Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ INTEGRACE Mgr. Michal Oblouk. INTEGRACE 0 řešení současných globálních problémů není v silách jednotlivých zemí, proto na celém světě probíhají.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ INTEGRACE Mgr. Michal Oblouk. INTEGRACE 0 řešení současných globálních problémů není v silách jednotlivých zemí, proto na celém světě probíhají."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ INTEGRACE Mgr. Michal Oblouk

2 INTEGRACE 0 řešení současných globálních problémů není v silách jednotlivých zemí, proto na celém světě probíhají procesy směřující k mezinárodní spolupráci = INTEGRACE (spojování, sjednocování) 0 po 2. světové válce začínají vznikat myšlenky o evropské spolupráci a sjednocení, na druhé straně došlo k rozdělení Evropy na dva znepřátelené bloky 0 důvody začleňování do mezinárodních struktur: a) bezpečnostní b) politické c) kulturní d) sociální

3 ČESKO A EVROPA 0 při vytváření sjednocené Evropy sehrála významnou roli i naše země – vstupy Česka do Evropy: 1) příchod Slovanů v 5. stol. a vytvoření Velkomoravské říše 2) přeměna tradiční české společnosti ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. 3) rozsáhlá transformace národní společnosti a prudký rozvoj průmyslové civilizace v pol. 19. století 4) transformace ČSSR z komunistické země v zemi s tradiční demokracií a budovanou občanskou společností - osobnosti: Václav, Vojtěch, Přemysl Otakar II., Karel IV., Mistr Jan Hus, Jiří z Poděbrad (snaha vytvořit jednotnou Evropu – Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu), Jan Amos Komenský, T. G. Masaryk, Václav Havel

4 STUDENÁ VÁLKA 0 stav politických sporů, vojenského napětí, zástupných válek a hospodářské konkurence, který vypukl po druhé světové válce mezi komunistickými státy – zejména Sovětským svazem a jeho satelitními státy a spojenci – a západními státy, zejména Spojenými státy a jejich spojenci 0 konflikt začal zhruba roku 1947 a trval do zániku Sovětského svazu roku 1991 0 hlavní účastníci boj vedli především budováním vojenských koalic, pomocí zranitelným státům, zástupnými válkami (Korea, Vietnam, Afghánistán), špionáží, propagandou, závody ve zbrojení, rivalitou při sportovních kláních a předháněním se v technické vyspělosti 0 Sovětský svaz vytvořil východní blok ze států východní a střední Evropy, které okupoval, a později si v nich upevnil moc Varšavskou smlouvou, Spojené státy naopak vytvořily západní blok ze států západní Evropy, jako hlavní strategii používaly doktrínu zadržování komunismu a k tomuto účelu založily několik aliancí, např. NATO, většina států vytvořila Hnutí nezúčastněných zemí 0 Evropa byla rozdělena tzv. železnou oponou

5

6

7 VARŠAVSKÁ SMLOUVA

8 HNUTÍ NEZÚČASTNĚNÝCH ZEMÍ

9 RADA EVROPY 0 mezivládní organizace sdružující v současné době 47 zemí - všechny evropské země kromě Běloruska, Vatikánu a sporných států Kosova, Abcházie, Jižní Osetie, Severního Kypru, Náhorního Karabachu a Podněstří 0 od roku svého založení 1949 má sídlo ve Štrasburku, stejně jako její nejznámější instituce Evropský soud pro lidská práva 0 členství je otevřené všem evropským zemím, které akceptují a zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro své občany, členové dále spolupracují např. v oblastech kultury, vědy nebo vzdělávání 0 jedním z hlavních prvních úspěchů bylo dojednání a uzavření Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v roce 1950, která je právním základem činnosti Evropského soudu pro lidská práva 0 Československo vstoupilo do RE roku 1991 (ČR od r. 1993)

10

11 KBSE 0 Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 0 byla tvořena systémem mezinárodních jednání a smluv, které měly za cíl zajistit mír a prohloubit spolupráci mezi evropskými státy 0 r. 1966 státy Varšavské smlouvy iniciovaly úsilí o svolání KBSE – následovaly konference v Helsinkách (1972, 1973) a v Ženevě (1973 – 1975) 0 do července 1975 probíhala jednání o podobě Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě - tento dokument byl 1. srpna 1975 v Helsinkách podepsán nejvyššími představiteli 33 evropských států, Kanady a USA, čímž skončila nejdůležitější fáze procesu KBSE 0 celý systém konferencí KBSE a výsledek procesu jednání znamenal posílení stability v Evropě rozdělené geopoliticky na západní a východní blok – proces KBSE vyústil v založení OBSE

12 OBSE 0 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 0 mezinárodní bezpečnostní organizace vzniklá roku 1995 transformací Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 0 členem je 56 států, kromě států v Evropě a při Středozemním moři také státy zakavkazské, středoasijské a USA s Kanadou 0 sídlí ve Vídni 0 hlavní cíle: 1) podpora a rozvoj plně demokratické společnosti - uskutečňuje mise v krizových oblastech Evropy (Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo, Gruzie) 2) prevence lokálních konfliktů 3) obnovování stability a míru ve válečných oblastech 4) prosazování kolektivní bezpečnosti 5) odstraňování rozdílů mezi státy

13

14 ZDROJE 0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_v%C3%A1lka http://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_v%C3%A1lka 0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_nez%C3%BA%C4 %8Dastn%C4%9Bn%C3%BDch_zem%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_nez%C3%BA%C4 %8Dastn%C4%9Bn%C3%BDch_zem%C3%AD 0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy 0 http://cs.wikipedia.org/wiki/KBSE http://cs.wikipedia.org/wiki/KBSE 0 http://en.wikipedia.org/wiki/File:OSCE_logo.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:OSCE_logo.svg 0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_blok http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_blok 0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1avsk%C3%A1_smlou va http://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1avsk%C3%A1_smlou va


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ INTEGRACE Mgr. Michal Oblouk. INTEGRACE 0 řešení současných globálních problémů není v silách jednotlivých zemí, proto na celém světě probíhají."

Podobné prezentace


Reklamy Google