Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_ČjL.1.47 Vytvořeno:8. 5. 2013 Ověřeno: 10. 5. 2013 Třída: 1. VE

2 Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace. Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:1. Autor:Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:žádné Klíčová slova: Pierre Corneille, Jean Racine, Faidra, Cid, alexandrin, tragédie, antika Anotace: Žák se z prezentace dozví o francouzských klasicistních dramaticích P. Corneillovi aj. Racinovi a jejich nejvýznamnějších dílech Cid a Faidra. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

3 Francie

4  Francie  17. století, absolutistický stát Ludvíka XIV.  Drama  Tragédie: - základní konflikt =  =povinnost, čest a hrdinství X cit a vášeň

5  francouzský dramatik  básník a lyrik  tvůrce moderní  tragédie hrdinské  se smírným koncem  1637 vzniklo jeho  vrcholné dílo Cid  hru čekalo vřelé  přijetí jak od krále  Ludvíka XIII.,  tak od královny

6  Jeho díla ovlivnila především antika.  Jeho hrdinové jsou čestní a vlastenci, toto pojetí dramatu ovlivnilo celý klasicismus.  Corneillovský hrdina obětuje svou lásku pro povinnost a čest  Hrdina je schopen ovládnout své vlastní pocity a vášně.  Rozum pomáhá rozlišit kladné a záporné vášně a svobodná vůle podněcuje k volbě kladných vášní, zatímco tlumí ty záporné.

7  Drama Cid (1637)= Rodrigo Díaz de Vívar byl kastilský rytíř a později politický a vojenský vůdce, španělský národní hrdina z 11. století  Rodrigo (smysl pro čest, mravní čistotu; vznešenost a odvaha) × Chiména (přes lásku k Rodrigovi nucena pomstít smrt svého otce)  Před svatbou Ximénin otec urazil Rodrigova otce, syn byl povinen pomstít otcovu pohanu, v souboji zabil Ximenina otce  Ximena, ač Rodriga miluje, žádá na králi jeho smrt

8  Rodrigo vybojuje Španělsku důležité vítězství nad Maury a získává čestný přídomek Cid (pán), i panovníkovu přízeň za své zásluhy o stát  Xiména trvá na potrestání smrtí  rozhodne souboj, v němž její zájmy hájí don Sanchez  vítěz souboje získá podle králova rozhodnutí Ximénu  Don Sanchez přichází Ximéně oznámit Rodrigovo vítězství  Xiména, mylně předpokládajíc Rodrigovu smrt, se vyznává ze své lásky

9  král rozhodne, že po ročním odkladu, kdy bude Xiména oplakávat otcovu smrt a Rodrigo vytáhne do boje za zájmy Španělska, budou sezdáni  v díle je použit alexandrin = rýmovaný jambický 12slabičný verš s přerývkou po 6. slabice se střídá s 13slabičným veršem  Rodrigo (smysl pro čest, mravní čistotu; vznešenost a odvaha) × Xiména (přes lásku k Rodrigovi nucena pomstít smrt svého otce)  základní konflikt: povinnost a čest × cit a láska

10  francouzský dramatik  jeden z „velké trojky“  francouzských dramatiků  17. st. (spolu s Molièrem  a Corneillem).  především tragédie,  ale i jedna komedie.  Náměty čerpal  především z antiky

11  Faidra - 1677, tragédie  osudová vášeň, láska k nevlastnímu synovi, důraz na psychologii postav  vrcholná tragédie francouzského klasicismu.  tématem veršované, alexandrinem psané tragédie je erotická vášeň Faidry, druhé manželky krále Thésea, k nevlastnímu synovi Hippolytovi

12  po klamné zprávě o Théseově smrti se královna vyznává ze svých citů, je však Hippolytem odmítnuta  Théseus se vrací domů a Faidra, když zjistí, že Hippolytova láska patří mladičké Aricii, rozbolestněna v marné touze, zmítána žárlivostí a strachujíc se o prozrazení své hříšné lásky, souhlasí s návrhem chůvy Oinony, aby před Théseem křivě obvinila Hippolyta ze zapovězené lásky ke své paní  Théseus lži uvěří a svolává na syna pomstu bohů  Oinone páchá sebevraždu, bohové plní Théseovu žádost a Hippolytos hyne  Faidra, štvána svědomím, vyjeví manželovi pravdu a končí svůj život sebevraždou

13  Inspirace:  Před Racinem - Ovidius: Listy Oinoně  dram. verze: Euripides: Hippolytos  Seneca: Faidra a další četná zpracování  Antická zpracování inspirovala vznik díla Racinova

14  Racinovo zpracování dodržuje estetiku i etiku klasicismu:  oproštění od mytologického rámce, zjednodušení vnějšího děje,  soustředěnost k postižení niterných stavů, psychologie citů a vášní postav.  Věrohodnost psychologie jednajících figur, dram. napětí se dosahuje koncentrací děje do rozmezí 24 hodin, odehrávajících se v jediném místě.  Svár citů s rozumem a vůlí, v podstatě neřešitelný a osudový,  v postavách se střetává dobro a zlo,  Faidřinu propadlost chorobné vášni kompenzuje její svědomí, vědomí viny je zdrojem tragična

15 Opakování

16  Kdo je tvůrcem moderní hrdinské tragédie se smírným koncem?  Pierre Corneille  Jak se jmenuje jeho vrcholné drama?  Cid  Jaký je corneillovský hrdina?  Obětuje svou lásku pro povinnost a čest

17  Jaký je základní konflikt dramatu Cid?  Povinnost a čest × cit a láska  Jaký verš je v díle použit?  Alexandrin  Kdo je autorem tragédie Faidra?  Jean Racine  Na co je v této tragédii kladen důraz?  Na psychologii postav

18  Čím je dosaženo dramatické napětí v tragédii Faidra?  Koncentrací děje do rozmezí 24 hodin, odehrávajících se v jediném místě  Co inspirovalo Racina k napsání této tragédie?  Antická zpracování, např:  Ovidius: Listy Oinoně,  Euripides: Hippolytos;  Seneca: Faidra

19  Obrázky:  Jean racine. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-07-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine  Pierre Corneille. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-07-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille http://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille

20 Pokud není uvedeno jinak, jsou pou ž ité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je ur č en pro bezplatné pou ž ívání pro pot ř eby výuky a vzd ě lávání na všech typech škol a školských za ř ízení. Jakékoliv další vyu ž ití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatn ě dále pou ž ívat i ší ř it p ř i uvedení autorova jména. Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ Č jL.1.48 – Moliére – život a dílo


Stáhnout ppt "Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google