Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČBL 2: Kompozice vědecké práce motto: Vyprávění je základním lidským vztahem ke skutečnosti. Zdeněk Neubauer, Když se mění paradigma We think in terms.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČBL 2: Kompozice vědecké práce motto: Vyprávění je základním lidským vztahem ke skutečnosti. Zdeněk Neubauer, Když se mění paradigma We think in terms."— Transkript prezentace:

1 ČBL 2: Kompozice vědecké práce motto: Vyprávění je základním lidským vztahem ke skutečnosti. Zdeněk Neubauer, Když se mění paradigma We think in terms of stories. Gregory Bateson

2 ČBL 2: Kompozice vědecké práce věcná stránka komunikační stránka zkoumaný vědecký problém: teorie, soubor pozorování... čtenář potenciální čtenář vědecká práce kritérium kvality: správnost kritérium kvality: čtivost

3 ČBL 2: Kompozice vědecké práce Peters 1991: Čtivost = logičnost + jasnost + přesnost Woodford 1968: Dobré psaní je jako dobrá věda: přímočaré, konkrétní, přesné, pečlivé, inteligentní, stručné a výstižné. příběh

4 ČBL 2: Kompozice vědecké práce Základní vyprávěcí schéma: problém řešení problému Jak ale toto schéma dále rozvinout a přitom udržet náboj příběhu? Stavba antického dramatu: expozice kolize krize peripetie katastrofa/katarze …a její aplikace v kompozici vědecké práce (dynamické schéma podle Čmejrková et al. 1999): dogma nesoulad krize hledání nový model

5 ČBL 2: Kompozice vědecké práce Uvedené dynamické schéma se vztahuje k dramaturgii textu. Ve vědeckých pracích se však musíme vejít i do zdánlivě nekompatibilního formálního schématu: IMRAD/TAIMRD (Šesták 2000). Title – Název, Titulek Abstract – Abstrakt Introduction – Úvod Methods (Materials and Methods) – Metodika Results – Výsledky and Discussion - Diskuse

6 ČBL 2: Kompozice vědecké práce T – Title, Název, Titulek Stručný, přesný, věcný. Měl by s použitím minimálního počtu slov výstižně vyjádřit téma práce. Mějte vždy na paměti, že nadpis je to první, a v horším případě i to jediné, co si čtenář z vašeho článku přečte.

7 ČBL 2: Kompozice vědecké práce A – Abstract, Abstrakt Dva typy abstraktů abstrakt indikativní – naznačuje, že jste cosi dělali... Práce pojednává o vztahu mezi lidským hospodařením a synantropní flórou. Zvláštní důraz je kladen na postindustriální vývoj a jeho možné budoucí důsledky....ale vlastně vůbec neříká co. abstrakt informativní – říká jasně, co jste dělali a udělali. Utváření synantropních flór je úzce vázáno na způsob lidského hospodaření. Postindustriální vývoj zvyšuje stochasticitu vývoje krajiny i flór a zvýhodňuje některé archeofyty. Velmi doporučuji.

8 ČBL 2: Kompozice vědecké práce I – Introduction, Úvod Úvod říká, jaký problém byl studován a proč. Dobrý úvod musí: Věci skutečně nerozumíte, dokud ji neumíte vysvětlit vlastní babičce. Albert Einstein Oprávnit práci v očích čtenáře: existuje problém, který je třeba řešit. Uvést čtenáře do souvislostí: co se o věci ví a co ne (stručný přehled literatury). Jasně říct, jak práce k řešení problému přispěje: explicitní formulace cílů, pokud možno jedna věta = jeden cíl.

9 ČBL 2: Kompozice vědecké práce I – Introduction, Úvod Úvod je spolu s diskusí dramaturgicky nejnáročnější partií textu. Sahá od expozice (uvedení tématu), přes kolizi/krizi (formulace a rozvedení důsledků problému), až po peripetii s vidinou katarze (návrh alternativní hypotézy, je-li to na místě). Řadě méně vypjatých textů, jako jsou čistě deskriptivní práce nebo neambiciózní floristické příspěvky, je ovšem přehnaná dramatizace spíše na škodu.

10 ČBL 2: Kompozice vědecké práce M – Materials and Methods, Metodika Kritériem dobré metodiky je správnost a úplnost, při současném zachování stručnosti. Vaše pokusy/ měření/modelování musí být ověřitelné, tedy opakovatelné (zkuste to sami na své práci!). Popisy studovaných organismů, zájmových území a laboratorních technik nesmí jít nad rámec vaší práce. Metodika říká, jak jste problém studovali.

11 ČBL 2: Kompozice vědecké práce R – Results, Výsledky Ve výsledcích formou stručného a jasného výčtu říkáte, co jste zjistili. Do té míry, do jaké to jde, dejte přednost konstatováním před interpretacemi. Od těch je především Diskuse.

12 ČBL 2: Kompozice vědecké práce D – Discussion, Diskuse V Diskusi říkáte, co zjištěné výsledky podle vás znamenají. Z vědeckého hlediska spolu s výsledky nejdůležitější oddíl. Ze stylistického hlediska podobně náročná jako Úvod. Nejsou tak jasná pravidla pro její strukturaci; ta totiž hodně záleží na předmětu studia – tedy na vás.

13 ČBL 2: Kompozice vědecké práce D – Discussion, Diskuse Co by v diskusi nemělo chybět Zobecnění výsledků a jejich vztažení k pracovním i jiným hypotézám. Konstatování výjimek, neznámých faktů a nejasností. Porovnání dosažených výsledků s publikovanými. Možné důsledky/praktické aplikace zjištěných výsledků. Jasná formulace závěrů s výčtem důkazů. Dobrý článek, stejně jako dobrá hudba, musí mít vrchol. Mnoho článků postrádá efekt, protože jasný proud diskuse končí v bahně delty. Thistle & Anderson 1947.

14 ČBL 2: Kompozice vědecké práce D – Discussion, Diskuse Pamatujte, v Diskusi můžete celou práci pohřbít. Řada čtenářů skáče od abstraktu rovnou k diskusi, neb je zajímá, proč si vlastně myslíte to, co si myslíte, že jste zjistili. V diskusi bývá nejvíc logických chyb – vládne tu totiž relativní svoboda myšlení.

15 ČBL 2: Kompozice vědecké práce Jak snad vysvítá z uvedeného, psaní vědeckého textu je nelineární postup; žádné lepení jedné věty k druhé. K věci neodmyslitelně patří: 1) promýšlení struktury textu 2) načrtávání osnovy 3) zaznamenávání tezí 4) nahroucení masy textu 5) průklest: přepisování, přesunování, škrtání, tj. víceméně aplikace bodů 1 až 3 na bod 4 6) konečné formální úpravy textu


Stáhnout ppt "ČBL 2: Kompozice vědecké práce motto: Vyprávění je základním lidským vztahem ke skutečnosti. Zdeněk Neubauer, Když se mění paradigma We think in terms."

Podobné prezentace


Reklamy Google