Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SULFIDY CH_106_ Sulfidy_Sulfidy Autor: PhDr. Jana Langerová Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SULFIDY CH_106_ Sulfidy_Sulfidy Autor: PhDr. Jana Langerová Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 SULFIDY CH_106_ Sulfidy_Sulfidy Autor: PhDr. Jana Langerová Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 8. ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje a vysvětluje učivo - sulfidy.  Je určen pro předmět chemie a ročník osmý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Autoři: Karger, I., Pečová, D., Peč, P., Chemie I. pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Kollárovo nám. 7, 772 00 Olomouc: PRODOS, 1999. ISBN 80-7230-027-X.

3 Sulfidy Sulfidy jsou soli odvozené od H 2 S (sulfanu). Jedná se o dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem. Sirné soli jsou sloučeniny síry s polokovovým prvkem. Svými vlastnostmi se ale podobají sulfidům. Atom síry má v sulfidech vždy oxidační číslo –II.

4 Vlastnosti sulfidů Sulfidy dělíme na kovové (je jich více) a na nekovové. Kovové sulfidy mají kovový lesk i vzhledem. Mnohé z nich jsou měkké a hutné (galenit). Sulfidy jsou vodivé.

5 Tvorba sulfidů Sulfidy jsou velmi důležité rudy olova, zinku, železa a mědi. Tvoří se na hydrotermálních žílách pod hladinou podzemní vody, protože jinak snadno oxidují na sírany. Sulfidy se řadí mezi minerály.

6 Významné sulfidy

7 Pyrit ( sulfid železnatý) - FeS 2 Je to nejhojnější sulfid a jeden z nejobyčejnějších nerostů vůbec. Nejčastěji se vyskytuje kusový, zrnitý a prorostlý s jinými sulfidy. Je světle mosazně žlutý a barvou se podobá např. zlatu.

8 Galenit (sulfid olovnatý) - PbS Má olověně šedou barvu a velmi silný kovový lesk patrný zejména na štěpných plochách. Nejdůležitější ruda Pb. Vyrábí se z něj PbO 2 (základní surovina pro výrobu barviv a smaltů).

9

10 Sfalerit (sulfid zinečnatý) - ZnS Barva může být rozmanitá. Nejčastěji to bývá jedna z těchto: hnědá nebo skořicová, žlutá, šedavě až modravě černá. Je velmi dobře štěpný a špatný vodič elektřiny. Je to hlavní Zn-ruda a surovina k výrobě sloučenin Zn.

11 Chalkopyrit ( Sulfid měďnato- železnatý) – CuFeS 2 Barvu má mosazně, zlatě žlutou. Často se mění do modra až fialova. Je to všudypřítomný rudní minerál od nejvyšších do nejnižších teplot vzniku. Chalkopyritové rudy jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů velmi důležité mědi, která se dále zpracovává.

12 Naleziště sulfidů Galenit: Harrachov, Příbram, Vrančice, Stříbro, Slovinsko - Mežica, USA - Oklahoma. Sfalerit: Příbram, Kutná Hora, Zlaté Hory, Nová Ves u Rýmařova, Horní Benešov. Pyrit: Kutná Hora, Bory, Zlaté Hory, Horní Benešov. Chalkopyrit: Kutná Hora, Staré Ransko, Příbram, Borovec, Slovensko - Banská Štiavnica.

13 Názvosloví sulfidů Sulfidy jsou dvouprvkové slou č eniny síry a kovového prvku. P ů vodn ě se nazývaly sirníky. Síra má v sulfidech (stejn ě jako oxidy) oxida č ní č íslo –II. Postup p ř i tvorb ě chemického vzorce je stejný, jako u oxid ů, tzn. koncovka kovového prvku a jeho oxida č ní č íslo se ř ídí podle koncovek názvosloví:-ný,-natý,-itý,-i č itý,-i č ný,-istý (nej č ast ě ji první t ř i) s následným využitím k ř ížového pravidla.

14 Chemické vzorce sulfidů Sulfid sodný Na 2 I S -II Sulfid vápenatý Ca II S -II Sulfid železitý Fe 2 II S 3 -II Sulfid uhli č itý C IV S 2 -II Sulfid dusi č ný N 2 V S 5 -II Sulfid olovistý Pb 2 IV S 7 -II

15 Otázky I Co jsou sulfidy? Které znáš sulfidy? Jsou sulfidy vodivé? Jak se tvo ř í chemické vzorce sulfid ů ?

16 Odpovědi I Sulfidy jsou soli odvozené od sulfanu. Jsou to dvouprvkové slou č eniny sirý a kovového prvku. Známé sulfidy jsou: pyrit (sulfid železitý), galenit (sulfid olovnatý), sfalerit (sulfid zine č natý) a chalkopyrit (sulfid m ěď nato-železnatý) Sulfidy jsou vodivé. Chemické vzorce sulfid ů se tvo ř í stejn ě jako vzorce oxid ů podle chemického názvosloví.

17 Otázky II Jaké chemické vzorce mají tyto sufidy? Sulfid lithný Sulfid ho ř e č natý Sulfid rtu ť ný Sulfid hlinitý Sulfid cíni č itý Sulfid st ř íbrný Sulfid osmi č elý

18 Odpovědi II Sulfid lithný Li 2 I S -II Sulfid ho ř e č natý Mg II S -II Sulfid rtu ť ný Hg 2 I S -II Sulfid hlinitý Al 2 III S 3 -II Sulfid cíni č itý Sn IV S 2 -II Sulfid st ř íbrný Ag 2 I S -II Sulfid osmi č elý Os VIII S 4 -II

19 Použité zdroje Sulfid železnatý.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfid_%C5%BEeleznat%C3%BD.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfid_%C5%BEeleznat%C3%BD.PNG Sulfid olovnatý.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfid_olovnat%C3%BD.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfid_olovnat%C3%BD.PNG


Stáhnout ppt "SULFIDY CH_106_ Sulfidy_Sulfidy Autor: PhDr. Jana Langerová Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google