Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 (aktualizace vybraných snímků a reflexe usnesení květnového Sněmu RVŠ) Jakub Fišer Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 (aktualizace vybraných snímků a reflexe usnesení květnového Sněmu RVŠ) Jakub Fišer Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 (aktualizace vybraných snímků a reflexe usnesení květnového Sněmu RVŠ) Jakub Fišer Lenka Valová Sněm RVŠ Praha 19. 11. 2009

2 Rozlišení dvou pohledů na přípravu rozpočtu Krátkodobý – potřeba sestavení rozpočtu v době nulového růstu nebo spíše poklesu nyní v listopadu je zřetelné, že půjde o pokles Střednědobý – koncepční změny vedoucí k úpravě vah jednotlivých koeficientů, zavedení kvalitativního ukazatele Oba tyto pohledy se promítají do přípravy rozpočtu na rok 2010

3 Informace z jednání RK 6. 5. 09 Po diskusi RK přijato – A+B1:B2:K 85:10:5, kde K výsledky ve VaV (www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=503762) očištěné vlastní příjmy škol z hlavní i doplňkové činnosti – příspěvky a dotace, pronájmy a prodej nemovitostí přepočtený počet profesorů a docentů (bez očištění o víceúvazky – „létající profesory“) studentské mobility výstupy ze SIMS poměr 50:15:10:25 – váhy reflektují spíše relevanci datové základny než význam jednotlivých prvků

4 Výhled rozpočtu (září 2008), mil. Kč aktualizováno k 30. září 2009 mil. Kč2009201020112012 Provozní21 904 20 981 20 815 (nutno 22 500) ??? 21 847 Investiční2 737 2 634 ??? 2 634 Celkem24 640 23 718 23 449 24 456 24 481 meziroční snížení provozního rozpočtu VŠ pro rok 2010 o 5,0 % pro zachování jednotkových sazeb chybí 1,7 mld. Kč.

5 Závěry předložené květnovému Sněmu Během posledních 3 let došlo k nominálnímu poklesu prostředků na jednoho studenta cca o 5 %, což odpovídá cca 1 mld. Kč Poměr výdajů na VŠ k HDP je pod průměrem zemí OECD Další pokles prostředků (o navrhovaných nominálních 1,6 mld. Kč) může vést ke snižování kvality vzdělávací činnosti VŠ Riskantní zavádění změny financování v době předpokládaného poklesu rozpočtu VŠ Diskriminace uměleckých škol v kvalitativním ukazateli (nastavením vah – VaV) Legislativní možnosti zmírnění dopadu poklesu rozpočtu: – uvolnění Stipendijního fondu – zvýhodnění podniků v souvislosti s výdaji za VŠ

6 Přijatá usnesení – květnový Sněm Sněm Rady vysokých škol upozorňuje na setrvalý pokles prostředků vydávaných na jednoho vysokoškolského studenta (v posledních 3 letech o cca 5 % bez započtení inflace, což odpovídá cca 1 mld. Kč nominálně) a na trvale podprůměrný poměr výdaje na vysoké školství k HDP v porovnání se zeměmi OECD. Další pokles o navrhovaných cca 1,6 mld. Kč již může vážně ohrozit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. platí stále Sněm RVŠ upozorňuje v oblasti přípravy rozpočtu na rok 2010 na následující problémy: a) Jakkoli je zavedení kvalitativního ukazatele krokem dobrým směrem, může změna struktury financování v rámci normativního financování může v době předpokládané stagnace nebo dokonce nominálního poklesu rozpočtu vést k dalšímu rozkolísání hospodaření vysokých škol.platí stále b) Zavedení kvalitativního ukazatele v navrhované podobě vede k diskriminaci uměleckých škol.platí stále c) Sněm RVŠ doporučuje zvážit možnost uvolnění části prostředků stipendijních fondů do provozního financování (vyžaduje novelizaci zákona), případně možnost zvýhodnění podniků využívajících výzkumný potenciál vysokých škol.nestalo se nic d) Rada VŠ upozorňuje na možné problémy vzniklé při používání z pohledu vysokých škol neverifikovatelných dat. vyřešeno alespoň zčásti (?VaV)

7 Vývoj jednotkových sazeb do roku 2009 Základní normativ – stagnuje od roku 2007 na 34 325 Kč Normativ na absolventa – 2007: 12 916 Kč – 2008: 10 415 Kč – 2009: 9 503 Kč Stipendium pro doktorandy – stagnuje od roku 2008 na 88 775 Kč/rok Ubytovací stipendium – stagnuje od roku 2007 na 6 500 Kč/rok Sociální stipendium – 1620 Kč/měs Normativ na 1 jídlo – stagnuje od roku 2006 na 23 Kč Nutno vzít v úvahu, že se ve všech případech jedná o nominální sazby

8 Důsledky na jednotlivé ukazatele pro rok 2010 normativní financování zůstává na 80 % těchto 80 % se ale rozdělí nikoli 95:5 (A+B1:B2), ale 85:10:5 (A+B1:B2:K) základní normativ klesne na 28 500 Kč (při změně váhy z 95 % na 85 %) normativ na absolventa vzroste na 16 100 Kč (při změně váhy z 5 % na 10 %) – to znamená pokles základního normativu o 17%!!! při pouhé změně vah ve prospěch absolventů by měl základní normativ činit 30 712 Kč Kč. ubytovací, stravovací a doktorská stipendia v jednotkových sazbách zůstanou, rozvojové programy a FRVŠ se mírně sníží, ostatní ukazatele zůstanou

9

10

11

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 (aktualizace vybraných snímků a reflexe usnesení květnového Sněmu RVŠ) Jakub Fišer Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google