Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 2. ročník (sexta) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 2. ročník (sexta) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 2. ročník (sexta) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion Střední Asie Datum vytvoření: 9.12.2012 Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.10 VY_32_INOVACE_ZEM.2.10

2 Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik makroregionu Střední Asie s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto územím a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou. VY_32_INOVACE_ZEM.2.10

3 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Střední Asie: Kaspické moře Aralské jezero jezero Balchaš SyrdarjaAmudarjaFerganská kotlina Kazašská plošina Kyzylkum Karakum Turanská nížina Pamír Ťan - Šan VY_32_INOVACE_ZEM.2.10

4 2) Lokalizuj do slepé mapy tyto státy Kazachstán Uzbekistán TurkmenistánKyrgyzstán Tádžikistán VY_32_INOVACE_ZEM.2.10

5 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Přírodní prostředí Střední Asie tvoří hlavně Turanská / Kazašská plošina, krytá převážně stepí / smíšenými lesy. Půdy oblasti tvoří úrodné černozemě / podzoly, ale problémem je nedostatek srážek a silná větrná eroze. Od 60. let je vážným problémem oblasti postupný zánik Aralského / Kaspického jezera. Výrazným znakem klimatu, s nímž souvisí i aridita, je jeho oceánský / kontinentální charakter. Horké / chladné léto střídá krátká a mírná / studená zima. Odlišný ráz pak mají horské oblasti na jihu / severu. Podstatnou část území tvoří odtokové / bezodtokové oblasti. VY_32_INOVACE_ZEM.2.10

6 4) Obyvatelstvo Střední Asie. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Republiky Střední Asie jsou národnostně velmi pestré. Vzhledem k umělému rozdělení hranic v minulosti vzniklo v regionu několik zón s výraznými národnostními menšinami. Po rozpadu Sovětského svazu zůstaly taktéž ve všech státech početné ruské menšiny V 90. letech jejich podíl v nových státech Střední Asie poklesl, ale stále tvoří důležitou složku obyvatelstva. Centrem osídlení je kromě větších měst oblast Ferganské kotliny s příhodnými podmínkami pro zemědělství. Střední Asie je oblastí s vysokým přirozeným přírůstkem obyvatelstva a populační exploze sebou bohužel nese i problémy v sociální oblasti. Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě! VY_32_INOVACE_ZEM.2.10

7 5) Hospodářství zemí Střední Asie. S pomocí atlasu doplňte chybějící části textu. Oblast Střední Asie byla od 50. let důležitou surovinovou základnou bývalého Sovětského svazu. Dnes jsou suroviny vedle zemědělských produktů hlavním exportním artiklem. Ze středoasijských republik je hospodářsky nejvýznamnější Kazachstán, který má bohaté zásoby nerostných surovin zejména uhlí, ropy, železné rudy, barevných kovů a soli. Problémem zemědělství regionu je nedostatek vody a nikde se neobejde bez umělého zavlažování. Rozsáhlé kazašské stepi byly postupně rozorány a využity pro pěstování zejména obilí. Na svazích hor se pěstuje bavlna, tabák a ovoce. Státy jsou stále ve fázi industrializace, současně dochází k transformaci ekonomik. VY_32_INOVACE_ZEM.2.10

8 6) Vysvětlete termíny: celiny - označení pro neobdělávanou travnatou půdu (step) v Rusku a dalších státech bývalého SSSR určenou pro zemědělské využití. bavlníkový komplex – pěstování a průmyslové zpracovávání bavlníku Bajkonur – místo se souborem pozemních zařízení, potřebných ke startu kosmických raket v Kazachstánu, které dlouhodobě využívá Ruská federace Hedvábná stezka – je starověká a středověká obchodní trasa vedoucí z východní Asie přes střední Asii do Středomoří Aralkum – pouštní krajina rozkládající se v místech mizejícího Aralského jezera Buchara a Samarkand – města V Uzbekistánu zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO VY_32_INOVACE_ZEM.2.10

9 7) Přiřaďte k jednotlivým státům uvedené pojmy: Uzbekistán: Taškent, Aralské jezero, bavlník, Kyzylkum, Amudarja, Ferganská kotlina Turkmenistán: Ašchabad, Amudarja, Karakum Kazachstán: Astana, Aralské jezero, Kyzylkum, Balchaš, Syrdarja, Bajkonur, vysoké % ruského etnika, celiny Tádžikistán: Dušanbe, Ferganská kotlina Kyrgyzstán: Biškek, Ferganská kotlina, vysoké % ruského etnika Společné znaky: SSSR, celiny, muslimové, autoritativní režimy, ekologické problémy, oblast napětí, hutnictví barevných kovů, pěstování bavlníku VY_32_INOVACE_ZEM.2.10

10 Rozšiřující pojmy k zapamatování Karakalpakové: turkotatarský národ žijící při pobřeží Aralského jezera, jehož obživa byla úzce spjata s tímto mizejícím jezerem Islámský fundamentalismus: směr vyžadující doslovný výklad základních náboženských knih a jejich aplikaci do života. Bývá spojen s přesvědčením o absolutnosti vlastní pravdy, provázeným netolerancí k odlišným názorům. Chiva: historické město v Uzbekistánu, jehož centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. VY_32_INOVACE_ZEM.2.10

11 Použitá literatura: Mapa 1: http://www.harpercollege.edu/mhealy/mapquiz/easia/eacoufr.htm VY_32_INOVACE_ZEM.2.10


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 2. ročník (sexta) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google