Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvod do modulu: Distanční opory – multimediální opory Ludmila Urbášková Olomouc 2007 akademie distančního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvod do modulu: Distanční opory – multimediální opory Ludmila Urbášková Olomouc 2007 akademie distančního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 1 Úvod do modulu: Distanční opory – multimediální opory Ludmila Urbášková Olomouc 2007 akademie distančního vzdělávání

2 2 Multimédia - definice integraci textu, obrázků, grafiky, zvuku, animace a videa za účelem zprostředkování informací interaktivně Odborně pojem Multimédia definujeme jako integraci textu, obrázků, grafiky, zvuku, animace a videa za účelem zprostředkování informací. Při jejich použití na počítači musí být uživateli umožněno, aby se zúčastnil tohoto zprostředkování interaktivně, tzn. aby měl možnost zasáhnout do průběhu multimediálního programu.

3 3 Multimédia ve studijních oporách K výhodám patří atraktivnější a zajímavější studijní materiály, pohodlnější a účinnější vstřebávání informací. Mezi nevýhody se pak řadí náročnost na přenosovou kapacitu sítě, zvýšené nároky na výkon počítače, jsou finančně i časově náročné na vytváření, musíme najít vždy kompromis mezi množstvím přenesených dat a požadavky na estetiku opory.

4 4 Inreaktivita a její stupně Stupeň interaktivityPopis B. Schellmann: Média 2004 Lineární navigace Uživatel může navigovat dopředu a vzad po daných cestách Nelineární navigace Uživatel se může v informacích navigovat neomezeně Kontrola médií Uživatel může nastavit video a zvuky a prohledávat texty podle určitých pojmů Vstupní a výstupní funkce Uživatel může data zadávat, tisknout nebo odesílat Možnost konfigurace Uživatel může informace přidat nebo měnit Integrace Uživatel je do systému integrován pomocí nových rozhraní (např. datová rukavice, rozpoznání hlasu, snímání očí…) Přizpůsobení Aplikace přizpůsobuje svoje funkce podle nastavení profilu uživatelem.

5 5 Multimediální komponenty Grafika Obrázky (rastrové a vektorové) Text Animace Video Audio Synchronizovaná multimédia

6 6 Barvy, barvy, barvičky…  Barvy barevného kruhu  Primární barvy (RGB, CMYK)  Sekundární barvy (doplňkové)  Terciární barvy

7 7 Barevné schéma Barevné schéma má produkovat co nejlepší celkový dojem. Monochromatické: jeden odstín a jeho variace vzniklé změnou sytosti, doplněné bílou a černou Kontrastní: základní barva je doplněna o svůj doplněk – vznikne jedna teplá a jedna studená barva a jejich monochromatické varianty, je-li jedna barva dominantnější vznikne teplý nebo studený dojem  měkký kontrast (triáda)  dvojkontrast (tetráda)  analogické barvy  rozporné barvy

8 8 http://wellstyled.com/tools/

9 9 Efektivita barev a kontrastů Použití textu a pozadí ze sousedních barev kruhu není dobře viditelné

10 10 Efektivita barev a kontrastů Používejte kombinace vysokého kontrastu mezi textem a pozadím Používejte tmavší text na světlejším pozadí, NE jasná barva na sytém NE světlý text na světlém

11 11 Barvy a navigace Odkazy v běžném textu barevně i jinak odlišené Odlišení barevné pro již navštívené odkazy Odkazy v tradičních barvách (modrá/vínová) Zásadně jedinou barvu v celém programu (studijním materiálu) na odkazy Souvislé části stránek sloužící k navigaci odlište barevným pozadím

12 12 Barvy pro barvoslepé Protanopia Deuteranopia Protanopia Deuteranopia  omezení barevného ladění na 3-4 barvy  nejlépe monochromatické schéma: buď teplé nebo studené  ověřte si vzájemný kontrast textu a pozadí http://www.btplc.com/age_disability/technology/RandD/colours/colours1.htm  zdůrazňující barvu zvolte z opačné skupiny a použijte ji třeba na odkazy a jinak důrazný text

13 13 Barvy pro barvoslepé Dobré: navigační panel světle modrý, text tmavou barvou, jinak černý text na bílém pozadí, zvýrazňující barva (pro odkazy) z teplého soudku, např. červenou (bude se sice jevit jako žlutá, ale kontrast zůstane zachován!) Špatné: na černém pozadí světle žlutý text, pro zdůraznění červenou barvu (žlutá s červenou budou shodně žluté)

14 14 Barvy pro barvoslepé – nejčastější prohřešky Nedostatek kontrastu mezi písmem a pozadím (aspoň 90%) Příliš mnoho barev – stránka se stává nepřehlednou, uživatel jen těžko hledá důležité informace Příliš velké plochy sytých barev (únava očí) Čistě červené písmo na modrém pozadí a naopak (čistě červený nebo modrý text se na sítnici špatně zaostřuje a působí rozmazaně) Pouze barevné odlišení

15 15 Grafické formáty Rastrové Rastrové – GIF, JPEG, PNG Vektorové Vektorové – SVG Jaké výhody obecně přináší vektorová grafika oproti rastrové: Jaké výhody obecně přináší vektorová grafika oproti rastrové: je datově mnohem menší objekty nejsou rozměrově nijak limitovány (mohou být zvětšovány bez roztřepení a ztráty kvality) výplně a čáry mohou být průsvitné, nebo vybarvené přechodovou výplní s minimálním zvětšením souboru. Ale i vektorová grafika má své nevýhody: vektorová grafika se nehodí na příliš složité obrazce (velké množství barev, složitý tvar – třeba fotky)

16 16 Video Nabízí se několik řešení ke snížení objemu dat, ale všechny snižují kvalitu zpracovávaného a zobrazovaného video signálu. Nabízí se několik řešení ke snížení objemu dat, ale všechny snižují kvalitu zpracovávaného a zobrazovaného video signálu. A. Nejjednodušším řešením je zobrazení v menším okně, než je plná. B. Další možností je snížení rychlosti promítání snímků. Původní rychlost 30 obrázků za sekundu se sníží na 15 - 10 obrázků. Toto se však projeví v trhaném pohybu, který je již okem viditelný. Ještě nižší rychlost se používá při videokonferencích. C. Třetí možností je komprese v kódování obrazu. Většina kompresních metod je ale ztrátová, takže při zpětné dekomprimaci obraz neobsahuje všechna původní data. Dochází tím ke zhoršení kvality obrazu. Formáty videa: Formáty videa: MPEG (MovingPicturesExpertGroup) (*.mpg nebo *.mpeg ) AVI ( Audio Video Interleave) - (*.avi) QuickTime formát firmy Apple (*.mov) Real Video Format firmy RealMedia (*.rm nebo *.ram ) Shokwave (Flash) format firmy Macromedia ( *.swf

17 17 Funkce zvuku Mluvený text přenášení jednoznačných informací vytváření významových souvislostí Hudba hlavně emocionální účinek Zvukové efekty vnáší dynamiku orientační zvuky ovládání pozornosti studenta

18 18 Mluvený text Srozumitelnost především! jednoduchý jazyk a slovní zásoba známá cílové skupině nepoužívat dlouhá a složitá souvětí hlavní výpověď soustředit na začátek neustále sledovat souvislost s prezentovaným obrazem (musí se vzájemně doplňovat!) hovořit přiměřenou rychlostí Specifické přístupy použití ženského nebo mužského hlasu emocionálně nebo věcně namluvený text nepodceňujte: výběr hlasového doprovodu může ovlivnit významně hodnověrnost celého díla!

19 19 Hudba Hudba na úvod a na závěr naladění studenta na další studium obnovení pozornosti během studia: hudební melodie a motivy, které se během studia několikrát zopakují ; písně pouze mající vztah k obsahu doznění celkového dojmu z aplikace Dramaturgická funkce interpretační pomůcka (vlastní sdělení hudby) podpora strukturovanosti: označení kapitol, tematických celků, rozlišení významu apod. ovlivnění vnímání prostoru zdůraznění důležitých pasáží sjednocení kvalitativních a stylistických rozdílů (při integraci materiálů různého původu) vyjádření pocitů jednajících osob

20 20 Zvukové efekty Doprovázejí vizuální dojmy (dojem reality) Přidání dalšího rozměru 2D obrazovce (vzdálený zvuk slabší než zvuk v popředí – iluze prostoru) Zachování kontinuity (navzdory častému střídání obrazů – přirozený šum prostředí) vyjádření místa a času děje

21 21 Zvuky v interaktivních oporách Softwarová ergonomie (např. stlačení tlačítka) Dobré didaktické zpracování ( soulad sound-designu a screen-designu) Volný výběr pro uživatele-studenta (hudba na pozadí, hlasitost, poměr mezi pozadím a dalšími zvuky…) Změny závislé na aktivitách studenta (změna po vyřešení nějaké úlohy, s uplývajícím časem pro řešení…) Podpora strukturování aplikace

22 22 Zvuk a internet Omezená přenosová rychlost – důležitost technického hlediska Download (wave, mp3,midi…) a streaming (mp3) Přehrávače (RealPlayer, WindowsMediaPlayer, QuickTimePlayer, FlashPlayer)

23 23 Synchronizovaná multimédia Skládají se z více typů multimediálních objektů, které spolupracují podle nějaké časové závislosti nebo na základě interakce s uživatelem. U jednotlivých objektů můžeme určit jejich umístění na obrazovce a čas spuštění. Synchronizovaná multimédia mají menší nároky na přenosovou kapacitu než třeba samotné video. Formáty: SMIL(Synchronized Multimedia Integration Language) FLASH

24 24 Na co nesmíme zapomenout. „V jednoduchosti je síla“ Multimédia jsou velká a zpomalují práci Forma nenahrazuje obsah: sebelepší grafika a zvuk nezakryje to, že nezprostředkováváte zajímavé informace! Multimédia nesmí překážet: efektní klip možná upoutá při první návštěvě stránky, v budoucnu ale jen zdržuje přístup studenta k informacím!

25 25 Co najdeme na internetu… Freeware programy pro 3D modelování a animaci: Blender: Blender: freeware verze o velikosti asi jen 2MB obsahuje jednoduché nástroje pro 3D animaci a modelování, tutoriály k němu naleznete na adrese www.grafika.cz http://www.blender.nl POV-Ray: POV-Ray: k dispozici je i zdrojový kód aplikace, velikost downloadu je asi 5,2MB http://www.povray.org Strata 3D: Strata 3D: je dostupný pro Win 98 a Mac, instalace má 24MB http://www.3d.com

26 26 Co najdeme na internetu… Grafické editory: XnView XnView: http://www.xnview.com GIMP: http://www.gimp.orghttp://www.xnview.comhttp://www.gimp.org Konvertor s podporou velkého Open source bitmapový množství formátů s efektovými grafický editor dostupný a editačními funkcemi (freeware) pro většinu operačních systémů (freeware).

27 27 Co najdeme na internetu… Grafické editory: Inkscape: http://www.inkscape.org/index.phphttp://www.inkscape.org/index.php Vynikající open source vektrorový editor, který je vybaven i pro práci s textem. Umí rovněž importovat několik bitmapových formátů.

28 28 Závěr Tato problematika je poměrně obsáhlá a jistě už tušíte, že si vyžaduje podrobnější studium. Naštěstí však na všechna témata, která se tu objevila, existuje spousta další literatury, kde najdete problematiku prozkoumanou do hlubších detailů. Ať už budete studijní opory vytvářet sami, nebo budete nad jejich tvorbou provádět jen metodický dohled, pomůže Vám tento materiál v základní orientaci. Přeji Vám hodně kreativní a příjemné práce, která bude korunována spokojeností Vašich studentů.

29 29 Profil autora Absolvovala jsem studium na PřF UP Olomouc, obor „kvantová optika“. Moje profesní kariéra mě však nadále směřovala spíše k programování a výpočetní technice, později mě doslova „přitáhly“ webové technologie. Pracovala jsem v několika firmách, kde moje práce vždy souvisela s programováním, v posledních šesti letech jsem se pak specializovala na technologie internetu, které mě naprosto nadchly. Na nynějším pracovišti, Středisku pro podporu dalšího vzdělávání UP, jsem se ocitla hlavně proto, že mě zajímají velké možnosti využití těchto technologií pro vzdělávání.

30 30 Elektronický studijní materiál k distančnímu vzdělávání Název materiálu:Studijní opory (text a multimédia) Autor materiálu: Ludmila Urbášková duben 2007 Počet snímků: 64 Verze: 2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro projekt Akademie distančního vzdělávání. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM (ESF) A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Stáhnout ppt "1 Úvod do modulu: Distanční opory – multimediální opory Ludmila Urbášková Olomouc 2007 akademie distančního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google