Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformátor VÝPOČTY. Rychlotest 1) K čemu slouží transformátor? a) ke změně velikosti proudu a napětí b) k výrobě stejnosměrného proudu c) k výrobě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformátor VÝPOČTY. Rychlotest 1) K čemu slouží transformátor? a) ke změně velikosti proudu a napětí b) k výrobě stejnosměrného proudu c) k výrobě."— Transkript prezentace:

1 Transformátor VÝPOČTY

2 Rychlotest 1) K čemu slouží transformátor? a) ke změně velikosti proudu a napětí b) k výrobě stejnosměrného proudu c) k výrobě střídavého proudu d) k usměrnění střídavého na stejnosměrný proud a napětí 2) Jak se nazývá cívka, k níž připojujeme napětí, jehož hodnotu chceme měnit? a) indukční b) sekundární c) komutátorová d) primární

3 3) Jaké napětí lze transformovat? a) libovolné b) stejnosměrné c) střídavé d) Žádné 4) O jaký typ transformace jde, když se velikost napětí po transformaci snižuje? a) transformace dolů b) stálá transformace c) transformace nahoru d) okamžitá transformace

4 5) Na jakém principu pracuje transformátor? a) vzájemném působení dvou souhlasných magnetických polí b) elektromagnetické indukci c) Ampérově pravidlu pravé ruky d) šíření akustických vln prostorem 6) Transformátor se běžně používá v: a) elektrických napájecích zdrojích b) nabíječkách akumulátorů c) elektromotorech d) rychlovarných konvicích

5 Příklad 1 Pro elektrický vláček potřebujeme změnit napětí z 230 V na 9 V. Primární cívka transformátoru má 460 závitů. Kolik závitů musí mít sekundární cívka? U 1 = 230 V U 2 = 9 V N 1 = 460 z N 2 = ? [z] Potřebujeme sekundární cívku, která bude mít 18 závitů. U 1 = 230V U 2 = 9V N 1 = 460 zN 2 = ?

6 Příklad 2 Primární cívka transformátoru má 600 závitů a sekundární 2 400 závitů. Na primární cívku přivedeme napětí 20 V. Jaké napětí bude na sekundární cívce? N 1 = 600 závitů N 2 = 2 400 závitů U 1 = 20 V U 2 = ? [V] Na sekundární cívce vznikne napětí o velkosti 80 V. 1 U 1 = 20 V U 2 = ? N 1 = 600 zN 2 = 2 400

7 Příklad 3 Primární cívka transformátoru má 1150 závitů a je připojena na spotřebitelskou síť 230 V. Kolik závitů má sekundární cívka, je-li v sekundárním obvodu napětí 5 V? Vypočítej transformační poměr. U 1 = 230 V U 2 = 5 V N 1 = 1 150 z N 2 = ? [z] Potřebujeme sekundární cívku, která bude mít 25 závitů. U 1 = 230V U 2 = 5V N 1 = 1 150 zN 2 = ?

8 Příklad 4 Vypočítej transformační poměr a urči, zda se jedná o transformaci dolů nebo nahoru. a) N 1 = 500 závitů, N 2 = 100 závitů b) N 1 = 300 závitů, N 2 = 1 200 závitů a) Urči p a typ transformace N1 = 500 z N2 = 100 z p = ? Transformace dolů, U ↓, I ↑. b) Urči p a typ transformace N1 = 300 z N2 = 1 200 z p = ? Transformace nahoru, U ↑, I ↓.

9 Příklad 5 Transformační poměr je p = 2/15. Vyšší napětí je 600 V. Jaké je nižší napětí na transformátoru? U 1 = 600 V p = 2/15 U 2 = ? [V] Nižší napětí transformátoru je 80 V.

10 Příklad 6 U transformátoru platí U 1 = 300 V, N 2 = 1 020 závitů, U 2 = 900 V. Vypočítej počet závitů primární cívky. Proběhne transformace nahoru nebo dolů? U 1 = 300 V U 2 = 900 V N 2 = 1020 z N 1 = ? [z] Primární cívka má 340 závitů a jde o transformaci nahoru. U 1 = 300V U 2 = 900V N 1 = ?N 2 = 1 020 z

11 Příklad 7 Transformátor má N 1 = 1000 a N 2 = 150 závitů. Primární cívka je připojená na napětí U 1 = 220V a prochází jí proud I 1 = 0,3 A. Jaké je napětí a proud na vývodech sekundární cívky? U 1 = 220 V N 1 = 1000 V N 2 = 150 z I 1 = 0,3 A U 2 = ? [V] I 2 = ? [z] U 1 = 220V U 2 = ? N 1 = 1000 zN 2 = 150 z I 1 = 0,3A I 2 = ?

12 a) sekundární napětí sekundární proud Na vývodech sekundární cívky je napětí U 2 = 33 V a proud I 2 = 2 A.

13 Dopočítej hodnoty pro situaci znázorněnou schématem. Napětí na sekundární cívce je 110 V.

14 N 2 = 500 závitů U 1 = 220 V U 2 = 110 V P 2 = 60 W N 1 = ? [závitů] I 1 = ? [A] I 2 = ? [A]

15 Dopočítej hodnoty znázorněné ve schématu:

16 Primární cívku transformátoru prochází při napětí 220 V proud 0,2 A. V sekundární cívkou prochází proud 6 A a napětí na svorkách cívky je 6,3 V. Určete účinnost transformátoru. Účinnost transformátoru je η = 86%.

17 Při transformaci střídavého napětí bylo u transformátoru naměřeno U 1 = 220 V, I 1 = 0,4 A, U 2 = 98 V, I 2 = 0,7 A. Jaká je účinnost transformátoru?


Stáhnout ppt "Transformátor VÝPOČTY. Rychlotest 1) K čemu slouží transformátor? a) ke změně velikosti proudu a napětí b) k výrobě stejnosměrného proudu c) k výrobě."

Podobné prezentace


Reklamy Google