Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Československá republika mezi válkami Formování republiky Ústava a politický systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Československá republika mezi válkami Formování republiky Ústava a politický systém."— Transkript prezentace:

1 Československá republika mezi válkami Formování republiky Ústava a politický systém

2 Anotace:  Materiál tvoří 14 slidů, v nichž je zachycena doba po vzniku ČSR a počáteční problémy vzniku  cílová skupina: 9. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami po roce 1918, situací krátce po vzniku ČSR a prvními lety její existence a národnostním složením  použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 9. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  následuje možnost zápisu do sešitu

3

4 Pro osvěžení  o vyhlášení samostatné republiky se snažila Československá národní rada v zahraničí (Masaryk, Beneš, Štefánik) a Národní výbor v čele s Karlem Kramářem doma  republika byla vyhlášena za podpory spojenců 28. října 1918  bylo nutno zařídit mnoho věcí:  vytyčit státní hranice  sestavit vládu  schválit zákony, podobu vlajky, hymny a státního znaku atd.  tato jednání trvala dva roky

5 Formování republiky – Ústava a politický systém  nutnost zajistit řízení státu podle demokratických principů  mnoho zákonů měli členové Národního výboru připravených  prozatímní ústava vyhlášena už 13. listopadu  14. listopadu se TGM stává prezidentem  jmenováno Národní shromáždění – parlament  1920 – přijata první ústava ČSR a první volba prezeidenta  zvolen TGM – prezidentem volen opakovaně až do roku 1935, kdy abdikoval  volební právo měly i ženy  funguje mnoho politických stran a republiku tak celou dobu řídí koaliční vlády  nejsilnější strany tvořily Pětku, která prakticky ovládala politické dění v republice

6 Politický systém Československé republiky voličvolíNárodní shromáždění Poslanecká sněmovna (300 nad 26 let na 6 let volíprezidentjmenujevláda Senát (150 nad 40 let na 8 let)

7 Formování republiky – Hranice  otázka státních hranic nebyla jednoduchá  bylo nutno spojit dva principy:  právo na sebeurčení  respektování historických hranic  západní část území (Čechy, Morava a část Slezska) své historické hranice má  problémy byly dva:  Těšínsko – nároky Polska  po krátkém vojenském střetu bylo rozděleno mezi ČSR a Polsko  německá menšina  požaduje připojení k Německu nebo Rakousku, což bylo nutno potlačit silou => problémy do budoucna

8 Formování republiky – Hranice – Slovensko a Podkarpatská Rus  střední část území = Slovensko – bylo od 9. stol. součástí Uherska (viz název Horní Uhry)  Maďaři odmítají ztrátu Slovenska a dochází k ozbrojenému konfliktu, který se poaří vyřešit díky čs. legiím a zásahu dohodových velmocí  severní hranice kopírovala bývalou severní hranici Uherského království  jižní hranice byla vytyčena uměle a nově  zahrnovala i území obývané Maďary, což opět znamenalo problémy v soužití Slováků a maďarské menšiny  východní část území = Podkarpatská Rus = Zakarpatská Ukrajina  obyvatelstvo – Rusíni si vymiňují připojení k ČSR a rozsáhlou autonomii

9 Menšinová politika  ČSR = mnohonárodnostní stát  Češi+Slováci=jeden národ = čechoslovakismus  nutnost, Němců bylo více než Slováků  čeština a slovenština byly považovány za dvě nářečí jednoho jazyka a byly úředními řečmi  Češi a Slováci mají ve státě výsadní postavení, Němci a Maďaři o něj přicházejí  všichni státní úředníci museli ovládat úřední jazyk, což Němci ani Maďaři nezvládali  situace se postupně uklidňuje díky demokratické ústavě

10 Menšinová politika  menšiny mohou za určitých okolností používat svou mateřštinu i na úřadech  vycházejí tiskoviny i knihy  existují i menšinové školy  Němci mají dokonce kompletní síť škol od základních po vysokou  fungují i kulturní spolky i politické strany  od 1926 ve vládě zasedají i němečtí ministři  ČSR jako jediný stát v Evropě uznává židovskou národnost

11 Národnostní složení ČSR

12 Zápis - ČSR mezi válkami Formování republiky  nutnost zajistit stát podle demokratických principů  přijetí ústavy – podle Rakouska-Uherska  Masaryk prezidentem  1920 – 1. čs. ústava a volba Masaryka  mnoho politických stran – Pětka = představitelé pěti nejsilnějších pol. stran Hranice  právo národa na sebeurčení – Slovensko, Podkarpatská Rus  respektování historických hranic - Čechy, Morava, Slezsko

13 ČSR mezi válkami Menšinová politika  menšiny mohou za určitých okolností používat svou mateřštinu i na úřadech  vycházejí tiskoviny i knihy  existují i menšinové školy  Němci mají dokonce kompletní síť škol od základních po vysokou  fungují i kulturní spolky i politické strany  od 1926 ve vládě zasedají i němečtí ministři  ČSR jako jediný stát v Evropě uznává židovskou národnost

14 Shrnutí:  Kdy byla přijata definitivní ústava ČSR?  Kdo byl prvním čs. prezidentem a kdo byl prvním zvoleným prezidentem podle ústavy? Vyjmenujte meziválečné prezidenty.  Jak fungoval politický systém v ČSR?  Co je právo národa na sebeurčení?  Co je to Pětka? Jaké měla výhody a nevýhody?  Podle čeho byly určovány hranice ČSR?  Jaké problémy se objevily při vytyčování hranic ČSR?  Jaké bylo národnostní složení ČSR? Byly s ním nějaké problémy? Jaké?


Stáhnout ppt "Československá republika mezi válkami Formování republiky Ústava a politický systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google