Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

26. – 27. listopadu 2014 Klíčová otázka č. 5

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "26. – 27. listopadu 2014 Klíčová otázka č. 5"— Transkript prezentace:

1 26. – 27. listopadu 2014 Klíčová otázka č. 5 Fenomén bezdomovectví a role místních aktérů (samospráv) – příklad Prahy PhDr. Tomáš Klinecký

2 Obsah příspěvku Základní východiska Hlavní místní aktéři
Specifika pražské bezdomovecké scény Institucionální rámce řešení problematiky Možnosti řešení problematik z úrovně institucí Konflikt rolí a zájmů hlavních místních aktérů

3 Základní východiska Fenomén bezdomovectví patří k euroamerickému civilizačnímu okruhu a fakticky odhaluje rozpornost světa, ve kterém žijeme. Negativní jevy, které viditelné bezdomovectví často provázejí, jako dlouhodobá nezaměstnanost, hlučnost, zápach, pití alkoholu na veřejných prostranstvích, nízká míra sociální adaptability atd., nelze v otevřené společnosti nikdy zcela „vyřešit“, lze je pouze do určité míry eliminovat. Lze očekávat růst počtu viditelných bezdomovců v Praze bez ohledu na opatření, které municipality v rámci svých činností realizují.

4 Hlavní místní aktéři bezdomovci;
organizace (osoby), které zprostředkovávají přímou pomoc (péči) bezdomovcům; instituce veřejné správy (centrální /MPSV, ÚP,ČSSZ/, kraje/Hl. m. Praha/, obce/MČ/); preventivní a represivní bezpečnostní složky (Městské policie, Policie ČR). Ale existují i další aktéři např.: jiné instituce (zdravotnické zařízení, dopravní podnik HMP atd.); odborná i laické veřejnost.

5 Specifika pražské bezdomovecké scény
početnost viditelných bezdomovců (absolutní počet mužů i žen) – podle odhadů NNO až 4000 osob; viditelní bezdomovci v Praze z větší části nejsou spjati s místem trvalého pobytu.

6 Institucionální rámce řešení problematiky
Legislativní a koncepční podmínky (centrální úroveň) Koncepce a koordinace procesů práce s bezdomovci (krajská úroveň) Systémová podpora konkrétních aktivit v oblasti prevence a péče o bezdomovce (obecní úroveň)

7 Možnosti řešení problematik z úrovně institucí
Základní předpoklady úspěšného řešení problematiky bezdomovectví z úrovně pražských samospráv: 1. Krajské koordinační a koncepční role (HMP) 2. Politické vůle a objem finančních prostředků 3. Multirezortní přístup (kombinace prevence a péče) 4. Kvalitní systém spolupráce kraje a participujících obcí

8 Možnosti řešení problematik z úrovně institucí
Co chybí k úspěšnějšímu zvládnutí řešení problematiky bezdomovectví z úrovně pražských samospráv: 1. Společný zájem všech aktérů na řešení 2. I na úrovni institucí řeší problematiku bezdomovectví spíše jedinci a nikde není problematika oblasti bezdomovectví reálnou politikou „instituce“ 3. V obecné rovině chybí realistický pohled na problematiku bezdomovectví (od pozice, že jde o oběti systému, kterým je třeba pomoct, přes pozici, že jde o osoby, které nechtějí pracovat a chtějí využívat systém a čerpat z něj výhody, až do pozice, že jde o živly, které samotnou svojí existencí /životním stylem/ ohrožují většinou společnost)

9 Konflikt rolí a zájmů hlavních místních aktérů
Deklarace Dispozice k naplnění deklarace Realita Bezdomovci Změna svého statutu Možnosti, schopnosti, motivace. Velké části bezdomovců chybí nějaká dispozice, proto není reálné v obecném slova smyslu naplnit deklaraci. NNO (osoby) pomáhající Navracet bezdomovce do běžné společnosti, případně o ně pečovat Provázaný systém služeb, který vyvede bezdomovce z ulice do bytu, finanční provozní prostředky, kvalitní personál, bezdomovci, kteří skutečně chtějí změnit svůj statut, případně přijmout péči. Faktická nemožnost poskytnout bezdomovci ve službách reálný cíl (tj. bydlení), část bezdomovců služby nevyužívá z důvodu institucionálního odporu, organizace potřebují své klienty z důvodu stabilního financování. Instituce veřejné správy Řešení problematiky bezdomovectví Legislativní podmínky, akceptování důležitosti problematiky, všeobecná participace na deklarovaných zájmech, politická odvaha. Na legislativní úrovni nejsou účinné nástroje pro řešení problematiky bezdomovectví, stav je konzervován, tato problematika je pro veřejné instituce na okraji zájmu, instituce se liší v přístupu k bezdomovcům (není jednotný), politici – až na výjimky – v problematice bezdomovectví hledají zjednodušená řešení.

10 Konflikt rolí a zájmů hlavních místních aktérů
Deklarace Dispozice k naplnění deklarace Realita Preventivní a represivní bezpečnostní složky Zajištění bezpečnosti a pořádku Vzdělání, komplexní chápání sociální reality, rozvaha a přiměřenost. Preventivní a represivní složky vnímají problematiku bezdomovectví často jako problém narušování veřejného pořádku, časté vidění reality v dichotomii dobro (bezproblémoví občané)-zlo (např. bezdomovci), automatické spojování statusu (vizuality) s negativními protispolečenskými jevy.

11 PhDr. Tomáš Klinecký email: tomas.klinecky@praha.eu mob.: 733 676 453
Děkuji za pozornost PhDr. Tomáš Klinecký mob.:


Stáhnout ppt "26. – 27. listopadu 2014 Klíčová otázka č. 5"

Podobné prezentace


Reklamy Google