Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště Sabinovo náměstí 16 360 09 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T3 tuto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště Sabinovo náměstí 16 360 09 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T3 tuto."— Transkript prezentace:

1

2 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště Sabinovo náměstí 16 360 09 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T3 tuto výukovou prezentaci : Strojní obrábění dřeva – Frézováním b)

3 7.5Frézky Frézky slouží k výrobě drážek, žlábků a profilů i pro zhotovování dřevěných spojů. Mohou obrábět přímé a zakřivené díly z masivního dřeva, dřevěných materiálů nebo plastů. Řezný pohyb u fréz je rotační. Obrobek je zpravidla přiváděn k nástroji, přičemž posuv probíhá převážně manuálně. Rozlišujeme : svislé spodní frézky, svislé horní frézky, řetězové dlabačky.

4 7.5Frézky Na těžkém stojanu stroje je umístěn celý pohon a svislé vřeteno – viz obrázek vedle. Vodorovný pracovní stůl je pevně spojen se stojanem. Je opatřen otvorem pro vřeteno frézky. Otvor může být pomocí vsazovacích kroužků upraven na různé průměry nástroje. Nástavce stolu usnadňují posuv a oporu obrobku. Svislá spodní frézka

5 7.5Frézky Na pracovním stole je upínacími šrouby upevněno odnímatelné nastavitelné vodicí pravítko – viz obrázek vedle. Slouží k vedení obrobku při přímočarém obrábění a skládá se ze dvou polovin. Pravítko s ovládacím mechanismem

6 7.5Frézky Ty jsou uloženy posuvně v podélném směru, aby bylo možno seřídit otvor potřebný při obrábění na co nejmenší velikost. Přemosťovací části, které tento otvor nad nástrojem ještě více zmenšují, jsou na obou čelistech pravítka upevněna otočně nebo posuvně. Pro obrábění zakřivených obrobků může být celé pravítko uvolněno, odklopeno dozadu a nahrazeno speciálními zakřivenými frézovacími dorazy.

7 7.5Frézky Vřeteno frézky může být ve speciálním vedení výškově nastavitelné a někdy také naklápěcí. Výškové nastavení a naklopení se provádí mechanicky ručním kolečkem nebo elektromotoricky. Naklopení bývá 45°dopředu a 5°dozadu. Přes kuželovou stopku a přesuvnou matici je trn frézky spojen s vřetenem frézky. Nástroje potřebné pro frézování se na trn frézky upevňují maticí trnu frézky a mezikroužky – viz obrázek vedle. Trn frézky

8 7.5Frézky Průměr frézovacího trnu činí 30 nebo 40 mm. Protože je vřeteno frézky při vypnutí stroje automaticky brzděno, musí být matice trnu frézy zajištěna proti samovolnému uvolnění. To se provádí pomocí podélné drážky v trnu frézy, do které se zasune mezikroužek s perem. Tento speciální kroužek se vkládá přímo pod matku trnu frézy a brání tomu, aby se matka při rychlém zabrzdění samovolně uvolnila. Tato pojistka se také vyrábí otočně spojená s matkou trnu frézy.

9 7.5Frézky Kvůli rozmanitosti používaných fréz musí být možno upravovat otáčky. To se provádí přehozením řemene na rozdílně velké řemenice na motoru a vřetenu frézy – viz obrázek vedle. Otevřená hnací jednotka frézky

10 7.5Frézky Dále lze většinou otáčky hnacího motoru v každé z těchto poloh zdvojnásobit. Různí výrobci nabízejí také konstrukce, u kterých lze otáčky nastavit plynule regulátorem. Vřeteno frézy se obecně točí doprava, tzn. z pohledu pohonu ve směru hodinových ručiček. Protože je při speciálních pracích potřebný i levý chod, může být směr otáčení obrácen přepólováním řídící jednotky – viz obrázek vedle. Ovládací panel frézky

11 7.5.1.1Konstrukce a značení fréz Protože na frézkách může být prováděno mnoho různých pracovních úkonů, existuje pro tyto účely mnoho různých nástrojů. Podle jejich konstrukce rozlišujeme celistvé frézy, frézy se vsazenými zuby, složené frézy a sady fréz. Protože se frézy také používají pro různé druhy posuvu, je třeba označit od roku výroby 1988 nástroje pro ruční posuv kontrolní značkou BG-TEST a nástroje pro mechanický posuv MECH POSUV – viz obrázek na další straně.

12 7.5.1.1Konstrukce a značení fréz Nástroje s vyraženým nápisem BG-FORM pro částečně mechanický posuv jsou od roku 1987 zakázány. Přechodná doba jejich použití skončila 31.12.1997 zakázány. Otáčky nástroje nesmějí být nikdy mimo svou přípustnou oblast uvedenou na nástroji. Značení fréz

13 7.5.1.1Konstrukce a značení fréz U celistvých fréz je těleso opatření upínacím otvorem a břity nástroje z jednoho materiálu – viz obrázek vedle. Protože tyto nástroje mění při ostření svůj tvar a mají kromě toho pouze malou trvanlivost, používají se jen v některých případech. Jednodílná (celistvá) fréza

14 7.5.1.1Konstrukce a značení fréz Frézy se vsazenými zuby se skládají z tělesa nástroje, které je osazeno nerozebiratelně připojenými břity z tvrdého materiálu – viz obrázek vedle. Jako materiály břitů se používá rychlořezná ocel, slinuté karbidy, stelity ( netvárné slitiny na bázi kobaltu,vynikají vysokou tvrdostí a odolností – nejdou obrábět a tak se navařují ) nebo polykrystalický diamant. S touto konstrukcí se vyrábějí drážkovací frézy, zplošťovací frézy, vyduté a vypouklé frézy a nepřestavitelné šikmé frézy. Fréza se vsazenými zuby (břity)

15 7.5.1.1Konstrukce a značení fréz Složené frézy jsou z několika vzájemně rozebíratelně spojených částí – viz obrázek vedle. Nosná část břitů je vyměnitelně spojena s tělesem frézy. Výhodou složených fréz je hospodárnost a flexibilita. Břity jsou upevněny tvarovým stykem : neúmyslné uvolnění části s břity nebo omezovače tloušťky třísky není možné. K této skupině nástrojů patří polodrážkovací a hoblovací hlavy, otočné nožové hlavy, nastavitelné drážkovací frézy, šikmé frézy a čepovací kotouče. Složená fréza

16 7.5.1.1Konstrukce a značení fréz Sady fréz se skládají z několika společně upnutých jednotlivých nástrojů – viz obraz vedle. Používají se zde celistvé frézy, frézy se vsazenými zuby a složené frézy. Povolené otáčky u sad fréz se řídí vždy podle celistvé frézy s nejnižšími povolenými otáčkami. Používají se například při výrobě oken nebo jako drážkovací fréza při výrobě palubek apod. Sada fréz

17 7.5.1.2Druhy posuvu při frézování Pro bezpečnou manipulaci s frézkami je předpokladem podrobná znalost nástroje, jeho oblasti použití a druhu posuvu povoleného pro tyto nástroje. Ruční posuv znamená držení a vedení obrobků nebo nástrojů. Do této skupiny spadají i posunovací mechanismy a zařízení jako posuvné saně, u kterých posuv probíhá manuálně nebo nezávisle s pohonem nástroje. Nástroje pro ruční posuv nemají zpětné nárazy, mají tloušťku třísky omezenou na maximálně 1,1 mm, mají co nejvíce kruhovitou konstrukci a jejich mezery na třísky jsou úzké.

18 7.5.1.2Druhy posuvu při frézování Dále musí být upevnění břitů pevné nebo tvarovým stykem. Dále na nich musí být vyznačena oblast přípustných otáček. Přezkoušené nástroje, které splňují tyto podmínky, získají zkušební značku BG-TEST. U neoznačených nástrojů může být při splnění všech zbývajících podmínek s pomocí kontrolních šablon zkontrolována mezera na třísky a přesah nožů, a tím způsobilost pro ruční posuv – viz obrázek na následující straně.

19 7.5.1.2Druhy posuvu při frézování Mechanický posuv znamená, že obrobek je přiváděn a posouván upínacím a posuvným zařízením poháněným motorem. To se týká například dvoustranné čelní tvarovačky. Nástroje pro mechanický posuv jsou označovány výrobci nápisem „mech. posuv“. Kontrolní šablona nástrojů pro ruční posuv

20 7.5.1.2Druhy posuvu při frézování Starší nástroje je třeba opatřit odpovídající poznámkou a případně označit červenou barvou. Protože pro tyto nástroje neplatí žádné předpisy týkající se mezery na třísky, konstrukce a přesahu břitů, mohou být použity všechny nástroje, které odpovídají všeobecným bezpečnostním předpisům. Samozřejmě se mohou použít i nástroje pro ruční posuv. Snahou výrobců většiny dřevoobráběcích strojů je ruční posuv odstranit. U některých menších nebo univerzálních strojů je ale stále nutno ruční posuv užívat.

21 7.5.1.2Druhy posuvu při frézování Podniky, ve kterých nejsou k dispozici žádné stroje s mechanickým posuvem, nesmějí tyto nástroje používat. Správný počet otáček hraje velkou roli při prevenci úrazů. Při příliš nízkých otáčkách se zvyšuje nebezpečí zpětného vrhu, při příliš vysokých otáčkách může vedle zatížení hlukem dojít k prasknutí materiálu nástroje. Protože ne všechny používané nástroje jsou opatřeny odpovídajícím označením oblasti otáček, uvádějí počet otáček v závislosti na průměru nástroje diagramy – viz obrázek na následující straně. Základ diagramu tvoří předepsaná minimální rychlost řezu pro masivní dřevo a dřevěné materiály 40 m/s.

22 7.5.1.2Druhy posuvu při frézování Diagram pro stanovení otáček

23 7.5.1.2Druhy posuvu při frézování Příklady výběru frézy : Je třeba vybrat nástroj pro profilové práce na obrubě dveří a připravit stroj pro ruční posuv. Na vhodné fréze nejsou kromě označení výrobce žádné další potřebné údaje. Nejdříve zkontrolujeme na zkušební šabloně vhodnost nástroje pro ruční posuv. Má-li požadovaný přesah břitů a maximálně kruhový tvar, tak stanovíme oblast otáček. Ta se stanoví po změřené průměru frézy pomocí diagramu a předvolí se na stroji.

24 7.5.1.2Druhy posuvu při frézování Na závěr se zkontroluje kvalita břitů, znečištění nebo případné poškození nástroje. Je-li toto vyloučeno, může být nástroj upnut. Nastavení velikosti třísky se provádí číselníkovým úchylkoměrem bez zkušebního frézování. Po kontrole dorazu může být stroj ve správném směru otáčení uveden do provozu. Před spuštěním musí být seřízena všechna pravítka a dorazy a uzavřeny všechny kryty.

25

26

27


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště Sabinovo náměstí 16 360 09 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T3 tuto."

Podobné prezentace


Reklamy Google