Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"— Transkript prezentace:

1 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-44
Anotace Prezentace, která se zabývá názorným zobrazením elektrického pole. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí znázornit siločáry elektrického pole. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, siločáry, stejnorodé elektrické pole. Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 6783kB/leden-2012

2 Jak názorně zobrazit elektrické pole v různých místech prostoru?

3 Znázornění elektrického pole kolem kladně nabité kruhové destičky:
Obr. 2 a,b,c

4 Siločáry elektrického pole kladně nabité kruhové destičky:
Obr. 3 a,b Siločáry elektrického pole jsou myšlené čáry, kterými zobrazujeme silové působení elektrického pole.

5 Siločáry elektrického pole záporně nabité kruhové destičky:
Obr. 4 a,b Podle dohody působíme na kladně nabitou částici, proto je směr siločar dovnitř destičky.

6 Siločáry elektrického pole dvou nesouhlasně nabitých kruhových destiček:
Obr. 5 a,b Podle dohody je směr siločar od kladně nabitého tělesa k záporně nabitému tělesu.

7 Siločáry stejnorodého elektrického pole:
Obr. 6 a,b Stejnorodé elektrické pole znázorňujeme rovnoběžnými navzájem stejně vzdálenými siločarami.

8 Stejnorodého elektrického pole se např
Stejnorodého elektrického pole se např. nachází mezi kovovými deskami kondenzátoru: Obr. 7

9 Jak se nazývá elektrické pole mezi deskami a znázorni síly, kterými by pole působilo na tutéž částici s kladným nábojem v bodech B,C,D. Obr. 8 Jedná se o stejnorodé elektrické pole a mezi deskami působí v bodech B,C,D stejně velká síla, která má stejný směr jako v bodě A.

10 Ve stejnorodém el. poli je kapka oleje o hmotnosti 0,005 mg se záporným elektrickým nábojem. Urči velikost síly, kterou působí na kapku elektrické pole desek? m=0,005 mg= 0, kg g=10 N/kg Fg= ? N Obr. 9 Elektrické pole působí na kapku silou 0,00005 mN, opačným směrem než síla gravitační.

11 Zdroje: Text: KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN Vlastní text z archivu autora Obrázky: Obr. 1 – autor Michal Gruber, leden 2012

12 Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google