Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁVISLOST NA ALKOHOLU. OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI Před 60 miliony lety – prudké klimatické změny – octomilky Před 60 miliony lety – prudké klimatické změny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁVISLOST NA ALKOHOLU. OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI Před 60 miliony lety – prudké klimatické změny – octomilky Před 60 miliony lety – prudké klimatické změny."— Transkript prezentace:

1 ZÁVISLOST NA ALKOHOLU

2 OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI Před 60 miliony lety – prudké klimatické změny – octomilky Před 60 miliony lety – prudké klimatické změny – octomilky Zvířata a alkohol – sloni, koala … Zvířata a alkohol – sloni, koala … Lidstvo a alkohol – napodobování přírodních dějů - účinky na lidskou psychiku - Přesně stanovená pravidla požívání alkoholu (při obřadech)

3 Postupné pronikání alkoholických nápojů do běžného života Postupné pronikání alkoholických nápojů do běžného života Morální imperativy vztahující se ke konzumaci alkoholu Morální imperativy vztahující se ke konzumaci alkoholu Zákonná ustanovení spojená s běžným užíváním alkoholu (Chamurabiho zákonník – upravuje pravidla prodeje vína, povinnosti ve výčepech …) Zákonná ustanovení spojená s běžným užíváním alkoholu (Chamurabiho zákonník – upravuje pravidla prodeje vína, povinnosti ve výčepech …) Středověk – rozpor mezi morálními a sociálními normami a požíváním alkoholu (šlechtici, Václav IV) Středověk – rozpor mezi morálními a sociálními normami a požíváním alkoholu (šlechtici, Václav IV) PODÍVEJME SE NA ČECHY: Slovy anglického gentlemana ze 16. století: „ Muži v Čechách pijí pokud možno ještě více než Němci a všeobecně se oddávají obžerství, ženy si denně silně přihýbají vína i piva. Jen v Čechách pijí ženy stejně mocně jako muži … což nepochybně je na poskvrnu jejich cudnosti a dobré pověsti.“ Slovy anglického gentlemana ze 16. století: „ Muži v Čechách pijí pokud možno ještě více než Němci a všeobecně se oddávají obžerství, ženy si denně silně přihýbají vína i piva. Jen v Čechách pijí ženy stejně mocně jako muži … což nepochybně je na poskvrnu jejich cudnosti a dobré pověsti.“Moryson

4 ALKOHOL V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI DVA VÝZNAMNÉ TRENDY: Přenos původně rituálních funkcí alkoholu do současnosti Přenos původně rituálních funkcí alkoholu do současnosti Průběžná konzumace alkoholu bez korekce norem Průběžná konzumace alkoholu bez korekce norem PREVENCE !? PREVENCE !? PROHIBICE !? PROHIBICE !?

5 ZÁKLADNÍ POJMY ÚZUS – užívání ÚZUS – užívání - < 0,6 promile – nezpůsobuje reálné ovlivnění prožívání či chování (ne u řidičů!) MISÚZUS – zneužívání MISÚZUS – zneužívání - porušuje právní či zdravotní normu (FAS, řidič) ABÚZUS – nadužívání ABÚZUS – nadužívání - > 0,6 promile - nápoj = tekutost + chuť + droga - OBČASNÝ= RITUÁLNÍ - PERIODICKÝ - SYSTEMATICKÝ

6 ALKOHOL Splňuje všechna kritéria drogy Splňuje všechna kritéria drogy Mění prožívání Mění prožívání Navozuje „craving“ Navozuje „craving“ Potenciál závislosti Potenciál závislosti Pivo = 30-50 g/l Pivo = 30-50 g/l Víno = 80-110 g/l Víno = 80-110 g/l Lihoviny a destiláty = 350-500 g/l Lihoviny a destiláty = 350-500 g/l

7 HLADINA ALKOHOLU V KRVI: hladina alkoholu v krvi [g/kg = ‰] =množství nápoje [dl] × obj. procenta alkoholu [%] × (muži 1,1; ženy 1,3) / tělesná hmotnost [kg] – uplynulá doba [hod] × 0,2 hladina alkoholu v krvi [g/kg = ‰] =množství nápoje [dl] × obj. procenta alkoholu [%] × (muži 1,1; ženy 1,3) / tělesná hmotnost [kg] – uplynulá doba [hod] × 0,2 Výpočet do 15 h po požití – po 10 je ale spíše orientační Výpočet do 15 h po požití – po 10 je ale spíše orientační

8 Muž – 80 kg vypije ve 13:00 1l vína

9 Žena – 60 kg vypije ve 13:00 1l vína

10 Alkoholismus – Benjamin Rush (1784) Alkoholismus – Benjamin Rush (1784) Závislost na alkoholu – onemocnění, příznaky, podle MKN-10 a DSM IV Závislost na alkoholu – onemocnění, příznaky, podle MKN-10 a DSM IV Alkoholické duševní poruchy – alkoholická etiologie (př. delirium tremens …) Alkoholické duševní poruchy – alkoholická etiologie (př. delirium tremens …) Craving – pocit bažení – psychické a tělesné Craving – pocit bažení – psychické a tělesné Tolerance – míra snášenlivosti alkoholu organismem Tolerance – míra snášenlivosti alkoholu organismem

11 Racionalizace – obranný mechanismus – přesouvání zodpovědnosti Racionalizace – obranný mechanismus – přesouvání zodpovědnosti Bagatelizace – zlehčování, snižování závažnosti Bagatelizace – zlehčování, snižování závažnosti Kontrola pití – nepřekročit přijatelnou míru (velmi individuální), ztráta kontroly = počátek závislosti Kontrola pití – nepřekročit přijatelnou míru (velmi individuální), ztráta kontroly = počátek závislosti Abstinenční příznaky – tělesné i psychické projevy Abstinenční příznaky – tělesné i psychické projevy Ranní doušek Ranní doušek Pití v tazích – zřetelný příznak rozvinuté závislosti Pití v tazích – zřetelný příznak rozvinuté závislosti Ebrieta Ebrieta Palimpsest – alkoholové okénko – projev funkčního postižení paměti v důsledku opilosti Palimpsest – alkoholové okénko – projev funkčního postižení paměti v důsledku opilosti (blokové a fragmentární okénko) (blokové a fragmentární okénko)

12 ZÁKLADNÍ TYPY ABÚZU (podle Jellineka) Typ alfa – nevyvážená psychika, alkoholem „řeší“ vnitřní konflikty, problémy, napětí Typ alfa – nevyvážená psychika, alkoholem „řeší“ vnitřní konflikty, problémy, napětí Typ beta –sociálně velmi konformní jedinci, pití v kolektivu, riziko změny podnětu Typ beta –sociálně velmi konformní jedinci, pití v kolektivu, riziko změny podnětu Typ gama – primárně sociální charakter, ale souvisí s bažením, časté u mužů Typ gama – primárně sociální charakter, ale souvisí s bažením, časté u mužů psychická závislost fyzickou psychická závislost fyzickou

13 ZÁKLADNÍ TYPY ABÚZU (podle Jellineka) Typ delta – samotářské pití, nezprostředkovaný vztah jedinec x droga Typ delta – samotářské pití, nezprostředkovaný vztah jedinec x droga - Postupně se vyvíjí v průběžnou intoxikaci, závažné důsledky - Časté u žen  Typ epsilon – epizodický, dlouhodobé alkoholické tahy = kvartální pití U typu alfa, beta a epsilon – není progrese, je nižší riziko závislosti, přesto je dobrá terapeutická pomoc, je-li zájem

14 STÁDIA VÝVOJE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU Typu Gama

15 I.STADIUM - PREALKOHOLICKÉ Vstupem je první zážitek drogového účinku alkoholu – první abúzus Vstupem je první zážitek drogového účinku alkoholu – první abúzus Pozitivní zážitek – euforie, uvolnění, … Pozitivní zážitek – euforie, uvolnění, … Opakování tohoto zážitku zprvu občasná později častější Opakování tohoto zážitku zprvu občasná později častější Kontrola pití: ANO Kontrola pití: ANO Tolerance: Tolerance: Pro dosažení žádoucího účinku je třeba zvyšovat dávky Pro dosažení žádoucího účinku je třeba zvyšovat dávky PŘÍLEŽITOSTNÉ PITÍ A PRAVIDELNÉ PITÍ (craving) PŘÍLEŽITOSTNÉ PITÍ A PRAVIDELNÉ PITÍ (craving)

16 II.STADIUM - PRODROMÁLNÍ Nástup různých problémů vzniklých abúzem alkoholu (manželství, zaměstnání) Nástup různých problémů vzniklých abúzem alkoholu (manželství, zaměstnání) Tolerance: Tolerance: - Maskované pití, pití s předstihem, zrychlené pití, hltavé pití - Výrazné bažení  PALIMPSEST – ke konci II. Stadia – následek těžké ebriety spojený se zhoršováním kontroly pití (hroutí se na rozhraní II.-III.)  Somatické následky abúzu

17 III.STADIUM - KRUCIÁLNÍ Ztráta kontroly pití Ztráta kontroly pití Racionalizace pití Racionalizace pití agresivní chování agresivní chování Výčitky svědomí Výčitky svědomí Obdob úplné abstinence Obdob úplné abstinence Vzdávání se přátel Vzdávání se přátel Obtíže v práci Obtíže v práci Ztráta zájmů Ztráta zájmů Sebelítost Sebelítost Zdravotní postižení Zdravotní postižení Tolerance: Tolerance: Těžké kocoviny Těžké kocoviny

18 IV.STADIUM - TERMINÁLNÍ Ranní doušky Ranní doušky Pití v tazích Pití v tazích Nepříjemné abstinenční projevy Nepříjemné abstinenční projevy Zdravotní postižení Zdravotní postižení Tolerance zpočátku narůstá, postupně Tolerance zpočátku narůstá, postupně spolu s postižením jater až vymizí spolu s postižením jater až vymizí  Objevují se alkoholické psychózy, morální a osobnostní degradace

19 STÁDIA VÝVOJE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU Typu delta

20 1. STÁDIUM – takřka totožné jako u gama (společenské pití) 2. „stažení se do ilegality“ 3. Zvyšuje se spotřeba, důvtip pro vynalézání triků maskujících stopy 4. Nárůst abúzu je pozvolný, má kontinuální charakter 5. Závislost se obvykle projeví náhle a krutě 6. Velmi vysoká úmrtnost

21 ALKOHOLICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY

22 DELIRIUM TREMENS Zhruba u 15% závislých na alkoholu Zhruba u 15% závislých na alkoholu 3-5% nemocných umírá 3-5% nemocných umírá Prodromální fáze (1-2 dny): Prodromální fáze (1-2 dny): - Poruchy spánku, třes končetin, pocení, nechuť k jídlu, pocity vyčerpání  Příznaky vlastního deliria: - Epileptický záchvat - Poruchy vnímání, vědomí, zrakové halucinace - 2-5 dní - Tlumivé prostředky (Heminevrin)

23 ALKOHOLICKÁ HALUCINÓZA Plíživý rozvoj Plíživý rozvoj Sluchové halucinace (zvuky věty) Sluchové halucinace (zvuky věty) Odeznívají po požití alkoholu Odeznívají po požití alkoholu „léčba alkoholem“ „léčba alkoholem“ Pokusy o sebevraždu Pokusy o sebevraždu Antipsychotika Antipsychotika Nutná abstinence Nutná abstinence

24 ALKOHOLICKÁ EPILEPSIE V některých případech reverzibilní, u řady jedinců je trvalým stavem. KORSAKOVOVA ALKOHOLICKÁ PSYCHÓZA -Bludy a halucinace -Vývoj – z abúzu nebo z deliria tremens

25 KORSAKOVOVA ALKOHOLICKÁ PSYCHÓZA: Po dlouhodobém, systematickém abúzu, nebo jako následek deliria tremens Po dlouhodobém, systematickém abúzu, nebo jako následek deliria tremens Masivní narušení paměti Masivní narušení paměti Konfabulace – záplaty za chybějící data Konfabulace – záplaty za chybějící data Původně považována za ireverzibilní Původně považována za ireverzibilní

26 FETÁLNÍ ALKOHOLICKÝ SYNDROM - Vzniká u nenarozeného dítěte - Již kolem 0,6 promile alkoholu v krvi matky - Alkohol prochází placentární bariérou - Hladina alkoholu u dítěte může být vyšší než u matky

27 TERAPIE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU PSYCHOANALÝZA – závislost = sekundární projev primárního traumatu PSYCHOANALÝZA – závislost = sekundární projev primárního traumatu BEHAVIORÁLNÍ MODELY – návaznost kroků: - terapeutický vztah BEHAVIORÁLNÍ MODELY – návaznost kroků: - terapeutický vztah - klientova motivace ke změně - klientova motivace ke změně - analýza problémů klienta - analýza problémů klienta - stanovení terapeutických cílů - stanovení terapeutických cílů - hodnocení pokroků - hodnocení pokroků  SUR (Skála, Urban, Rubeš) - detoxifikace, averzivní terapie (blinkačky=apomorfin a antabus) pevný režim, bodovací systém – KOLEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST, deníky, elaboráty  AMBULANTNÍ TERAPIE, SVÉPOMOCNÉ SKUPINY (AA …)  DOLÉČOVACÍ KLUBY - KLUS

28 Doporučená literatura Höschl, C.; Libiger, J.; Švestka, J. Psychiatrie. Tigis : Praha, 2002. Höschl, C.; Libiger, J.; Švestka, J. Psychiatrie. Tigis : Praha, 2002. Nešpor, K. Zůstat střízlivý. Host : Praha, 2006. Nešpor, K. Zůstat střízlivý. Host : Praha, 2006. Řehan, Vl. Adiktologie I, skripta pro vnitřní potřeby katedry psychologie Řehan, Vl. Adiktologie I, skripta pro vnitřní potřeby katedry psychologie http://auto.idnes.cz/alkulacka.asp http://auto.idnes.cz/alkulacka.asp

29 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZÁVISLOST NA ALKOHOLU. OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI Před 60 miliony lety – prudké klimatické změny – octomilky Před 60 miliony lety – prudké klimatické změny."

Podobné prezentace


Reklamy Google