Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Astrostředa, 6. února 2013 Eva Prokešová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Astrostředa, 6. února 2013 Eva Prokešová."— Transkript prezentace:

1 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Astrostředa, 6. února 2013 Eva Prokešová

2 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Obsah přednášky Trocha astronomie (nikoho nezabije:-) Různá pojetí uzlů Význam uzlů v jednotlivých domech Uzly v kontextu horoskopu - aspekty a vládci Tranzity lunárních uzlů a na uzel

3 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Literatura Tracy Marksová: Horoskop a jeho správný výklad (cca 2 strany) Tracy Marksová: Astrology of Self Discovery Steven Forrest: Yesterday's Sky Martin Schulman: Karmická astrologie - Lunární uzly a reinkarnace

4 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Terminologie V každém horoskopu existují dva lunární uzly – severní (vzestupný) lunární uzel - dračí hlava – jižní (sestupný) lunární uzel - dračí ocas Uzly v horoskopu stojí vždy přesně naproti sobě – na stejném stupni protilehlých znamení – na tzv. ose lunárních uzlů neboli drakonické přímce – proto se planety v aspektech dotýkají vždy obou uzlů Někteří astrologové pro zjednodušení jižní uzel v kolečku horoskopu nezobrazují

5 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Ukázka umístění uzlů v horoskopu

6 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Astronomická podstata Země obíhá kolem slunce v rovině ekliptiky Luna neobíhá ve stejné rovině – její oběžná dráha je mírně skloněná – svírá s rovinou ekliptiky úhel 5° Průsečík oběžné dráhy luny s rovinou ekliptiky se nazývá lunární uzel – Severní lunární uzel (dračí hlava) je bod, kde luna vychází nad ekliptiku – Jižní lunární uzel (dračí ocas) je bod, kde luna sestupuje pod ekliptiku

7 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Schéma lunárních uzlů Lunární uzly jsou průsečíky oběžné dráhy luny s rovinou ekliptiky

8 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Pravý nebo střední uzel Rozlišujeme pravý a střední lunární uzel: Lunární uzel pravý (true) – je skutečný průsečík ekliptiky a dráhy luny – jeho pohyb je nerovnoměrný, převážně retrográdní Lunární uzel střední (mean) – je střední vypočtená dráha průsečíku – jeho pohyb je rovnoměrný, stále retrográdní Používám pravý lunární uzel. Stejně jako například Antonín Baudyš senior nebo Robert Hand

9 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Pohyb lunárních uzlů - rychlost Lunární uzly projdou celým horoskopem za 18,6 roku – jedním znamením procházejí cca 1,5 roku Výkladový důsledek: – Rychlost uzlů v horoskopu je obdobná Jupiteru – Saturnu – Proto bude účinek tranzitních uzlů podobný

10 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Pohyb lunárních uzlů - směr Lunární uzly se v horoskopu pohybují retrográdně – Tedy směrem od Ryb přes Vodnáře, Kozoroha... až k Beranu Výkladové důsledky: – Uzly nezapočítáváme do celkového počtu retrográdních planet – V tranzitech procházejí uzly skrze domy opačně, na hrotu domu (či ose) téma uzavírají – Je otázkou, zda uzly v radixu uzly přepadávají do následujícího domu

11 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Retrogradita uzlů - důsledek č. 1 Uzly nezapočítáváme do celkového počtu retrográdních planet Uzel je retrográdní vždy, proto by počet retrográdních planet uměle zvyšoval Jde o tento výklad retrogradity: * 2 – 3 planety – většina lidí, normální stav * 0 – 1 planeta – člověk je méně obrácen dovnitř, většinu schopností si osvojí již v mládí * 4 a více planet - člověk je obrácen do svého nitra, je složitý, přemýšlivý a individualistický. Hledá svoji životní filosofii.

12 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Retrogradita uzlů - důsledek č. 2 Tranzitní uzly na hrotu domu (či na ose) téma uzavírají Tranzit planety domem se obecně nejsilněji projevuje na jeho hrotu V případě uzlů to ovšem není začátek tématu nýbrž jeho ukončení Témata tak v případě uzlů spíš „nazrávají“

13 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Retrogradita uzlů - důsledek č. 3 Přepadávání uzlů do následujícího domu je otázkou, protože uzly na hrotu dům opouštějí Pokud se planety nacházejí těsně před hrotem domu, vykládám je již v domě následujícím Intuitivně bych uzly nenechala přepadávat přes hroty vedlejších domů, u hlavních domů bych zvážila konjunkci s osou

14 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Váha uzlů v horoskopu Různí astrologové přikládají výkladu uzlů v horoskopu velice odlišnou váhu: – Od těch, kteří je prakticky vynechávají – Až po ty, kteří je považují za jedno z nejdůležitějších témat horoskopu Sama jsem prošla výrazným vývojem: – V kurzu jsem se učila tradiční čtení uzlů – Pak jsem se vzhledem ke svému horoskopu přiklonila k Janu Keferovi – Až jsem dospěla k pojetí střelky kompasu

15 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Výklad uzlů – odlišné přístupy Kromě odlišné váhy uzlů v horoskopu se astrologové liší i ve způsobu výkladu Zmíním tři základní pojetí: – Tradiční (vztahy k druhým lidem) – Dle Kefera (Saturnsko – Jupiterský) – Dle Tracy Marksové (karmicko-psychologické pojetí) Osobně při výkladu uzlů vycházím z Tracy Marksové – Mám dobrou zpětnou vazbu od studentů a klientů

16 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Tradiční výklad uzlů Severní uzel – ukazuje na setkání s významnými lidmi našeho života – na vztahy, které nám něco přinesou Jižní uzel – naopak indikuje rozchody – a nevhodné spoje Takto fungují uzly jak v horoskopu narození, tak v tranzitech

17 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Výklad dle Jana Kefera Uzly nemají sílu zvrátit horoskop výrazně odlišným směrem, ale mohou posílit témata v horoskopu již naznačená Severní uzel má vlastnosti Jupitera – příznivé spoje, celkový úspěch – v dané oblasti využijeme svůj potenciál a rozšíříme si obzory Jižní uzel má vlastnosti Saturna – odcizení, špatná spojení a ztráty – oblasti, kde se musíme omezit, podrobit

18 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Výklad dle Tracy Marksové Uzly ukazují, kterým směrem se v životě vydat, jak splnit naše poslání a jak se osvobodit od přežitků z minula Jižní uzel – naznačuje naše minulé zkušenosti – buď z raného dětství nebo z minulých životů podle světonázoru Severní uzel – naznačuje zkušenosti, které se máme naučit – osudové určení, životní úkol, poslání v této inkarnaci, opět podle víry každého

19 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Jižní uzel dle Marksové Jižní uzel je cestou nejmenšího odporu – Tuto oblast známe z minulosti, máme ji zvládnutou – Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama – V náročných situacích se do ní stahujeme, je nám útočištěm Věnovat se této oblasti je však krokem zpátky – Setrvávání v této oblasti přináší pocity frustrace – Pokud neuposlechneme pocity, budeme v dané oblasti zažívat problémy nejrůznějšího druhu – Oblast však můžeme použít jako odrazový můstek

20 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel dle Marksové Severní uzel ukazuje naši cestu vpřed – Oblast je nám neznámá – Můžeme ji vnímat jako riskantní Opět se můžeme spolehnout na své pocity: – Odhodlání se nám přinese pocity naplnění a uspokojení – Budeme cítit, že naplňujeme naše poslání Postavení lunárních uzlů nám tak pomáhá zorientovat se ve svém směřování, činit vědomá rozhodnutí a posouvat se kupředu

21 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Osobní poznámka Sama vykládám uzly především jako indikátor osudového určení Vnímám je jako střelku kompasu, přehledně ukazují směr odkud – kam – Střelka stojí nad zbytkem horoskopu, proto je snadno čitelná – Nemusí být v souladu s hlavními tématy horoskopu, ale přesto funguje – Do celku horoskopu je zapojena skrz aspekty a vládce

22 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Význam uzlů v jednotlivých domech Pro jednoduchost budu vykládat uzly pouze v duchu Tracy Marksové Doporučuji studovat i Jana Kefera, jeho výklady jsou mile dobové Při výkladu preferuji výklad uzlů v domech – Protože sledujeme především oblasti, odkud kam se máme vydat Znamení doplňují způsob – jakým se odpoutáme od minulosti a poté přeorientujeme na novou oblast zájmu

23 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v I. domě (jižní v VII.) Smyslem zde je rozvinout svoji vlastní osobnost, nebrat stále jen ohledy na druhé Přestat podléhat partnerům – životním i pracovním – Nepodřizovat jim svá rozhodnutí, směřování, potřeby – Nesnažit se dosahovat kompromisu Naučit se obhájit své vlastní zájmy, umět sledovat své vlastní cíle Víc si věřit, rozhodovat se na základě vlastních potřeb Rozvinout vlastní osobnost, “vyloupnout se”

24 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v II. domě (jižní v VIII.) Smyslem je vydělat si své vlastní peníze, umět se o sebe finančně postarat Souvisí to s naší sebehodnotou – Až když se umíme ocenit, peníze přijdou – Pokud se umíme finančně zajistit, vážíme si svých schopností Oprostit se od finanční závislosti na druhých lidech – I když se možnosti nabízejí samy – dobře vydělávající partner, dědictví Vytvořit si vlastní žebříček hodnot, nezávisle na druhých Je to směr od esoteriky k zapojení do materiálního života

25 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v III. domě (jižní v IX.) Cílem je zaměřit se na konkrétní fakta, skutečnosti, jednotlivosti. Rozvíjet verbální, komunikační dovednosti. Vzdát se tendence přemýšlet o vzdálených věcech a souvislostech. Přestat filozofovat a tvořit globální koncepce V úvahách sestoupit z výšin na zem Místo abstraktních záležitostí se věnovat detailům, ze kterých jsou koncepty tvořeny Neinklinovat k moralizování či vyučování, ale informace sdílet s druhými, tvořit si názory či psát. Není třeba cestovat do daleka, i rodný kraj či komunální okolí jsou obohacující

26 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v IV. domě (jižní v X.) Zaměřit se spíš na osobní, domácké záležitosti, než na vnější okolnosti života Pokud bude člověk hledat své vlastní potvrzení ve vnějším světě skrz budování svého postavení a kariéry a z toho viditelný úspěch, je to krokem zpět Na místo toho by se měl věnovat vytváření svého zázemí Trávit dostatek času v rodinném kruhu, při běžných domácích činnostech a přetváření obydlí Případně může najít uspokojení v poskytování servisu a zázemí druhým lidem.

27 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v V. domě (jižní v XI.) Člověk může mít tendenci splývat s nějakou skupinou, být členek party, soustředit se na kolektivní činnost. Tedy patřit k nějakému celku, být jeho součástí Případně se věnovat veřejným věcem nebo zájmům Místo toho by měl jedinečným způsobem rozvíjet vlastní schopnosti Doporučeníhodné je věnovat se tvorbě – hravé, kreativní, ale především vlastní. Která o člověku něco vypovídá. Děti s sebou často nesou radost. Případně se ujmout vedoucího postavení a motivovat druhé

28 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v VI. domě (jižní v XII.) Pozor na tendenci nechávat věci samovolně plynout, být pasivním příjemcem svého osudu. Nebo se ukrývat se před světem. Případně unikat mimo realitu – být zapřisáhlým idealistou či notorikem nebo závislákem Místo toho by si měl nositel horoskopu vyhrnout rukávy a vrhnout se do práce. – Každodenní, rutinní, obyčejné. – S konkrétními výsledky. Díky její smysluplnosti a užitečnosti může získat pevnou půdu pod nohama, vrátit se ze snu do reality

29 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v VII. domě (jižní v I.) Je zde jasný směr od individualismu k partnerské orientaci Přestat sledovat své vlastní zájmy a prosazovat své potřeby Nespoléhat se jen na sebe Místo toho nalézt radost a potěšení z partnerství a ze spolupráce Naučit se hledat řešení schůdná pro obě strany, dělat kompromisy Slevit z vlastních požadavků ve prospěch druhého

30 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v VIII. domě (jižní v II.) Usilování o vlastní finanční zabezpečení a nezávislost je zde krokem zpět Člověk se má naučit důvěřovat materiální podpoře druhých Naučit se finančně spoléhat na své blízké, nebát se, že se jim tím vydává všanc Často to s sebou nese zájem o duchovědná témata nebo obecně tajemství, významy skryté pod povrchem, podstatu věcí

31 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v IX. domě (jižní v III.) Člověk bude mít tendenci se ve svých úvahách příliš držet konkrétních fakt, aniž by si je dával nějak do souvislostí Jeho myšlení může sklouzávat k omezenému pohledu, měl by vzhlédnout vzhůru Měl by se učit mít nadhled, vidět věci z odstupu, zařadit je do kontextu Zabývat se otázkami spravedlnosti, morálky, etiky a dalšími nadstavbovými tématy Měl by se víc zajímat o vzdálené země, cizí kultury, rozšiřovat si dál své vědomosti a vzdělání Vyrazit ven, do ciziny místo jen na výlet po vlasti

32 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v X. domě (jižní v IV.) Člověk by neměl hledat bezpečí ve své rodině a ve svém domově Neměl by nacházet štěstí v péči o své blízké nebo obecně o druhé lidi je krokem zpět Naopak vyrazit ven a tam zkoušet, co umí Učit se prosadit ve vnějším světě, něco dokázat, sám se zasloužit o svůj úspěch Jeho úkol je v zaměstnání a v budování kariéry, případně v budování autoritativní role

33 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v XI. domě (jižní v V.) Člověk by se měl odpoutat od přílišného zaměření na radosti a zábavu Místo toho by se měl věnovat například veřejným nebo teoretickým záležitostem Spíš než vlastní kreativitě a tvorbě by se měl zaměřit na kolektivní činnosti Místo strhávání pozornosti na vlastní osobu by se měl snažit stát se rovnocenným a právoplatným členem nějaké party Získávat radost skrz součinnost s dětmi je v tomto případě krokem zpět

34 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Severní uzel v XII. domě (jižní v VI.) Člověk by neměl uvíznout v řešení každodenních povinností, měl by se víc věnovat niterným záležitostem Nesoustředit se jen na výkon práce. To, co člověk dělá, by mělo mít také nějaký svůj vyšší smysl Odpoutat se od každodenní, rutinní reality a naslouchat víc sobě, svému vnitřnímu hlasu – V ideálním případě na něj spolehnout a nechat se vést Případně to může být směr od pragmatismu k většímu idealismu, obětavosti, závanu charity

35 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Uzly v kontextu horoskopu Uzly je třeba vykládat v kontextu celého horoskopu – Někteří lidé rovnou směřují ke svému poslání, zatímco jiní se nemohou odpoutat od minulosti Aspekty ukazují okolnosti, které nám v směřování pomáhají či brání Vládci uzlů přinášejí doplňující informace

36 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Aspekty na lunární uzly ukazují Zapojení osudového směřování do celku horoskopu – Uzly vnímám nad celkem horoskopu – Aspekty ukazují, kde se celek a osud potkává Jak snadno či obtížně bude člověk sledovat svoje osudové určení – Někteří lidé rovnou nastoupí cestu severního uzlu, jiní se k ní složitě propracovávají – Aspekty pak ukazují pomoc či překážky zvenku

37 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Pravidla pro práci s aspekty U lunárních uzlů používám poloviční orbisy – maximálně čtyři stupně Solar Fire to neumožňuje – je třeba manuálně proškrtat aspektární mřížku Pokud je planeta v aspektu k jednomu lunárnímu uzlu, je automaticky v aspektu i k druhému – protože uzly leží v horoskopu přesně naproti sobě

38 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Konjunkce planet s lunárními uzly Planety v konjunkci představují energii přímo v místě lunárního uzlu: – Proto jsou konjunkce ze všech aspektů nejsilnější – Proto používám i větší orbisy – Stačí, že planeta jen leží ve stejném domě, protože postavení uzlů v domě je klíčové Planety stáčejí pozornost člověka k dané oblasti skrze energii sobě vlastní – Mars – činnost, prosazení, Venuše – radost, pohodlí... Vykládám i dům, kterému planeta v konjunkci vládne

39 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Konjunkce planet s Lunárními uzly Planeta v oblasti severního uzlu – Člověk se snadno vydává vstříc svému poslání – Protože planeta je energie a generuje dění v místě, kam má člověk směřovat – Je přirozeně rozdíl, zda je planeta dobroděj či škůdce Planeta v místě jižního uzlu – Je obtížné opustit minulá témata a vydat se směrem k životnímu úkolu – Protože planeta generuje dění, které strhává člověka zpět. Na dění nelze rezignovat. – Řešení: použít jižní Uzel jako branku, průchod. Tedy nevyhýbat se mu, ale nespočinout, projít.

40 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Kvadráty na lunární uzly Pokud je planeta v kvadrátu s jedním uzlem, je automaticky v kvadrátu i s druhým Planety v kvadrátu brání člověku ve vývoji tím, že mu do cesty kladou překážky, které je třeba vyřešit a překonat Planety brání člověku podle své přirozené povahy: – Pluto, Saturn – úporně, vytrvale brání posunu – Mars, Uran – ruší, odvádějí pozornost od směřování k cíli – Neptun – neumožňuje objektivní nahlédnutí situace Planety v kvadrátu vykládám v celku, tedy včetně domu, kde leží a kterému vládnou

41 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Harmonické aspekty na uzly Planety, které jsou v sextilu na jeden uzel jsou automaticky v trigonu na druhý uzel Planety v harmonických aspektech vývoji člověka pomáhají tím, že ho nějak usnadňují zvenku Záleží na povaze planety – Dobrodějové a neutrální tělesa pomáhají snáz než škůdci – Škůdci mohou škodit v oblasti domu, kde leží, ale pomáhat posunu člověka k životnímu cíli I zde vykládám planety v celku, tedy v domě, kde leží a kterému vládnou

42 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Vládci lunárních uzlů Vládcem lunárního uzlu je planeta, která vládne znamení, ve kterém uzel leží Vládce severního uzlu – Doplňuje informace o naší minulé zkušenosti – Ukazuje oblast, kde můžeme svoje životní poslání aplikovat Vládce jižního uzlu – Doplňuje informace o našem poslání – Oblast dnes můžeme používat jako útočiště

43 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Tranzity lunárních uzlů a na uzly U tranzitů je třeba rozlišit, zda se jedná o tranzity na uzly či tranzity uzlů Tranzity pomalých planet na uzly osobně považuji za výkladově významnější než tranzity samotných Uzlů – Je to dáno rychlostí tranzitního prvku

44 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Tranzity na lunární uzly Tranzity pomalých planet na lunární uzly ukazují na důležitá setkání či rozchody s osudovým přesahem Příklady: – Pluto sextil severní uzel v X. domě – moji první studenti, díky kterým jsem vůbec astrologii začala dělat – Pluto kvadrát oba uzly – pocit svázanosti stávajícím vztahem, hluboká nespokojenost, touha odejít – Podobně Uran konjunkce jižní uzel – touha vztah okamžitě ukončit

45 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Tranzity lunárních uzlů Rychlost uzlů je obdobná Jupiteru/Saturnu, tomu odpovídá význam indikovaných událostí Tranzity severního uzlu (rozuměj konjunkcí) ukazují na spojení, tranzity jižního uzlu na odloučení, odcizení Tranzity Uzlů osobně považuji za dokreslení celkové situace Příklady: – Antonín Baudyš v Uvolněte se prosím Jana Krause – Od srpna 2012 do února 2013 mi severní uzel přešel konjunkcí přes čtyři planety a nic zásadního se nestalo

46 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Tranzity uzlů skrze domy Připomínám, že lunární uzly procházejí skrze domy opačným směrem, odzadu Příklad: severní uzel konjunkce MC uzavírá téma kariéry a povolání, které tímto okamžikem graduje

47 Čas na dotazy, prosím


Stáhnout ppt "Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu Astrostředa, 6. února 2013 Eva Prokešová."

Podobné prezentace


Reklamy Google