Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTER A TEMPERAMENT ČLOVĚKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTER A TEMPERAMENT ČLOVĚKA"— Transkript prezentace:

1 CHARAKTER A TEMPERAMENT ČLOVĚKA
Mgr. Michal Oblouk

2 CHARAKTER povaha soubor vlastností a povahových rysů člověka
projevuje se hlavně ve vztahu k sobě, k lidem, k přírodě a k práci může být kladný nebo záporný získáváme ho v průběhu života, je ovlivněn celkovou rozumovou vyspělostí člověka a částečně i naším temperamentem může se měnit výchovou nebo sebevýchovou charakterní člověk je člověk, který jedná podle svého „charakteru“ či povahy a ne podle toho, co je právě výhodné, dbá na svou čest, drží slovo a nemění své názory a postoje podle nálad svého okolí, proto se na něj lze spolehnout a spolupracovat s ním, a to zejména v nesnadných nebo dokonce nebezpečných situacích člověk bezcharakterní se řídí jen vlastním prospěchem

3 TEMPERAMENT soubor z velké části vrozených vlastností, které ovlivňují dynamiku reagování, prožívání a chování jedince projevuje se zejména jako reakce člověka, jak rychle a silně reakce vznikne a jak často se tyto reakce střídají je určen dědičností - temperamentové vlastnosti jsou dány biologickým základem nedá se změnit, ovšem správnou výchovou jej můžeme kultivovat

4 TYPOLOGIE TEMPERAMENTU
HIPPOKRATOVA – sangvinik, melancholik, cholerik, flegmatik JUNGOVA – extrovert, introvert KRETSCHMEROVA – pyknik, astenik, atletik PODLE RYSU OSOBNOSTI – dominantní člověk, submisivní člověk

5

6 SANGVINIK stabilní extrovert, psychicky vyrovnaný, společenský, živý, optimistický, přizpůsobivý, rychlý, vnímavý, bezstarostný, lehkomyslný, nestálý, netrpělivý, nesoustředěný, hovorný, přístupný, činorodý, veselý, nenucený, čilý, optimista, názorově a emočně je však nestálý, prožívá povrchně a krátce, bývá schopným podřízeným pouští se do mnoha věcí, které pak nemůže dotáhnout do konce, nedokáže pochopit, že může mít nějaké zásadní povahové vady, příliš mluví, je rozvláčný a často a rád přehání, na termíny u práce si příliš nepotrpí, střídá často zaměstnání má rád společnost, je citový a okázalý, dokáže vše přeměnit v legraci, nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě a pestře vyprávět, je vždy vstřícný a optimistický, již od dětství bývá zvědavý a veselý, dokáže si hrát se vším, co je při ruce, miluje přítomnost ostatních, nemusí mít více talentu než ostatní, ale zřejmě si užívá více zábavy a legrace jeho charisma a překypující osobnost k němu neustále přitahuje lidi, zatímco ostatní povahy pouze mluví, sangvinik vypráví příběhy, rád je středem pozornosti a díky svému vypravěčskému talentu je duší společnosti, dobře si pamatuje barvy, na rozdíl například od jmen a jiných faktů, je pro něj přirozený fyzický kontakt s ostatními lidmi, doteky, objetí, hlazení má vrozený smysl pro dramatičnost a může být vynikajícím hercem, má naivní povahu a i v dospělosti si zachovává dětskou prostotu, je citový, otevřený a bezprostřední, překypuje optimismem a nadšením téměř nad vším, odjakživa chce vše vědět a tajemství u něho vyvolává šílenství bez váhání umí nabídnout svou pomoc, příliš však nedomýšlí důsledky své ochoty, je tvůrčí a neustále tvoří nové a nové vzrušující nápady, inspiruje a přitahuje ostatní svou vlastní energií a nadšením, umí začít hovor s každým, kdo je poblíž a hned se stane vaším přítelem

7 MELANCHOLIK labilní introvert, psychicky nevyrovnaný, úzkostlivý, náladový, pesimistický, smutný, uzavřený, obtížně navazuje kontakty, nedůvěřivý, nemá rád vypjaté situace, obětavý, pečlivý, tichý, věrný, vážný, citlivý, přecitlivělý, nespolečenský, rezervovaný, špatně se přizpůsobuje, plachý, prožívá hluboce a pomalu, k věcem se velmi často vrací, v názorech a reakcích navenek je střízlivý a umírněný, ale uvnitř sebe všechno hluboce prožívá snadno a kolikrát i často podléhá depresím, snadno se uráží a ve všem hned hledá problémy, mívá nízké sebevědomí, které si ale snaží při každé příležitosti zvětšit, myslí si, že ho všichni pomlouvají, trpí velkou vnitřní nejistotou, je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplně perfektní a pokud problém v plánu opravdu není, mnohdy si nějaký vymyslí, věnuje plánování až mnoho času, na své okolí klade nerealistické nároky, uplatňuje na ostatní svůj perfekcionismus, na mnohé může působit dojmem podivína, protože má často názor velmi odlišný od ostatních, což může být způsobeno právě díky jeho času vše důkladně promyslet a vytvořit si tak mnohem více objektivní názor již jako dítě se jeví jako hluboký myslitel, bývá tichý a nenáročný, působí dojmem, že preferuje samotu, ale nemusí tomu být vždy tak, uznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci, je mlčenlivý a přemýšlivý, klade důraz na duševní činnost, je vážný, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá se jen věcmi, které mají trvalý význam, má sklon ke genialitě, ze všech typů osobností má nejvíce tvůrčího talentu, žasne nad nadáním géniů, rád poslouchá hudbu, miluje čísla, grafy, mapy, plánky, seznamy, dokonalá vnitřní organizovanost pro něj představuje základ jeho existence, je to puntičkář, postřehne detaily, které ostatní ani nestačí zaregistrovat, v životě hledá jakýsi řád, mnohdy ukládá vždy věci přesně na své místo, bývá dobře oblečen a upraven s možná až velkou pečlivostí, vyžaduje čisté okolí, je perfekcionista a pokud něco dělá, dělá to jen pořádně, záleží mu pouze na kvalitě, nemá rád plýtvání a miluje výhodné koupě, umí být starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o jiné lidi, svého partnera si vybírá obezřetně, aby splňoval všechny jeho nároky, může rád řešit filosofické otázky a dělat si ideály jak společnosti, tak člověka

8 CHOLERIK labilní extrovert, panovačný, impulzivní, výbušný, těžko se ovládá, agresivní, nevyrovnaný, prudký, optimistický, samostatný, netrpělivý, aktivní, soutěživý, výkonný, nedůtklivý, vznětlivý, žárlivý, neklidný, útočný, vrtkavý, spolehlivý a stálý ve svých názorech a životních hodnotách, v podstatě nemění své postoje a životní hodnoty, prožívá hluboce a rychle, k věcem, které jednou vyřeší, se již více nevrací má svá hesla a zásady, jimiž se ve svém životě řídí a jež se snaží dodržovat, pokud se mu to nedaří je nevrlý a nepříjemný, nesnese, když nemá vždy pravdu, a ani náhodou si nehodlá připustit, že by se mohl mýlit, musí vždy zvítězit a pak hledat způsob, jak si zachovat tvář, neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu i své okolí, musí stát vždy v čele a cítí se dobře, jen když má nadvládu, k ostatním lidem udržuje nadřazený postoj a netoleruje lidi, kteří nevyužívají naplno své schopnosti, je netrpělivý a netolerantní ke slabostem, a kvůli tomu špatně vychází zejména s nerozhodnými a pomalejšími lidmi, bývá často netrpělivý například při čekání na nějakou událost, jeho chování může někdy vyústit v agresi, jeho reakce se okolí mohou zdát přehnané, ale cholerik se rozčílí a za pár okamžiků je ochoten se normálně bavit a znovu o problému jednat, což ostatní povahy mnohdy mate dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů, je vstřícný a optimistický, je rozený vůdce, a to již od nejútlejšího věku, má podvědomou a silnou touhu po změně zjistí-li, že něco není v pořádku, bez váhání bojuje za lidská práva a chrání ukřivděné, nebývá apatický nebo lhostejný, má rozhodnost a silnou vůli, problémy řeší rychle, dokáže velet snad úplně všemu, bez ohledu na znalosti prostředí a podmínky, jeho prvotním zájmem je dosahování cílů, nejde mu o to, aby se někomu zalíbil, je skvělý a cílevědomý organizátor, má schopnosti dokončovat větší díl práce než kdokoliv jiný, rád překonává překážky, miluje boj a také konkurenci, obejde se bez přátel a diváků, stačí mu jeho cíl, má dobrou intuici pro odhad dané situace a obvykle má pravdu, miluje krizové situace, ve kterých často exceluje

9 FLEGMATIK stabilní introvert, klidný, vyrovnaný, nic ho nerozhází, pasivní, pomalý, lhostejný, tichý, necitlivý, spolehlivý, tolerantní, rozvážný, trpělivý, obezřetný, smířlivý, mírumilovný, umí se ovládat, bývá dobrým nadřízeným, prožívá povrchně a pomalu, což znamená, že nepříjemné věci ho příliš nezasáhnou a příjemné ho nijak zvlášť nepotěší, přijímá, co je tak, jak to je a jeho reakce nejsou nijak hluboké, ale hned tak nezapomíná, a ač ho věc nechala zcela (nebo převážně) chladným, umí se k ní vrátit v nejnečekanějších okamžicích, s většinou věcí se bez problémů vyrovná a situace řeší s chladnou hlavou, zapojuje-li vůbec emoce, pak obvykle málo neumí se pro cokoliv nadchnout, brání se jakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci, vypadá jako lenoch, odkládá věčně práci nebo se jí úplně vyhýbá, nerad nese odpovědnost za svůj život, nedává najevo své city, nerad říká ne, má strach z činění rozhodnutí vychází se s ním snad nejlépe ze všech povahových typů, je jen málo situací, které by ho dovedly rozčílit, pro své rodiče představuje požehnání, protože je spokojený téměř všude, má rád přátele, ale nevadí mu ani samota, umí se snadno přizpůsobit každé situaci, je cílevědomý, mezi ostatními představuje tlumenou osobnost, která dobře odolává tlakům, ke všemu přistupuje klidně, věci řeší postupně, obdivuhodnou vlastností je zachovat si klid, chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace, nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry, je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá velké naděje, je spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá administrativní práci, snaží se kolem sebe udržovat klid, působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů, má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází, nikoho neuráží, umí poslouchat, nemá potřebu mluvit

10 EXTROVERT otevřený, společenský, rád navazuje nové kontakty, miluje rychlý a aktivní život, přizpůsobivý zaměřen na realitu, činorodý, závislý na mínění ostatních, praktický člověk žijící navenek – povrchní a spontánní ⇒ snadno komunikuje a dokáže zahajovat a udržovat i hovor „o ničem“, jedná rozhodně a rychle až zbrkle, po citové stránce je velmi otevřený, ale jeho city jsou taktéž povrchní a je méně vnímavý ke svému okolí, ke spokojenosti potřebuje být v centru dění, nejlépe i pozornosti, tudíž se rád objevuje na akcích s větším množstvím lidí

11 INTROVERT uzavřený do svého vnitřního světa, samotář, mlčenlivý, přemýšlivý, váhavý, má bohatou fantazii a představivost vnější svět ho obtěžuje, uzavřený, nepřístupný, pasivní, zdrženlivý, nespolečenský, nedůvěřivý, se zábranami člověk žijící především svým vnitřním životem, avšak velmi vnímavý ke svému okolí, empatický pozorovatel, rozvážný ve svém jednání a opatrný ve svých citech, sklony k mlčenlivosti v případě neexistence relevantního tématu, preferuje nepřímou komunikaci ( y, dopisy, SMS) před hovorem, ve společnosti preferuje menší skupinky (méně než 5-10 osob) introvertních lidí, v případě nutnosti je po určitou dobu schopen se chovat extrovertně

12 PYKNIK citově kolísavý, srdečný, impulzivní až sklíčený, otevřený, družný, požitkářský cyklotymní typ stavba těla: menší zakulacená postava, slabé svalstvo, kulatá hlava, vyklenuté břicho psychické vlastnosti: střídá nálady, otevřený, společenský, realistický, ohrožen maniodepresivními duševními onemocněními (střídání nálad bez vnější příčiny – nálady jsou nepřiměřeně dlouhé a nedají se ovlivnit vůlí)

13 ASTENIK dráždivý až nervózní, extrémní nálady kolísají mezi vznětlivostí a lhostejností, mezi vřelostí a odstupem, houževnatostí a opatrností, pružností a strnulostí, celkově je vážný, bez humoru, důsledný až pedantický schizotymní typ stavba těla: vysoký, štíhlý, úzká ramena, slabé svalstvo, ostrý profil psychické vlastnosti: uzavřený, jednostranně zaměřený, idealista, málo přizpůsobivý, ohrožen schizofrenií (bludné představy, halucinace, rozpad osobnosti)

14 ATLETIK vnitřně vyrovnaný, klidný, houževnatý, spolehlivý v plnění úkolů, věrný, se stálými názory a návyky viskózní typ stavba těla: silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo, široký hrudník, menší lebka s protáhlým obličejem psychické vlastnosti: přizpůsobivý, těžkopádný, není průkazný sklon k některým z duševních onemocnění

15 RYSY OSOBNOSTI DOMINANTNÍ ČLOVĚK – nadměrně sebevědomý až pánovitý, někdy přehnaně úslužný, podlézavý, často s pocity viny za své jednání SUBMISIVNÍ ČLOVĚK – hledá oporu u jiných, bezmocný, povolný, ochotný, neschopný soutěžit

16 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Charakter


Stáhnout ppt "CHARAKTER A TEMPERAMENT ČLOVĚKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google