Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAPY (uč. PaLZ 14-15) 1. MĚŘÍTKO MĚŘÍTKO GLÓBU - 1:m …. Měřítko m ukazuje, kolikrát je poloměr glóbu r menší než poloměr referenční koule R MĚŘÍTKO MAPY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAPY (uč. PaLZ 14-15) 1. MĚŘÍTKO MĚŘÍTKO GLÓBU - 1:m …. Měřítko m ukazuje, kolikrát je poloměr glóbu r menší než poloměr referenční koule R MĚŘÍTKO MAPY."— Transkript prezentace:

1 MAPY (uč. PaLZ 14-15) 1

2 MĚŘÍTKO MĚŘÍTKO GLÓBU - 1:m …. Měřítko m ukazuje, kolikrát je poloměr glóbu r menší než poloměr referenční koule R MĚŘÍTKO MAPY – 1:m…..Měřítko glóbu, ze kterého byla mapa odvozena. Vyjadřuje poměr zmenšení vzhledem ke skutečnosti. Platí na délkově nezkreslených mapách. Plošné měřítko 1:m² platí v plošně nezkreslených místech mapy.

3 MĚŘÍTKO Příklad : 1: 2 000 000 znamená, že 1 cm na mapě je 2 000 000 cm ve skutečnosti = 20 000 m = 20 km Na mapě je číselné měřítko doplněno grafickým měřítkem, které je znázorněno úsečkou se stejně velkými díly.

4 DÉLKOVÉ MĚŘÍTKO - příklady Příklad 1: Na mapě s měřítkem 1:15 000 000 byla naměřena vzdálenost 4 cm. Vypočítej kolik km to bude ve skutečnosti. Příklad 2: Na mapě byla naměřena vzdálenost 4 cm. Urči měřítko mapy, je-li skutečná vzdálenost 200 km.

5 DÉLKOVÉ MĚŘÍTKO - řešení Příklad 1: Na mapě s měřítkem 1:15 000 000 byla naměřena vzdálenost 4 cm. Vypočítej kolik km to bude ve skutečnosti. M-1cm….SK-150km M-4cm….SK-600km (4x150km) Příklad 2: Na mapě byla naměřena vzdálenost 4 cm. Urči měřítko mapy, je-li skutečná vzdálenost 200 km. M-4cm…….SK-200km M-1cm…….SK-50km M-1cm…….SK-5000000cm Měřítko 1:5 000 000

6 PLOŠNÉ MĚŘÍTKO - příklady Příklad 1: Jakou rozlohu v ha má pozemek, který na mapě v měřítku 1:200 000 má plochu 3,6 cm² ? Příklad 2: Pozemek má rozlohu 100 ha. Jakou plochu v cm² má na mapě v měřítku 1:50 000 ?

7 PLOŠNÉ MĚŘÍTKO - řešení Příklad 1: Jakou rozlohu v ha má pozemek, který na mapě v měřítku 1:200 000 má plochu 3,6 cm² ? M-1 cm…..SK-2 km M-1 cm²..SK- 4 km² M- 3,6 cm² …..SK-14,4 km² = 1440 ha Příklad 2: Pozemek má rozlohu 100 ha. Jakou plochu v cm² má na mapě v měřítku 1:50 000 ? M- 1 cm…..SK-500m M-1 cm².. SK- 250000 m² = 25 ha M-x cm² … SK - 100 ha……………x=100:25= 4 cm²

8 DRUHY MAP podle měřítka mapy VELKÉHO MĚŘÍTKA (plány (1:500 – 1:5 000), topografické mapy, turistické mapy, autoatlasy) – do 1: 200 000 mapy STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA od 1 : 200 000 do 1: 1 000 000 mapy MALÉHO MĚŘÍTKA nad 1: 1 000 000 - (velká území, malá podrobnost – školní atlasy světa, kapesní atlasy)

9 DRUHY MAP podle obsahu mapy katastrální (pouze polohopis, nejčastěji 1:2880) mapy topografické (topografické a obecně zeměpisné mapy, výškopis, polohopis i popis objektů a jevů ) mapy obecně geografické (školní atlasy) tematické mapy (m. přírodních jevů, společenských jevů, ostatní mapy)

10 DRUHY MAP podle účelu vojenské hospodářské turistické školní mapy atlasy

11 GENERALIZACE OBSAHU MAP Výběr nejdůležitějších objektů a jevů při přechodu na mapu menšího měřítka

12 OBSAH MAP Matematické prvky : geografická síť, měřítko Obsah mapy topografické : Výškopis Polohopis Popis mapy

13 VÝŠKOPIS Vrstevnice (izohypsy) – izolinie spojující místa o stejné nadmořské výšceVrstevnice Hloubnice (izobáty) – pod vodou Kóty – číselné údaje u výškových značek Barevná hypsometrie (barevné rozlišení výškových stupňů – zelená až hnědá, odstíny modré) Plastičnost - stínování (JV svahy zastíněné)

14 POLOHOPIS Pomocí 3 základních typů značek : Liniové (hranice, komunikace, vodní toky,…) Bodové (sídla, letiště, přístavy,nerostné suroviny, zemědělské plodiny,…) Plošné (lesy, jezera, pouště,…) Využití barev a velikostí značek (sídla,elektrárny,uhlí)

15 POLOHOPIS (uč. PaLZ str.15) Zvláštní metody pro tematický obsah : Kartogram – odstupňovaná intenzita jevu v předem daných územních jednotkách (barva,rastr) - tečková metoda - dasymetrická (hustoměrná) metoda Kartodiagram – lokalizovaný diagram (ukazuje druh a velikost jevu - diagramy, které jsou umístěny v místě výskytu) - stuhová metoda - metoda anamorfózy

16 POPIS MAPY Názvy zeměpisných objektů smluveným písmem (druh, velikost, barva, sklon, tvar) PODLE DRUHU OBJEKTU : Choronyma (vodorovné části souše – světadíly, státy, ostrovy,…) Místní jména (obydlená místa - sídla, ulice,…) Pomístní jména (neobydlená místa - hory, řeky,…)

17 POPIS MAPY PODLE PŮVODU JMÉNA : Domácí jména (ve státě uživatele mapy : CZE – Labe, Praha, Louny, DEU – Elbe, Dresden, GBR – Thames, London, FRA – Paris, AUT – Wien, Donau,…) Cizí jména (objekty v cizině – Dresden, London, Paris, Wien) Vžitá jména - EXONYMA (domácí podoby cizích jmen – CZE – Drážďany, Londýn, Paříž, Vídeň, Řím, Štětín, SalzburgEXONYMA - DEU – Prag, Eger, - GBR – Prague, Copenhagen, Vienna, Lisbon

18 POPIS MAPY PRAVIDLA PRO PŘEPIS CIZÍCH NÁZVŮ : OFICIÁLNÍ PODOBA u latinkových písem TRANSLITERACE (přepis z jiného písma do latinky- alfabeta, azbuka,..)TRANSLITERACE TRANSKRIPCE (přepis podle výslovnosti u znakového písma- japonština, čínština)TRANSKRIPCE Při přepisu z čínštiny se využívá pinyinpinyin

19 VZNIK MAPY 5 etap vzniku originální mapy : Astronomická (určení přesné polohy základních bodů) Geodetická (podklady pro polohopis (trigonometrie, triangulace) a výškopis (nivelace)) triangulacenivelace Topografická (podrobná měření v terénu, vyhodnocení leteckých snímků – zanášení obsahu do mapových listů) Kartografická (úprava, zjednodušení topografického obsahu, výběr značkového klíče) Reprodukční (reprodukce a tisk mapy – k.polygrafie)

20 VZNIK MAPY V SOUČASNOSTI Letecké a družicové snímky Měření a sběr dat – GPS (Global Positioning System – globální polohový systém)GPSglobální polohový systém Tvorba databáze systému GIS (Geografic Information System – geografický informační systém) – soustavy digitálních mapových vrstevGISgeografický informační systém

21 ZDROJE INFORMACÍ : Obr.1 - [cit. 2012-11-1].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0, Autor: Maximilian Dörrbecker Kartografie. Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit. 2012-11-1]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kartografie Mapy. [on-line]. [cit. 2012-11-1]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapy Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2004. 1. vydání, ISBN 80-86034-45-3 Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2000. 1. vydání, ISBN 80-86034-44-5 Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2004. 1. vydání, ISBN 80-7011-730-3 Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o. 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282-6-9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.

22 ODKAZY K DANÉMU TEMATU: Wikipedie, otevřená encyklopedie. Kartografie. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kartografie Mapy. http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapy Vrstevnice. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrstevnice Transliterace. http://cs.wikipedia.org/wiki/Transliterace Transkripce. http://cs.wikipedia.org/wiki/Transkripce_%28lingvistika%29 Seznam českých exonym. http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_exonym Seznam českých exonym pro německá toponyma http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_exonym_pro_n%C4%9Bmeck%C 3%A1_toponyma http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_exonym_pro_n%C4%9Bmeck%C 3%A1_toponyma http://www.cinstina.cz/ http://www.cinsky.cz/ Přepis čínštiny. http://www.lib.cas.cz/space.40/PCHINJIN/CINA.HTM Přepis pinyin. http://cs.wikipedia.org/wiki/Pinyin http://www.mapy.cz/


Stáhnout ppt "MAPY (uč. PaLZ 14-15) 1. MĚŘÍTKO MĚŘÍTKO GLÓBU - 1:m …. Měřítko m ukazuje, kolikrát je poloměr glóbu r menší než poloměr referenční koule R MĚŘÍTKO MAPY."

Podobné prezentace


Reklamy Google