Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík 6. přednáška 13.11.2014 Válka a řešení konfliktů v MV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík 6. přednáška 13.11.2014 Válka a řešení konfliktů v MV."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík 6. přednáška 13.11.2014 Válka a řešení konfliktů v MV

2 Řešení konfliktů v MV Samotný Výzkum míru až od 50.let 20.st. (Peace Research) jako sub-disciplína MV – Reakce na Studenou válku – Cíl - naprosté odstranění války Kontrola a řešení konfliktů – 60.léta (USA) Propojení obou oborů – Výzkum míru a konfliktů „Conflict Resolution“

3 Řešení konfliktů v MV 1966 – založení Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) – První státní institut pro zkoumání míru a konfliktů – Každý rok – významná ročenka – Světové renomé 1970´s-rozmach institutů v západním světě

4 Řešení konfliktů v MV 70. léta – konflikt SEVER x JIH – Nový fenomén – Asymetrické konflikty, konflikty zájmů – Redefinice základních pojmů Období détente – přelom 1970´s a 1980´s – Plány strategické obranné iniciativy – Návrat ke starým tématům Podmínky zabránění konfliktu, příčiny války, definice zbrojení

5 Řešení konfliktů v MV Konec bipolární konfrontace – Nová témata – vývojová dynamika, enviromentální konflikty, společenské procesy – Koncept bezpečnosti – redefinice Do 1990´s – vojensko-politická bezpečnost Po 1990´s – ekologická, sociální, ekonomická bezpečnost Pojem sekuritizace – Ole Weaver, Burry Buzan

6 Konflikt a jeho definice Definovat konflikt je velmi složité a komplexní „Konflikt je sociální skutečnost, kdy proti sobě stojí nejméně 2 strany mající odlišný pohled na určitou skutečnost a fakt….“ (Waisová) Užší vymezení: „střet překrývajících se zájmů v oblasti národních hodnot a témat…“ (Pfetsch, Rohloff)

7 Konflikt a jeho definice Každý konflikt musí mít: – Trvání a hloubku – Průběh mezi nejméně 2 stranami – Rozhodnutí aktérů prosadit svůj zájem Alespoň 1 strana by měla být stát – Platí to dnes ???

8 Nástroje v průběhu konfliktu Vyjednávání Autoritativní rozhodování Hrozba Nátlak Pasivní nebo aktivní ukončení Použití násilí (války)

9 Konflikt a jeho definice Konflikty vznikají v době míru i války Konflikt není podmínkou války – mění se ve válku díky jednání zúčastněných stran

10 Druhy konfliktů Vnitřní konflikt Mezinárodní konflikt Mezistupeň obou úrovní

11 Vnitřní konflikt Nevládní / opoziční skupina se postaví proti vládě Vztahuje se k vládě či ústředním mocím Minimální podíl vnější pomoci – X zapojení vnějších sil

12 Mezinárodní konflikt Stojí proti sobě nejméně 2 státy Velmi často i spor s hnutími za národní nezávislost – příklad ???

13 Mezistupeň vnitřního a mezinárodního konfliktu Vnitřní konflikt nabývá mezinárodní podtext: – Zahraniční vojenská pomoc – Zahraniční podpora jedné strany – Přenesené tématu konfliktu do jiné země – Intervence cizího státu

14 Prevence a management a řešení konfliktů Podíl celé řady aktérů MPS: – OSN – Regionální MO – Státy – Skupiny států – Jedinci – NGO´s

15 Preventivní vojenské nástroje Politiky odstrašení Bezpečnostní garance Udržení či obnovení lokální či regionální rovnováhy sil Hrozba / demonstrace použití síly

16 Preventivní nevojenské nástroje Omezení použití síly Režimy kontroly zbrojení Opatření podporující důvěru Dohody o neútočení Peacekeepingové síly Demilitarizované zóny, mírové zóny Zbrojní embarga, blokády Podpora spolupráce armád Vyjednávání Varování

17 Diplomatické iniciativy a nástroje Arbitráž Smírčí řízení Vyšetřovací komise Dobré služby Inspekce Soudní řízení Preventivní diplomacie Mediace

18 Preventivní diplomacie Multilaterální vztahy, kde žádný aktér nemá výhradní možnost zasahovat do prevence a řešení konfliktů Široká paleta účastníků – IGO´s – NGO´s – Státy – Jedinci Regionální aspekt je klíčový

19 Udržení míru - peacekeeping Koncept PEACEKEEPINGu Použití neutrální vojenské (nebo civilní) síly k pomoci jednotlivým stranám sporu v prevenci, managementu a řešení konfliktu Pod mandátem MO (OSN) Použití síly pouze na sebeobranu K operace nutný souhlas všech stran konfliktu Není definován v Chartě OSN

20 Pozorování voleb Rozkvět především po rozpadu bipolárního uspořádání Pozorovatelské volební mise – v rizikových oblastech (demokratický deficit) Vyslání na základě žádosti dané země Organizace a transparentnost voleb OSN, OBSE

21 Dimenze konfliktu Válka Krize Nestabilní mír Stabilní mír Trvalý mír

22 Válka Ozbrojené střetnutí Trvalý charakter Mezi organizovanými ozbrojenými silami Různé formy: – Anarchie – Dlouhodobá – Horká Minimálně 1 000 obětí Příklady ???

23 Krize Konfrontace a nedorozumění mezi aktéry Aktéři mobilizují své ozbrojené síly Vstup do střetu za určitých okolností Omezené střety mezi protivníky Silové konfrontace Příklad ???

24 Nestabilní mír Negativní mír Rozpory se zvětšují – pravděpodobnost konfliktu je malá Nepřátelé – nepoužijí sílu Hrozba deterence Rovnováha sil Role preventivní diplomacie Příklad ???

25 Stabilní mír Studený mír Určitá komunikace a spolupráce – cílem je udržet stabilitu aktérů Bez vojenské spolupráce Konflikty bez použití síly Předvídatelné chování aktérů Příklad ???

26 Trvalý mír Pozitivní mír Vyspělé vztahy a kooperace aktérů Možný vznik vojenské aliance proti společným hrozbám Sdílení hodnot, cílů a institucí Mírové řešení sporů Příklad ???

27 Konflikt Východ - Západ vs. Studená válka

28 Konflikt Východ - Západ Určoval 45 let strukturu MPS Konflikt Východ – Západ X Studená válka – Odlišnost pojmů Konflikt Východ – Západ – Celé období bipolární konfrontace Studená válka – 1947/48 - 1953

29 Vznik konfliktu Neslučitelné tendence demokratického kapitalistického uspořádání X komunistické uspořádání Vznik mocenských konkurentů v MPS – Včetně vlastních vnitřního uspořádání Příčiny již mnohem dříve – Přelom 19. a 20. st.

30 Vývoj konfliktu 2 vítězné velmoci po 2.sv.v.-USA a SSSR – Moc v Evropě především pro SSSR – Moc globálně především pro USA – jaderný monopol Rozdílné tendence byly mezi oběma velmocemi po celou dobu – Pouze po dobu 2.sv.v. potlačeny kvůli boji proti společnému nepříteli Založení OSN – převaha USA a kooperační tendence

31 Vývoj konfliktu SSSR měl 2 možnosti: – Spolupráce s USA jako za války – Unilaterální posílení vlastní moci SSSR začal posilovat vlastní moc Reakce USA – zadržování SSSR moci – Trumanova doktrína – Založení NATO (1949) – Vznik komunistické Číny – ohrožení zájmů USA a Evropy

32 Vývoj konfliktu Posílení vnitřní i vnější moci SSSR po 2.s.v. – Sovětizace Střední Evropy – Průmysl – Export moci – rozdělené Německo Problematika Německa – každá velmoc řeší sama Odmítnutí Marschallova plánu (1948)

33 Vývoj konfliktu Válka v Koreji 1950-1953 – Šíření komunismu – reakce USA (zadržování) Vstup SRN do NATO (1955) Vznik Varšavského paktu → Definitivní rozdělení Evropy aliancemi a proti- aliancemi Vznik aliančního bipolárního uspořádání – stabilní situace

34 Vývoj konfliktu 2. Berlínské krize 1958-61 Karibská krize (1962) – Enormní eskalace konfliktu – Téměř až jaderná konfrontace – Umístění SSSR raket na Kubě – Reakce USA – prezident Kennedy – SSSR stáhnul rakety Ani jedna strana není schopna riskovat přímé nukleární zaútočení Přímá telefonní linka Moskva-Washington

35 Vývoj konfliktu 60.léta – strategická stabilita Rovnováha moci = rovnováha odstrašení – USA strategie hromadné odvety (massive retaliation) – USA strategie pružné odpovědi (flexible response) – Symetrické ohrožení – vzájemně zajištěného zničení MAD (mutually assured destruction)

36 Vývoj konfliktu 70.léta v Evropě – období détente – Uvolnění vztahů – Svolání celoevropské konference Vars.smlouvy a NATO – Podepsání dokumentu KBSE – založení Konference o bezpečnosti a stabilitě v Evropě (Helsinky 1975) – USA a Čína – sbližování – „pingpongová diplomacie“ – Ukončení války ve Vietnamu – Podpis SALT I (Strategic Arm Limitation Talks)-snížení počtu jaderných zbraní – Krize uvolňování na konci 70. let

37 Vývoj konfliktu Brežněvova doktrína – Omezení suverenity satelitních států v zájmu SSSR Socialistický internacionalismus Nová USA administrativa – R. Regan (1981) – SSSR jako „impérium zla“ – Soutěž ve zbrojení se SSSR (ten není schopen) – Rozmisťování nových US raket Pershing II v Evropě – Nová US Strategická obranná iniciativa SDI (Strategic Defence Iniciative) Carterova doktrína (oblast Perského zálivu) – Životní zájmy USA – Sblížení s Čínou – strategický partner pro US v Asii

38 Ukončení konfliktu Nástup M.Gorbačova jako GT KSSS (1985) – SSSR má 2 možnosti-pokračování konfliktu X kooperace Tzv. nové myšlení SSSR – Spolupráce se Západem – Velmi podobný náhled na hodnoty jako na západě Začátek odzbrojování – START (Strategic Arms Control Reduction Talks)

39 Ukončení konfliktu Mnohem lepší situace než détente Integrační metody do všech oblastí vzájemných vztahů USA-SSSR Noví aktéři MPS – EU – Státy NATO – BRIC

40 Izraelsko-Palestinský konflikt Od svého vzniku po současnost

41 Historický vývoj Svatá země – křesťané, židé Židovské království Mnohé útoky (Asyřané, Babylonci, Peršané, Řekové i Římané) Od 7.st. Zejména islámské území (Umajjovci, Abássovci) Středověk – křížové výpravy Od r. 1516 až do 20. st. Osmanská říše

42 Sionismus Politické hnutí / ideologie Požadavek na návrat do Svaté země a vytvoření židovského státu Theodor Herzl (19.st.) – Hlavní představitel – dílo: „Židovský stát“

43 Osídlení území 1.sv. válka – zánik Osmanské říše 1917 - Belfourova deklarace – britský závazek za podporu vzniku samotného židovského státu 1918 – 1948 – území je součástí Velké Británie – Britský mandát Palestina – 1939 – Bílá kniha – závazek na vznik samostatného palestinského státu Alija – masivní židovské přistěhovatelství z celého světa

44 Období 1945 - 1948 VB se vzdává svého mandátu Židé XX Palestinci si dělají nárok na území pro sebe Role holocaustu a odkaz 2.sv.v. (6. mil. zavražděných židů)

45 Vznik státu Izrael 29.11.1947 – OSN rozděluje území: – Arabská část – Židovská část – Jeruzalém – pod správou OSN Židé souhlasí XX Liga arabských států NE 14.5.1948 – vyhlášení státu IZRAEL 15.5.1948 – První Palestinská válka – Izrael odrazil útok – Příměří – Rozšíření židovského území

46 Vznik státu Izrael USA - Začátek podpory a spojenectví s Izraelem SSSR – antisemitismus – Podpora arabským státům (zbrojní, finance) Problematická témata: – Ropa – Přístup k moři – Všichni sousední státy Izraele jsou arabské – Mezinárodní úznaní – Masivní budování izraelské armády – Golanské výšiny – strategické území v regionu 1964 – vznik Organizace na osvobození Palestiny (OOP)

47 Šestidenní válka (1967) Uzavření Tiranské úžiny – Aliance Egypt, Sýrie, Jordánsko – Izrael bez mezinárodní podpory 5.6. - Izrael zaútočil na Egypt – Drtivá porážka Egypta 10.6. – Izrael ukončuje operace a získává: – Východní Jeruzalém – Západní břeh – Pásmo Gazy – Golanské výšiny – Sinajský poloostrov

48 Jomkipurská válka (1973) Útok Egypta (Suez) a Sýrie (Golanské v.) – podpora SSSR Izrael vyčkával – neútočil jako první – podpora USA Za 18 dní zvítězil Izrael za cenu mnoha ztrát 1977 – návrat Sinajského poloostrova Egyptu

49 Libanon 1978 – obsazení jižního Libanonu Izraelem (proti OOP) 1982 – První Libanonská válka 2006 – Druhá Libanonská válka (proti Hizballáh)

50 Intifády = „Arabská povstání“ Hlavní role OOP a Hamás 1. intifáda – 1988 – 1993 2. Intifáda – 2000 – 2006 Porušování veřejného pořádku, demonstrace, generální stávky, bojkoty, násilné projevy (barikády, házení kamenů, požáry) Teroristické akce Sebevražedné atentáty Ostřelování Izreale Blokády (pobřeží) Role médií Vnitřní rozkol na palestinské straně (Hamás XX Fatáh)

51 Mírový proces 1993 – Dohoda z Osla – Ustanovení palestinské samosprávy na Z.Břehu a v Gaze – odpor radikálů na obou stranách – vražda J. Rabina 2000 – Summit v Camp Davidu – Izrael (E.Barak) nabízí plán na vytvoření Palestinské autonomie – J. Arafat odmítá 2005 – Jednostranné stažení z Gazy (Šaron) – ozbrojený konflikt v Gaze (2008)

52 Současné sporné otázky Statut Jeruzaléma – Židovské posvátné město + hlavní město Izraele – Palestinské posvátné město + hlavní město Palestinského území Uprchlíci – Palestinci vyhnaní z izraelských území Bezpečnost Izraele xx Palestinských území – Vzájemné ostřelování raketami – Teroristické útoky Zajatci a vězni – Velké množství na izraelské straně Hranice – Zabírání území – Stavba osad na sporných územích (Západní břeh)

53 Současný Izrael Prezident – Šimon Peres Premiér – Benjamin Netanjahu – Pravicová strana Likud – Liberální strana Kadima 7,7 mil. obyvatel

54 Současná Palestinská národní samospráva FATAH 2/3 hlasů – Majoritní palestinská politická strana – „Palestinské liberální hnutí“ – Součást OOP – Levicově orientovaná – V minulosti mnoho teroristických útoků – Založená J.Arafatem – Působí na Západním Břehu – Dnes - Mahmoud Abbas HAMÁS 1/3 hlasů – Palestinští sunnitští islamisté – „Islamistické hnutí odporu“ – Působí v Pásmu Gazy – Spojenectví s „Muslimským bratrstvem“

55 Seznam konfliktů http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_v%C3%A 1lek http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_v%C3%A 1lek


Stáhnout ppt "Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík 6. přednáška 13.11.2014 Válka a řešení konfliktů v MV."

Podobné prezentace


Reklamy Google