Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBLASTI STROJÍRENSTVÍ  hutní prvo- a druhovýroba (plechy, dráty, šrouby aj.)  výroba obráběcích a tvářecích strojů, zařízení pro strojírenskou výrobu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBLASTI STROJÍRENSTVÍ  hutní prvo- a druhovýroba (plechy, dráty, šrouby aj.)  výroba obráběcích a tvářecích strojů, zařízení pro strojírenskou výrobu."— Transkript prezentace:

1 OBLASTI STROJÍRENSTVÍ  hutní prvo- a druhovýroba (plechy, dráty, šrouby aj.)  výroba obráběcích a tvářecích strojů, zařízení pro strojírenskou výrobu  dopravní technika (automobily, letadla, kolej. vozidla, lodě, jeřáby, dopravníky aj.)  stroje stavební, úpravárenské, pro zemní práce, důlní, zemědělské  stroje pro chemický a potravinářský průmysl a sklárny  energetické strojírenství (kotle, turbiny, jaderná zařízení)  technika tekutin (čerpadla, kompresory, chlazení, hydro- a pneu mechanismy  technika prostředí (vytápění, větrání, klimatizace)  stroje pro textilní průmysl, oděvnictví, obuvnictví, spotřební průmysl  stroje dřevozpracující a pro nábytkářský průmysl  přístrojová a automatizační technika a optika  silnoproudá elektrotechnika  slaboproudá elektrotechnika, elektronika, mikroelektronika aj. Úvod do předmětu KONSTRUKCE I

2 ZÁKLADY PEVNOSTNÍCH VÝPOČTŮ STROJNÍCH ČÁSTÍ Poruchy a havárie jsou podnětem rozvoje vědy v určité oblasti (mechanika, pružnost a pevnost ) Namáhání strojních částí - statické Tah – tlak – smyk - ohyb – krut a kombinace, napjatost jednoosá a víceosá, plasticita Problémy stability – vzpěr, zhroucení při ohybu, vybočení při krutu, boulení tenkých stěn. Namáhání v dotyku – Hertzova teorie.

3 Vlastnosti konstrukčních materiálů a jejich zkoušení Konstrukční ocel – tahová zkouška a Hookeův zákon, závislost F a Δl, resp. σ a ε mez úměrnosti σ U [MPa] mez pružnosti σ E [MPa] mez kluzu σ Kt [MPa] mez 0,2 σ 0,2 [Mpa] mez pevnosti σ Pt [MPa] součinitel kontrakce m[ - ] Poissonova konstanta μ[ - ] modul pružnosti tah E[MPa] modul pružnosti smyk G[MPa] tažnost δ[ % ] vrubová houževnatost a v [N.m -1 ] tvrdost HB, HRB, HRC, HV[MPa] Zkoušky provozní, technologické, spektrální analýza, měření tvrdosti, Charpyho kladivo

4 Konstrukční oceli – vlastnosti : OznačeníMez průtažnosti [MPa] Mez pevnosti [MPa] Tažnost % Obsah uhlíku % Mez únavy střídavý tah tlak [MPa] Mez únavy střídavý ohyb [MPa] Mez únavy střídavý krut [MPa] Tvrdost podle Brinella HB 11 340340300,1296 11 370270370250,15120190110104 11 420280420250,25135240120118 11 500360500220,35180270160141 11 600400600170,45200310180169 11 700700120,6230197 Důležité konstanty pro oceli: modul pružnosti v tahu E = 2,16.10 5 MPa modul pružnosti ve smyku G = 8,5.10 4 MPa součinitel tepelné roztažnosti α = 18.10 -6 K -1 Poissonovo číslo μ = 0,3

5 Časově proměnné zatěžování a únava Tepavé pulzující zatížení σ m a σ a ≠ 0Střídavé namáhání σ m = 0 horní napětí σ h střední napětí σ m amplituda napětí σ a počet cyklů N Wöhlerova křivka σ a – N pro střídavé nebo míjivé namáhání

6 Účinky vrubů a trvalá/časovaná pevnost Vruby vyvolávají nerovnoměrné rozložení napětí a špičky napětí  velikost špičky napětí ovlivní tvar vrubu (např. poměr poloměru zaoblení k průměru plochy aj.)  charakter povrchu může vést ke vzniku trhlin  velikost průřezů vede k spádu napětí (gradientu)  materiály vykazují různou citlivost k vrubům Meze únavy pro zkušební vzorek σ C a pro skutečnou součást s vrubem σ C X σ C X = σ C. V o. η p β β = 1 + (α -1). η C diagram a) Smithův b) Haighův a b

7 Hypotézy pevnosti pro kombinaci namáhání ohyb (tah) a krut  Guest, Mohr maximálního smykového namáhání (pro tvrdou ocel) α 0 = 2  Huber-Mises-Hencky největší přetvárné práce (HMH pro měkkou ocel) α 0 = √ 3 σ max = √ σ 2 + (α 0.t) 2 ≤ σ D Kontakty a namáhání v místě dotyku podle Hertze Kontakt dvou koulí, dvou válců – poloměry R 1 a R 2, moduly pružnosti E 1 a E 2 Poissonova čísla μ 1 a μ 2 a přítlačná síla F pro dvě koule je šířka stykové plošky úměrná F 1/3 stejně jako napětí, přiblížení je úměrné F 2/3 pro dva válce je šířka stykové plošky úměrná F 1/2 stejně jako napětí, přiblížení je úměrné F Tvrdost a její měření (pevnost úměrná tvrdosti – rychlé zjištění kvality materiálu)  Brinell HB  Rockwel HRC, HRB  Vickers HV  Shore  tvrdoměr Poldi

8 Základy normalizace a technického strojnického kreslení Řady vyvolených čísel (geometrické řady s kvocientem √10 ), výkresy sestav, výkresy výrobní, montážní, svařovací sestavy, používání řezů, částečných pohledů, detailů, rozvinů aj. Kótování na výkresech, pozice, popisová pole, razítko, rozpiska, kusovník. Označování přesnosti (lícování, tolerance), drsnosti, další popisy (rýhování, tepelné úpravy aj.). Značení materiálů a polotovarů. Číslování výkresů a další údaje. Programové balíky CAD – modeláře, podpora výkresů, soubory norem, komponent aj. r Ukázky výkresů sestav a detailů (výrobních výkresů součástí), viz např.www.fs.cvut.cz Výroba a přesnost – lícování, kalibry, lícovací soustava.


Stáhnout ppt "OBLASTI STROJÍRENSTVÍ  hutní prvo- a druhovýroba (plechy, dráty, šrouby aj.)  výroba obráběcích a tvářecích strojů, zařízení pro strojírenskou výrobu."

Podobné prezentace


Reklamy Google