Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paměti. Druhy informace pro pamatování: Textová (psaný text, dokumenty, atd. ) obrazová (obraz, kresba, statické obrázky – fotografie, počítačová grafika,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paměti. Druhy informace pro pamatování: Textová (psaný text, dokumenty, atd. ) obrazová (obraz, kresba, statické obrázky – fotografie, počítačová grafika,"— Transkript prezentace:

1 Paměti

2 Druhy informace pro pamatování: Textová (psaný text, dokumenty, atd. ) obrazová (obraz, kresba, statické obrázky – fotografie, počítačová grafika, text na určitém formátu rozložený do bodů dle zvoleného rastru – rozlišení, atd. ) Zvuková (záznam akustického signálu dle příslušného akustického spektra) Způsob uchování informace: Ruční záznam – např. perem nebo štětcem na záznamovou plochu (papír, stěna, atd.) Mechanický záznam – pomocí základních jednoduchých strojů (páka, kladka, převody, vačka, mechanické otvory či výstupky atd. Elektromechanický záznam – pomocí relé, jazýčkových relé, vytvoření rysky či ovládání záznamového pera Elektronický záznam – pomocí polovodičů, klopných obvodů, integrovaných obvodů Číslicový záznam – převedení analogového signálu na digitální, zápis impulsů podobně jako u elektronického záznamu či pomocí optických signálů (laser, LED, atd.)

3 Paměti Základní vlastnosti mechanického kontaktu pro zápis binárních hodnot 0 a 1: - sepnutý kontakt - rozepnutý kontakt Základní vlastnosti elektronického kontaktu pro zápis binárních hodnot 0 a 1:- sepnutý stav tranzistoru - rozepnutý stav tranzistoru Základní prvek elektronických pamětí – BISTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD - základní parametry BKO - činnost BKO - použití BKO Základní prvek číslicových pamětí - základní vlastnosti číslicového signálu – stav 0 a 1 - základní vlastnosti optického signálu – stav 0 a 1

4 Paměť:zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry: paměťová místa na čipu procesoru - jsou používány pro krátkodobé uchování právě zpracovávaných informací vnitřní (interní):paměti osazené většinou uvnitř základní jednotky - realizovány pomocí polovodičových součástek - jsou do nich zaváděny právě spouštěné programy (nebo alespoň jejich části) a data, se kterými tyto programy pracují vnější (externí):paměti realizované většinou za pomoci zařízení používajících výměnná média v podobě disků či magnetofonových pásek - záznam se provádí většinou na magnetickém nebo optickém principu - slouží pro dlouhodobé uchování informací a zálohování dat Paměti

5 5 Parametry pamětí Kapacita: množství informací, které je možné do paměti uložit Přístupová doba: doba, kterou je nutné čekat od zadání požadavku, než paměť zpřístupní požadovanou informaci Přenosová rychlost: množství dat, které lze z paměti přečíst (do ní zapsat) za jednotku času Statičnost / dynamičnost: statické paměti: uchovávají informaci po celou dobu, kdy je paměť připojena ke zdroji elektrického napětí dynamické paměti: zapsanou informaci mají tendenci ztrácet i v době, kdy jsou připojeny k napájení informace v takových pamětech je tedy nutné neustále periodicky oživovat, aby nedošlo k jejich ztrátě

6 6 Parametry pamětí Destruktivnost při čtení: destruktivní při čtení: přečtení informace z paměti vede ke ztrátě této informace přečtená informace musí být následně po přečtení opět do paměti zapsána nedestruktivní při čtení: přečtení informace žádným negativním způsobem tuto informaci neovlivní Energetická závislost / nezávislost: energeticky závislé: paměti, které uložené informace po odpojení od zdroje napájení ztrácejí energeticky nezávislé: paměti, které uchovávají informace i po dobu, kdy nejsou připojeny ke zdroji elektrického napájení

7 7 Parametry pamětí Přístup k informaci: sekvenční: před zpřístupněním informace z paměti je nutné přečíst všechny předcházející informace přímý: je možné zpřístupnit přímo požadovanou informaci Spolehlivost: střední doba mezi dvěma poruchami paměti Cena za bit: cena, kterou je nutno zaplatit za jeden bit paměti

8 Paměti Máme tyto druhy: Máme tyto druhy: vnější paměti vnější paměti vnitřní paměti vnitřní paměti Registry Registry Parametry pamětí: Parametry pamětí: kapacita paměti (tj. počet bitů, slabik, slov) kapacita paměti (tj. počet bitů, slabik, slov) vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns...100 ms vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns...100 ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu) rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu) cena za bit cena za bit přístup přístup přímýpřímý sekvenčnísekvenční destruktivnost při čtení destruktivnost při čtení energetická závislost a nezávislost energetická závislost a nezávislost statika a dynamika statika a dynamika spolehlivost spolehlivost Definujeme v rozmezí teplot (např. 1 porucha za 5000 hodin, 1 chyba na 10 13 bitu toku)Definujeme v rozmezí teplot (např. 1 porucha za 5000 hodin, 1 chyba na 10 13 bitu toku) Parametry aplikované na typech pamětí: Parametry aplikované na typech pamětí: vnější paměti vnější paměti vnitřní paměti vnitřní paměti zápisníková paměť = sada registrů zápisníková paměť = sada registrů řídící paměť - pro zaznamenání stavu programu řídící paměť - pro zaznamenání stavu programu vyrovnávací paměť (též cache) - k vyrovnání rozdílu v toku dat vyrovnávací paměť (též cache) - k vyrovnání rozdílu v toku dat mezi procesorem a pamětímezi procesorem a pamětí mezi procesorem a V/V zařízenímmezi procesorem a V/V zařízením

9 9 Vnitřní paměti (1) Zapojeny jako matice paměťových buněk Každá buňka má kapacitu jeden bit Jedna paměťová buňka tedy může uchovávat pouze hodnotu logická 1 nebo logická 0 V případě vnitřních pamětí s menší kapacitou je možné jejich strukturu znázornit následu- jícím schématem:

10 10 Vnitřní paměti (2) DekodérAdresa b1b1 b2b2 b3b3 b4b4 Operační zesilovač Datový vodič Adresový vodič Paměťová buňka

11 11 Paměti ROM (1) ROM - Read Only Memory Paměti určené pouze pro čtení uložených informací Informace jsou do těchto pamětí pevně zap- sány při jejich výrobě Potom již není možné žádným způsobem jejich obsah změnit Jedná se o statické a energeticky nezávislé paměti

12 12 Paměti ROM (2) Paměťová buňka ROM (pomocí diody): Hodnota „0“Hodnota „1“ Adresový vodič Datový vodič

13 13 Paměti ROM (3) Paměťová buňka ROM (pomocí tranzistoru TTL): Hodnota „0“ Adresový vodič Datový vodič U+ R Hodnota „1“ Adresový vodič Datový vodič U+ R TT

14 14 Paměti ROM (4) Paměťová buňka ROM (pomocí tranzistoru MOS): Hodnota „0“ Adresový vodič Datový vodič U+ Hodnota „1“ T Adresový vodič Datový vodič U+ T

15 15 Paměti PROM (2) Paměti PROM představují statické a energe- ticky nezávislé paměti Paměťová buňka ROM (pomocí diody a po-jistky - NiCr): Adresový vodič Datový vodič

16 16 Paměti PROM (3) Adresový vodič Dekodér R T1T1 U+ R TnTn Datový vodič b1b1 b2b2 b3b3 b4b4

17 17 Paměti EPROM EPROM - Eraseable PROM Statické energeticky nezávislé paměti určené pro čtení i zápis informací Zapsané informace je možné vymazat působením ultrafialového záření Realizovány pomocí speciálních unipolárních tranzistorů, které jsou schopny na svém přechodu udržet elektrický náboj po dobu až několika let


Stáhnout ppt "Paměti. Druhy informace pro pamatování: Textová (psaný text, dokumenty, atd. ) obrazová (obraz, kresba, statické obrázky – fotografie, počítačová grafika,"

Podobné prezentace


Reklamy Google