Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případová studie Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje 25. Října 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případová studie Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje 25. Října 2007."— Transkript prezentace:

1 Případová studie Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje 25. Října 2007

2 Profil Dobývání nerostných surovin: těžba a úprava hnědého uhlí a rekultivace (2 povrchové lomy, 1 hlubinný důl) Obchod s elektrickou energií (V největší „5“) Obchod s hnědým uhlím (33% trhu v ČR) Další obory (strojírenství, gumárenství, zemní práce) Počet zaměstnanců – přes 6 tisíc, Ústecký kraj Provozní (konsolidované) tržby 8,2 miliardy Kč. Nejvýznamnější společnosti: –Czech Coal a.s. –Mostecká uhelná a.s. –Krušnohorské strojírny Komořany a.s., a další 2

3 3 Mapa dolů MOST TEPLICE CHOMUTOV BÍLINA TUŠIMICE KADAŇ LITVÍNOV ČSA VRŠANY BÍLINA LIBOUŠ Lomy v hnědouhelné pánvi severních Čech Severočeske doly a.s. (ČEZ) Mostecká uhelná a.s. (Skupina Czech Coal)

4 4 Cíle ekonomické, environmentální a sociální odpovědnosti Skupiny: 1.minimalizovat obchodní rizika pro zákazníky a dodavatele, která vyplývají z nejistoty dalšího vývoje environmentální a energetické legislativy a nepříznivého sociálního vývoje Mosteckého regionu 2.dosáhnout obecně takových obchodních úspěchů, které budou dále vytvářet dostatečné finanční prostředky pro podporu projektů regionálního rozvoje, a to jak v rámci finanční podpory v rámci programů regionální spolupráce, tak zejména v sociální revitalizaci rekultivacemi obnovených území 3. rozvoj monitoringu environmentálních dopadů a vytváření podmínek pro další snižování znečištění ovzduší, vody a produkce odpadu, dále rozvoj využívání a uskladnění látek vznikajících spalováním hnědého uhlí 4.uvnitř společností Skupiny vytvářet podmínky pro další zvyšování bezpečnosti práce a rozvoj kvalifikace zaměstnanců. Cíle CSR/UR

5 Monitoring a CSR 5 CSR Monitoring Corporate responsibility začíná tam, kde existuje transparentnost… Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje skupiny Czech Coal

6 Hlavní cílové skupiny 6 Principy Monitoringu UR vytváří vhodné prostředí pro systematickou komunikaci s hlavními zainteresovanými subjekty (stakeholders) zákazníci, dodavatelé, fin. instituce zaměstnanci státní správa a samospráva komunity nevládní organizace “Můžeme růst jen tak, jak nám naše okolí dovolí”

7 Co je konkrétně program M.. UR? Pojetí UR – Praxe a Reporting Praxe: Proměna vlivů průmyslové činnosti -Obnova životního prostředí (snížení znečištění, rekultivace) - Restrukturalizace odvětví (těžba, zaměstnanost) -Zlepšování pracovních a sociálních podmínek -Rozvoj dialogu se zainteresovanými subjekty -Podpora regionu (Regionální politika) -Průběžný monitoring vlivů a přínosů Reporting faktorů UR - Výsledky monitoringu a diskuse se stakeholdery (2003-2005) -Metodické zpracování a publikace ZPRÁVY -Nezávislé posouzení (KPMG, GRI) 7

8 Co je reporting UR Komplexní data a komentáře vlastní průmyslové a obchodní činnosti a jejích perspektiv“ v kontextu transformace oboru a regionálních vlivů. Na rozdíl od Výroční zprávy jde: - o „nefinanční indikátory“ - o popis činnosti společnosti v kontextu „okolí“ (komunity etc..) Nejde o marketingový nástroj vůči zákazníkům, ti jsou „jenom“ jednou skupinou z množiny čtenářů Je to i nástroj vnitřní změny a vnitřní komunikace Selekce údajů jen s ohledem na: - ochranu osobních dat, obchodních tajemství - ochranu citlivých dat „neobchodních“ stakeholderů - odbornou náročnost, význam pro zainteresované skupiny 8

9 Ekonomicky proveditelné Udržitelné řešení? Sociálně žádoucí Udržitelné řešení? Udržiteln é Sociálně žádoucí Ekologicky životaschopné Ekonomicky proveditelné Ekologicky životaschopné Sociálně žádoucí Ekonomicky proveditelné Udržiteln é řešení C.Soc.R „ekotopie“ Udržitelný rozvoj Přítomnost Soc+Env+Ekon Soc ? Env Soc ? Ekon Faktory udržitelného rozvoje Příklad

10 Udržitelnost ekonomická Udržitelnost sociální Udržitelnost ekologická Lidský kapitál Sociální kapitál Přírodní kapitál Ekonomický kapitál Faktory udržitelného rozvoje a jejich měření Faktory udržitelného rozvoje Zdraví, Vzdělání, Pracovní podmínky Sociální mobilita Subsidiarita Participace Udržitelný růst Ochrana kapitálu Odpovědnost za produkty Integrita ekosystému Biodiverzita Ochrana zdrojů Snižování emisí Konkrétní indikátory viz metodika GRI Příklad

11 11 Benchmarking a standardizace Příklad

12 Monitoring Monitoring 2003-2005 Zmapování vlivu činnosti na okolní komunity a jejich vývoj - Sociální faktory -Environmentální faktory -Ekonomické faktory -Poznání stavu informovanosti obyvatel o činnosti skupiny Konzultace různých pojetí CSR a UR Capacity Building -University a výzkumné ústavy -Samospráva a státní správa -participace na Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 12

13 Základní prvky monitoringu a reportingu: zpětná vazba od zájmových skupin v sousedství „stakeholder engagement“, zejména pro „neobchodní partnery“: státní správa a její úřady, komunity, obce, VŠ, média publikace dat v měřítku v němž problémy vznikají a řeší se – tj. na úrovni obcí a jednotlivých akciových společností skupiny členové zájmových skupin – „stakeholders“ mohou participovat na struktuře a obsahu zprávy. Monitoring a reporting

14 Základní přínosy monitoringu a reportingu: Vnitro-firemní přínosy: výborný dokument pro vnitrofiremní komunikaci – zaměstnancům zveřejňuje údaje dříve nedostupné, podporuje loajalitu a PR– zaměstnanci vědí jaké informace jsou „absolutně veřejné“ proces tvorby zaměstnance motivuje k novým diskusím a týmům Obchodními přínosy: Informace pro obchodní a strategické partnery a oborová sdružení (i EU) Významná pomůcka v marketingu (odlišení od konkurence a transparentnost) Problémy: Tím, že jsme takto transparentní, jsme často v hledáčku konkurence a nepřátelských zájmových skupin. Monitoring a reporting

15 15 ROK 19942006 Těžba uhlí (miliony tun)22,715,7 Celkové vypouštěné emise (tuny)379,836,9 Rekultivovaná plocha předaná k užívání (ha)2 9176 013 Celková plocha dotčená těžbou (ha)14 8899 336 Počet zaměstnanců (v době vzniku spol., tj. listopad 1993) 16 265 4 216 ROK 20002006 Úrazová četnost (% z počtu zaměstnanců)1,640,85 Absence z důvodu nemoci (% z celkového odpracovaného času)6,74,8 Plnění cílů CSR/UR Příklad Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

16 16 Projekty zvyšování environmentální a sociální odpovědnosti v MUS Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

17 Reporting - rekultivace 17 MUS investovala více než 3 mld. korun do rekultivací v letech 1994 – 2005 Rekultivovaná plocha předaná k užívání, celkem: Celková plocha dotčená těžbou: 2 917 ha v 1994 5 599 ha v 2005 9 741 ha v 2005 14 899 ha v 1999 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb. Příklad

18 18 Investice MUS do snižování emisí 1994 Těžba uhlí (mil. tun) Vypouštěné emise (tuny) 22,7 1994 1998 2005 379,8 18,7 16,1 22,5 19,0 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb. Reporting - emise Příklad

19 19 Péče o zaměstnance v MUS * z počtu zaměstnanců v % ** % z celkového odpracovaného času 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 Úrazová četnost* Absence z důvodu nemoci** 1,43 1,33 1,031,031,07 6,4 6,2 5,7 4,6 5,1 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb. Reporting – sociální ukazatele Příklad

20 20 Mapa komunit Příklad

21 Reporting – sociální ukazatele 21 Místní komunity Průzkum: regionálně nadprůměrný růst populace a rodinné výstavby v obcích na okraji těžby Průměrný růst populace v % (1991= 0) 0 = 1991 1994199720002003 -0.81-2.02-0.09 3.16 2.25 4.66 7.95 12.65 průměr v obcích regionu mimo těžební oblasti (129 obcí) průměr v obcích v těžební oblasti (10 obcí) Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb. Příklad

22 22 Reporting – regionální spolupráce Příklad Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

23 23 Partnerství Jsme zakladatelem Vysoké školy finanční a správní, největší soukromé vysoké školy v ČR Most naděje – nadační fond, pomoc zejména sociálním, zdravotnickým a vzdělávacím zařízením. Prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko jsme zapojeni do projektů Národního parku. Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb. Příklad

24 Závěr Zainteresované subjekty (stakeholders) –setkat se s jejich potřebami a očekáváními Smysluplné indikátory a data –získané na základě komplexní metody reportingu Reporting a publikace indikátorů –tj. Zpráva o udržitelném rozvoji dle GRI Stakeholder engagement –svolení s činností –dlouhodobá komparativní podnikatelská výhoda 24

25 Kontakt 25 Czech Coal a.s. ww.czechcoal.cz ww.czechcoal.cz A: Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7, Holešovice E: S.Kuzel@czechcoal.cz Stanislav Kužel GSM: 00420 602 515 761 E: Stanislav.Kuzel@gmail.com


Stáhnout ppt "Případová studie Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje 25. Října 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google