Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý majetek Odpisy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý majetek Odpisy"— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý majetek Odpisy
9.února 2013 VY_32_INOVACE_140113_DLM_Odpisy_DUM Dlouhodobý majetek Odpisy Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Koloběh DLM 1.fáze – pořízení DLM – pořídit DLM lze různým způsobem – např. nákupem 2.fáze – zavedení do evidence a převod do užívání – DLM je přiděleno inventární číslo a je evidován na inventárních kartách. Zařazení do užívání je provedeno na základě zápisu, kterým je potvrzeno, že majetek může plnit své technicko-ekonomické funkce 3. fáze – DLM vlastníme a v průběhu této doby dochází k jeho používání a opotřebovávání, které je vyjádřeno formou oprávek a odpisů. Prostřednictvím odpisů je pořizovací cena přenášena do nákladů. 4. fáze – vyřazení – pokud je majetek opotřeben tak, že nemůže sloužit svému účelu nebo je zastaralý, případně pro účetní jednotku nadále nepotřebný, dochází k jeho vyřazení.

3 3. fáze - DLM vlastníme – opotřebovává se
DLM se při používání opotřebovává a postupně přenáší svou hodnotu do nových výrobků nebo poskytovaných výkonů. Opotřebení DLM – fyzické – vzniká v důsledku používání Opotřebení DLM – morální – vzniká v důsledku zastarávání

4 Odpisy Odpisy = opotřebení majetku za jedno účetní období vyjádřené v penězích Oprávky = souhrn odpisů od počátku odpisování Vstupní cena = pořizovací cena = cena, v níž je majetek oceněn v účetnictví Zůstatková cena = vstupní cena po odečtení oprávek Příklad : Nákladní automobil má pořizovací cenu ,-, oprávky činí ,- Kč. Kolik činí vstupní cena automobilu a kolik činí zůstatková cena ?

5 Odpisy účetní Výpočtu odpisů musí účetní jednotka věnovat velkou pozornost, protože odpisy vstupují do nákladů, a tím ovlivňují hospodářský výsledek. Účetní odpisy si stanoví účetní jednotka sama podle odpisového plánu. Účetní odpisy mají odpovídat skutečnému opotřebení majetku a účetní jednotka je stanoví např. podle předpokládané doby používání majetku nebo ve vztahu k výkonům, tj. podle předpokládaného objemu výkonů. Účtování odpisů : Odpisy DLHM : stavby / 081 samostatné movité věci a soubory movitých věcí / 082 software / 073

6 Účtování účetních odpisů - příklad
082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí 551 - Odpisy ,- ,- VÚD – zaúčtování odpisů

7 Odpisy daňové Daňové odpisy se vypočítávají podle zákona o daních z příjmů, tento zákon stanoví postup a pravidla pro výpočet daňových odpisů. Zákon o daních z příjmů v oblasti odpisů stanoví maximální roční částky odpisů, které mohou být zahrnuty do daňově uznatelných nákladů. V účetnictví jsou zaúčtovány účetní odpisy. K porovnání daňových a účetních odpisů dochází při roční účetní závěrce a mimo účetnictví v přiznání k dani z příjmů.

8 Výpočet daňových odpisů
1. Zařazení do odpisové skupiny – účetní jednotka zařadí DLM do příslušné odpisové skupiny – dle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů. V jednotlivých skupinách je stanovena minimální doba odpisování - viz učebnice strana 101. 2. Stanovení způsobu odpisování – účetní jednotka se rozhodne pro rovnoměrný nebo zrychlený způsob odpisování. Sazby pro rovnoměrné odpisování a koeficienty pro zrychlené odpisování jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů, viz učebnice strana 101 a 102.

9 Rovnoměrný způsob odpisování
Vzorec pro výpočet ročních odpisů = vstupní cena * odpisová sazba 100

10 Zrychlený způsob odpisování
Vzorec pro výpočet zrychlených odpisů : rok = Vstupní cena k 1 Vzorec pro výpočet zrychlených odpisů : 2. rok a další roky = 2*zůstatková cena k2 - n k1 = koeficient pro 1.rok odpisování k2 = koeficient pro další roky odpisování n = počet let, po které byl majetek již odepisován Při zrychleném odpisování zahrnujeme na začátku odpisování vyšší částky do nákladů, ke konci odpisování pak částky nižší. Doba odpisování se nezkracuje.

11 Pravidla pro daňové odpisy
Majetek odepisuje jeho vlastník Odpisuje se majetek, který byl zařazen do užívání Neodepisují se pozemky, umělecká díla, atd. Dlouhodobý majetek se odpisuje maximálně do výše vstupní ceny Daňové odpisy se uplatňují pouze jako roční Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru


Stáhnout ppt "Dlouhodobý majetek Odpisy"

Podobné prezentace


Reklamy Google