Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 5. přednáška 24.11.2011 Válka a řešení konfliktů v MV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 5. přednáška 24.11.2011 Válka a řešení konfliktů v MV."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 5. přednáška 24.11.2011 Válka a řešení konfliktů v MV

2 Řešení konfliktů v MV Co je to řešení konfliktů v MV ??? Kdy se začíná zkoumat ??? Největší rozkvět výzkumu ???

3 Řešení konfliktů v MV Samotný Výzkum míru až od 50.let 20.st. (Peace Research) jako sub-disciplína MV  Reakce na Studenou válku  Cíl - naprosté odstranění války Kontrola a řešení konfliktů  60.léta (USA) Propojení obou oborů – Výzkum míru a konfliktů „Conflict Resolution“

4 Řešení konfliktů v MV 1966 – založení Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)  První státní institut pro zkoumání míru a konfliktů  Každý rok – významná ročenka  Světové renomé 1970´s-rozmach institutů v západním světě

5 Řešení konfliktů v MV 70. léta – konflikt SEVER x JIH  Nový fenomén  Asymetrické konflikty, konflikty zájmů  Redefinice základních pojmů Období détente – přelom 1970´s a 1980´s  Plány strategické obranné iniciativy  Návrat ke starým tématům Podmínky zabránění konfliktu, příčiny války, definice zbrojení

6 Řešení konfliktů v MV Konec bipolární konfrontace  Nová témata – vývojová dynamika, enviromentální konflikty, společenské procesy  Koncept bezpečnosti – redefinice Do 1990´s – vojensko-politická bezpečnost Po 1990´s – ekologická, sociální, ekonomická bezpečnost Pojem sekuritizace – Ole Weaver, Burry Buzan

7 Konflikt a jeho definice Co je to konflikt ??? Kdy začíná a kdy končí ??? Je hybnou silou vývoje společnosti ??? Je možné konflikty vymítit a je to vůbec žádoucí ???

8 Konflikt a jeho definice Definovat konflikt je velmi složité a komplexní „Konflikt je sociální skutečnost, kdy proti sobě stojí nejméně 2 strany mající odlišný pohled na určitou skutečnost a fakt….“ (Waisová) Užší vymezení: „střet překrývajících se zájmů v oblasti národních hodnot a témat…“ (Pfetsch, Rohloff)

9 Konflikt a jeho definice Každý konflikt musí mít:  Trvání a hloubku  Průběh mezi nejméně 2 stranami  Rozhodnutí aktérů prosadit svůj zájem Alespoň 1 strana by měla být stát  Platí to dnes ???

10 Nástroje v průběhu konfliktu Jaké jsou nástroje v průběhu konfliktu ???

11 Nástroje v průběhu konfliktu Vyjednávání Autoritativní rozhodování Hrozba Nátlak Pasivní nebo aktivní ukončení Použití násilí (války)

12 Konflikt a jeho definice Konflikty vznikají v době míru i války Konflikt není podmínkou války  mění se ve válku díky jednání zúčastněných stran

13 Jaké jsou druhy konfliktů ??? (3)

14 Druhy konfliktů Vnitřní konflikt Mezinárodní konflikt Mezistupeň obou úrovní

15 Vnitřní konflikt Nevládní / opoziční skupina se postaví proti vládě Vztahuje se k vládě či ústředním mocem Minimální podíl vnější pomoci  X zapojení vnějších sil

16 Mezinárodní konflikt Stojí proti sobě nejméně 2 státy Velmi často i spor s hnutími za národní nezávislost – příklad ???

17 Mezistupeň vnitřního a mezinárodního konfliktu Vnitřní konflikt nabývá mezinárodní podtext:  Zahraniční vojenská pomoc  Zahraniční podpora jedné strany  Přenesené tématu konfliktu do jiné země  Intervence cizího státu

18 Konfliktní cyklus Co je to konfliktní cyklus ??? Jak vypadá ???

19 Konfliktní cyklus Vznik konfliktu  Určité okolnosti Manifestace  Nesoulad jedné strany s druhou Eskalace  Vyhrocení konfliktu – až k válce Deeskalace  Oslabení o omezení Ukončení konfliktu Možnost zpětné vazby mezi jednotlivými stádii

20 Prevence a management a řešení konfliktů Kdo se podílí na prevenci a managementu a řešení konfliktů ???

21 Prevence a management a řešení konfliktů Podíl celé řady aktérů MPS:  OSN  Regionální MO  Státy  Skupiny států  Jedinci  NGO´s

22 Prevence konfliktů Prevence eskalace sporů do ozbrojených střetů Prevence znovuoživení starých sporů Prevenci rozšíření stávajících konfliktů Nástroje prevence: Vojenské nástroje Nevojenské nástroje

23 Preventivní nástroje ??? Jaké jsou preventivní vojenské nástroje a jaké jsou preventivní nevojenské nástroje ???

24 Preventivní vojenské nástroje Politiky odstrašení Bezpečnostní garance Udržení či obnovení lokální či regionální rovnováhy sil Hrozba / demonstrace použití síly

25 Preventivní nevojenské nástroje Omezení použití síly Režimy kontroly zbrojení Opatření podporující důvěru Dohody o neútočení Peacekeepingové síly Demilitarizované zóny, mírové zóny Zbrojní embarga, blokády Podpora spolupráce armád Vyjednávání Varování

26 Jaké jsou preventivní diplomatické nástroje ???

27 Diplomatické iniciativy a nástroje Arbitráž Smírčí řízení Vyšetřovací komise Dobré služby Inspekce Soudní řízení Preventivní diplomacie Mediace

28 Preventivní diplomacie Multilaterální vztahy, kde žádný aktér nemá výhradní možnost zasahovat do prevence a řešení konfliktů Široká paleta účastníků  IGO´s  NGO´s  Státy  Jedinci Regionální aspekt je klíčový

29 Co je to Peacekeeping ??? S jakou MO je spojován ???

30 Udržení míru - peacekeeping Koncept PEACEKEEPINGu Použití neutrální vojenské (nebo civilní) síly k pomoci jednotlivým stranám sporu v prevenci, managementu a řešení konfliktu Pod mandátem MO (OSN) Použití síly pouze na sebeobranu K operace nutný souhlas všech stran konfliktu Není definován v Chartě OSN

31 Řešení konfliktu – peace-making Aktuální po vypuknutí konfliktu Snaha a mírové uspořádání Nejdříve celá řada nástrojů – diplomatické, smírčí a soudní iniciativy Poté peace enforcement – vynucení míru  Bez souhlasu státu  Čl. 7. Charty OSN

32 Budování míru – peace-building Po skončení konfliktu Upevnění politického řešení – ekonomická obnova – civilní rekonstrukce Někdy koncept „nation-building“ – budování kulturních a sociálních vazeb mezi obyvateli

33 Pozorování voleb Co víte o fenoménu pozorování voleb ??? V jakých zemích působí ???

34 Pozorování voleb Rozkvět především po rozpadu bipolárního uspořádání Pozorovatelské volební mise – v rizikových oblastech (demokratický deficit) Vyslání na základě žádosti dané země Organizace a transparentnost voleb OSN, OBSE

35 Dimenze konfliktu Válka Krize Nestabilní mír Stabilní mír Trvalý mír

36 Válka Ozbrojené střetnutí Trvalý charakter Mezi organizovanými ozbrojenými silami Různé formy:  Anarchie  Dlouhodobá  Horká Příklady ???

37 Krize Konfrontace a nedorozumění mezi aktéry Aktéři mobilizují své ozbrojené síly Vstup do střetu za určitých okolností Omezené střety mezi protivníky Silové konfrontace Příklad ???

38 Nestabilní mír Negativní mír Rozpory se zvětšují – pravděpodobnost konfliktu je malá Nepřátelé – nepoužijí sílu Hrozba deterence Rovnováha sil Role preventivní diplomacie Příklad ???

39 Stabilní mír Studený mír Určitá komunikace a spolupráce – cílem je udržet stabilitu aktérů Bez vojenské spolupráce Konflikty bez použití síly Předvídatelné chování aktérů Příklad ???

40 Trvalý mír Pozitivní mír Vyspělé vztahy a kooperace aktérů Možný vznik vojenské aliance proti společným hrozbám Sdílení hodnot, cílů a institucí Mírové řešení sporů Příklad ???

41 Konflikt Východ - Západ vs. Studená válka

42 Konflikt Východ - Západ Určoval 45 strukturu MPS Konflikt Východ – Západ X Studená válka  Odlišnost pojmů Konflikt Východ – Západ  Celé období bipolární konfrontace Studená válka  1947/48 - 1953

43 Vznik konfliktu Neslučitelné tendence demokratického kapitalistického uspořádání X komunistické uspořádání Vznik mocenských konkurentů v MPS  Včetně vlastních vnitřního uspořádání Příčiny již mnohem dříve  Přelom 19. a 20. st.

44 Vývoj konfliktu 2 vítězné velmoci po 2.sv.v.-USA a SSSR  Moc v Evropě především pro SSSR  Moc globálně především pro USA – jaderný monopol Rozdílné tendence byly mezi oběma velmocemi po celou dobu  Pouze po dobu 2.sv.v. potlačeny kvůli boji proti společnému nepříteli Založení OSN – převaha USA a kooperační tendence

45 Vývoj konfliktu SSSR měl 2 možnosti:  Spolupráce s USA jako za války  Unilaterální posílení vlastní moci SSSR začal posilovat vlastní moc Reakce USA – zadržování SSSR moci  Trumanova doktrína  Založení NATO (1949)  Vznik komunistické Číny – ohrožení zájmů USA a Evropy

46 Vývoj konfliktu Posílení vnitřní i vnější moci SSSR po 2.s.v.v  Sovětizace St.Evropy  Průmysl  Export moci – rozdělené Německo Problematika Německa – každá velmoc řeší sama Odmítnutí Marschallova plánu

47 Vývoj konfliktu Válka v Koreji 1950-1953  Šíření komunismu – reakce USA (zadržování) Vstup SRN do NATO (1955) Vznik Varšavského paktu → Definitivní rozdělení Evropy aliancemi a proti- aliancemi Vznik aliančního bipolárního uspořádání – stabilní situace

48 Vývoj konfliktu 2. Berlínské krize 1958-61 Karibská krize (1962)  Enormní eskalace konfliktu  Téměř až jaderná konfrontace  Umístění SSSR raket na Kubě  Reakce USA – prezident Kennedy  SSSR stáhnul rakety Ani jedna strana není schopna riskovat přímé nukleární zaútočení Přímá telefonní linka Moskva-Washington

49 Vývoj konfliktu 60.léta – strategická stabilita Rovnováha moci = rovnováha odstrašení  USA strategie hromadné odvety (massive retaliation)  USA strategie pružné odpovědi (flexible response)  Symetrické ohrožení – vzájemně zajištěného zničení MAD (mutually assured destruction)

50 Vývoj konfliktu 70.léta v Evropě – období détente  Uvolnění vztahů  Svolání celoevropské konference Vars.smlouvy a NATO  Podepsání dokumentu KBSE – založení Konference o bezpečnosti a stabilitě v Evropě (Helsinky 1975)  USA a Čína – sbližování – „pingpongová diplomacie“  Ukončení války ve Vietnamu  Podpis SALT I (Strategic Arm Limitation Talks)- snížení počtu jaderných zbraní  Krize uvolňování na konci 70. let

51 Vývoj konfliktu Brežněvova doktrína  Omezení suverenity satelitních států v zájmu SSSR Socialistický internacionalismus Nová USA administrativa – R. Regan (1981)  SSSR jako „impérium zla“  Soutěž ve zbrojení se SSSR (ten není schopen)  Rozmisťování nových US raket Pershing II v Evropě  Nová US Strategická obranná iniciativa SDI (Strategic Defence Iniciative) Carterova doktrína (oblast Perského zálivu)  Životní zájmy USA  Sblížení s Čínou – strategický partner pro US v Asii

52 Ukončení konfliktu Nástup M.Gorbačova jako GT KSSS (1985)  SSSR má 2 možnosti-pokračování konfliktu X kooperace Tzv. nové myšlení SSSR  Spolupráce se Západem  Velmi podobný náhled na hodnoty jako na západě Začátek odzbrojování – START (Strategic Arms Control Reduction Talks)

53 Ukončení konfliktu Mnohem lepší situace než détente Integrační metody do všech oblastí vzájemných vztahů USA-SSSR Noví aktéři MPS  Čína  Státy NATO  Indie

54 Seznam konfliktů http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_v%C3 %A1lek http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_v%C3 %A1lek


Stáhnout ppt "Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 5. přednáška 24.11.2011 Válka a řešení konfliktů v MV."

Podobné prezentace


Reklamy Google