Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografická a rešeršní činnost Web of Science + Journal Citation Reports Scopus Science Direct.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografická a rešeršní činnost Web of Science + Journal Citation Reports Scopus Science Direct."— Transkript prezentace:

1 Bibliografická a rešeršní činnost Web of Science + Journal Citation Reports Scopus Science Direct

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.czmirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754 URL: http://home.zcu.cz/~mirkova/

3 Osnova Elektronické informační zdroje Web of Science Journal Citation Reports Scopus Science Direct Samostatná práce posluchačů

4  databáze (většinou komerční) komplex souborů údajů, které jsou navzájem v určitém vztahu, tvoří jednotný logický celek a jsou jednotně zpracovávány a využívány  dokumenty v elektronické podobě (nejčastěji časopisy, e-books)  další zdroje elektronické knihovny (digitální, virtuální) sbírky elektronických informací organizovaných s cílem zajistit jejich dlouhodobé využívání aj. Elektronické informační zdroje

5  elektronické knihy (e-books)  elektronické časopisy (e-journals)  databáze, které obsahují záznamy o článcích z časopisů, elektronické knihy a další dokumenty (normy, patenty, obrázky, videa, zvuky apod.)  většinou jsou zahraničního původu komunikace v angličtině

6 Elektronické informační zdroje databáze:  záznamy  bez abstraktů bez abstraktů  s abstrakty s abstrakty  s plnými texty článků  plné texty článků  ve formátu html - pouze text, text s obrázkyhtml  ve formátu pdf (Acrobat Reader)pdf

7 Elektronické informační zdroje  výstupy  tisk  uložení na disk PC, disketu apod.  e-mail  export do software pro správu bibliografických záznamů ( Refworks, EndNote aj.)

8 Elektronické informační zdroje  uživatelé mají právo  prohledávat a prohlížet obsahy, bibliografická data a plné texty titulů dostupných v rámci smlouvy  tisknout a stahovat texty z předplacených titulů v rozumné míře (pouze pro osobní potřebu)  knihovny mohou poskytovat meziknihovní výpůjčky v omezené míře

9 Elektronické informační zdroje  není dovoleno  zisková nebo systematická reprodukce  stahování kompletních čísel časopisů  prodej kopií  volné zpřístupňování více než 1 kopie článku

10 Web of Science  producent databáze původně ISI – Institute for Scientific Information, Philadelphia, nyní produkt společnosti Thomson Reuters  výběr časopisů ISI excerpuje přes 10 tis. časopiseckých titulů z oblasti přírodních, technických, společenských, humanitních věd a umění editoři ISI sledují a pravidelně hodnotí časopisy zahrnuté v bázích, přidávají nové a vyřazují méně "užitečné„ ročně zhodnotí téměř 2.000 nových titulů, z nichž jen 10 - 12 % je vybráno do databází

11 Web of Science  tento zdroj lze využít dvěma způsoby  pro sledování posledního stavu poznání ve světové produkci výzkumu a vývoje  pro management výzkumu a vývoje k hodnocení výsledků

12 Web of Science  využití pro sledování posledního stavu poznání ve světové produkci výzkumu a vývoje  rozdělení na dílčí databázedatabáze  obsahuje bibliografické údaje z oblasti výzkumu a vývoje (celosvětový záběr)  přes 10 tis. titulů hodnotných (recenzovaných - peer-reviewed) časopisů  retrospektiva od r. 1945  záznamy s abstrakty  u předplacených časopisů odkazy na plné texty

13 Web of Science Science Citation Index Expanded® Agriculture Neuroscience Astronomy Oncology Biochemistry Pediatrics Biology Pharmacology Biotechnology Physics Chemistry Plant Sciences Computer Science Psychiatry Materials Science Surgery Mathematics Veterinary Science Medicine Zoology

14 Web of Science Social Sciences Citation Index® Anthropology Political Science History Public Health Industrial Relations Social Issues Information Science Social Work & Library Science Law Sociology Linguistics Substance Abuse Philosophy Urban Studies Psychology Women's Studies Psychiatry

15 Web of Science Arts & Humanities Citation Index® Archaeology Linguistics Architecture Literary Reviews Art Literature Asian Studies Music Classics Philosophy Dance Poetry Folklore Radio, Television, & Film History Religion Language Theater ---------------------------------- dále: databáze, které obsahují příspěvky z konferencí chemické databáze

16 Web of Science  využití pro management výzkumu a vývoje k hodnocení výsledků  záznamy obsahují údaj o citovanosti – počtu dokumentů, které odkazují na uvedený článekcitovanosti  podle těchto údajů lze zjistit citovanost autorů, pracovních nebo řešitelských týmů, pracovišť či institucí publikujících v renomovaných světových periodikách  sledování výzkumných aktivit v určité oblasti  zjišťování kontaktů (přehled odborníků v dané oblasti)

17 Web of Science  stručný návod k vyhledávání v češtině stručný návod k vyhledávání v češtině Web of Science

18 Journal Citation Reports  doplněk k databázi WoS  obsahuje statistické údaje pro systematické a objektivní hodnocení vědeckých a odborných časopisů  sledovány tituly od více než 3000 vydavatelů, přibližně 200 oborů a ze 60 států světa  dvě sekce:  JCR Science Edition - data z přibližně 5000 titulů z oblasti vědy a techniky  JCR Social Sciences Edition - přibližně 1700 titulů z oblasti společenských věd

19 Journal Citation Reports  je významnou pomůckou pro citační analýzu  citační analýza se zabývá vztahem mezi citujícím a citovaným dokumentem  pomocí JCR zjistíme, kolikrát byl který časopis v daném roce citován, kolik jeho článků bylo citováno atd.

20 Journal Citation Reports  údaje se v praxi používají:  pro vzájemné porovnávání vědeckých a odborných časopisů  pro hodnocení publikační aktivity vědeckých pracovníků (i když to nebyl původní záměr a má to řadu úskalí)  srovnávání umožňuje tzv. impakt faktor - ukazatel hodnotící vědeckou významnost daného časopisu  vyjadřuje citovanost časopisu v poměru k celkovému počtu publikovaných článků a tím i jeho předpokládaný vliv na obor (ale pozor! – je to jen průměrný ukazatel, který nevypovídá o tom, že konkrétní článek uveřejněný v časopise dosáhl uvedené citovanosti)

21 Journal Citation Reports  impakt faktor (IF – faktor vlivu)  anglicky: impact factor průměrný počet citací průměrného článku v daném vědeckém či odborném časopisu příklad výpočtu IF určitého časopisu pro rok 2010: kolikrát byly články publikované v časopisu v letech 2008+2009 citovány jinými sledovanými časopisy v r. 2010 IF = ------------------------------------------------------------------------------------------ celkový počet článků publikovaných v časopisu v letech 2008 + 2009

22 Journal Citation Reports  stručný návod k vyhledávání v češtině stručný návod k vyhledávání v češtině Journal Citation Report

23 Scopus  SCOPUS - je světově největší placená abstraktová, citační a referenční databáze - producent Elsevier  je zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, psychologii, ekonomiku, zemědělství a vědy o životním prostředí  obsahuje více než 16 tis. odborných recenzovaných titulů od 4 tis. vydavatelů  zahrnuje záznamy 180 mil. odborných internetových stránek a zpřístupňuje též čtyři patentové databáze (USA, Evropa, Japonsko, světová databáze)  retrospektiva sahá k polovině 60. let 20. století  zaměřuje se především na evropskou vědeckou produkci

24 Scopus  slouží k získání rychlého přehledu o konkrétní vědecké problematice pomocí klíčových slov a abstraktů článků o daném tématu  ke každému zobrazenému záznamu článku se zobrazují i citace  obsahuje reference (použitou literaturu) propojené hyperlinky na původní záznamy citovaných článků; užitečná je též možnost získání vědeckých kontaktů www.scopus.com

25 Science Direct  databáze zpřístupňuje plné texty článků ze 150 periodik od nakladatelství Elsevier, Academic Press, Mosby, Churchill Livingstone, W.B.Saunders  u titulů nepředplacených odběratelem jsou dostupné abstrakty článků  ScienceDirect zahrnuje oblast přírodních a společenských věd, medicíny a techniky  retrospektiva přibližně od roku 1823 - pokrývá 16 vědních oblastí - matematika, fyzika, biologie, chemie, geografie, astronomie, ekonomika, energetika, elektrotechnika, počítače, materiály, humanistika, psychologie, sociologie, politologie, linguistika, právo, medicína,... Science Direct

26 Děkuji za pozornost

27 zpět zpět 1 zpět zpět 2

28 koho cituje kým je citován zpět

29

30

31

32

33


Stáhnout ppt "Bibliografická a rešeršní činnost Web of Science + Journal Citation Reports Scopus Science Direct."

Podobné prezentace


Reklamy Google