Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.1 Vím, co jsou směsi, jak vznikají, jaké jsou druhy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.1 Vím, co jsou směsi, jak vznikají, jaké jsou druhy."— Transkript prezentace:

1 2.1 Vím, co jsou směsi, jak vznikají, jaké jsou druhy.
Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 2.1 Vím, co jsou směsi, jak vznikají, jaké jsou druhy. V jakém skupenství jsou tyto směsi: žula, krev, pivo, hamburger? Červené a bílé krvinky, krevní destičky Hovězí, vepřové maso Slída, křemen, živec Voda, pěna Směsi se liší velikostí částeček jednotlivých složek Autor: Mgr. Petra Křivánková

2 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 2.2 Co již víme? 1. 2. 3. 4. Odlišnost složení směsí a chemicky čistých látek (neobsahují žádnou další složku) vidíte na obrázcích. Který z obrázků znázorňuje směs? 4. Kolik složek má směs na obrázku? 3

3 2.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 2.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Směsi - látky, které obsahují dvě a více složek směsi stejnorodé - roztoky, jednotlivé složky nevidíme ani mikroskopem směsi různorodé - jednotlivé složky se od sebe dají rozlišit okem, lupou nebo mikroskopem suspenze - směs pevné látky a kapaliny emulze - směs dvou kapalných látek různé hustoty pěna - směs nerozpuštěné plynné látky rozptýlené v kapalné látce Aerosoly mlha - rozptýlená kapalná látka v plynné látce dým - rozptýlené částečky pevné látky v plynné látce

4 2.4 Co si řekneme nového? Oddělování jednotlivých složek směsí:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 2.4 Co si řekneme nového? Oddělování jednotlivých složek směsí: Usazování - oddělování nerozpuštěných složek směsí s odlišnou hustotou Filtrace - oddělování pevných složek od kapalných složek směsí Destilace - oddělování kapalných složek směsí s odlišnou teplotou varu Krystalizace - oddělování pevné složky (rozpuštěné látky) z roztoku Filtrační aparatura Destilační aparatura 2 1 1 - zdroj tepla 2 - destilační baňka (s kulatým dnem) 3 - spojovací trubice 4 - teploměr 5 - chladič 6 - vtok chladicí vody 7 - výtok chladicí vody 8 - baňka s destilátem 9 - odvod k vývěvě (při destilaci za sníženého tlaku) 10 - alonž 1 - tyčinka 2 – kádinka se směsí 3 – filtrační nálevka 3 4 - kádinka 5 - filtrát 4 5

5 2.5 Procvičení a příklady LABORATORNÍ PRÁCE
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 2.5 Procvičení a příklady LABORATORNÍ PRÁCE Téma: PŘÍPRAVA A ODDĚLOVÁNÍ SMĚSÍ Pomůcky: kádinky, nálevka, tyčinka, třecí miska s tloučkem, dělící nálevka, stojan s držákem, kleště, hodinové sklo, kuželová baňka, kahan, křída, lihový fix, jar Chemikálie: voda, olej, modrá skalice Úkoly: 1. Příprava suspenze, pěny, emulze 2. Dělení směsí – chromatografie, krystalizace, filtrace Postup: - popište, jak jste postupovali Úkoly: 1. Z jakých složek jsou složeny suspenze, emulze, pěna? Uveď příklady ke každé směsi. 2. Co je chromatografie, k čemu v daném pokusu došlo? Zakresli. 3. Jaké další způsoby oddělování jednotlivých složek směsí znáš? 4. Jak byste oddělili jednotlivé složky směsi, která obsahuje písek, etanol a vodu? 5. Zakresli aparaturu pro filtraci 6. V následujícím textu doplň výrazy: nerozpuštěný, čistý modrý, rozpustila, filtrační papír, odpařila, filtru, zvětšil. Ve vodě se modrá skalice ………, zatímco nečistoty zůstaly …… . Při filtraci suspenze přes ……. zůstaly nečistoty na …….. a jako filtrát jsme získali …… roztok. Po delší době se část vody z roztoku……. a krystal modré skalice, zavěšený na niti, se …… .

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 2.6 Něco navíc pro šikovné nasycený roztok – roztok, ve kterém se při určité teplotě již více látky nerozpustí nenasycený roztok – roztok, ve kterém je za daných podmínek rozpuštěné látky méně než v roztoku nasyceném odstřeďování – nejrychlejší způsob dělení, v odstředivkách, využívá odstředivé síly sublimace – oddělování složek směsí, které sublimují (přecházejí z pevného skupenství rovnou do plynného) chromatografie – oddělování složek ze stejnorodých plynných a kapalných směsí 

7 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry 2.7 CLIL Mixture - material system made up of two or more different substances Homogeneous mixture - type of mixture in which the composition is uniform Heterogeneous mixture - type of mixture in which the composition can´t be identified easily Separation process - filtration - sedimentation - crystallization - distillation

8 2.8 Test znalostí Směsi dělíme na a/ roztok a chemicky čistou látku
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 2.8 Test znalostí Směsi dělíme na a/ roztok a chemicky čistou látku b/ nasycené a nenasycené c/ stejnorodé a různorodé d/ prvky a sloučeniny Destilace je oddělování a/ kapalných složek od pevných b/ pevné složky z roztoku c/ kapalných složek s různou teplotou varu d/ kapalných složek s různou hustotou Suspenze je směs a/ dvou kapalin různé hustoty b/ pevné látky a kapaliny c/ pevné látky a plynu d/ kapaliny v plynu Pomůcky pro filtraci jsou a/ tyčinka, kádinky, filtrační nálevka b/ teploměr, kádinka, filtrační nálevka c/ kádinka, chladič, tyčinka d/ chladič, varná baňka, teploměr Správné odpovědi: c b a Test na známku

9 2.9 Použité zdroje, citace http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDula
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 2.9 Použité zdroje, citace Obrázky z databáze klipart

10 2.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 2.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova Směs stejnorodá, různorodá, filtrace, destilace, krystalizace Anotace Prezentace charakterizující směsi a jejich způsob dělení.


Stáhnout ppt "2.1 Vím, co jsou směsi, jak vznikají, jaké jsou druhy."

Podobné prezentace


Reklamy Google