Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální (ekologická) etika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální (ekologická) etika"— Transkript prezentace:

1 Environmentální (ekologická) etika
VY_32_INOVACE_ZSV3r0119 Mgr. Jaroslav Knesl

2 Environmentální etika
Zabývá vztahem člověka k jeho prostředí K zamyšlení: Co si myslíte o následujícím citátu? Souhlasíte s ním? Proč? „ …přírodní národy se často chovaly ke svému prostředí stejně bezohledně jako my. Bylo jich ale příliš málo, jejich potřeba byla mnohem skromnější a jejich moc devastovat své okolí příliš malá … Není oprávněné myslet si, že problémy ve vztahu člověk - životní prostředí jsou fenomén 20. století … Nová je naše moc a množství …“ Erazim Kohák

3 Kdy a proč došlo k selhání?
Průmyslová revoluce Novověk: Descartův dualismus: Myslící duch (hodnota) a mrtvá rozprostraněná hmota v pohybu – příroda (bez hodnoty) Baconova nová věda Reformace Odstranění mariánského kultu – ženská soucitná část Nastolení protestantského kultu práce (Max Weber) Křesťanství a Judaismus Antropocentrický a panský postoj k přírodě Patriarchát Mužské dominantní postavení (člověk) nad ženou (příroda) Ekofeminismus Genetická výbava člověka (Konrád Lorenz)

4 Základní postoje - antropocentrismus
Je vněm často spatřována příčina ekologické krize Nadřazený panský postoj k přírodě Pouze člověk má hodnotu Příroda je tu pro člověka (Jako neomezený zdroj surovin). Příroda má hodnotu pouze skrze člověka. V říši přírody pojem hodnota nemá smysl.

5 Základní postoje - antropocentrismus
Má však i své zastánce - uvědomělý antropocentrismus Ekologická krize je krizí humanity. Ekologická krize není krizí vztahu člověka k přírodě, ale krizí vztahu člověka k člověku. Člověka dneška vůči budoucím generacím. Biocentrismus je: Nebezpečný, neboť je postavený na nadřazení přírody nad člověka. Nadřadíme-li jakoukoli ideu „dobra“ nad hodnotu člověka směřujeme k totalitní společnosti. (Ekofašismus) Nefunkční, neboť je-li příroda nadřazena člověku, pak člověk vůči jejím silám stejně bezmocný. Příroda tu byla před člověkem a bude i po něm.

6 Základní postoje - teocentrismus
Chápe jako zdroj všech hodnot Boha. Příroda je tu pro člověka. Má svou hodnotu pouze jako místo lidské spásy. Může vést k fatalismu a ignoraci environmentálních otázek. Ale také ke konceptu správcovství, postoje odpovědnosti za svět vůči jeho stvořiteli. Bůh dal člověku k užívání přírodu, dle jeho svobodné vůle, ale za její stav je také Bohu odpovědný Hodnota přírody je však vždy odvozená

7 Základní postoje - biocentrismus
Ve 20. století má své kořeny zejména v práci Alberta Schweitzera Dílo: Nauka úcty k životu Vychází z přesvědčení, že lidská víra ve vlastní výlučnost je neoprávněná Je třeba chránit život v jakýchkoliv formách. Zasahovat do životů jiných druhů je možné jen pro uspokojení vitálních potřeb „Žij a nechej žít“

8 Biocentrismus: Hlubinná ekologie
Arne Naess Dílo : Myslet jako hora Navrhovaná řešení ekologické krize, jsou nedostatečná - mělká, neboť vychází z použití nových technologií či z lepšího využití stávajících zdrojů Skutečná ekologie musí být hlubinná, je třeba zásadně změnit svůj postoj k přírodě Odmítnout antropocentrismus, materialismus, konzumerismus, individualismus a humanismus Uznat naprostou rovnost všeho živého plynoucí z naší jednoty s ostatními životními formami Nadřadit emoce rozumu

9 Biocentrismus: Ekocentrismus
Aldo Leopold Dílo : Etika Země V dějinách etiky postupně dochází k rozšiřování množiny bytostí, na které vztahujeme etické ohledy: od lidí přes zvířata až na celou zemi. Ekonomická výhodnost nesmí sloužit jako legitimizace ochrany přírody. „Zkoumejme každou otázku z hlediska toho, co je eticky a ekologicky správné, stejně jako toho, co je ekonomicky výnosné. Určitá věc je správná, když směřuje k zachování integrity, stability a krásy biotického společenství všeho života; směřuje-li jinam, je špatná.”

10 Biocentrismus: Geocentrismus
James Lovelock Dílo : GAIA živá planeta GAIA – planetární bytost (podle řecké bohyně která vytvořila žijící svět z Chaosu.) Její součástí jsou všechny formy života na planetě (Společenstva, biosféra ale i horniny, atmosféra a oceány) Transformuje vnější podmínky planety na prostředí vhodné k jejímu dalšímu růstu

11 Úkol: K jednotlivým směrům přiřaďte jejich představitele
Ekocentrismus Raný biocentrismus Hlubinná ekologie Geocentrismus  Arne Naess Aldo Leopold James Lovelock Albert Schweitzer Řešení Ekocentrismus Raný biocentrismus Hlubinná ekologie Geocentrismus  B. Aldo Leopold D. Albert Schweitzer A. Arne Naess C. James Lovelock

12 Úkol: K jednotlivým autorům přiřaďte název díla
Arne Naess Aldo Leopold James Lovelock Albert Schweitzer GAIA: živá planeta Nauka úcty k životu Myslet jako hora Etika země Řešení Arne Naess Aldo Leopold James Lovelock Albert Schweitzer C. Myslet jako hora D. Etika země A. GAIA: živá planeta B. Nauka úcty k životu

13 Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení typická pro antropocentrický (A), biocentrický (B), nebo teocentrický (T) postoj. Jsou-li navrhovaná řešení ekologické krize, postavena na použití nových technologií či z lepšího využití stávajících zdrojů jsou nedostatečná. Bůh dal člověku k užívání přírodu, dle jeho svobodné vůle, ale za její stav je také Bohu odpovědný. Určitá věc je správná, když směřuje k zachování integrity, stability a krásy biotického společenství všeho života; směřuje-li jinam, je špatná. Ekologická krize není krizí vztahu člověka k přírodě, ale krizí vztahu člověka k člověku. Je-li příroda nadřazena člověku, pak člověk vůči jejím silám stejně bezmocný. Příroda je tu pro člověka. Má svou hodnotu pouze jako místo lidské spásy. B T B A A T

14 Představa, že člověk, je nadřazen ostatním druhům je neoprávněná.
Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení typická pro antropocentrický (A), biocentrický (B), nebo teocentrický (T) postoj. Představa, že člověk, je nadřazen ostatním druhům je neoprávněná. Příroda je tu pro člověka. Jako zdroj surovin. V dějinách etiky postupně dochází k rozšiřování množiny bytostí, na které vztahujeme etické ohledy. Zasahovat do životů jiných druhů je možné jen pro uspokojení vitálních potřeb. Ekonomická výhodnost nesmí sloužit jako legitimizace ochrany přírody. Nadřadíme-li jakoukoli ideu nad hodnotu člověka, směřujeme k totalitní společnosti. V říši přírody termín „hodnota“ nadává smysl. Skutečné řešení ekologické krize je možné pouze tak, že lidé radikálně přehodnotí svůj dosavadní postoj k přírodě. B A B B B A A B

15 Zdroje a literatura BAUMAN, Zygmund. Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN: BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, s. ISBN 80 – 7168 – 754 – 5 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum s. ISBN 80 – 246 – 0139 – 7 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, s. ISBN KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav, VODÁKOVÁ Alena. Velký sociologický slovník I.,II. a/o Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, ISBN THOPMSON Kenneth. Klíčové citace v sociologii. Brno: Barrister a Principal, s. ISBN 80 – – 68 – 4


Stáhnout ppt "Environmentální (ekologická) etika"

Podobné prezentace


Reklamy Google