Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ POZE – novela zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie Ing. Jiří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ POZE – novela zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie Ing. Jiří."— Transkript prezentace:

1 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ POZE – novela zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie Ing. Jiří Vecka 22. ledna 2015, Hotel Jelenovská nad Valašskými Klobouky

2 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE – součást širší novely EZI. již čtvrtá novela od schválení zákona v roce 2012 je součástí širší novely Energetického zákona řeší transpozici části Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti zapracovává zkušenosti z aplikační praxe Dále řeší naplnění požadavků vyplývající z rozhodnutí o notifikaci zákona č. 165/2012 Sb. u Evropské komise v oblasti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie: řízení SA.35177 (2013/N) – Podpora energie z obnovitelných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla u poskytování podpory podle zákona č. 165/2012 Sb.

3 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE – součást širší novely EZIII. Novela projednávána v poslanecké sněmovně předložení 24. října 2014 – sněmovní tisk č. 351 projednávání v 6-ti výborech PSP návrh pravděpodobně dozná značných změn

4 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE nové paragrafy: § 11a – Měření a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů energie a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla § 28a – Kompenzace na spotřebovanou elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskou konfederací

5 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE Z důvodu velkých a rozsáhlých změn byla potom nově přepracována ustanovení: § 11 – Podmínky podpory elektřiny, výkupu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů energie a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, § 28 – Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla, § 44 – Záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie § 45 – Vydání, evidence a uznání záruk původu

6 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE Zrušena ustanovení § 30 až § 43 (podpora biometanu a podpora decentrální výroby elektřiny) Oblasti podpory biometanu nebyla v praxi vůbec aplikována, jelikož aktualizovaný národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie a zákon č. 310/2013 Sb., ukončil podporu pro biometan dříve než byla čerpána jakákoliv podpora. Podpora decentrální výroby elektřiny se navrhuje ukončit tímto zákonem. Jelikož se neuvažuje v budoucnu o znovuzavedení těchto podpor bylo navrženo zrušení příslušných ustanovení a to včetně dopadů do definic, správních deliktů a zmocňovacích ustanovení.

7 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE Požadavky vyplývající z částečné implementace směrnice 2012/27/EU úprava oblasti záruk původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (požaduje směrnice 2012/27/EU v čl. 14 bodu 10 a přílohy X). úprava a zavedení pojmů používaných ve směrnici – jedná se především o pojem „užitečné teplo“ a „účinná soustava zásobování tepelnou energií“

8 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE Požadavky vyplývající z rozhodnutí o notifikaci zákona č. 165/2012 Sb. u Evropské komise v oblasti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Změny způsobu výběru platby na podporu obnovitelných zdrojů energie a dalších podporovaných zdrojů od zákazníků v ceně elektřiny včetně přechodového mechanismu (nový tarifní model pro výběr nákladů na podporu elektřiny nezávislého na množství spotřebované elektřiny v ceně elektřiny od zákazníků) Dodatečné změny, které omezují regulaci výše podpory ze strany Energetického regulačního úřadu – zrušení omezení snížení výkupních cen o více než 5% atd. Zrušení podpory decentrální výroby elektřiny

9 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE nový tarifní model pro výběr nákladů na podporu elektřiny nezávislého na množství spotřebované elektřiny v ceně elektřiny od zákazníků několik variant – různé dopady dle druhu odběru platba CZK/MW (VN a vyšší) nebo CZK/A (NN) v rámci novely doplněna omezující podmínka nezvyšování plateb a “Maximální platba za fakturované období na podporu elektřiny za odběrné a předávací místo je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy“ zákazníci budou hradit maximálně stejnou výši plateb za podporu POZE jako v systému dnešním pokud budou optimalizovat svůj rezervovaný příkon nebo hodnotu jističe, pak mohou platit oproti současnému stavu dokonce i méně.

10 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE – oblasti změnI. povinnost měřit podporovanou energii (elektřiny a tepla), na kterou je nárokována podpora, stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, a zajištění těchto měřidel proti neoprávněné manipulaci uchovávání dokumentů (úplných a pravdivých informací), výkazů a dokumentů o používaných druzích biomasy, biokapalin atd. možná kombinace formy podpory v rámci připojení více výroben elektřiny k elektrizační soustavě prostřednictvím jednoho odběrného nebo předávacího místa pouze pro výrobny, které jsou připojeny k distribuční soustavě nebo přenosové soustavě

11 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE – oblasti změnII. výkup tepla z obnovitelných zdrojů doplnění a upřesnění podmínek, kdy je k takovému výkupu povinnost záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a nově (podle požadavku směrnice 2012/27/EU) také záruk původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. doplnění dle požadavků směrnice 2009/28/EU kontrolní orgán Navrhuje se, aby kontrolu podle tohoto zákona prováděl také Energetický regulační úřad, jelikož výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů a dalších podporovaných zdrojů jsou pouze „podmnožinou“ všech výrobců energie, který podnikají podle energetického zákona.

12 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Vládní novela POZE – oblasti změnIII. nový systém výběru platby na podporu obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů hrazených zákazníky v ceně elektřiny kontrola subjektů čerpající podporu ve vztahu na nepřekompenzaci podpory podle pravidel veřejné podpory nutnost uchovávat veškeré doklady prokazující investiční a provozní náklady dané výrobny elektřiny po celou dobu trvání práva na podporu úprava ustanovení týkající se vazby na nárokování podpory při různých mezních situací na trhu s elektřinou. zvýšení maximální hodnoty pokuty při spáchání správního deliktu.

13 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Prováděcí právní předpisy Po přijetí novely bude pravděpodobně nutné novelizovat řadu prováděcích právních předpisů, konkrétně: 440/2012 Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 453/2012 Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 478/2012 Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 193/2014 Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 459/2012 Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu – bude zrušena


Stáhnout ppt "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XXV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ POZE – novela zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie Ing. Jiří."

Podobné prezentace


Reklamy Google