Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu"— Transkript prezentace:

1 Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu
Astrostředa, 6. února 2013 Eva Prokešová

2 Obsah přednášky Trocha astronomie (nikoho nezabije:-)
Různá pojetí uzlů Význam uzlů v jednotlivých domech Uzly v kontextu horoskopu - aspekty a vládci Tranzity lunárních uzlů a na uzel Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

3 Literatura Tracy Marksová: Horoskop a jeho správný výklad (cca 2 strany) Tracy Marksová: Astrology of Self Discovery Steven Forrest: Yesterday's Sky Martin Schulman: Karmická astrologie - Lunární uzly a reinkarnace Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

4 Terminologie V každém horoskopu existují dva lunární uzly
severní (vzestupný) lunární uzel - dračí hlava jižní (sestupný) lunární uzel - dračí ocas Uzly v horoskopu stojí vždy přesně naproti sobě na stejném stupni protilehlých znamení na tzv. ose lunárních uzlů neboli drakonické přímce proto se planety v aspektech dotýkají vždy obou uzlů Někteří astrologové pro zjednodušení jižní uzel v kolečku horoskopu nezobrazují Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

5 Ukázka umístění uzlů v horoskopu
Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

6 Astronomická podstata
Země obíhá kolem slunce v rovině ekliptiky Luna neobíhá ve stejné rovině její oběžná dráha je mírně skloněná svírá s rovinou ekliptiky úhel 5° Průsečík oběžné dráhy luny s rovinou ekliptiky se nazývá lunární uzel Severní lunární uzel (dračí hlava) je bod, kde luna vychází nad ekliptiku Jižní lunární uzel (dračí ocas) je bod, kde luna sestupuje pod ekliptiku Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

7 Schéma lunárních uzlů Lunární uzly jsou průsečíky oběžné dráhy luny s rovinou ekliptiky Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

8 Pravý nebo střední uzel
Rozlišujeme pravý a střední lunární uzel: Lunární uzel pravý (true) je skutečný průsečík ekliptiky a dráhy luny jeho pohyb je nerovnoměrný, převážně retrográdní Lunární uzel střední (mean) je střední vypočtená dráha průsečíku jeho pohyb je rovnoměrný, stále retrográdní Používám pravý lunární uzel. Stejně jako například Antonín Baudyš senior nebo Robert Hand Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

9 Pohyb lunárních uzlů - rychlost
Lunární uzly projdou celým horoskopem za 18,6 roku jedním znamením procházejí cca 1,5 roku Výkladový důsledek: Rychlost uzlů v horoskopu je obdobná Jupiteru – Saturnu Proto bude účinek tranzitních uzlů podobný Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

10 Pohyb lunárních uzlů - směr
Lunární uzly se v horoskopu pohybují retrográdně Tedy směrem od Ryb přes Vodnáře, Kozoroha... až k Beranu Výkladové důsledky: Uzly nezapočítáváme do celkového počtu retrográdních planet V tranzitech procházejí uzly skrze domy opačně, na hrotu domu (či ose) téma uzavírají Je otázkou, zda uzly v radixu uzly přepadávají do následujícího domu Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

11 Retrogradita uzlů - důsledek č. 1
Uzly nezapočítáváme do celkového počtu retrográdních planet Uzel je retrográdní vždy, proto by počet retrográdních planet uměle zvyšoval Jde o tento výklad retrogradity: * 2 – 3 planety – většina lidí, normální stav * 0 – 1 planeta – člověk je méně obrácen dovnitř, většinu schopností si osvojí již v mládí * 4 a více planet - člověk je obrácen do svého nitra, je složitý, přemýšlivý a individualistický. Hledá svoji životní filosofii. Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

12 Retrogradita uzlů - důsledek č. 2
Tranzitní uzly na hrotu domu (či na ose) téma uzavírají Tranzit planety domem se obecně nejsilněji projevuje na jeho hrotu V případě uzlů to ovšem není začátek tématu nýbrž jeho ukončení Témata tak v případě uzlů spíš „nazrávají“ Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

13 Retrogradita uzlů - důsledek č. 3
Přepadávání uzlů do následujícího domu je otázkou, protože uzly na hrotu dům opouštějí Pokud se planety nacházejí těsně před hrotem domu, vykládám je již v domě následujícím Intuitivně bych uzly nenechala přepadávat přes hroty vedlejších domů, u hlavních domů bych zvážila konjunkci s osou Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

14 Váha uzlů v horoskopu Různí astrologové přikládají výkladu uzlů v horoskopu velice odlišnou váhu: Od těch, kteří je prakticky vynechávají Až po ty, kteří je považují za jedno z nejdůležitějších témat horoskopu Sama jsem prošla výrazným vývojem: V kurzu jsem se učila tradiční čtení uzlů Pak jsem se vzhledem ke svému horoskopu přiklonila k Janu Keferovi Až jsem dospěla k pojetí střelky kompasu Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

15 Výklad uzlů – odlišné přístupy
Kromě odlišné váhy uzlů v horoskopu se astrologové liší i ve způsobu výkladu Zmíním tři základní pojetí: Tradiční (vztahy k druhým lidem) Dle Kefera (Saturnsko – Jupiterský) Dle Tracy Marksové (karmicko-psychologické pojetí) Osobně při výkladu uzlů vycházím z Tracy Marksové Mám dobrou zpětnou vazbu od studentů a klientů Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

16 Tradiční výklad uzlů Severní uzel
ukazuje na setkání s významnými lidmi našeho života na vztahy, které nám něco přinesou Jižní uzel naopak indikuje rozchody a nevhodné spoje Takto fungují uzly jak v horoskopu narození, tak v tranzitech Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

17 Výklad dle Jana Kefera Uzly nemají sílu zvrátit horoskop výrazně odlišným směrem, ale mohou posílit témata v horoskopu již naznačená Severní uzel má vlastnosti Jupitera příznivé spoje, celkový úspěch v dané oblasti využijeme svůj potenciál a rozšíříme si obzory Jižní uzel má vlastnosti Saturna odcizení, špatná spojení a ztráty oblasti, kde se musíme omezit, podrobit Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

18 Výklad dle Tracy Marksové
Uzly ukazují, kterým směrem se v životě vydat, jak splnit naše poslání a jak se osvobodit od přežitků z minula Jižní uzel naznačuje naše minulé zkušenosti buď z raného dětství nebo z minulých životů podle světonázoru Severní uzel naznačuje zkušenosti, které se máme naučit osudové určení, životní úkol, poslání v této inkarnaci, opět podle víry každého Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

19 Jižní uzel dle Marksové
Jižní uzel je cestou nejmenšího odporu Tuto oblast známe z minulosti, máme ji zvládnutou Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama V náročných situacích se do ní stahujeme, je nám útočištěm Věnovat se této oblasti je však krokem zpátky Setrvávání v této oblasti přináší pocity frustrace Pokud neuposlechneme pocity, budeme v dané oblasti zažívat problémy nejrůznějšího druhu Oblast však můžeme použít jako odrazový můstek Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

20 Severní uzel dle Marksové
Severní uzel ukazuje naši cestu vpřed Oblast je nám neznámá Můžeme ji vnímat jako riskantní Opět se můžeme spolehnout na své pocity: Odhodlání se nám přinese pocity naplnění a uspokojení Budeme cítit, že naplňujeme naše poslání Postavení lunárních uzlů nám tak pomáhá zorientovat se ve svém směřování, činit vědomá rozhodnutí a posouvat se kupředu Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

21 Osobní poznámka Sama vykládám uzly především jako indikátor osudového určení Vnímám je jako střelku kompasu, přehledně ukazují směr odkud – kam Střelka stojí nad zbytkem horoskopu, proto je snadno čitelná Nemusí být v souladu s hlavními tématy horoskopu, ale přesto funguje Do celku horoskopu je zapojena skrz aspekty a vládce Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

22 Význam uzlů v jednotlivých domech
Pro jednoduchost budu vykládat uzly pouze v duchu Tracy Marksové Doporučuji studovat i Jana Kefera, jeho výklady jsou mile dobové Při výkladu preferuji výklad uzlů v domech Protože sledujeme především oblasti, odkud kam se máme vydat Znamení doplňují způsob jakým se odpoutáme od minulosti a poté přeorientujeme na novou oblast zájmu Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

23 Severní uzel v I. domě (jižní v VII.)
Smyslem zde je rozvinout svoji vlastní osobnost, nebrat stále jen ohledy na druhé Přestat podléhat partnerům – životním i pracovním Nepodřizovat jim svá rozhodnutí, směřování, potřeby Nesnažit se dosahovat kompromisu Naučit se obhájit své vlastní zájmy, umět sledovat své vlastní cíle Víc si věřit, rozhodovat se na základě vlastních potřeb Rozvinout vlastní osobnost, “vyloupnout se” Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

24 Severní uzel v II. domě (jižní v VIII.)
Smyslem je vydělat si své vlastní peníze, umět se o sebe finančně postarat Souvisí to s naší sebehodnotou Až když se umíme ocenit, peníze přijdou Pokud se umíme finančně zajistit, vážíme si svých schopností Oprostit se od finanční závislosti na druhých lidech I když se možnosti nabízejí samy – dobře vydělávající partner, dědictví Vytvořit si vlastní žebříček hodnot, nezávisle na druhých Je to směr od esoteriky k zapojení do materiálního života Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

25 Severní uzel v III. domě (jižní v IX.)
Cílem je zaměřit se na konkrétní fakta, skutečnosti, jednotlivosti. Rozvíjet verbální, komunikační dovednosti. Vzdát se tendence přemýšlet o vzdálených věcech a souvislostech. Přestat filozofovat a tvořit globální koncepce V úvahách sestoupit z výšin na zem Místo abstraktních záležitostí se věnovat detailům, ze kterých jsou koncepty tvořeny Neinklinovat k moralizování či vyučování, ale informace sdílet s druhými, tvořit si názory či psát. Není třeba cestovat do daleka, i rodný kraj či komunální okolí jsou obohacující Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

26 Severní uzel v IV. domě (jižní v X.)
Zaměřit se spíš na osobní, domácké záležitosti, než na vnější okolnosti života Pokud bude člověk hledat své vlastní potvrzení ve vnějším světě skrz budování svého postavení a kariéry a z toho viditelný úspěch, je to krokem zpět Na místo toho by se měl věnovat vytváření svého zázemí Trávit dostatek času v rodinném kruhu, při běžných domácích činnostech a přetváření obydlí Případně může najít uspokojení v poskytování servisu a zázemí druhým lidem. Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

27 Severní uzel v V. domě (jižní v XI.)
Člověk může mít tendenci splývat s nějakou skupinou, být členek party, soustředit se na kolektivní činnost. Tedy patřit k nějakému celku, být jeho součástí Případně se věnovat veřejným věcem nebo zájmům Místo toho by měl jedinečným způsobem rozvíjet vlastní schopnosti Doporučeníhodné je věnovat se tvorbě – hravé, kreativní, ale především vlastní. Která o člověku něco vypovídá. Děti s sebou často nesou radost. Případně se ujmout vedoucího postavení a motivovat druhé Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

28 Severní uzel v VI. domě (jižní v XII.)
Pozor na tendenci nechávat věci samovolně plynout, být pasivním příjemcem svého osudu. Nebo se ukrývat se před světem. Případně unikat mimo realitu – být zapřisáhlým idealistou či notorikem nebo závislákem Místo toho by si měl nositel horoskopu vyhrnout rukávy a vrhnout se do práce. Každodenní, rutinní, obyčejné. S konkrétními výsledky. Díky její smysluplnosti a užitečnosti může získat pevnou půdu pod nohama, vrátit se ze snu do reality Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

29 Severní uzel v VII. domě (jižní v I.)
Je zde jasný směr od individualismu k partnerské orientaci Přestat sledovat své vlastní zájmy a prosazovat své potřeby Nespoléhat se jen na sebe Místo toho nalézt radost a potěšení z partnerství a ze spolupráce Naučit se hledat řešení schůdná pro obě strany, dělat kompromisy Slevit z vlastních požadavků ve prospěch druhého Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

30 Severní uzel v VIII. domě (jižní v II.)
Usilování o vlastní finanční zabezpečení a nezávislost je zde krokem zpět Člověk se má naučit důvěřovat materiální podpoře druhých Naučit se finančně spoléhat na své blízké, nebát se, že se jim tím vydává všanc Často to s sebou nese zájem o duchovědná témata nebo obecně tajemství, významy skryté pod povrchem, podstatu věcí Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

31 Severní uzel v IX. domě (jižní v III.)
Člověk bude mít tendenci se ve svých úvahách příliš držet konkrétních fakt, aniž by si je dával nějak do souvislostí Jeho myšlení může sklouzávat k omezenému pohledu, měl by vzhlédnout vzhůru Měl by se učit mít nadhled, vidět věci z odstupu, zařadit je do kontextu Zabývat se otázkami spravedlnosti, morálky, etiky a dalšími nadstavbovými tématy Měl by se víc zajímat o vzdálené země, cizí kultury, rozšiřovat si dál své vědomosti a vzdělání Vyrazit ven, do ciziny místo jen na výlet po vlasti Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

32 Severní uzel v X. domě (jižní v IV.)
Člověk by neměl hledat bezpečí ve své rodině a ve svém domově Neměl by nacházet štěstí v péči o své blízké nebo obecně o druhé lidi je krokem zpět Naopak vyrazit ven a tam zkoušet, co umí Učit se prosadit ve vnějším světě, něco dokázat, sám se zasloužit o svůj úspěch Jeho úkol je v zaměstnání a v budování kariéry, případně v budování autoritativní role Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

33 Severní uzel v XI. domě (jižní v V.)
Člověk by se měl odpoutat od přílišného zaměření na radosti a zábavu Místo toho by se měl věnovat například veřejným nebo teoretickým záležitostem Spíš než vlastní kreativitě a tvorbě by se měl zaměřit na kolektivní činnosti Místo strhávání pozornosti na vlastní osobu by se měl snažit stát se rovnocenným a právoplatným členem nějaké party Získávat radost skrz součinnost s dětmi je v tomto případě krokem zpět Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

34 Severní uzel v XII. domě (jižní v VI.)
Člověk by neměl uvíznout v řešení každodenních povinností, měl by se víc věnovat niterným záležitostem Nesoustředit se jen na výkon práce. To, co člověk dělá, by mělo mít také nějaký svůj vyšší smysl Odpoutat se od každodenní, rutinní reality a naslouchat víc sobě, svému vnitřnímu hlasu V ideálním případě na něj spolehnout a nechat se vést Případně to může být směr od pragmatismu k většímu idealismu, obětavosti, závanu charity Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

35 Uzly v kontextu horoskopu
Uzly je třeba vykládat v kontextu celého horoskopu Někteří lidé rovnou směřují ke svému poslání, zatímco jiní se nemohou odpoutat od minulosti Aspekty ukazují okolnosti, které nám v směřování pomáhají či brání Vládci uzlů přinášejí doplňující informace Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

36 Aspekty na lunární uzly ukazují
Zapojení osudového směřování do celku horoskopu Uzly vnímám nad celkem horoskopu Aspekty ukazují, kde se celek a osud potkává Jak snadno či obtížně bude člověk sledovat svoje osudové určení Někteří lidé rovnou nastoupí cestu severního uzlu, jiní se k ní složitě propracovávají Aspekty pak ukazují pomoc či překážky zvenku Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

37 Pravidla pro práci s aspekty
U lunárních uzlů používám poloviční orbisy maximálně čtyři stupně Solar Fire to neumožňuje je třeba manuálně proškrtat aspektární mřížku Pokud je planeta v aspektu k jednomu lunárnímu uzlu, je automaticky v aspektu i k druhému protože uzly leží v horoskopu přesně naproti sobě Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

38 Konjunkce planet s lunárními uzly
Planety v konjunkci představují energii přímo v místě lunárního uzlu: Proto jsou konjunkce ze všech aspektů nejsilnější Proto používám i větší orbisy Stačí, že planeta jen leží ve stejném domě, protože postavení uzlů v domě je klíčové Planety stáčejí pozornost člověka k dané oblasti skrze energii sobě vlastní Mars – činnost, prosazení, Venuše – radost, pohodlí... Vykládám i dům, kterému planeta v konjunkci vládne Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

39 Konjunkce planet s Lunárními uzly
Planeta v oblasti severního uzlu Člověk se snadno vydává vstříc svému poslání Protože planeta je energie a generuje dění v místě, kam má člověk směřovat Je přirozeně rozdíl, zda je planeta dobroděj či škůdce Planeta v místě jižního uzlu Je obtížné opustit minulá témata a vydat se směrem k životnímu úkolu Protože planeta generuje dění, které strhává člověka zpět. Na dění nelze rezignovat. Řešení: použít jižní Uzel jako branku, průchod. Tedy nevyhýbat se mu, ale nespočinout, projít. Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

40 Kvadráty na lunární uzly
Pokud je planeta v kvadrátu s jedním uzlem, je automaticky v kvadrátu i s druhým Planety v kvadrátu brání člověku ve vývoji tím, že mu do cesty kladou překážky, které je třeba vyřešit a překonat Planety brání člověku podle své přirozené povahy: Pluto, Saturn – úporně, vytrvale brání posunu Mars, Uran – ruší, odvádějí pozornost od směřování k cíli Neptun – neumožňuje objektivní nahlédnutí situace Planety v kvadrátu vykládám v celku, tedy včetně domu, kde leží a kterému vládnou Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

41 Harmonické aspekty na uzly
Planety, které jsou v sextilu na jeden uzel jsou automaticky v trigonu na druhý uzel Planety v harmonických aspektech vývoji člověka pomáhají tím, že ho nějak usnadňují zvenku Záleží na povaze planety Dobrodějové a neutrální tělesa pomáhají snáz než škůdci Škůdci mohou škodit v oblasti domu, kde leží, ale pomáhat posunu člověka k životnímu cíli I zde vykládám planety v celku, tedy v domě, kde leží a kterému vládnou Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

42 Vládci lunárních uzlů Vládcem lunárního uzlu je planeta, která vládne znamení, ve kterém uzel leží Vládce severního uzlu Doplňuje informace o naší minulé zkušenosti Ukazuje oblast, kde můžeme svoje životní poslání aplikovat Vládce jižního uzlu Doplňuje informace o našem poslání Oblast dnes můžeme používat jako útočiště Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

43 Tranzity lunárních uzlů a na uzly
U tranzitů je třeba rozlišit, zda se jedná o tranzity na uzly či tranzity uzlů Tranzity pomalých planet na uzly osobně považuji za výkladově významnější než tranzity samotných Uzlů Je to dáno rychlostí tranzitního prvku Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

44 Tranzity na lunární uzly
Tranzity pomalých planet na lunární uzly ukazují na důležitá setkání či rozchody s osudovým přesahem Příklady: Pluto sextil severní uzel v X. domě – moji první studenti, díky kterým jsem vůbec astrologii začala dělat Pluto kvadrát oba uzly – pocit svázanosti stávajícím vztahem, hluboká nespokojenost, touha odejít Podobně Uran konjunkce jižní uzel – touha vztah okamžitě ukončit Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

45 Tranzity lunárních uzlů
Rychlost uzlů je obdobná Jupiteru/Saturnu, tomu odpovídá význam indikovaných událostí Tranzity severního uzlu (rozuměj konjunkcí) ukazují na spojení, tranzity jižního uzlu na odloučení, odcizení Tranzity Uzlů osobně považuji za dokreslení celkové situace Příklady: Antonín Baudyš v Uvolněte se prosím Jana Krause Od srpna 2012 do února 2013 mi severní uzel přešel konjunkcí přes čtyři planety a nic zásadního se nestalo Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

46 Tranzity uzlů skrze domy
Připomínám, že lunární uzly procházejí skrze domy opačným směrem, odzadu Příklad: severní uzel konjunkce MC uzavírá téma kariéry a povolání, které tímto okamžikem graduje Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu

47 Čas na dotazy, prosím


Stáhnout ppt "Lunární uzly jako střelka kompasu v horoskopu"

Podobné prezentace


Reklamy Google