Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce informačního systému vnitřní kontroly v rezortu MO Ing. Ľuboslav Skokan + spoluautoři Ing. Tomáš Klička, Ing. Jaromír Mašláň, prap. Jiří Janák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce informačního systému vnitřní kontroly v rezortu MO Ing. Ľuboslav Skokan + spoluautoři Ing. Tomáš Klička, Ing. Jaromír Mašláň, prap. Jiří Janák."— Transkript prezentace:

1 Koncepce informačního systému vnitřní kontroly v rezortu MO Ing. Ľuboslav Skokan + spoluautoři Ing. Tomáš Klička, Ing. Jaromír Mašláň, prap. Jiří Janák mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D., Zuzana Mirovská Projekt „Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO“, reg.č. CZ.1.04/4.1.00/59.00066

2 Klíčová aktivita 08 projektu OPTIMALIZACE INFORMAČNÍHO PROSTŘEDÍ VNITŘNÍ KONTROLY V REZORTU MO Ostatní aktivity projektu=interakce (aktivity 03, 04, 05, 06, 07, 09)

3 Co obsahuje finální dokument Koncepce …? Analýza současného stavu IT x kontroly Požadavky na informační systém kontroly Koncepční řešení komunikace, přístupů, správy, tvorby dat, helpdesku, atd. Způsob realizace koncepce

4 Analýza ve dvou rovinách Informační systémy rezortní –ŠIS –FIS –ISSP –ISL –a další pro užší okruh specialistů Komunikační prostředí rezortu –Internet –Internet MO –Globální datová síť

5 Požadavky na IS vnitřní kontroly Zpracování textu Mobilita uživatelů Standardizace postupů i vstupů Výstupy: statistiky, analýzy, reporting Jednoduchost používání Práce online i offline Zabezpečení dat

6 Možnosti řešení systému Kompletně proprietární systém Využití stávajícího komerčně nabízeného systému a jeho přizpůsobení Vlastními silami

7 Koncepční řešení IS kontroly Uživatelské role v systému Aplikační a formulářový server Zpracování textu Mobilita určených koncových uživatelů Uchovávání dat v lokálních koncových zařízeních Přenosy dat mezi uživateli a aplikač.SW WorkFlow, definice a nastavení

8 Nasazení systému z hlediska topologie a uživatelů podle rolí

9 Schéma procesu zpracování dat ve formulářích

10 Formulářová řešení v praxi - NBU

11 Formulářová řešení v praxi - daně

12 Formulářová řešení v praxi – další příklady použití

13 Možné schéma propojení mezi systémy

14 Přístup uživatelů do IS vnitřní kontroly bude záviset na zvolené technologii na bázi přístupu přes webové rozhraní k dispozici v rámci provozovaných IS

15 Možnosti přístupu uživatelů do IS VK Vlastní systém registrace uživatelů, založený na přihlašovacím jméně a hesle Propojení s ISSP Využití přihlašování prostřednictvím ŠIS Certifikáty/elektronické podpisy

16 Způsob realizace koncepce a dosažení cílového stavu

17 ČINNOSTI Plánovaní kontrol -využití APV VP Provádění kontrol Hodnocení kontrol Jiné funkcionality pro realizaci působnosti IMO

18 Nejvhodnější řešení IT pro vnitřní kontroly v rezortu MO Po zhodnocení podstatných faktorů limitujících přípravu, zavedení a využívání nástrojů IT k podpoře procesů se jeví jako nejvhodnější:

19 Plánování V oblasti plánování výkonu kontrolní činnosti využívat na všech úrovních řízení v rezortu MO zavedené Aplikační program. vybavení – Věcné plánování s: doplněním funkcionalit pro koordinaci kontrolní činnosti se zamezením duplicity kontroly v místě a čase, vytvořením schopnosti přenosu dat o plánované kontrolní činnosti pro potřeby IMO.

20 Realizace 1/1 V oblasti realizace kontrolní činnosti zavést a využívat všemi kontrolními orgány formulářové řešení s vytvořenými kontrolními dokumenty včetně databázového řešení pro účinné a efektivní zpracování dat jedním centrem, a to: využitím dat o plánované kontrolní činnosti jako vstupní informace do formuláře i přehledu kontrol, tvorbou jednotných formulářů ke kontrole stanovených vnitřním předpisem,

21 Realizace 1/2 zajištěním dostupnosti nevyplněných formulářů ke kontrole všem kontrolním orgánům bez omezení, přenosem dat o kontrole prostřednictvím zasílání vyplněných formulářů do databázového centra.

22 Hodnocení kontrolní činnosti V oblasti hodnocení kontrolní činnosti, výkonu dohledu nad jejím jednotným prováděním, v oblasti metodického řízení kontrolní činnosti zavést, provozovat a využívat Inspekcí ministra obrany databázové centrum pro zpracování formulářových dat s: Nastavením selektivního přístupu v závislosti na úrovni řízení uživatele podle působnosti kontrolního orgánů a podřízenosti kontrolovaného subjektu.

23 Přehled petic a stížností V oblasti přehledu petic a stížností zavést a provozovat jejich elektronickou databázi Inspekcí ministra obrany centrálně za rezort MO s: možností vkládání informací o petici i stížnosti vyřizujícím orgánem průběžně do databáze při současném vedení úplného spisového materiálu u vyřizujícího orgánu a zachování ochrany osobních údajů.

24 Plnění úkolů a opatření v boji s korupcí V oblasti plnění úkolů a opatření v boji proti korupci zavést a provozovat IMO elektronicky databázi s přehledem všech podání včetně anonymních při zachování ochrany oznamovatele s: využítím e-mailové schránky korupce@army.czkorupce@army.cz volně přístupným webovým formulářem k podání podnětu bez nutnosti označení či identifikace odesílatele.

25 SHRNUTÍ Vytvoření jedné společné databáze kontrol Využití elektronických formulářů kontrol Podpora plánování a koordinace kontrol Zpřístupnění výstupů kontrol (selektivně) Zpracování i dalších informací elektronicky (boj s korupcí, přehled petic a stížností)

26 Přínosy IS vnitřní kontroly Centrální plánovací portál Ministerstva obrany Formulářové řešení dokumentů kontroly Protokoly o kontrol. zjištěních, o podání vysvětlení, apod. Pro manažery i ostatní -plánovaní kontrol ve stejném prostředí -automatizace využití datového záznamu z plánu -minimalizace duplicity kontrol v místě a čase Pro manažery -Vydání rozhodnutí ke kontrole elektronicky Pro kontrolní orgán -Tvorba kontrolní dokumentace elektronicky -Jednotná forma a kvalita -Rychlost zpracování Pro kontrolovaného -Přístup k vlastním kontrolám Pro manažery -analýzy vlastních kontrol -zobecnění všech kontrol Pro kontrolní orgán -Rešerše záznamů dat -Servisní data pro tvorbu kontrol. dokladů Pro kontrolovaného -Přístup k vlastním datům -Hodnocení kontrol u sebe -Přístup k zobecn. závěrům Databázové centrum systému

27 DĚKUJI ZA POZORNOST kontakt: Ing. Ľuboslav SKOKAN,tel. 200 312 Další informace k projektu lze získat http://www.unob.cz/events/esf-imo/


Stáhnout ppt "Koncepce informačního systému vnitřní kontroly v rezortu MO Ing. Ľuboslav Skokan + spoluautoři Ing. Tomáš Klička, Ing. Jaromír Mašláň, prap. Jiří Janák."

Podobné prezentace


Reklamy Google