Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled řady EPR Rok 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled řady EPR Rok 2007."— Transkript prezentace:

1 Přehled řady EPR Rok 2007

2 Přehled řady EPR V současné době obsahuje řada EPR Electronic Products and Relays 9 základních skupin výrobků. Jsou to Elektronická časová relé Měřící a monitorovací relé Bezpečnostní relé Spínané zdroje Převodníky analogových signálů Paticová,interfaceová relé a optočleny Polovodičová relé a stykače Topné články do rozvaděčů Logická relé

3 Elektronická časová relé CT

4 Elektronická časová relé
Je to elektronický přístroj,který na základě změny napájecího,či změny pomocného napětí spíná s nastavitelným zpožděním své výstupní kontakty. Sepnutí se může odvíjet od přítahu relé nebo naopak od odpadu relé. Zvláštní skupinou jsou blikače a tvarovače pulsů. Patří sem i přepínače hvězda trojúhelník

5 V současné době vyrábí ABB tři řady časových relé
Řada CT-D – řada modulárních časových relé Řada CT-E – řada ekonomická,která je určena k pokrytí potřeb OEM Řada CT-S- řada vyšší,která si klade za cíl být ekonomickou a universální zároveň

6 ABB pro časové funkce svých výrobků používá grafické zkratky:

7 Základní srovnání řad elektronických časových relé CT-D,CT-E,CT-S
CT-D – modulární řada,tloušťka 17,5mm určeno pro instalace,má kontakty o zatížitelnosti 6A nebo 5A CT-E - řada určena pro OEM zákazníky,má pouze 1 přepínací kontakt,lepší nastavování prahových hodnot CT-S – řada nejvyšší,převážně 2 přepínací kontakty, možnost dálkového potenciometru,hrubé a jemné nastavování času,pečetitelný kryt,popisovač je součástí zařízení.

8 MONITOROVACÍ RELÉ CM

9 Co je to monitorovací relé?
Je to zařízení,které sleduje elektrické veličiny v měřícím obvodu a v případě jejich změny mimo určené meze překlopí své výstupní kontakty. V principu můžeme říci,že existují monitorovací relé pro jednu fázi tři fáze monitorování izolačního stavu monitorování zátěže motoru monitorování teploty motoru monitorování hladin kapaliny pro ochranu kontaktů pro vyhodnocování a měření teploty pro monitorování cyklu pro PLC jednotky

10 Monitorovací relé,rozdělení do řad
Pro nejlepší pokrytí potřeb zákazníků ABB vyrábí monitorovací relé v těchto řadách CM-E - ekonomická CM-S - universální CM-N - multifunkční

11

12

13 Hlídání sledu fází u třífázového motoru
Průběh napětí a proudu L1 L2 L3

14 Bezpečnostní relé Přehled 2007

15 Pojem bezpečnostní relé
Je to elektronické zařízení, které spolupracuje s ostatními bezpečnostními prvky na zvýšení bezpečnosti obsluhy a stroje. Bezpečnostní relé se používají zejména v těchto oblastech 1. Ošetření tlačítka Nouzové vypnutí- Emergency stop 2. Monitorovaní dveří-jejich otevření při provozu 3. Obsluha zařízení oběma rukama 4. Nášlapné rohože 5. Detekce zkratu napříč obvodem.

16 Přehled kategorií rizik
Možný výběr kategorií podle EN 954-1 Počáteční bod pro posouzení rizik bezpečnostně vázaných prvků regulátoru. S – závažná zranění S1 - drobná (a za normálních okolností vyléčitelná) zranění S2 – závažná zranění (za normálních okolností nevyléčitelná), včetně smrti F – četnost a/nebo trvání doby vystavení se riziku F1 – řídké až četné a/nebo krátké trvání expozice F2 – četná až trvalá a/nebo dlouhotrvající expozice P – možnosti jak se vyhnout riziku (obecně se týkají rychlosti a četnosti, kterou se nebezpečné prvky pohybují a vzdálenosti od těchto nebezpečných prvků) P1 – možné za určitých podmínek P2 – stěží možné B, 1, 2, 3 a 4: kategorie bezpečnostně vázaných prvků řídicích systémů ● preferovaná kategorie • možná kategorie, vyžadující další opatření ○ nepřiměřeně rozsáhlá opatření v porovnání s rizikem

17 Shrnutí požadavků na bezpečnostní kategorie
Chování systému Principy nutné pro dosažení bezpečnosti B Bezpečnostně vázané prvky řídicích systémů a/nebo jejich ochranná zařízení a jejich prvky musí být navrženy, konstruovány, vybírány, smontovány a kombinovány v souladu s příslušnými normami tak, aby vydržely očekávané vlivy. Výskyt chyby/poruchy může způsobit ztrátu bezpečnostní funkce. Charakterizován především výběrem součástek 1 Musí být splněny požadavky B. Nutno použít komponenty osvědčené v čase a časem prověřené bezpečnostní principy. Výskyt poruchy může způsobit ztrátu bezpečnostní funkce, avšak pravděpodobnost takového výskytu je menší než u kategorie B. 2 Musí být splněny požadavky B a použity v čase ověřené bezpečnostní principy. Bezpečnostní funkci je třeba kontrolovat řídicím systémem stroje ve vhodných časových intervalech. Výskyt poruchy může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce v období mezi intervaly,ale je detekována kontrolou Charakterizován především konstrukcí. 3 Musí být splněny požadavky B a použity v čase osvědčené bezpečnostní principy. Bezpečnostně vázané prvky musí být navrženy tak, aby: porucha jednom z těchto prvků nezpůsobila ztrátu bezpečnostní funkce a jednotlivá porucha byla detekována vhodným a proveditelným způsobem. Pokud dojde ke vzniku jednorázové poruchy, je bezpečnostní funkce vždy zachována. Detekovány jsou určité poruchy, avšak ne všechny. Hromadění nezjištěných poruch může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce 4 Musí být splněny požadavky B a použity v čase osvědčené bezpečnostní principy.Bezpečnostně vázané prvky musí být navrženy tak, aby: jediná porucha v takovém prvku nezpůsobila ztrátu bezpečnostní funkce a jednotlivá porucha byla detekována v okamžiku nebo před následujícím požadavkem platným po bezpečnostní funkci, nebo, pokud to není možné, aby nahromadění poruch nezpůsobilo ztrátu bezpečnostní funkce Pokud vznikne porucha, je bezpečnostní funkce vždy zachována. Poruchy jsou detekovány právě včas tak, aby nedošlo ke ztrátě bezpečnostní funkce.

18 Bezpečnostní relé princip
Bezpečnost napříč obvody U bezpečnostních relé ABB řady C57x a C67xx, která jsou určena k monitorování nouzového zastavení (EMERGENCY STOP), řídicích jednotek pro „dvouruké“ řízení a bezpečnostních vstupů/hradel, je bezpečnost napříč obvody dosažena dvoukanálovým (redundantním) vodičovým zapojením řídicích zařízení pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ (viz diagram níže) Tyto dva kanály pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ jsou provozovány s různým napětím. Jednotky pak dokáží detekovat nadměrný proud tekoucí mezi dvěma body a odpojit aktivační obvody.

19 Přehled bezpečnostních relé vyráběných ABB výstup na kontakty
Typ Nouzové zastavení Bezpečnost.monit.dveří Dvouruční řízení Detekce zkr.napříč obvody Bezpečnostní kateg. B Bezpečnostní kateg. 1 Bezpečnostní kateg. 2 Bezpečnostní kateg. 3 Bezpečnostní kateg. 4 Připojení 1 kanálové 2 kanálové Aktivace bez prodlevy Aktivace s prodlevou Signalizační obvody Start automatický Start monitorovaný

20 Přehled bezpečnostních relé vyráběných ABB, s polovodičovým výstupem
Typ Nouzové zastavení Bezpečnost.monitorování dveří Dvouruční řízení Nášlapné rohože Elektronické snímače Kaskádový vstup 24V ss Detekce zkr.napříč obvody Bezpečnostní kateg. B Bezpečnostní kateg. 1 Bezpečnostní kateg. 2 Bezpečnostní kateg. 3 Bezpečnostní kateg. 4 Připojení 1 kanálové 2 kanálové Umožňuje stop kat.0 Umožňuje Stop kat.1 Signalizační obvody Start automatický Start monitorovaný

21 Napájecí zdroje řady CP-E,CP-S a CP-M

22 Nová řada zdrojů CP-E Charakteristiky zdrojů řady CP-E Výstupní napětí 5V,12V,24V,48V stejnosměrné Výstupní napětí nastavitelné Výstupní proud 0.625A, 0.75A, 1.25A, 2.5A, 3A. Výkonový rozsah 15W,18W,30W,60W Široký rozsah napájecího napětí ( V střídavých) (85-265V střídavých) (90-375V stejnosměrných) Vysoká efektivita až 89% Malé tepelné a výkonové ztráty Chlazení bez dodatečného větráku Pracovní rozsah teplot C Automatické obnovení činnosti po rozpojení zátěže,přetížení a zkratu. Vestavěná vstupní pojistka- při zkratu nevypne,zkouší v časových intervalech. Redundanční jednotka CP-RUD zálohuje zdroj Stavová indikace pomocí LED diod Výstup DC OK- (tranzistor) pro 24v zdroje

23 Zdroje CP-S Výstupní proud 5A,10A a 20A Integrovaná rezerva výkonu 50% Výstupní napětí konstantní 24V Vysoká účinnost 88-89% Malé výkonové a teplotní ztráty Automatické opravy rozpojení zátěže,přetížení a zkratu Integrovaná vstupní pojistka Redundanční jednotka CP-A RU nabízející skutečnou redundantnost.

24 Zdroje CP-C Automatická volba vstupního napětí V stř V ss Výstupní napětí nastavitelné 22-28V Možnost pracovat v paralelním zapojení a to buď z důvodů redundance nebo zvýšení proudu Oprava účiníku dle EN Zásuvný funkční modul z přední strany Funkční moduly pro řadu CP-C CP-C MM měřící modul s reléovými výstupy pro VSTUP OK,VÝSTUP OK a DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ON/OFF CP-C CB proudový vyrovnávací modul(ve vývoji

25 Analogové signální převodníky
Jsou to elektronická zařízení,která nějakým způsobem převádějí analogový signál jednoho druhu na analogový signál druhého druhu. Každý řídící proces přijímá údaje (data) ve formě analogových signálů, vyhodnocuje je a nastavuje odpovídajícím způsobem příslušné parametry. Při přenášení analogových signálů může docházet k řadě problémů, které buď naruší nebo dokonce mohou vyřadit z činnosti řízený proces Transformace signálu Někdy nelze signály zpracovávat určitým typem regulátoru nebo ovladače a takové signály je pak třeba převést převodníkem. Signál se přivede na vstup převodníku a odebírá z výstupu. Zesílení signálu Pracujeme-li s dlouhými vedeními nebo velkými zátěžemi,je možno signál pomocí ASP zesílit. Filtrace signálu Pracujeme-li se signálem v prostředí,kde je rušení,pak je přenášený signál tímto znehodnocován. ASP může vykonávat funkci vstupního filtru. Oddělení signálu Ochrana proti přepětí a ochrana proti zemním smyčkám.

26 Analogové signálové převodníky Řada CC
Řada CC-E Univerzálně konfigurovatelná zařízení a zařízení s jednoduchou funkcí Nastavovací a ovládací prvky na přední straně Bezpečný provoz díky třícestné elektrické izolaci Jednoznačné a přehledné označení připojovacích svorek Řada CC-U 8 různých standardních signálových výstupů na jednom zařízení Univerzálně konfigurovatelná vstupní a výstupní strana K dispozici také s reléovými výstupy pro nastavení dvou prahových hodnot Nastavovací a ovládací prvky na přední straně Bezpečný provoz elektrickým třícestným oddělením Násuvné připojovací svorky, označené jednoznačným a zřetelným způsobem

27 Stručný přehled vyráběných analogových signálních převodníků
CC-ESTD – analogový signálový převodník s třícestným elektrickým oddělením 0-5 V, 0-10 V 0-20 mA, 4-20 mA na totéž na výstupu. CC-E I/I-1 (I-2) - odděluje galvanicky dva proudové obvody CC-U/STD – universální převodník víc jako 120 kombinací CC-U/STDR – 7 vstupních rozsahů,2 výstupní relé,nastavitelná hodnota prahu a hystereze CC-E/RTD – Převodník signálu z teplotních čidel PT 100 na jeden z rozsahů (0-10V,0-20mA,4-20mA) CC-U/RTD – Převodník signálu z teplotních čidel PT10,PT100, PT1000 na jeden ze 41 možných rozsahů CC-U/RTDR- Převodník z teplotních čidel PT100(5 rozsahů ˚C) na dvě úrovně hlídané dvěma relé s nastavitelným prahem i hysterezí)

28 Stručný přehled vyráběných analogových signálních převodníků …
Stručný přehled vyráběných analogových signálních převodníků …. pokračování CC-E/TC Převodník pro termočlánky J a K Na vstupu buď termočlánek typu J nebo K a na výstupu jeden ze tří rozsahů (0-10V,0-20mA,4-20mA) CC-U/TC Převodník pro termočlánky K,J,T,S,E,N,R,B.Na vstupu je možno nastavit úroveň signálu 0-10mV – 0-50mV na výstupu jeden ze 41 možných rozsahů. CC-U/TCR Převodník pro články K,J,T,S.Na vstup článek, výstupem je sepnutí relé.Jedno pro překročení teploty,jedno pro pokles teploty z daného rozsahu. CC-E/I Měřící převodník pro sinusové a stejnosměrné signály. Na vstupu (0-5A,0-20A),výstup (0-10V,0-20mA,4-20mA) CC-E IAC/ILPO – Měřící převodník pro sinusové signály (0-1A, 0-5A-vstup),(4-20mA-výstup).Nepotřebuje napájení.

29 Stručný přehled vyráběných analogových signálních převodníků …
Stručný přehled vyráběných analogových signálních převodníků …. pokračování CC- U/I Univerzální měřicí převodník pro efektivní hodnoty proudu 0-1A a 0-5A na vstupu. Měří efektivní hodnotu signálu jakéhokoliv průběhu do frekvence 0-600Hz a převede ji na jeden ze 41 možných rozsahů. CC-U/V Universální měřící převodník pro efektivní hodnoty napětí 0-600V na vstupu.Rozděleno do 8 vstupních rozsahů volitelných otočným přepínačem. Měří efektivní hodnotu signálu jakéhokoliv průběhu do frekvence 0-600Hz a převede ji na jeden ze 41 možných rozsahů.

30 Sériové datové převodníky ILPH
I v oblasti datového přenosu v průmyslovém prostředí se používají různé technologie pro přenos dat a pro vytvoření rozhraní. Společnost ABB řadu převodníků, které přenáší data přes sériové komunikační rozhraní RS232 nebo RS485, až po otevřené výrobky na bázi Ethernetu nebo optických vláken. Komunikace po Ethernetu je v současnosti jednou z hlavních cest pro otevřenou komunikaci. ABB zde nabízí sériové datové převodníky řady ILPH, které propojují sériová zařízení po internetu. Nejpoužívanější rozhraní RS EIA-232 / V.24 / V.28 Propojení mezi dvěma body (point-to-point) Přenosová vzdálenost max. 15 m Přenosová rychlost do 19,2 kbitů/s Plný duplex RS EIA-422 / V.11 Propojení mezi dvěma body (point-to-point) (1 vysílač – 10 přijímačů) Přenos rozdílového napětí Plný duplex Až 1200 m/10 Mbitů/s Dobré charakteristiky z hlediska elektromagnetické kompatibility Proudová smyčka (TTY) Propojení mezi dvěma body (point-to-point)/mezivíce body (multipoint) Aktivní nebo pasivní proudová smyčka Plný duplex Až 1200 m/19,2 kbitů/s Dobré charakteristiky z hlediska elektromagnetické kompatibility

31 Sériové datové převodníky ILPH…pokračování
RS ISO/IEC/EIA-485 Vícebodové připojení až 32 jednotek Přenos diferenciálního napětí Poloduplex na 1 páru Plný duplex na 2 párech Až 1200 m/19,2 kbitů/s Dobré charakteristiky z hlediska elektromagnetické kompatibility Rozhraní s optickými vlákny Spojení mezi dvěma body Plný duplex Přenosová vzdálenost od 40 m do 4 km, podle materiálu optických vláken (plast/sklo) a použité vlnové délky Přenosová rychlost až 10 Mbit/s Vynikající charakteristiky z hlediska elektromagnetické kompatibility Rozhraní Ethernet Spojení mezi dvěma body nebo vícebodové spojení Spojovací vzdálenost až 100 m pomocí kabelu CAT5, bez rozbočovače (hub) nebo přepínače (switch) 10/100 Mbitů/s Dobré vlastnosti z hlediska elektromagnetické kompatibility

32 Sériové datové převodníky ILPH srovnání rozhraní
Z hlediska oddolnosti proti rušení RS232 nízká RS422 vysoká RS485 vysoká CL vysoká OF velmi vysoká Ethernet vysoká Vícebodové připojení: RS232 mezi dvěma body RS bodů RS bodů CL 5-6 bodů OF 32 bodů Ethernet point-to-point“ nebo vícebodové Maximální vzdálenost RS m RS km RS485 1,2 km CL m OF 4 km Ethernet 100 m s kabelem CAT5

33 Sériové datové převodníky ILPH přehled výrobků
ILPH RS / Ethernet - Izolovaný převodník protokolů RS232 a/nebo RS485 na Ethernet- trojitá izolace – napájení Vss,Ethernet Mb/s,RJ-45 konektor ILPH RS 232 / RS 422 – Sériové propojení mezi RS232 a RS , bez izolace. Přenosová rychlost do 38,4 kbit/s Přenosová vzdálenost do 1200 m ILPH RS 232 / RS 422 – Převodník mezi RS232 a RS , s galvanickým oddělením mezi vstupem/výstupem a výstupem/napájením Přenosová rychlost do 38,4 kbit/s Přenosová vzdálenost do 1200m ILPH RS 232 / RS 422 – cestný galvanicky oddělený převodník pro sériové spojení mezi protokoly RS232 a RS Přenosová rychlost do 38,4 kbit/s Přenosová vzdálenost do 1200m ILPH RS 232 / RS 232 Zajišťuje trojnásobné oddělení mezi dvěma sériovými rozhraními navzájem a mezi těmito rozhraními a napájecím zdrojem. Přenosová rychlost do 19,2 kbitů/s do 15 m

34 Sériové datové převodníky ILPH přehled výrobků
ILPH RS / RS 422 – Galvanicky oddělené spojení mezi sériovým rozhraním RS (1 nebo 2 páry) a RS (1 nebo 2 páry) Přenosová rychlost do 500 kbit/s (až 200 m) ILPH RS 232 / FO Třícestný galvanicky izolovaný převodník pro optické sériové rozhraní RS232, se skleněným vodičem (S) nebo plastovým vodičem (P). Přenosová rychlost do 115,2 kbitů/s Přenosová vzdálenost až 4 km ILPH RS 485 / FO Převodník rozhraní RS485 (1 pár) na optické sériové rozhraní na bá zi skleněných vláken(S) nebo plastů (P), s třícestným galvanickým oddělením. Přenosová rychlost do 1,5 Mbit/s Přenosová vzdálenost až 4 km ILPH CL / RS 422 – 485 Galvanicky izolovaný převodník pro proudovou smyčku, pro sériové komunikační rozhraní RS (1 nebo 2 páry). Přenosová rychlost do 39,4 kbitů/s (do 2400 m) ILPH RS 232 / CL Galvanicky izolovaný převodník pro sériovou komunikační linku RS232 a proudovou smyčku. Přenosová vzdálenost do 1200 m

35 Paticová relé CR-P Paticová relé CR-P, pro desky plošných spojů
9 různých napětí cívek. Verze DC: 12V, 24 V, 48V, 110 V AC verze: 24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 230 V. Výstupní kontakty: 1 přepínací (c/o;16A) nebo 2 přepínací (6A). Logické nebo standardní patice. Materiál kontaktů neobsahující kadmium. Šířka patice: 15,5 mm. Paticové funkční moduly: ochrana proti změně polarity / antiparalelní „freewheeling“ dioda, indikační LED, RC prvek, přepěťová ochrana.

36 Paticová relé CR-M Paticová miniaturní relé CR-M
12 různých napětí cívek: Verze DC: 12V, 24 V, 48V, 60V, 110 V,125 V, 220 V; AC verze: 24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 230 V. Výstupní kontakty: 2 přepínací (c/o) (12A) nebo 3 c/o (10A) nebo 4 c/o (6A). Integrované testovací tlačítko pro manuální ovládání a blokování výstupních kontaktů (modrá = DC, oranžová = AC). S nebo bez integrované LED kontrolky. 4 c/o kontaktní verze, volitelně vybavená zlatými kontakty a LED. Logické nebo standardní patice. Materiál kontaktů neobsahující kadmium. Šířka u patice: 27 mm. Paticové funkční moduly: ochrana proti přepólování / antiparalelní dioda, indikace pomocí LED, RC prvek,ochrana proti přepětí.

37 Paticová relé CR-U Paticová univerzální relé CR-U
10 různých napětí cívky: DC verze: 12V, 24 V, 48V, 110 V, 220 C. AC verze: 24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 230 V. Výstupní kontakty: 2 přepínací (c/o) (10A) nebo 3 c/o (10A). Integrované testovací tlačítko pro manuální ovládání a blokování výstupních kontaktů (modrá = DC; oranžová = AC). S nebo bez integrované LED kontrolky. Materiál kontaktů neobsahující kadmium. Šířka patice: 38 mm Paticové funkční moduly: ochrana proti změně polarity/antiparalelní „free-wheeling“ dioda, indikační LED, RC prvek, přepěťová ochrana.

38 Interfaceová relé a optočleny
V současných automatizačních systémech tvoří základ programovatelné automaty PLC. Propojují senzory a ovladače, které jsou k PLC připojeny prostřednictvím klasických vodičů. Programovatelné automaty však nejsou zcela odděleny od průmyslového prostředí a to má za následek, že napěťové špičky a přechodové proudy ovlivňují provozní funkce těchto programovatelných automatů. Jejich aplikační rozsah je často omezen napájecími hodnotami 24 V DC /100 mA. Chceme-li pak upravit aplikační napětí a/nebo proud a dosáhnout správného galvanického oddělení mezi PLC a dalšími prvky, je vhodné instalovat určitý prvek, tvořící rozhraní mezi vstupem a výstupem a jeho pomocí pak vytvořit správné přizpůsobení úrovně napětí a proudu a zajistit izolační ochranu.

39 Interfaceová relé a optočleny-přehled
Řada R600 Standardní řada se šroubovými nebo pružinovými svorkami Šířka: 6 mm Průřez vodiče: 2,5 mm2 (tuhý vodič 4 mm2) Typ kontaktu: 1 spínací, 1 rozpínací, 1 jednopólový přepínací (SPDT), 1 dvojpólový přepínací (DPDT) kontakt; 1 mA až 8A/250 VV Tranzistor: 100 mA MOS: 1A až 5A Triak: 1A až 2A

40 Interfaceová relé a optočleny-přehled
Řada R500 Tato řada umožňuje realizaci násuvných paticových funkcí Šířka: 5,08 mm (nejmenší na trhu) Průřez vodiče: 2,5 mm2 (tuhý vodič 4 mm2) Typ kontaktu: 1 jednopólový přepínací (SPDT) od 10 mA do 6A/250 V Tranzistor: 30 mA až 100 mA MOS: 1A

41 Interfaceová relé a optočleny-přehled
Řada R910 Jedná se o relé uvnitř bloku svorkovnice Šířka: 6 mm Schopnost uchytit vodičů velkého průřezu 4 mm2 Typ kontaktu: 1 spínací 10 mA až 5A/250 V Dobrá izolační úroveň 3 kV Řada R900 Nejrychlejší optický vazební člen na trhu Šířka: 9 až 15 mm Průřez vodiče: 2,5 mm2 (tuhý vodič 4 mm2) Typ kontaktu: 1 jednopólový přepínací (SPDT) nebo 1 dvoupólový přepínací (DPDT) kontakt, s proudem od 1 mA do 6A/250 V Tranzistor: 100 mA až 5A MOS: 5A Triak: 1A až 5A

42 Interfaceová relé a optočleny-přehled
Řada R1800 Jedná se o řadu vyhrazenou pro speciální aplikace Šířka: 18 až 23 mm Průřez vodiče: 2,5 mm2 (tuhý vodič 4 mm2) Typ kontaktu: 1 spínací, 1 rozpínací, 1 spínací + 1 rozpínací, 4 spínací, 1 jednopólový přepínací (SPDT), 1 dvojpólový přepínací (DPDT) kontakt; se zatížitelností od A do 8A / 250 V Tranzistor: 25 mA až 1A

43 Interfaceová relé a optočleny-přehled
Řada 20000 Jedná se o řadu modulů 1 až 16 relé, pro montáž na desku plošného spoje Šířka: 12,7 až 325 mm Průřez vodiče: 2,5 mm2 Typ kontaktu: 1 spínací, 1 rozpínací, 1jednopólový přepínací (SPDT), 1 dvoupólový přepínací (DPDT), od 1 mA do 16A / 250 V MOS: 3A Triak: 3A

44 Polovodičové stykače a polovodičová relé
Nahrazují ve stále větší míře klasické stykače a relé s kontakty. Jejich použití je vhodné všude tam,kdy cvakání stykače ruší a kde je potřeba větší životnost spínacích prvků. ABB v současné době vyrábí dvojí provedení těchto prvků řada R100.xx a R300.xx – kompaktní provedení a Řada R111, R12x a R31 – standardní provedení

45 Polovodičové stykače a polovodičová relé
řada R100.xx a R300.xx kompaktní provedení nulové napětí nebo okamžité vybavení (vypnutí) LED displej ochrana proti úrazu elektrickým proudem integrovaný chladič připravenost k použití montáž na lištu 35 mm DIN, nebo šroubové upevnění na desku Vlastnosti řízení ss jednopólové a trojpólové provedení spínání pomocí tyristorů vrcholové inverzní napětí 1200 V izolační napětí > 4000 V připojovací svorky pro uchycení vodičů průřezu 2x2,5 mm2 nebo jmenovitý provozní proud: 20A, 30A a 45A 1x4 mm2. Speciální vlastnosti polovodičové relé R SG je interně chráněno proti přetížení signalizací přes signalizační výstup možnost připojení vodičů s průřezem do 1x25 mm2 k výstupním svorkám polovodičových relé R a R SG.

46 Polovodičové stykače a polovodičová relé
Řada R111, R12x a R31 standardní provedení spínání při nulovém napětí, potlačení rušení radiových vln LED displej uchycení pomocí šroubů nebo západkové uchycení přes adaptér, na lištu DIN, podle DIN EN 50022 Vlastnosti řada R111 a R12x – strana zátěže: tyristory pro AC51 a AC53, do 690 V AC a 100 A R31x – strana zátěže: alternistor (druh triaku) pro AC51 a AC53, do 660 V AC a 75A, s interním RC obvodem a ochranou proti přepětí elektrické oddělení pomocí optických vazebních členů, vložených mezi řídicí obvod a obvod se zátěží řada R111 s přídavným krytem svorek řídicí strana chráněna proti záměně přepólování. Speciální vlastnosti řady R31x šroubové upevnění

47 Logická relé, zobrazovací systém řada CL Přehled systému
Řada CL logických relé se hodí pro řešení drobných a středně velkých úloh souvisejících s řízením. Jsou schopna rychle a jednoduše nahradit logické vodičové zapojení. Logická relé CL je možno použít v řídicích aplikacích a také pro realizaci časovacích funkcí, např.v budovách, osvětlovacích systémech,klimatizačních systémech, obecných řídicích funkcích u malých strojů a systémů, nebo jako autonomní řídicí moduly pro malé aplikace. Způsoby aplikace řady CL Řadu CL je možno používat snadno, rychle a pohodlně, bez časově náročného plánování a programování Uživatel vzápětí pozná výhody těchto logických relé. Řada CL umožňuje provádět rozhodnutí o řídicím postupu, podle jednoduchého obvodového schématu Nastavování, ukládání do paměti, simulace a dokumentace jsou prováděny kompaktním a uživatelsky přívětivým softwarem CL-SOFT (CL-LAS, PS002). Charakteristiky softwaru (CL-SOFT) zobrazení na monitoru PC, podle norem IEC, ANSI možnost volby až z 10 jazyků snadná instalace u všech operačních systémů Microsoft Windows™

48 Logická relé, zobrazovací systém řada CL Přehled systému
Technické údaje Logická relé 8 nebo 12 logických vstupů 4 nebo 6 digitálních reléových výstupů volitelně se 4 nebo 8 tranzistorovými výstupy 128 proudových tras 3 kontakty uspořádané jako spínací nebo rozpínací, zapojené do série, plus 1 cívka na jednu proudovou trasu volitelně se 2 nebo 4 analogovými vstupy (ne u verze V AC) zobrazení výkonového toku, pro kontrolu schématu zapojení (zařízení s displejem) rozšiřovací moduly pro lokální nebo dálkovou úroveň pouzdro v barvě RAL 7035 instalace na lištu DIN

49 Logická relé, zobrazovací systém řada CL Přehled systému
použitelný jako dálkově umístěný displej, nebo jako kompaktní logické relé HMI (rozhraní člověk-stroj) 4 digitální reléové výstupy volitelně 4 tranzistorové výstupy 265 proudových tras 4 kontakty, uspořádané jako spínací nebo rozpínací kontakty a zapojené do série, plus 1 cívka na každou proudovou trasu volitelně se 4 analogovými vstupy (ne u verze V AC) zesítění – kompatibilní přes CL-NET instalace do předního panelu rozšíření pro lokální podmínky. Software 16 časovacích relé 16 čítacích relé pro vzestupné/sestupné čítání 8 týdenních časovačů, 8 ročních časovačů 16 komparátorů analogových hodnot 16 volně editovatelných textových zobrazovacích jednotek (displejů) 32 markerů nebo pomocných relé

50 Konec prezentace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přehled řady EPR Rok 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google