Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz E n e r g e t i k a očima statistiky Praha – Žofín 22.říjen 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz E n e r g e t i k a očima statistiky Praha – Žofín 22.říjen 2008."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 E n e r g e t i k a očima statistiky Praha – Žofín 22.říjen 2008

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10  Úvodní informace  Současný stav statistiky energetiky  Legislativa statistiky energetiky schválená Evropským parlamentem  Energetická bilance a energetická náročnost  Tuhá paliva  Kapalná paliva  Plynná paliva  Elektřina a teplo  Obnovitelné zdroje Statistika energetiky

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10  Úvodní informace  Současný stav: Mezinárodní energetická statistika se skládá z pěti měsíčních a ročních statistik – Pevná paliva (Uhlí a uhelné plyny) Kapalná paliva (Ropa a ropné produkty) Elektřina a Teplo Zemní plyn Obnovitelné zdroje. Statistiky jsou společné pro tři mezinárodní organizace: IEA/OECD, EU/Eurostat a UNECE/OSN. Soubor statistik se vyznačuje vysokou mírou vzájemné propojenosti, To znamená, že výstup jedné statistiky je vstupem do druhé a zároveň části druhé vstupují do prvé atd. Některé tyto statistiky zajišťuje ČSÚ, některé MPO. Statistika energetiky

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10  Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o energetické statistice schválené vstoupí v platnost :  stanoví společný rámec pro vypracování, předávání, hodnocení a diseminaci srovnatelných energetických statistik v rámci EU  vztahuje se na statistické údaje o energetických produktech a jejich agregáty v rámci EU  statistická data o zdrojích uhlí, ropy a ropných produktů, zemního plynu a elektřiny předávají členské státy měsíčně  bilanční statistická data, tj. data o zdrojích transformaci a konečné spotřebě, uhlí a uhelných plynů, ropy a ropných plynů, zemního plynu, elektřiny, tepla a obnovitelných zdrojů předávají členské státy ročně Statistika energetiky

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10  Energetická bilance Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007  prvotní energetické zdroje (PEZ) Energetické vstupy do národního hospodářství České republiky se od roku 2000 až do roku 2007 trvale zvyšovaly. Přehled PEZ a dovozů energetických zdrojů Přehled PEZ podle forem energie Míra energetické nezávislosti (podíl přírodních zdrojů na PEZ) Česká republika72 % v roce 2007p EU-2748 % v roce 2006  konečná spotřeba paliv a energie 1 002,6 PJ (r.2000) -  1 128,4 PJ (r.2007p) p…předběžný údaj

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10  Vývoj energetické náročnosti HDP Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007 Od roku 1999 česká ekonomika vykazuje nepřetržitý růst. Podobný trend lze zaznamenat ve vývoji PEZ, jejichž spotřeba také v celém sledovaném období roste. HDP roste vyšším tempem.  Mezinárodní srovnání  Spotřeba prvotních energetických zdrojů na jednoho obyvatele: p[toe/obyv.] ČR3,934,46 OECD *) 4,714,72 *) průměr 30 členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10  Tuhá paliva – nejdůležitější domácí prvotní energetický zdroj Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007  Odbytová těžba tuhých paliv v tis. t  Dovoz a vývoz tuhých paliv

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10  Kapalná paliva Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007  Dovoz ropy do ČR  Výroba kapalných paliv  Ropa – konečný stav zásob: tis.t (2007), tis.t (srpen 2008)

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10  Plynná paliva Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007  Dovoz zemního plynu do ČR p Konečná spotřeba celkem249,4290,9286,5277,0264,5 Konečná spotřeba průmyslu106,5124,6122,7117,0. Spotřeba zemního plynu v domácnostech86,299,096,895,087,1  Konečná spotřeba plynných paliv v PJ Spotřebu zemního plynu ve sledovaném období ovlivnilo: zpomalení plynofikačního procesu, rostoucí cena zemního plynu snížení spotřeby + návrat k levnějšímu způsobu vytápění (uhlí, dřevo), příznivé meteorologické podmínky  Zemní plyn – konečný stav zásob: mil.m 3 (2007), mil.m 3 (srpen 2008)

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10  Elektřina a teplo Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až p p*) Výroba el. energie celkem v tom: parní elektrárny vodní elektrárny větrné a solární elektrárny jaderné elektrárny  Výroba elektrické energie v roce 2000 a v letech 2004 až 2007 v GWh  Dodávka tepla pro rozvod v TJ  Instalovaný výkon elektráren k TJ (r.2000) TJ (r.2007p) MW (r.2000) -  MW (r.2007p)  *) Pramen: ERÚ  Podíl hlavních zdrojů na výrobě el.: parní elektrárny – 67,3 % (r.2007) jaderné elektrárny – 29,7 % (r.2007)

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007  Dovoz a vývoz elektřiny historicky nejvyšší „čistý vývoz“ byl v roce 2003: GWh *) Pramen: ERÚ

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10  Obnovitelné zdroje Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007 Vodní elektrárny Pevná biomasa a odpady Bioplyn Metylester řepkového oleje (MEŘO) Energie větru Fotovoltaické systémy Solární kolektory Tepelná čerpadla  Statistická zjišťování v oblasti „obnovitelných zdrojů“ probíhají v ČR až v posledních letech po zavedení mezinárodního dotazníku IEA/OECD „Obnovitelné zdroje a odpady“

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Děkuji Vám za pozornost

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Prvotní energetické zdroje (PEZ) v letech 2000 až 2007 R O KPEZ [PJ] Index (PEZ) 2000 = 100 Dovoz [PJ] Index (dovoz) 2000 = 100 Dovoz / PEZ [%] p ,0 102,2 102,8 109,6 111,6 112,0 113,4 113, ,0 106,3 107,8 108,8 108,0 115,5 121,0 116,9 43,9 45,7 46,1 43,6 42,5 45,3 46,9 45,3 Energetická bilance

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Prvotní energetické zdroje

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Energetická náročnost HDP

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Mezinárodní srovnání Pramen: Electricity Information 2008 (OECD/IEA 2008) Měrná náročnost PEZ na jednoho obyvatele v toe (toe = tuna ropného ekvivalentu s výhřevností 41,868 GJ)

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Tuhá paliva

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Obnovitelné zdroje Pramen: MPO


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz E n e r g e t i k a očima statistiky Praha – Žofín 22.říjen 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google