Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIDAKTICKÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 3 Mgr. René Szotkowski TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIDAKTICKÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 3 Mgr. René Szotkowski TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY."— Transkript prezentace:

1 DIDAKTICKÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 3 Mgr. René Szotkowski TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

2 Demonstrace procvičovacích didaktických programů Český jazyk I – PRAVOPIS –Jedná se o inovovanou verzi asi vůbec nejprodávanějšího výukového programu v naší republice. –Program je určen k zábavnému a velmi efektivnímu procvičování pravopisných jevů na úrovni ZŠ. – V programu jsou použity postupně se odkrývající motivační obrázky vztahující se k tématu. –Při chybné odpovědi se objeví vhodně zvolená nápověda, která i objasní, proč odpověď není správná. –Tématy jednotlivých programů jsou ty gramatické jevy, ve kterých se nejčastěji chybuje a jejichž zvládnutí je pro správný pravopis naprosto nutné.

3 Demonstrace procvičovacích didaktických programů Český jazyk II - JAZYKOVÉ ROZBORY –Přímo navazuje na Český jazyk I - PRAVOPIS. –Naleznete jej na více než 2 500 školách i v mnoha tisících domácnostech. –Hlavním tématem tohoto CD-ROM jsou tentokrát především jazykové rozbory. –Procvičovat lze např. větné rozbory, mluvnické kategorie nebo druhy vedlejších vět. Nechybí ani tak v praxi důležitá témata, jakými jsou psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětích. –Program můžou používat žáci od třetí třídy ZŠ až po závěrečné opakování před maturitou ve 4. ročníku gymnázia.

4 Demonstrace procvičovacích didaktických programů Český jazyk III – DIKTÁTY –Jedná se o výukový CD-ROM zaměřený na procvičování pravopisu. –Navazuje na dva tituly Český jazyk a Český jazyk II - větné rozbory. –Program je zaměřen na procvičování pravopisných jevů v diktátech. –Podkladem se staly skutečné diktáty používané na školách v České republice. –Na tomto CD-ROM naleznete více než 300 diktátů (cca 18 000 doplňovaných jevů) členěných do několika kategorií, podle vhodnosti použití v jednotlivých ročnících.

5 Demonstrace procvičovacích didaktických programů Český jazyk 4 - Zábavná mluvnice brouka Koumese –Volné pokračování titulů pro výuku českého jazyka. –Tento titul je zaměřen především na procvičování a zdokonalování pravopisných znalostí žáků. –Program mohou využívat žáci již od 2. třídy ZŠ. –Výjimečnost tohoto dílu spočívá především v zařazení dvou verzí atraktivní dobrodružné hry. –Kromě herní verze naleznete na tomto CD i 2 klasické výukové verze. –Cvičení jsou pro přehlednost rozdělena do 17 hlavních kategorií (např. cvičení pro 2. ročník, vyjmenovaná slova, velká písmena, psaní slov přejatých, skupiny souhlásek, koncovky příd. Jmen. –Celkem je v programu přibližně 15 000 doplňovaných jevů.

6 Demonstrace procvičovacích didaktických programů Matematika pro 1. – 4. ročník ZŠ –CD-ROM je určeno k zábavnému procvičování nejdůležitějších částí učiva matematiky 1. až 4. ročníku ZŠ (v souladu s platnými osnovami). –Kromě podrobného procvičování jednotlivých typů příkladů je možno si zvolit „pohádkovou“ variantu - dítě postupně řeší jednotlivé typy příkladů, čímž pomáhá hlavnímu hrdinovi překonat všechny nástrahy temných sil a dostat se úspěšně k cíli. –Na CD naleznete mnoho příkladů na pamětné i písemné sčítání, odčítání,násobení a dělení. –Děti si procvičí zaokrouhlování čísel, zobrazení čísel na číselné ose, rozklady čísel v desítkové soustavě, porovnávání čísel a mnoho další důležité látky z učiva matematiky prvního stupně ZŠ.

7 Demonstrace testovacích didaktických programů Český jazyk 5 - "Přijímačky„ –Program je určen zejména pro žáky 7. - 9. ročníku, které mimořádně efektivním způsobem připraví na úspěšné složení přijímací zkoušky z českého jazyka na všech typech středních škol. –Při přípravě tohoto produktu bylo prostudováno cca 1 200 přijímacích zkoušek, které byly v minulých letech zadány na různých typech středních škol. –Na CD naleznete celkem 120 přijímacích zkoušek, které jsou rozděleny do šesti oblastí: pravopis (20 zkoušek), tvoření a význam slov (10 zkoušek), tvarosloví (30 zkoušek), skladba (20 zkoušek), literatura (10 zkoušek), souhrnné testy (30 zkoušek). –Celkem tedy na CD naleznete 1800 úkolů.

8 Demonstrace testovacích didaktických programů Celá rodina milionářem – DĚJEPIS –Formou podobnou populárním televizním soutěžím je možné si procvičit znalosti různých částí (nejen) školního učiva. –Na CD-ROM Dějepis naleznete velmi rozsáhlou obsahovou náplň, zahrnující dějiny od pravěku až do současnosti. –Otázky jsou voleny v souladu s platnými učebnicemi dějepisu a odpovídají požadavkům školních osnov. –Na rozdíl od mnoha konkurenčních titulů zde nenaleznete pouze textové otázky, ale i množství fotografií a ilustrací. –Naprosto unikátní je také kompletní namluvenívšech textů, včetně otázek a odpovědí.

9 Demonstrace testovacích didaktických programů Celá rodina milionářem - Všeobecný přehled –Formou podobnou populárním televizním soutěžím je možné si procvičit znalosti různých částí (nejen) školního učiva. –Obsahová náplň je volena tak, aby se tento titul stal ideálním pomocníkem pro přípravu k přijímacím zkouškám. –Pro rozšíření možností využití ve výuce je nabízen tiskový modul s jeho pomocí lze z otázek rozdělených podle témat snadno připravit vytištěné testové otázky - pracovní listy.

10 Demonstrace testovacích didaktických programů Matematika pro prvňáčky 1 –První díl z nové řady výukových programů pro výuku matematiky. –Svým zpracováním naprosto dokonale odstraňuje strach a obavy, které někdy matematika u dětí vzbuzuje. –Jde o první program na našem trhu, který je nejen testovací ale i výukový a zároveň plně interaktivní. –Každá reakce dítěte je ihned slovně vyhodnocena, správná odpověď je pochválena, při chybě je nabídnuta pomoc a rada. –Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem, psaný text se vzhledem k věku dětí v programu prakticky vůbec nevyskytuje

11 Demonstrace testovacích didaktických programů Autoškola profesionál 40.4.1 –Program pro kvalitní a rychlou přípravu pro budoucí řidičské oprávnění. –Program lze velice vhodně využít i pro přeškolení stávajících řidičů nebo pro upevnění a hlavně upřesnění důležitých znalostí každého řidiče. –Program obsahuje všechny platné otázky od 1.7.2006. –Jeden program dokáže vyučovat a testovat neomezený počet žáku nezávisle na sobě. –Aktualizace programu je zcela automatická a bezplatná a nevyžaduje žádný zásah uživatele. –Program simuluje skutečné závěrečné testy včetně časového a obsahového faktoru, dokonce Vás učí jak si rozvrhnout stanovený čas.

12 Demonstrace elektronických encyklopedií Artopedia 2 –Tato encyklopedie výtvarného umění obsahuje především rozsáhlou galerii nejznámějších a nejslavnějších děl světového malířství. –Celkem na tomto CD naleznete 9433 barevných obrazů od 1220 světových malířů. –U všech obrazů máte možnost si je nejprve prohlédnout prostřednictvím miniaturních náhledů a vybrané obrazy následně obdivovat ve vysokém rozlišení. –Na CD naleznete obrazy středověkých ikon a oltářů, bohatý odkaz italské renesance, období baroka, klasicismu i romantismu 19. století. Opomenuta není ani moderní tvorba současnosti.

13 Demonstrace elektronických encyklopedií Artopedia 3 - Galerie světového malířství –Artopedia 3 je rozsáhlá galerie obsahujícínejznámější a nejslavnější díla světového malířství. –Celkem na tomto DVD-ROM naleznete přes 20300 barevných obrazů ve vysokém rozlišení celkem od 2167 malířů, čemuž tedy může jen velmi těžko konkurovat jiný obdobný náš nebo zahraniční projekt. –Artopedia 3 přináší nově chronologii slavných obrazů, obrazy pod drobnohledem a možnost nastavitelné automatické projekce obrazů.

14 Demonstrace elektronických encyklopedií Rozum do kapsy –Klasika mezi dětskými encyklopediemi v aktualizované, téměř dvojnásob rozšířené elektronické podobě. –Vedle účelných, praktických taháků ze školních předmětů CD- ROM obsahuje atlas souhvězdí, české a evropské dějiny v datech, ukázky i kompletní díla klasické literatury a doporučené školní četby, navíc stovky drobností. –Praktický je i přehled více než 2000 významných osobností.

15 Demonstrace elektronických encyklopedií Encyklopedie vesmíru –Encyklopedie vesmíru je interaktivně - poznávací CD ROM, který Vás provede napříč vesmírem a dovolí vám poznat i nejvzdálenější galaxie. –Najdete zde více než 60 animací, 278 videosekvencí, 400 barevných fotografií a tísíce informací. –Vydejte se na procházku na Marsu či Měsíci, poznejte jak vzniknul vesmír nebo černé díry. –Můžete vidět jak žijí kosmonauté na vesmírných stanicích, poznávat historii astronomie a také smělé plány do budoucnosti při dobývání vesmíru.

16 Demonstrace elektronických encyklopedií ZEMĚPISNÁ ENCYKLOPEDIE 2007 –Tento CD-ROM je unikátním multimediálním průvodcem po všech státech naší planety. –Navštívíte nejmenší i největší státy světa, nejbohatší i nejchudší země a poznáte mnoho rozdílných typů obyvatel. –Seznámíte se s charakteristikou každého státu - informace o historii, hospodářství, obyvatelstvu a mnoho dalších.Texty jsou doplněny řadou barevných fotografií a encyklopedie nabízí několik přehledných rejstříků, možnost vyhledávání a tisku jednotlivých stran.

17 Demonstrace elektronických encyklopedií Technický slovník naučný – sada: 8 knižních dílů + elektronická verze na CD-ROM –Unikátní česká encyklopedie shrnuje poznatky o stavu a vývoji techniky, technologie a materiálového inženýrství na počátku 21. století. –Kolektiv více než 150 autorů a konzultantů z akademického prostředí zpracovává příslušné pojmosloví s důrazem na nové disciplíny i prudce se rozvíjející tematiku, která svým dosahem daleko přesahuje hranice oboru. –Knižní vydání sestává z 8 dílů a má celkem 3711 stran. Dílo obsahuje 36 497 textových hesel doprovázených 2481 černobílých ilustrací, 453 barevných ilustrací a 130 tabulek. –Hlavních oborů je ve slovníku zastoupeno 28 (abecedně vzato od architektury a urbanismu přes elektrotechniku, požárnictví, strojírenství a stavebnictví až po životní prostředí), podoborů je celkem 130.

18 Demonstrace elektronických encyklopedií Encyklopedie přírody –Základní průvodce přírodou planety Země. –Encyklopedie přírody přináší nejen kompletní poznání přírodních krás abiologických zákonitostí, ale především umožňuje vytvářet logické vazby mezi pojmy a vlastním životem na planetě Zemi. –Představuje jednotlivé biotopy a životní prostředí způsobem, jež až dosud nikdy nebyl možný. –CD- ROM je ideálním průvodcem pro děti, přírodovědce, studenty... pro všechny zájemce o veškeré formy života na naší modré planetě.

19 Demonstrace elektronických encyklopedií HEURÉKA - univerzální encyklopedie - elektronická verze pro PC –Rozšířené vydání rozsáhlé všeobecné české elektronické encyklopedie, které bylo aktualizováno v roce 2002, zahrnuje více než 47000 hesel, 3500 ilustrací (z toho 2300 barevných), 300 tabulek, mapy, vlajky, historické přehledy, videoukázky a zvukové záznamy (hudba, promluvy známých osobností, hlasy zvířat).

20 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "DIDAKTICKÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 3 Mgr. René Szotkowski TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google