Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém komercializace poznatků VUT Ing Petr Holec, CSc, ÚTT VUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém komercializace poznatků VUT Ing Petr Holec, CSc, ÚTT VUT."— Transkript prezentace:

1 Systém komercializace poznatků VUT Ing Petr Holec, CSc, ÚTT VUT

2 Inovace Vysoké učení technické v Brně Krátká charakteristika: 8 fakult (FA, FAST, FSI, FEKT, FIT, FCh, FP, FVU) studentů, 4 tisíce zaměstnanců Útvar transferu technologií: – existuje od 1997 – fakticky činnost 3 roky – Technologičtí poradci (cca 30, většinou doktorandi) 2. česká universita mezi top 500

3 Inovace Útvar transferu technologií Problematika od 1993, 1 pracovník Impulsem: projekt Technologického parku (Český technologický park Brno, Bovis + Magistrát města Brna + VUT v Brně) Rozšíření útvaru od 1997, provoz z EC projektů (Tempus, PHARE, 5. a 6. RP) Formální ustavení: 2004 Od 2006: vedoucím prof Vrbka (bývalý rektor), interní projekty podporující jeho činnost, tč. 5+1 pracovníků 2007: zaškolení Technologických poradců (cca 30 osob, 3 denní kurs, většinou doktorandi – odbornost v celé škále výzkumu, činnost: identifikace zajímavých výsledků výzkumu, + podíl na marketingu, funguje špatně pro neprovázanost s jejich profesní kariérou

4 Inovace Schválený postup „technology push“ (1) Marketing 1, vzdálenost od trhu Existují zájemci o využití?

5 Inovace Schválený postup „technology push“ (2) Technologicky orientovaná firma Právní analýza Marketing produktu Podnikatelský plán Spin off? Založení firmy s účastí VUT Založení TOF Uzavření licenční smlouvy s VUT Licenční smlouva Společný výzkum Jednání o licenční smlouvě Implementace Specifikace zadání Příprava kontraktu Provedení projektu Evaluace výsledků projektu, Licenční dohoda na „background technology“ M O N I T O R O V Á N Í P R ů B Ě H U A V Ý S L E D K ů P R O J E K T U Z Ú T T. Doporučení Rady pro komercializaci

6 Inovace Zlomová situace Velké a střední projekty ze Strukturálních fondů, cca 12 mld/5 let Požadavek udržitelnosti – povinnost hradit odpisy a provozní náklady Finanční toky srovnatelné s rozpočtem VUT (1 mld Kč, + 50 mil Kč z průmyslu) Nezbytnost do 3 let výrazně zvýšit prostředky získané prací pro průmysl

7 Inovace Zlomová situace (2) Bylo by iluzí spoléhat na to, že výsledky V&V náhodně generované (zaměření výzkumu na základě „zvědavosti“ výzkumníků) vyvolají zájem průmyslu potřebného rozsahu Plánuje se výrazný zásah již do způsobu plánování výzkumu Cílové zaměření předkomerčního a komerčního výzkumu cca 1:1 Těžiště spolupráce s průmyslem přesunout na fakulty (za odbornou kompetencí) ÚTT: metodické a školící středisko, první kontakt pro firmy přinášející mezioborové úkoly Po změně vedení Fakulty podnikatelské šance rozvinout spolupráci a nalézt nové formy zapojení jejích odborníků do řešení praktických problémů

8 Inovace Zlomová situace (3) Na úrovni vedení fakulty: Manažer vědy, Manažer přenosu poznatků Ku pomoci: Technologičtí poradci (většinou doktorandi) Odpovědnost děkanů za spolupráci s průmyslem, stanovit indikátory spolupráce Výhledově: souhrnným indikátorem budou finanční toky z průmyslu Zavedení systému trojicí provázaných projektů: OP VK2.3 – příprava odborníků pro MV a PP, OP VaVpI – vybudování systému včetně seed fondu a patentového fondu OP VK 2.4 – vybudování sítí spolupráce s podniky a zřízení problémově orientovaných klastrů

9 Inovace Řízení fakulty děkan Proděkan pro spolupráci s průmyslem proděkani Manažer řízení vědy Proděkan pro studijní záležitosti firmy Technologičtí poradci ÚTT klastry

10 Inovace Podmínkou úspěchu Vedení školy se se systémem ztotožní a podpoří jeho vytvoření Komunikace s firmami, vyšší orientace výzkumu na jejich potřeby Nalezení vhodných partnerů na VUT (podle charakteru problému) Budování osobních vztahů, podmiňujících vzájemnou důvěru Ověřování kompetence řešitele, rozšiřování spolupráce, růst závažnosti řešené problematiky Nalezení vhodného ekonomického modelu (VUT bude ve smluvním výzkumu účtovat i nepřímé náklady metodou FP7 „Full Costs“) Vytvoření vzorových smluv (ochrana duševního vlastnictví, smluvní a společný výzkum, zakládání firem spin-off, licenční smlouvy) běh na dlouhou trať, trpělivost!!

11 Inovace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Systém komercializace poznatků VUT Ing Petr Holec, CSc, ÚTT VUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google