Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká Británie: od „volného“ ke „kontrolovanému“ libertariánství Jan Outlý, Metropolitní univerzita Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká Británie: od „volného“ ke „kontrolovanému“ libertariánství Jan Outlý, Metropolitní univerzita Praha,"— Transkript prezentace:

1 Velká Británie: od „volného“ ke „kontrolovanému“ libertariánství Jan Outlý, Metropolitní univerzita Praha, outly@mup.cz

2 ■ Jaké principy zdůrazňuje právní regulace v UK?  Modely financování stran – volná soutěž x sbližování finančních možností – silnější pozice kandidátů x silnější pozice stran  Egalitářsko – kandidátský (dříve Rusko, teoreticky)  Egalitářsko – stranický (Německo)  Libertariánsko – kandidátský (USA)  Libertariánsko – stranický (UK)  Modely financování stran – volná soutěž x sbližování finančních možností – silnější pozice kandidátů x silnější pozice stran  Egalitářsko – kandidátský (dříve Rusko, teoreticky)  Egalitářsko – stranický (Německo)  Libertariánsko – kandidátský (USA)  Libertariánsko – stranický (UK) USA (druhý libertariánský model):  Limit na individuální dar  Žádný limit na celkové náklady kampaně UK do roku 2001  Žádný limit na individuální dar  Žádný limit na celkové náklady kampaně pro strany  Omezení nákladů kampaně u kandidátů  Omezené státní financování

3 ■ Jaké principy zdůrazňuje právní regulace v UK? UK do roku 2001  Žádný limit na individuální dar  Žádný limit na celkové náklady kampaně pro strany  Omezení nákladů kampaně u kandidátů  Omezené státní financování  Short Money  příspěvek opozičním poslaneckým klubům (ne stranám jako takovým)  nárok mají subjekty disponující alespoň 2 poslanci  prostředky jsou přísně účelově vázány na úkony spojené s parlamentní prací  Cranborn Money  obdoba Short Money pro Sněmovnu lordů  nárok mají dvě nejsilnější opoziční strany  fixní částka zvyšovaná o inflaci  Institut Lídra opozice  hrazení nákladů na kancelář předsedy nejsilnější opoziční strany  náklady musejí být vyúčtovány a potvrzeny auditorem  příplatek k poslanecké mzdě  2004: 67 tis. GBP / rok (základní poslanecký plat činil 49 tis. GBP / rok).

4 ■ Jaké principy zdůrazňuje právní regulace v UK? UK do roku 2001  Žádný limit na individuální dar  Žádný limit na celkové náklady kampaně pro strany  Omezení nákladů kampaně u kandidátů  Omezené státní financování  Kontrola – vykazování darů  Strany  Neměly povinnost vykazovat výši ani původ darů (ač na nich při absenci státního financování byly závislé)  Povinnost vykazovat dary ve svém účetnictví měli donoři - právnické osoby --> kontrola v praxi nemožná  Nejsou-li stanovena pravidla, není co porušovat - žádné sponzorské aféry  Kandidáti  Kontrola existovala --> Richard Katz: britský systém "může mít pod kontrolou malou korupci, zatímco ignoruje možnost nakupování vlivu na celostátní úrovni či nekalostí" (KATZ, Richard, S.: Democracy and Elections. New York and Oxford 1997, s. 276)

5  Zásadní změna  2000 (od r. 2001) PPERA – Political Parties, Elections and Referendum Act)  Nastartoval procesy, které vedly v roce 2009 k další úpravě:  PPEA (Political Parties and Elections Act).  Zásadní změna  2000 (od r. 2001) PPERA – Political Parties, Elections and Referendum Act)  Nastartoval procesy, které vedly v roce 2009 k další úpravě:  PPEA (Political Parties and Elections Act). Hlavní zásady PPERA z r. 2000  Maximální náklady na kampaň  Úprava délky kampaně (na jakou dobu se limit nákladů vztahuje)  Kontrola  Státní financování Hlavní zásady PPERA z r. 2000  Maximální náklady na kampaň  Úprava délky kampaně (na jakou dobu se limit nákladů vztahuje)  Kontrola  Státní financování ■ Trendy a přístupy současných reforem

6 Maximální náklady na kampaň  Kandidáti  pevná částka 5.483 GBP  plus částka dle počtu voličů  venkovské obvody 6,2 pence  městské obvody 4,6 pence  průměrný počet voličů 2001* -->  venkovský obvod 9.660 GBP (33 % prům. roční mzdy)  městský obvod 8.580 GBP (29 % prům. roční mzdy)  Strany  30 tisíc liber na obvod (až 19,5 mil. GBP celostátně) (103 % prům. roč. mzdy)  nebo (výhodné pro strany kandidující jen v menším počtu obvodů) 810 tisíc GBP v Anglii, 120 tis. GBP ve Skotsku a 60 tis. GPB ve Walesu Hlavní zásady PPERA z r. 2000

7 ■ Trendy a přístupy současných reforem Délka kampaně (na jakou dobu se limit vztahuje)  Kandidáti  zpravidla interval mezi dnem ohlášení voleb (rozpuštění Dolní sněmovny) a dnem voleb  Strany  356 dní před volbami – všechny peněžité i nepeněžité výdaje specifikované v zákoně se za toto období započítávají do limitu nákladů.  Kandidáti měli k dispozici mnohem menší částku, než mohla v obvodu utratit jejich strana, ale na podstatně kratší období. Hlavní zásady PPERA z r. 2000

8 ■ Trendy a přístupy současných reforem Kontrola Zřízena Volební komise (The Electoral Commission)  Dolní sněmovnou jmenovaná, ale nezávislá komise disponující výkonným aparátem (cca 150 zaměstnanců)  10 komisařů jmenovaných na dobu 4 let  kandidáti na členství nesmějí být v době jmenování činní v politice již 10 let Hlavní zásady PPERA z r. 2000  strany podávají EC přehled přijatých darů s identifikací donorů  mimo volby 4x ročně  v době kampaně 1x týdně  vztahuje se na dary  nad 5 tis. GBP pro ústředí strany (od 2009 7,5 tis.)  nad 1 tis. GBP pro místních organizace a individuální kandidáty (od 2009 (1,5 tis)  do 21 dnů po volbách strany podávají kompletní zprávu o darech, eviduje se každý dar  nad 200 GBP pro stranu  nad 50 GBP pro kandidáta  jednou ročně podávají strany EC výroční finanční zprávu  povinnost reportovat dary zůstala i jejich poskytovatelům - EC má informace z obou zdrojů a může kontrolovat, zda se shodují

9 ■ Trendy a přístupy současných reforem Státní financování Rozšířeno o tzv. Policy Development Grants  Celkem 2 mil. GBP / rok rozdělované mezi všechny strany mající alespoň 2 poslance proporčně dle jejich síly. Hlavní zásady PPERA z r. 2000

10  Zavedení limitů na výši daru.  Přijetí opatření zabraňující porušování či obcházení omezení na výši daru.  Zabránit neustálému růstu nákladů na kampaň snížením jejich stopů.  Posílení kontroly financování třetími stranami.  Rozšíření státního financování stran v zájmu stabilizace systému a dosažení férovějších podmínek.  Státního financování by stranám mělo být přiznáváno úměrně jejich voličské podpoře.  Lepší a průhlednější přístup veřejnosti k informacím o zdrojích, z nichž jsou strany financovány.  Posílení pravomocí a kapacit Volební komise, aby mohla financování stran lépe kontrolovat. ■ Trendy a přístupy současných reforem 2006: aféra loans for peerages 2007: falešný sponzor Labour Party 2003-2009: Ashcroft Money Impulsy k úpravám regulace po r. 2001 Loans for peerages  2007: šetření a zpráva sira Haydena Phillipse. Návrhy: Nejprve krach jednání mezi stranami, po aféře s falešným sponzorem znovu otevřeno  2009 PPEA (Political Parties and Elections Act), účinnost od 2010.

11  Kandidáti  pevná částka 5.483 GBP  plus částka dle počtu voličů  venkovské obvody 6,2 pence  městské obvody 4,6 pence ■ Trendy a přístupy současných reforem 25 tis. GBP na 1. fázi kampaně (od 1. ledna do rozpuštění Sněmovny) + 7,2 tis. GBP na horkou fázi kampaně 7 p 5 p 7 p 5 p Podstatné navýšení:  průměrný obvod  cca 30 tis. GBP pro 1. fázi kampaně (4, 5 měsíce)  cca 11 tis. GBP pro 2. fázi (2010: 12. 4 až 6. 5.)  Strany  30 tisíc liber na obvod (až 19,5 mil. GBP celostátně)  Kandidáti mají k dispozici mnohem vyšší limit, než může v obvodu utratit jejich stranické ústředí, a to na mnohem kratší období. Vybrané změny v PPEA

12 ■ Trendy a přístupy současných reforem Kontrola The Electoral Commission  Dolní sněmovnou jmenovaná, ale nezávislá komise disponující výkonným aparátem (cca 150 zaměstnanců)  10 komisařů jmenovaných na dobu 4 let  kandidáti na členství nesmějí být v době jmenování činní v politice již 10 let  4 z 10 členů komise nově nominováni přímo politickými stranami a jde o dosud aktivní politiky  U ostatních 6 komisařů se zkracuje požadavek odstupu od výkonu politické funkce na 5 let  EC dostává pravomoc vyšetřovat podezření a udělovat pokuty. Vybrané změny v PPEA

13 ■ Trendy a přístupy současných reforem Zdroj: EC

14 ■ Trendy a přístupy současných reforem Procentuelní využití maximálních nákladů na kampaň, 2010 Zdroj: EC

15 ■ Hlavní nedostatky systému  Perfektní transparentnost nahlášených darů X neschopnost EC vynucovat jejich úplnost (změna s přijetím PPEA?)  Žádná z hlavních kauz mezi lety 2001-2010 nevedla k vznesení obvinění  Limity na kampaně jsou spíše virtuální – nejsou využívány a platí tak stále libertariánský princip Zdroj: EC

16 ■ Hlavní nedostatky systému  Perfektní transparentnost nahlášených darů X neschopnost EC vynucovat jejich úplnost (změna s přijetím PPEA?)  Žádná z hlavních kauz mezi lety 2001-2010 nevedla k vznesení obvinění  Limity na kampaně jsou spíše virtuální – nejsou využívány a platí tak stále libertariánský princip  Prodloužení doby kampaně povede k větším nárokům na dobrovolnickou práci agitátorů (  v kombinaci s vyššími limity potenciál profesionalizace stran)  Nezavedeny limity na dary – kampaň může výrazně ovlivnit dar od několika donorů.

17 ■ Hlavní nedostatky systému Průměrná výše daru dle typu sponzora Zdroj: EC, výpočty autor

18


Stáhnout ppt "Velká Británie: od „volného“ ke „kontrolovanému“ libertariánství Jan Outlý, Metropolitní univerzita Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google