za daných podmínek rozpuštěné látky méně než v roztoku nasyceném odstřeďování – nejrychlejší způsob dělení, v odstředivkách, využívá odstředivé síly chromatografie – oddělování složek ze stejnorodých plynných a kapalných směsí

7 2.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry Mixture- material system made up of two or more different substances Homogeneous mixture - type of mixture in which the composition is uniform Heterogeneous mixture- type of mixture in which the composition can´t be identified easily Separation process - filtration - sedimentation - crystallization - distillation

8 2.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c 2.b 3.c 4.a Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie

9 2.9 Použité zdroje, citace 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDulahttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDula 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Crystallizationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Crystallization 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilacehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace 4.http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/filtrace.htmhttp://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/filtrace.htm 5.Obrázky z databáze klipart 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDulahttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDula 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Crystallizationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Crystallization 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilacehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace 4.http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/filtrace.htmhttp://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/filtrace.htm 5.Obrázky z databáze klipart

10 AutorMgr. Petra Křivánková Období07 – 12/2011 Ročník8. ročník Klíčová slovaSměs stejnorodá, různorodá, filtrace, destilace, krystalizace AnotacePrezentace charakterizující směsi a jejich způsob dělení. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 2.10 Anotace


Stáhnout ppt "2.1 Vím, co jsou směsi, jak vznikají, jaké jsou druhy. Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google