Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2005 Pavel Hartman ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2005 Pavel Hartman ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733."— Transkript prezentace:

1 © 2005 Pavel Hartman ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733

2 Typografie? Co to vlastně je?
Typografie je nauka, která se po staletí zabývá úpravou tiskovin. Nejstarší pravidla, jak „ladně“ sestavovat knihy pocházejí z dob Gutenbergových. s příchodem počítačů se tato pravidla neztratila, ba naopak stala se záležitostí každého z nás náš rukopis skryje hodně typografických chyb, počítač však neschová nic chceme-li vytvářet alespoň trochu dobře vypadající texty, nezbývá nám, než se alespoň se základními pravidly typografie seznámit a dodržovat je Bible kralická, prvotisk

3 Typografie ve škole? Takto jsme se učili psát ve škole. Vzpomínáte?
Naučit se písmenka však k vytváření textů nestačí. Je potřeba znát a dodržovat určitá pravidla. Gramatická i slohová. Ta učíme ve školách. Také typografie má nějaká pravidla. Ta však jsou ve školách když ne ignorována, tak alespoň značně opomíjena. Často přímo souvisí s pravidly češtinářskými, a stejně jako je morálně nepřípustné ignorovat pravopisná pravidla, neměli bychom opomíjet ani pravidla správné sazby. Právě počítačové programy nám v tom mohou významně pomoci, umož-ňují totiž vytvářet typograficky dokonalé dokumenty doslova každému.

4 Jaké písmo? pro písmo základních odstavců v doku-mentech určených k tisku bychom měli volit tzv. antikvu – patkové písmo (např. Times New Roman), je čitelnější, jeho patky vedou oko čtenáře po řádcích ke čtení na obrazovce se zase více hodí grotesk – bezpatkové písmo (Arial) zásadou je nekombinovat v jednom doku-mentu příliš mnoho písem – ačkoli jejich rozmanitost a počet k tomu svádí, nikdy nepo-užijeme více než dvě pokud už kombinujeme více písem, hodí se antikva pro základní text a grotesk pro nadpisy

5 Jistě, ale naprosto špatně!
T O T O J E N A D P I S. Jistě, ale naprosto špatně! za nadpisem se nikdy nedělá tečka nadpis se vždy píše na samostatný řádek nikdy se nepodtrhává, používáme se jiné zvýraznění – jiné písmo, odlišná barva, maxi-málně ještě tučné písmo „prostrkávání“ písmen raději vůbec nepo-užíváme raději se vyhneme i WordArtu – jen málokdy nepůsobí pouťově Nadpisy bez tečky!

6 Odstavce a řádky klávesa Enter se používá zásadně pro vytvoření nového odstavce, řádek zalomí program vždycky sám na konci stránky nesmí zůstat osamocený řádek odstavce (sazeči mu říkají sirotek) osamocený řádek nesmí zůstat ani na začátku stránky (vdova), sirotky i vdovy umí pohlídat a odstranit každý lepší textový editor úhledně a uspořádaně působí tzv. zarovnání do bloku, pozor musíme dát na tzv. „řeky“ – mezery mezi slovy, vzhled odstavce můžeme zlepšit dělením slov na konci řádku nesmí zůstat jednopísmenné předložky (s, z, v, k, u, o) ani spojka i, v žádném případě ani velké A – malé a se většinou toleruje Tomu lze zabránit vložením „tvrdé“, nezlomi-telné mezery – ta se ve Wordu vkládá kombinací kláves Shift+Ctrl+Mezerník, jinak Alt+0160 ALT

7 Dělení slov Slova dělíme podle pravopisných pravidel a podle estetických zásad. Dvouslabičná slova se mohou dělit pouze v případě, že druhá část má alespoň tři písmena (vý-tah, ses-tra). Vždy je rozhodující stavba slova. KNI-HOVNA Dělit se nesmí: tak, aby na konci řádky zůstalo pouze jedno písmeno (o-pice) tak, aby se do druhé řádky přenášela pouze dvě písmena (fotbalis-ta) slova, jejichž rozdělením by vznikly výrazy nežádoucího významu (spisova-tele, tlu-močit). zkratky

8 Tečka a jiná znaménka tečka se nepíše za nadpisy pokud věta končí zkratkou, další tečka se nepíše (Pokud je v závorce celá věta, píše se tečka do závorky, jako zde.) Je-li v závorce jen část věty, píše se tečka za závorkou (třeba tady). . , : ; ? a ! se píší hned za slovo, za nimi je vždy mezera (pouze dvojtečka ve významu sportovního výsledku se píše bez mezer (Finsko – Česko 0:3) znak „tři tečky“ má kód 0133 – vypadají takto …, ne takto ... (jsou trochu dál od sebe a je to jeden znak, smažeme jej jedním stiskem klávesy Delete ) Stroj ,který se porouchal. Stroj , který se porouchal. Stroj,který se porouchal. Vzdejte se ! Poznámka: Některé typografické chyby (třeba právě tři tečky a uvozovky) za nás opraví sám textový editor (např. MS Word) v rámci tzv. automatických oprav.

9 Uvozovky Zeptal se ho: „Na co myslíš?“ „Vezmi ho s sebou,“ zavolal.
uvozovky dole (kód 0132) mají tvar malých devítek „ uvozovky nahoře (kód 0147) mají tvar malinkých šestek “ znak " (který je na klávesnici nad ů) slouží k zápisu palců (disketa 3,5"), nejsou to uvozovky! anglické uvozovky vpravo vypadají takto: ” (kód 0148) francouzské uvozovky takto: « » (kód 0171 a 0187) české vnořené uvozovky ‚ ‘ (kód 0130 a 0145) apostrof má kód 0146 (PF ’05) Zopakujme si: Zeptal se ho: „Na co myslíš?“ „Vezmi ho s sebou,“ zavolal. „A to všechno,“ povídá Jarmila nahlas, „je mou vinou.“

10 Není pomlčka, kde je spojovník
Pomlčka (–) má kód 0150 a není na klávesnici. Tam je spojovník (-). Je proti pomlčce poloviční. Ještě delší je dlouhá pomlčka (tzv. em pomlčka), ta má kód 0151: — Pomlčka se píše: ve významu „až do“ bez mezer (6–18 hod.) jako znak mínus také bez mezer (–23° C) v aritmetických výrazech s mezerami (5 – 1 = 4) v označení měny bez mezer (Kč 1540,–) Spojovník se používá jen na spojování částí slov (bude-li, technicko-hospodářský) a při rozdělování na konci řádku, ale tam ho program vkládá sám

11 Trošku matematiky  čísla se píší s desetinnou čárkou (3,14) – tečka se používá v angličtině tisíce se oddělují nezlomitelnou mezerou ( ,25) v seznamu mají být desetinné čárky pod sebou (použijeme desetinný tabulátor) jednotky a měna se oddělují od čísla vždy nezlomitelnou mezerou (10 kg, 5 Kč) procento se od čísla odděluje nezlomitelnou mezerou (sleva 10 %), ale ve významu ...procentní se píše bez mezery (10% sleva) závorky jsou také hranaté [kódy 0091 a 0093] a složené {kódy 0123 a 0125} znaménko krát (×)má kód 0215 a je ve stejné výšce jako plus a mínus, není to písmeno x znaménko mínus nelze v textovém editoru správně napsat – pomlčka má jinou výšku. Pro správnou sazbu musíte použít editor rovnic. Srovnej: špatně: +– správně:

12 Datum a čas datum se píše s mezerami ( ), den je vždy vyjádřen arabskou číslicí, měsíc buď slovně, nebo arabskou či římskou číslicí s tečkou, rok se správně píše jen čtyřmístně datum vyjádřené pouze čísly se nesmí dělit do dvou řádek  hodiny a minuty jsou od sebe odděleny tečkou bez mezer (12.00 hodin). sekundy se oddělují od minut dvojtečkou, desetiny sekund od celých sekund čárkou (19:26,3 min.). u sportovních výkonů vyjádřených časem se hodiny od minut a minuty od sekund oddělují dvojtečkou (18:56:13 hodin).

13 Kompozice stránky Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, musí být spodní řádek nejkratší (platí hlavně pro víceřádkové nadpisy). Jestliže strana obsahuje jeden dominantní prvek, měl by být v tzv. optickém středu – kousek nad geometrickým středem stránky. Nejdůležitější nadpisy a obrázky by měly být na tzv. zlatém řezu. Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince. Pokud je na obrázku pohybující se předmět nebo někam hledící člověk, měl by pohyb (pohled) směřovat dovnitř knihy). Popisky k obrázkům se dávají do textových polí pod obrázky a píší se menším písmem než základní text. Dlouhé souvislé texty lidé nečtou. Text by měl být výrazně členěn nadpisy a odstavci, měl by mít jasnou strukturu. Příklad středové kompozice a ručně psaného písma

14 Literatura a on-line zdroje
Typografický manuál, Vladimír Beran & kolektiv, Kafka design Počítačová grafika pro úplné začátečníky, P. Roubal, Computer Press Počítačová typografie a design dokumentů, Stanislav Horný, Grada


Stáhnout ppt "© 2005 Pavel Hartman ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733."

Podobné prezentace


Reklamy Google