Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁVISLOST NA ALKOHOLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁVISLOST NA ALKOHOLU."— Transkript prezentace:

1 ZÁVISLOST NA ALKOHOLU

2 OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Před 60 miliony lety – prudké klimatické změny – octomilky Zvířata a alkohol – sloni, koala … Lidstvo a alkohol – napodobování přírodních dějů účinky na lidskou psychiku Přesně stanovená pravidla požívání alkoholu (při obřadech)

3 Postupné pronikání alkoholických nápojů do běžného života
Morální imperativy vztahující se ke konzumaci alkoholu Zákonná ustanovení spojená s běžným užíváním alkoholu (Chamurabiho zákonník – upravuje pravidla prodeje vína, povinnosti ve výčepech …) Středověk – rozpor mezi morálními a sociálními normami a požíváním alkoholu (šlechtici, Václav IV) PODÍVEJME SE NA ČECHY: Slovy anglického gentlemana ze 16. století: „ Muži v Čechách pijí pokud možno ještě více než Němci a všeobecně se oddávají obžerství, ženy si denně silně přihýbají vína i piva. Jen v Čechách pijí ženy stejně mocně jako muži … což nepochybně je na poskvrnu jejich cudnosti a dobré pověsti.“ Moryson

4 ALKOHOL V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI
DVA VÝZNAMNÉ TRENDY: Přenos původně rituálních funkcí alkoholu do současnosti Průběžná konzumace alkoholu bez korekce norem PREVENCE!? PROHIBICE!?

5 ZÁKLADNÍ POJMY ÚZUS – užívání
- < 0,6 promile – nezpůsobuje reálné ovlivnění prožívání či chování (ne u řidičů!) MISÚZUS – zneužívání - porušuje právní či zdravotní normu (FAS, řidič) ABÚZUS – nadužívání > 0,6 promile nápoj = tekutost + chuť + droga OBČASNÝ= RITUÁLNÍ PERIODICKÝ SYSTEMATICKÝ

6 ALKOHOL Splňuje všechna kritéria drogy Mění prožívání
Navozuje „craving“ Potenciál závislosti Pivo = g/l Víno = g/l Lihoviny a destiláty = g/l

7 HLADINA ALKOHOLU V KRVI:
hladina alkoholu v krvi [g/kg = ‰] =množství nápoje [dl] × obj. procenta alkoholu [%] × (muži 1,1; ženy 1,3) / tělesná hmotnost [kg] – uplynulá doba [hod] × 0,2 Výpočet do 15 h po požití – po 10 je ale spíše orientační

8 Muž – 80 kg vypije ve 13:00 1l vína

9 Žena – 60 kg vypije ve 13:00 1l vína

10 Alkoholismus – Benjamin Rush (1784)
Závislost na alkoholu – onemocnění, příznaky, podle MKN-10 a DSM IV Alkoholické duševní poruchy – alkoholická etiologie (př. delirium tremens …) Craving – pocit bažení – psychické a tělesné Tolerance – míra snášenlivosti alkoholu organismem

11 Racionalizace – obranný mechanismus – přesouvání zodpovědnosti
Bagatelizace – zlehčování, snižování závažnosti Kontrola pití – nepřekročit přijatelnou míru (velmi individuální), ztráta kontroly = počátek závislosti Abstinenční příznaky – tělesné i psychické projevy Ranní doušek Pití v tazích – zřetelný příznak rozvinuté závislosti Ebrieta Palimpsest – alkoholové okénko – projev funkčního postižení paměti v důsledku opilosti (blokové a fragmentární okénko)

12 ZÁKLADNÍ TYPY ABÚZU (podle Jellineka)
Typ alfa – nevyvážená psychika, alkoholem „řeší“ vnitřní konflikty, problémy, napětí Typ beta –sociálně velmi konformní jedinci, pití v kolektivu, riziko změny podnětu Typ gama – primárně sociální charakter, ale souvisí s bažením, časté u mužů psychická závislost fyzickou

13 ZÁKLADNÍ TYPY ABÚZU (podle Jellineka)
Typ delta – samotářské pití, nezprostředkovaný vztah jedinec x droga Postupně se vyvíjí v průběžnou intoxikaci, závažné důsledky Časté u žen Typ epsilon – epizodický, dlouhodobé alkoholické tahy = kvartální pití U typu alfa, beta a epsilon – není progrese, je nižší riziko závislosti, přesto je dobrá terapeutická pomoc, je-li zájem

14 STÁDIA VÝVOJE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU
Typu Gama

15 I.STADIUM - PREALKOHOLICKÉ
Vstupem je první zážitek drogového účinku alkoholu – první abúzus Pozitivní zážitek – euforie, uvolnění, … Opakování tohoto zážitku zprvu občasná později častější Kontrola pití: ANO Tolerance: Pro dosažení žádoucího účinku je třeba zvyšovat dávky PŘÍLEŽITOSTNÉ PITÍ A PRAVIDELNÉ PITÍ (craving)

16 II.STADIUM - PRODROMÁLNÍ
Nástup různých problémů vzniklých abúzem alkoholu (manželství, zaměstnání) Tolerance: Maskované pití, pití s předstihem, zrychlené pití, hltavé pití Výrazné bažení PALIMPSEST – ke konci II. Stadia – následek těžké ebriety spojený se zhoršováním kontroly pití (hroutí se na rozhraní II.-III.) Somatické následky abúzu

17 III.STADIUM - KRUCIÁLNÍ
Ztráta kontroly pití Racionalizace pití agresivní chování Výčitky svědomí Obdob úplné abstinence Vzdávání se přátel Obtíže v práci Ztráta zájmů Sebelítost Zdravotní postižení Tolerance: Těžké kocoviny

18 IV.STADIUM - TERMINÁLNÍ
Ranní doušky Pití v tazích Nepříjemné abstinenční projevy Zdravotní postižení Tolerance zpočátku narůstá, postupně spolu s postižením jater až vymizí Objevují se alkoholické psychózy, morální a osobnostní degradace

19 STÁDIA VÝVOJE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU
Typu delta

20 STÁDIUM – takřka totožné jako u gama (společenské pití)
„stažení se do ilegality“ Zvyšuje se spotřeba, důvtip pro vynalézání triků maskujících stopy Nárůst abúzu je pozvolný, má kontinuální charakter Závislost se obvykle projeví náhle a krutě Velmi vysoká úmrtnost

21 ALKOHOLICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY

22 DELIRIUM TREMENS Zhruba u 15% závislých na alkoholu
3-5% nemocných umírá Prodromální fáze (1-2 dny): Poruchy spánku, třes končetin, pocení, nechuť k jídlu, pocity vyčerpání Příznaky vlastního deliria: Epileptický záchvat Poruchy vnímání, vědomí, zrakové halucinace 2-5 dní Tlumivé prostředky (Heminevrin)

23 ALKOHOLICKÁ HALUCINÓZA
Plíživý rozvoj Sluchové halucinace (zvuky věty) Odeznívají po požití alkoholu „léčba alkoholem“ Pokusy o sebevraždu Antipsychotika Nutná abstinence

24 ALKOHOLICKÁ EPILEPSIE
V některých případech reverzibilní, u řady jedinců je trvalým stavem. KORSAKOVOVA ALKOHOLICKÁ PSYCHÓZA Bludy a halucinace Vývoj – z abúzu nebo z deliria tremens

25 KORSAKOVOVA ALKOHOLICKÁ PSYCHÓZA:
Po dlouhodobém, systematickém abúzu, nebo jako následek deliria tremens Masivní narušení paměti Konfabulace – záplaty za chybějící data Původně považována za ireverzibilní

26 FETÁLNÍ ALKOHOLICKÝ SYNDROM
Vzniká u nenarozeného dítěte Již kolem 0,6 promile alkoholu v krvi matky Alkohol prochází placentární bariérou Hladina alkoholu u dítěte může být vyšší než u matky

27 TERAPIE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU
PSYCHOANALÝZA – závislost = sekundární projev primárního traumatu BEHAVIORÁLNÍ MODELY – návaznost kroků: - terapeutický vztah - klientova motivace ke změně - analýza problémů klienta - stanovení terapeutických cílů - hodnocení pokroků SUR (Skála, Urban, Rubeš) detoxifikace, averzivní terapie (blinkačky=apomorfin a antabus) pevný režim, bodovací systém – KOLEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST, deníky, elaboráty AMBULANTNÍ TERAPIE, SVÉPOMOCNÉ SKUPINY (AA …) DOLÉČOVACÍ KLUBY - KLUS

28 Doporučená literatura
Höschl, C.; Libiger, J.; Švestka, J. Psychiatrie. Tigis : Praha, 2002. Nešpor, K. Zůstat střízlivý. Host : Praha, 2006. Řehan, Vl. Adiktologie I, skripta pro vnitřní potřeby katedry psychologie

29 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZÁVISLOST NA ALKOHOLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google