Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz E n e r g e t i k a očima statistiky Praha – Žofín 22.říjen 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz E n e r g e t i k a očima statistiky Praha – Žofín 22.říjen 2008."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz E n e r g e t i k a očima statistiky Praha – Žofín 22.říjen 2008

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  Úvodní informace  Současný stav statistiky energetiky  Legislativa statistiky energetiky schválená Evropským parlamentem  Energetická bilance a energetická náročnost  Tuhá paliva  Kapalná paliva  Plynná paliva  Elektřina a teplo  Obnovitelné zdroje Statistika energetiky

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  Úvodní informace  Současný stav: Mezinárodní energetická statistika se skládá z pěti měsíčních a ročních statistik – Pevná paliva (Uhlí a uhelné plyny) Kapalná paliva (Ropa a ropné produkty) Elektřina a Teplo Zemní plyn Obnovitelné zdroje. Statistiky jsou společné pro tři mezinárodní organizace: IEA/OECD, EU/Eurostat a UNECE/OSN. Soubor statistik se vyznačuje vysokou mírou vzájemné propojenosti, To znamená, že výstup jedné statistiky je vstupem do druhé a zároveň části druhé vstupují do prvé atd. Některé tyto statistiky zajišťuje ČSÚ, některé MPO. Statistika energetiky

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o energetické statistice schválené 12.3.2008 - vstoupí v platnost 1.1.2009:  stanoví společný rámec pro vypracování, předávání, hodnocení a diseminaci srovnatelných energetických statistik v rámci EU  vztahuje se na statistické údaje o energetických produktech a jejich agregáty v rámci EU  statistická data o zdrojích uhlí, ropy a ropných produktů, zemního plynu a elektřiny předávají členské státy měsíčně  bilanční statistická data, tj. data o zdrojích transformaci a konečné spotřebě, uhlí a uhelných plynů, ropy a ropných plynů, zemního plynu, elektřiny, tepla a obnovitelných zdrojů předávají členské státy ročně Statistika energetiky

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  Energetická bilance Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007  prvotní energetické zdroje (PEZ) Energetické vstupy do národního hospodářství České republiky se od roku 2000 až do roku 2007 trvale zvyšovaly. Přehled PEZ a dovozů energetických zdrojů Přehled PEZ podle forem energie Míra energetické nezávislosti (podíl přírodních zdrojů na PEZ) Česká republika72 % v roce 2007p EU-2748 % v roce 2006  konečná spotřeba paliv a energie 1 002,6 PJ (r.2000) -  1 128,4 PJ (r.2007p) p…předběžný údaj

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  Vývoj energetické náročnosti HDP Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007 Od roku 1999 česká ekonomika vykazuje nepřetržitý růst. Podobný trend lze zaznamenat ve vývoji PEZ, jejichž spotřeba také v celém sledovaném období roste. HDP roste vyšším tempem.  Mezinárodní srovnání  Spotřeba prvotních energetických zdrojů na jednoho obyvatele: 20002007p[toe/obyv.] ČR3,934,46 OECD *) 4,714,72 *) průměr 30 členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  Tuhá paliva – nejdůležitější domácí prvotní energetický zdroj Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007  Odbytová těžba tuhých paliv v tis. t  Dovoz a vývoz tuhých paliv

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  Kapalná paliva Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007  Dovoz ropy do ČR  Výroba kapalných paliv  Ropa – konečný stav zásob: 1 211 tis.t (2007), 1 067 tis.t (srpen 2008)

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  Plynná paliva Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007  Dovoz zemního plynu do ČR 20002004200520062007p Konečná spotřeba celkem249,4290,9286,5277,0264,5 Konečná spotřeba průmyslu106,5124,6122,7117,0. Spotřeba zemního plynu v domácnostech86,299,096,895,087,1  Konečná spotřeba plynných paliv v PJ Spotřebu zemního plynu ve sledovaném období ovlivnilo: zpomalení plynofikačního procesu, rostoucí cena zemního plynu snížení spotřeby + návrat k levnějšímu způsobu vytápění (uhlí, dřevo), příznivé meteorologické podmínky  Zemní plyn – konečný stav zásob: 2 132 mil.m 3 (2007), 2 874 mil.m 3 (srpen 2008)

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  Elektřina a teplo Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007 20002004200520062007p1.- 8. 2008p*) Výroba el. energie celkem73 46684 33382 57884 36188 19856 558 v tom: parní elektrárny57 56355 43554 80255 00959 37536 085 vodní elektrárny2 3132 5633 0273 2572 5241 788 větrné a solární elektrárny0102149127159 jaderné elektrárny13 59026 32524 72826 04626 17218 526  Výroba elektrické energie v roce 2000 a v letech 2004 až 2007 v GWh  Dodávka tepla pro rozvod v TJ  Instalovaný výkon elektráren k 31.12. 219 783 TJ (r.2000) - 193 363 TJ (r.2007p) 15 324 MW (r.2000) -  17 562 MW (r.2007p)  *) Pramen: ERÚ  Podíl hlavních zdrojů na výrobě el.: parní elektrárny – 67,3 % (r.2007) jaderné elektrárny – 29,7 % (r.2007)

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007  Dovoz a vývoz elektřiny historicky nejvyšší „čistý vývoz“ byl v roce 2003: 16 213 GWh *) Pramen: ERÚ

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  Obnovitelné zdroje Vývoj palivoenergetického hospodářství v letech 2000 a 2004 až 2007 Vodní elektrárny Pevná biomasa a odpady Bioplyn Metylester řepkového oleje (MEŘO) Energie větru Fotovoltaické systémy Solární kolektory Tepelná čerpadla  Statistická zjišťování v oblasti „obnovitelných zdrojů“ probíhají v ČR až v posledních letech po zavedení mezinárodního dotazníku IEA/OECD „Obnovitelné zdroje a odpady“

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Děkuji Vám za pozornost

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Prvotní energetické zdroje (PEZ) v letech 2000 až 2007 R O KPEZ [PJ] Index (PEZ) 2000 = 100 Dovoz [PJ] Index (dovoz) 2000 = 100 Dovoz / PEZ [%] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 1 657 1 693 1 703 1 816 1 850 1 856 1 879 1 880 100,0 102,2 102,8 109,6 111,6 112,0 113,4 113,5 728 774 785 792 786 841 881 851 100,0 106,3 107,8 108,8 108,0 115,5 121,0 116,9 43,9 45,7 46,1 43,6 42,5 45,3 46,9 45,3 Energetická bilance

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Prvotní energetické zdroje

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Energetická náročnost HDP

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Mezinárodní srovnání Pramen: Electricity Information 2008 (OECD/IEA 2008) Měrná náročnost PEZ na jednoho obyvatele v toe (toe = tuna ropného ekvivalentu s výhřevností 41,868 GJ)

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tuhá paliva

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Obnovitelné zdroje Pramen: MPO


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz E n e r g e t i k a očima statistiky Praha – Žofín 22.říjen 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google