Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA
VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Tematická oblast: Regionální geografie světa Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion Pobaltí Datum vytvoření: Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.15

2 VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik Pobaltí s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto regionem a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou

3 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Pobaltí:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Pobaltí: Baltské moře Rižský záliv Finský záliv Čudské jezero Baltská nížina Daugava Němen

4 2) Lokalizuj do slepé mapy tyto a města státy:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 2) Lokalizuj do slepé mapy tyto a města státy: Riga Vilnius Tallinn Narva Klajpeda Daugavpils Liepaja Kaunas Ventspils Tartu LITVA LOTYŠSKO ESTONSKO

5 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni!
VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Region Pobaltí je charakterizován výrazně nížinatým / horským povrchem. Téměř celou oblast tvoří málo/ velmi úrodné půdy. Převažují jílovité / písčité půdy, jejichž podkladem jsou ledovcové/ sopečné nánosy. Klima má teplejší kontinentální/chladnější přímořský ráz. Přírodní charakter regionu doplňuje množství jezer a bažin / bezodtokých pánví.

6 VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 4) Obyvatelstvo Pobaltí. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Území Pobaltí bývalo osídleno již od pravěku. Historické záznamy dokládají obchodní vztahy až se vzdálenou římskou říší, kam se vyvážel zdejší jantar. Vývoj zdejších národů probíhal vždy pod silným tlakem sousedních mocností. V důsledku geopolitických změn ve 20. stol. se výrazně pozměnila národnostní skladba pobaltských republik. Zanikla židovská menšina, odešli Němci a mnoho obyvatel z řad inteligence zahynula v koncentračních táborech na území tehdejšího Sovětského svazu. Silná poválečná imigrační vlna Rusů poznamenala nejvíce Lotyšsko. Vztahy s ruskou menšinou jsou často komplikované Další národnostní menšiny představují Bělorusové, Ukrajinci a Poláci. Ve městech žije většina populace pobaltských států. Problémem zemí je úbytek populace, jehož příčinou není jen klesající porodnost, ale také emigrace do vyspělejších států Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě!

7 VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 5) Vytvořte časovou osu, do které zakreslete důležité události v geopolitickém vývoji pobaltských republik ve 20. století: 1918 1940 1991 2004 existence samostatných republik po rozpadu SSSR nezávislost na Rusku násilné připojení k SSSR vstup do EU a NATO nacistická okupace součást SSSR

8 6) Uvedená města zařaďte ke správné republice:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 6) Uvedená města zařaďte ke správné republice: Litva: Vilnius, Klajpeda, Kaunas Lotyšsko: Riga, Liepaja, Ventspils, Daugavpils Estonsko: Tallinn, Tartu Narva

9 VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 7) Pracujte s atlasem a rozhodněte zda jsou uvedená tvrzení pravdivá A x N Nejvýznamnější litevskou řekou je Němen přitékající z Běloruska. A V Litvě převažují vyznavači pravoslavného křesťanství. N Většina jezer v Pobaltí je ledovcového původu. A Všechny tři pobaltské republiky jsou od r členy Evropské unie. N Po rozpadu SSSR v r se pobaltské státy staly členy Společenství nezávislých států. N Litva a Polsko byly od 16. století spojeny v jeden státní celek tzv. Polsko – litevskou unii, jež měla společného panovníka a trvala až do 18. stol. A Estonština se řadí mezi ugrofinské jazyky a má blízko k finštině maďarštině. A Estonsko má druhou nejvyšší míru výskytu HIV u dospělých v Evropě po Ukrajině. A Počet obyvatel Estonska je přibližně stejný jako počet obyvatel pražské aglomerace a Liberce dohromady. A Pobaltské republiky mají dostatečnou palivovou a surovinovou základnu. N

10 VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 8) Hospodářství Pobaltí. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Hospodářství pobaltských republik má průmyslově – zemědělský charakter. Písčité půdy jsou málo úrodné a proto má i díky vlhčímu klimatu v intenzivním zemědělství rozhodující vliv chov skotu a prasat. Na orné půdě se pěstují méně náročné plodiny mezi něž patří hlavně pícniny, žito, oves nebo brambory. Země mají jen omezené surovinové zdroje, za zmínku stojí jen těžba rašeliny a světoznámá těžba jantaru v Litvě. Země využívají své výhodné přímořské polohy. Rybí produkty jako jsou sardinky nebo rybí moučka patří mezi důležitý vývozní artikl. Mezi hlavní průmyslová odvětví patří strojírenství, elektrotechnika, textilní a díky vysokému podílu lesů také dřevozpracující a papírenský průmysl. Velký potenciál mají země ve službách, zejména v bankovnictví, telekomunikacích a v informačních technologiích. Přes přístavy pobaltských republik prochází i velká část ruského zahraničního obchodu. Přečti svůj text o hospodářství třídě!

11 Rozšiřující pojmy k zapamatování:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 Rozšiřující pojmy k zapamatování: ropné břidlice - usazených hornin, které obsahují organický materiál. Jediná existující elektrárna používající jako palivo ropné břidlice se nachází v Estonsku jantar - jedná se o mineralizovanou pryskyřici třetihorních jehličnanů starou nejčastěji kolem 50 milionů let. Je využíván pro výrobu šperků Polsko – litevská unie - státní útvar ve střední a východní Evropě existující mezi lety 1569–1795 pakt Ribbentrop-Molotov - historická smlouva o neútočení mezi nacistickým Německem a komunistickým Svazem sovětských socialistických republik podepsána v r byla v podstatě dodržována až do 22. června 1941, kdy nacistické Německo napadlo Sovětský svaz (Operace Barbarossa).

12 VY_32_INOVACE_ZEM.2.15 Použitá literatura: Mapa 1, Mapa 2 :


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"

Podobné prezentace


Reklamy Google