Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162 Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162 Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního."— Transkript prezentace:

1 Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162 Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek 30. 6. 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník Opakování – II (9.23)

2 OPAKOVÁNÍ – II FYZIKÁLNÍ ÚLOHY 9.23

3 Gravitační síla Těleso má hmotnost 260 gramů. Vypočti, jak velká gravitační síla na těleso působí. ( g = 10 N/kg). m = 260 g = 0,260 kg g = 10 N/kg F g = ? (N) ---------------- F g = m.g F g = 0,260. 10 F g = 2,6 N Na těleso působí gravitační síla o velikost 2,6 N.

4 Hustota Hmotnost tělesa je 178,5 gramů a má objem 21 cm 3. Vypočti hustotu tělesa. Podle tabulek zjisti, z jaké látky je těleso vyrobeno. m = 178,5 g V = 21 cm 3 = ? ( g/cm 3 ) -------------------- = 178,5 : 21 = 8,5 g/cm 3 = 8 500 kg/m 3 Hustota látky je 8 500 kg/m 3. Podle tabulek má tuto hustotu mosaz.

5 Rychlost Vozidlo urazilo rovnoměrným pohybem vzdálenost 160 km za 1 hodinu a 45 minut. Vypočti rychlost vozidla. s = 160 km t = 1 h 45 min = 1,75 h v = ? (km/h) ------------------ v = 160 : 1,75 v= 91 km/h Rychlost vozidla je 91 km/h.

6 Tlak Na plochu 24 dm 2 působí kolmo tlaková síla o velikosti 50 N. Vypočti, jak velký tlak vznikne. S = 24 dm 2 = 0,24 m 2 F = 50 N p = ? (Pa) ------------- p = 50 : 0,24 p = 208 Pa Vznikne tlak o velikosti 208 Pa.

7 Hydrostatický tlak V nádobě je ethanol. Vypočti hydrostatický tlak, který vznikne v hloubce 40 cm pod hladinou ( hustota ethanolu je 789 kg/ m 3 ). h = 40 cm = 0,40 m g = 10 N/kg  = 789 kg/ m 3 p h = ? ( Pa) ---------------- p h = h. .g p h = 0,40.789.10 p h = 3 156 Pa Hydrostatický tlak je 3 156 Pa.

8 Hydrostatická tlaková síla Vypočti, jak velká tlaková síla působí ve vodě v hloubce 3 metry na plochu 6 dm2. Hustota vody je 1 000 kg/m 3. h = 3 m S = 6 dm2 = 0,06 m2  = 1 000 kg/m3 F= ? ( N) ---------------- F = h. .g.S F = 3.1 000.10.0,06 F = 1 800 N V hloubce 3 metry působí tlaková síla 1 800 N.

9 Hydrostatická vztlaková síla Těleso má objem 60 dm 3 a je celé ponořeno ve vodě. Vypočti velikost hydrostatické vztlakové síly, která na těleso ve vodě působí. V = 60 dm3 = 0,060 m 3  = 1 000 kg/ m 3 g = 10 N/kg F vz = ? ( N) -------------------------- F vz = V. . g F vz = 0,060. 1 000. 10 F vz = 600 N Na těleso působí vztlaková síla o velikosti 600 N.

10 Práce Na těleso působí síla 0,45 kN a posune ho po dráze 900 mm. Vypočti velikost práce, která byla vykonána. F = 0,45 kN = 450 N s = 900 mm = 0,9 m W = ? (J) --------------------------- W = F. s W = 450. 0,9 W = 405 J Byla vykonána práce o velikosti 405 J.

11 Výkon Stroj vykonal práci 30 kJ za 2 minuty. Vypočti výkon stroje. W = 30 kJ = 30 000 J t = 2 min = 120 s P = ? (W) ---------------------------- P = 30 000 : 120 P = 250 W Výkon stroje je 250 W.

12 Polohová energie Těleso o hmotnosti 360 kilogramů je zvednuto do výšky 12 metrů nad povrch Země. Vypočti velikost polohové energie tělesa. m = 360 kg h = 12 m g = 10 N/kg E p = ? ( J ) ----------------------- E p = m. h. g E p = 360. 12. 10 E p = 43 200 J = 43,2 kJ Těleso má polohovou energii o velikosti 43,2 kJ.

13 Teplo Měděný odlitek o hmotnosti 150 gramů se ochladil z 200 o C na 40 o C. Vypočti velikost tepla, které při ochlazování odevzdal svému okolí. Měrná teplená kapacita mědi je 0,383 kJ/(kg. o C). m = 150 g = 0,150 kg t 0 = 200 o C t = 40 o C c = 0,383 kJ/(kg. o C ) c = 383 J/(kg. o C ) Q = ? ( J ) ------------------------------ Q = m.c.(t- t 0 ) Q = 0,150. 383. (40 - 200) Q = - 9 192 J Odlitek odevzdal teplo o velikosti 9 192 J.

14 Elektrický proud – Ohmův zákon Na rezistoru, který má elektrický odpor 1,5 k  bylo naměřeno napětí 24 V. Vypočti velikost elektrického proudu, který prochází rezistorem. U = 24 V R = 1,5 k  = 1 500  I = ? ( A ) ------------- I = 24 : 1 500 I = 0,016 A = 16 mA Rezistorem prochází elektrický proud o velikosti 16 mA.

15 Elektrická práce Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 24 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 200 mA po dobu 2 minut. Vypočti, jak velkou práci vykonají síly elektrického pole ve spotřebiči. I = 200 mA = 0,2 A U = 24 v t = 2 min = 120 s W = ? ( J ) ------------------ W = U. I. t W = 24. 0,2. 120 W = 576 J Síly elektrického pole vykonají práci 576 J.

16 Elektrický příkon Žárovka je připojena ke zdroji napětí 6 V a prochází jí proud 300 mA. Jaký je příkon žárovky? U = 6 V I = 300 mA = 0,3 A P 0 = ?( W) ------------------- P 0 = U.I P 0 = 6. 0,3 P 0 = 1,8 W Příkon žárovky je 1,8 W.

17 Transformační poměr Primární cívka transformátoru má 1 200 závitů, sekundární cívka má 1 800 závitů. Vypočti transformační poměr. N 1 = 1 200 N 2 = 1800 p = ? --------------------- p = 1,5 Transformační poměr je 1,5.

18 Výstupní napětí transformátoru Vstupní cívka transformátoru má 600 závitů, primární cívka má 450 závitů. Hodnota vstupního napětí je 24 V. Vypočti hodnotu výstupního napětí. N 1 = 600 N 2 = 450 U 1 = 24 V U 2 = ? ( V) --------------- U 2 = 18 V Výstupní napětí má hodnotu 18 V.

19 Perioda Střídavý proud ve spotřebitelské síti má kmitočet 50 Hz. Vypočti periodu střídavého proudu. f = 50 Hz T = ? ( s) -------------------- T = 0,02 s Perioda střídavého proudu je 0,02 s.

20 Zdroje informací Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. ing. Ivan Štoll, CSc., doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc., doc. RNDr Marek Wolf, CSc. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, spol.s r. o., 2002. ISBN 80 – 7196 – 193 – 0. Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. ing. Ivan Štoll, CSc. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 80 – 7196 -032 - 2 Odborná skupina pro terminologii Fyzikální pedagogické sekce jednoty československých matematiků a fyziků – kolektiv autorů. Slovník školské fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 14 – 646 - 88. Dr. František Běloun, dr. Marta Chytilová, CSc., dr. Růžena Kolářová, CSc., dr. Milan Petera, ing. Jan Vojtík. Tabulky pro základní školu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 14 – 060 - 89. www.google.cz

21


Stáhnout ppt "Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162 Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního."

Podobné prezentace


Reklamy Google